JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NSB vil leie inn utenlandske busser og sjåfører til «buss for tog»: – NSB må ikke få drive sosial dumping

NSB har bedt om åpning for å leie inn utenlandske busser og sjåfører. Det får tillitsvalgte i det NSB-eide busselskapet Nettbuss til å rase.
Ola Skorem i Bilpersonalets Landsråd, mener bussbransjen blir utarmet, om NSB får godkjent søknaden om innleie av utenlandske busser i sommer.

Ola Skorem i Bilpersonalets Landsråd, mener bussbransjen blir utarmet, om NSB får godkjent søknaden om innleie av utenlandske busser i sommer.

Morten Hansen

morten.hansen@lomedia.no

I fjor sommer brukte NSB buss for tog over 33.000 ganger. Det tilsvarer over 8000 buss-skift. Vedlikehold på Drammensbanen, og arbeidet med Follobanen, fører til at passasjerene må belage seg på mye buss for tog i sommer. NSB varsler en dobling fra i fjor. For å løse den økte bussbruken, har selskapet søkt Samferdselsdepartementet om å få tillatelse til å leie inn busser fra utenlandske selskaper.

Det opprører de ansatte i NSBs eget busselskap, Nettbuss.

– At eieren av Norges største busselskap velger å gå ut be om en blankofullmakt til å uthule regelverket er skremmende, sier Ola Skorem, nestleder i Bilpersonalets Landsråd i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Han mener det begynner å nærme seg farlig nært lønnsdumping. De utenlandske sjåførene har dårligere betingelser enn de norske.

– Det står ingenting om lønns- og arbeidsvilkår i søknaden. Skal vi begynne å kjøre buss for tog, og ikke ha norske lønns- og arbeidsvilkår, da er vi godt i gang med å utarme bransjen, fastslår Skorem.

LO er kritisk til at det blir fritt fram for nye ekspressbussruter

Svenske selskaper er også verstinger, mener Skorem

NSB skriver i søknaden til Samferdselsdepartementet at de først og fremst vil «henvende oss til det skandinaviske bussmarkedet hvis tillatelse gis». Det mener Skorem har lite betydning.

– Det er å pynte bruden. Søknaden handler om innleie av busser fra utenlandske selskaper. Får NSB godkjenning, står de fritt i å hente busser fra hvor som helst. Og så er det ikke slik at svenske busser er kjørt på svenske tariffavtaler. Svenske busselskaper som har anledning til å reise til Norge, er turbusser. Her er det ofte snakk om sjåfører fra lavkostland. De har problemer med lønns- og arbeidsvilkår i Sverige også, konstaterer Skorem.

SJEKK HVA NSB SVARER NEDERST I SAKEN!

Handler om planlegging

Han påpeker at bransjen har brukt mye energi på å sette grenser for hva som er lov når det gjelder grensekryssende trafikk og kapotasjekjøring.

– Det er ikke ønskelig at vi begynner å myke opp bruken av arbeidskraft på utenlandske betingelser i Norge. NSB må ikke få lov til å drive med sosial dumping, sier Skorem.

Han mener det er fullt mulig å få ut mer busskapasitet enn i fjor sommer.

– Det handler om planlegging. Og så er man faktisk nødt til å betale det det koster å ha sjåfører på norske arbeidsvilkår. Det er ikke for mye å forlange, fastslår Skorem.

NSB for opptatt av pris

De tillitsvalgte i Nettbuss får overraskende støtte fra arbeidsgiversiden i transportbransjen.

– Våre medlemsbedrifter reagerer på dette og mener bestemt at de har tilstrekkelig kapasitet. Problemet er i stedet at NSB er for opptatt av pris og at betingelsene ikke gjør det lønnsomt å kjøre for dem. NSB profilerer seg som en miljø- og bærekraftsbedrift og burde dermed prioritere bruk av nyere busser med lave utslipp, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, på arbeidsgiverforeningens eget nettsted.

NHO Transport mener søknaden ikke bør bli godkjent.

– Vi kan ikke se at NSB i tilstrekkelig grad har dokumentert at det ikke finnes nok busser i Norge, sier Stordrange.

Ikke spurt om å bistå

Nettstedet bussmagasinet.no har snakket med Arctic Buss Lofoten AS, som tidligere har levert tjenester til NSB. De reagere sterkt på at ikke NSB har gått bredt ut å sjekket mulighetene for å benytte norske busser og dermed også forholde seg til norske lover og regler i forkant av søknaden.

– Vi er ikke forespurt om vi eller andre kan bistå på andre vilkår enn gjeldende anbud, sier en frustrert sjef for Arctic Buss Lofoten AS, Sveinung Johansen.

Han reagerer også på at vilkårene i anbudene er for usikre.

– Vi har lange avstander å forflytte våre busser på for å delta på dette, så må vilkårene være bedre enn det som finnes i anbudene i dag. Når det i tillegg er så oppstykket brudd der vi risikerer å få en dags kjøring og må stå stille i tre dager, sier det seg selv at vi ikke kan ta risikoen ved å kjøre busser og personell ned til Oslo fra Lofoten, sier Johansen til bussmagasinet.no.

NSB: Søker for å sikre nok busser

Plansjef korttidsplan Kenneth Løkken Svendsen i NSB sier til FriFagbevegelse.no at søkanden til Samferdselsdepartementet er sendt for å sikre alle muligheter til å ha nok busser tilgjengelig i sommer.

– Vi sender søknaden først og fremst av hensyn til kunden, for å ha tilstrekkelig kapasitet i periodene vi ser er utfordrende til sommeren. Vi valgte å søke på et tidlig tidspunkt for å ha en forutsigbar planprosess og sikre alle muligheter, sier han.

Løkken Svendsen sier de ikke har kartlagt markedet for norske busser til kommende sommer ennå, men at søknaden er basert på erfaringene fra tilgangen på busser i fjor sommer.

– I fjor lyktes vi til dels med å skaffe nok busser, og vi ser at behovet for 2019 har økt ytterligere. Derfor var det en bekymring hos oss som gjør at vi valgte å sende denne søknaden, sier han.

Til kritikken fra NJF om at søknaden kan uthule lønns- og arbeidsvilkår og legge til rette for sosial dumping, sier Løkken Svendsen følgende:

– Det er ikke relevant i denne sammenhengen, fordi det ikke er noen konkurranse mellom norsk og utenlandsk kjøring her. Vi skal prøve å få tak i så mange busser vi klarer fra det norske markedet, og det er bare om det ikke strekker til at denne søknaden kommer inn i bildet, sier han.

Han er uenig i NHO Transports beskrivelse av at NSB er så opptatt av pris at det ikke lønner seg å kjøre for selskapet.

– Vi har en rekke rammeavtaler som er tilknytta oss, hvor vi er opptatt av et godt tilbud, hvor også miljø og kvalitet er svært viktig. Samtidig konkurrerer leverandørene i all hovedsak på pris. Markedsmekanismene gjør dermed at selskapene selv legger inn priser de selv mener er lave nok for å sikre seg tilstrekkelig forutsigbarhet og kjøring hos hver enkelt leverandør, sier han.

Bussbransjen trenger 1.000 nye sjåfører i året, ifølge rapport

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse