JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny rapport: Ti anbefalinger for å ruste opp beredskapen

Totalberedskapskommisjonen understreker at det er alvor nå. NOF-leder Torbjørn Bongo forventer at justisministeren tar rapporten på «det største alvor».
BEREDSKAP: Totalberedskapskommisjonen fastslår at sikkerhet og beredskap må prioriteres. Her fra en øvelse i Sivilforsvaret.

BEREDSKAP: Totalberedskapskommisjonen fastslår at sikkerhet og beredskap må prioriteres. Her fra en øvelse i Sivilforsvaret.

Ole Palmstrøm

anders@lomedia.no

Totalberedskapskommisjonen leverte sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mandag, etter å ha jobbet siden januar 2022. Mandatet var å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

Rapporten har fått navnet «Nå er det alvor», og kommisjonen understreker hvor viktig det er å starte arbeidet med å styrke beredskapen.

Kommisjonen har ti hovedanbefalinger i rapporten. De oppsummeres slik:

• En motstandsdyktig og utholdende befolkning

• Styrke lokalt og regionalt nivå i beredskapen

• Styrke tverrsektorielt samarbeid

• Tettere integrering av næringslivet i den nasjonale beredskapsstrukturen

• Utvikle nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og enhetlig rådsstruktur

• Utvide nordisk beredskapssamarbeid

• Videreutvikle grunnberedskapen

• Styrke beredskapsrollen til frivillige organisasjoner

• Forsterke arbeidet med infrastruktur og digital sikkerhet

• Styrke forsyningssikkerheten

Justis- og beredskapsministeren mottok rapporten, og sa den er et viktig grunnlag. 

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, uttalte Mehl ved overrekkingen av rapporten.

NOF: Må følges opp

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er enig med rapportens tittel, at det er alvor nå.

– Ja, vi lever i en utrygg tid, men da det er tross alt betryggende at vi nå får beskrevet hvor alvorlig situasjonen er, og anbefalt hvor tiltak bør settes inn, sier Bongo i en kommentar på egne nettsider.

Han viser til at flere av anbefalingene er i tråd med arbeidet NOF selv har lagt ned sammen med NTL Forsvar og LO Stat, kalt «Forsvarslinjer» fra 2016.

– Det vi ser nå er at det må bygges flere og sterkere forsvarslinjer, flere lag med forsvar, sivilt og militært, mentalt og fysisk, og hvor det militære forsvaret er og blir tyngdepunktet når det kommer til virkelig krevende kriser. Men, og som vi illustrerte i Forsvarslinjer, vi står overfor et veldig sammensatt trusselbilde. Det må vi evne å forhold oss til, og vi må om nødvendig klare å håndtere krisene. Da trenger vi en samlet trusselvurdering, vi trenger en nasjonal strategi for sikkerhet og trygghet, og bedre planverk, sier Bongo.

Han legger til overfor Frifagbevegelse.no at han er usikker på om rapporten går langt nok i å beskrive styring av beredskapsarbeidet på toppnivå. Og han er usikker på om kommisjonen har problematisert outsourcing av tjenester i tilstrekkelig grad.

Han forventer at regjeringen vil følge opp med endringer:

– Jeg har tillit til at justisministeren tar rapporten på det største alvor, og at hun merker seg den avgjørende vekt kommisjonen legger på tillit i samfunnet, også som en beredskapsfaktor. Så skader det aldri å minne om at den regjeringa hun er en del av har forpliktet seg til en tillitsreform i offentlig sektor!

Torbjørn Bongo, forbundsleder Norges offisers- og spesialistforbund.

Torbjørn Bongo, forbundsleder Norges offisers- og spesialistforbund.

Ole Palmstrøm

LO: Tillit er grunnlaget

LO-sekretær Are Tomasgard har representert LO i kommisjonen, og han har understreket hvor viktig det er en sterk offentlig og statlig sektor, behovet for nærberedskap der folk bor, og at det må satses på innovasjon også innenfor beredskap.

– LOs medlemmer er til stede over hele bredden av den nasjonale totalberedskapen. De jobber for at folk skal ha trygghet. Trygghet på jobben og trygghet i hverdagen. Trygghet i møte med konflikt, krise og krig. Trygghet er grunnlaget for et velfungerende samfunn, ikke minst når det handler om beredskapen vår, minner Tomasgard om i en pressemelding.

Han peker på tilliten i samfunnet som avgjørende for beredskapen.

– Vi så det veldig godt under pandemien. Folk hadde tillit til de faglige rådene de fikk om å holde seg hjemme, om å bruke maske og om å vaksinere seg. Det handlet også om at fellesskapet stilte opp og sikret økonomi til folk som ble permittert, noe ikke minst vi i fagbevegelsen var sterke bidragsytere til. Trygghet og tillit er grunnlaget for den norske modellen og for god beredskap. At vi vet hvor vi har hverandre. Og at vi er der når det trengs, sier han.

Are Tomasgard, LO-sekretær.

Are Tomasgard, LO-sekretær.

Martin Guttormsen Slørdal

Warning
Annonse
Annonse