JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Offiserene har advart mot at dyktige ansatte kan forsvinne. Nå er det likevel klart for økning av husleia for forsvarsboligene

Forsøket på stoppe økningen av husleia for forsvarsansatte ble avvist i Stortinget. Nå forhandles det om hvordan de ansatte skal kompenseres.
HUSLEIE: Ansatte i militæret venter på avklaring på hva de får i kompensasjon når husleia øker.

HUSLEIE: Ansatte i militæret venter på avklaring på hva de får i kompensasjon når husleia øker.

Forsvaret

anders@lomedia.no

Etter at Forsvaret for rundt et år siden bestemte at husleia for ansatte som leier militære boliger skulle økes til markedspris, har Norges offisers- og spesialistforbund jobbet for å stoppe denne prisøkningen.

Det siste håpet var et forslag fra Ap, Sp og SV i Stortinget, som ville stoppet husleieøkningen. Dette forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene, noe NOF er skuffet over.

Bekymringen blant de ansatte er at kompensasjonen fra arbeidsgiver ikke blir stor nok til å dekke den økte husleia, og dermed føre til at de ansatte sitter igjen med mindre etter at husleia er betalt.

Forbundsleder Torbjørn Bongo har tidligere advart mot konsekvensene, og han spår at flere vil slutte i Forsvaret når bokostnadene stiger.

Offiserer spår flukt fra Forsvaret om husleia økes for forsvarsboligene

Tilsette i Forsvaret kan få firedobla husleiga når regjeringa skal spare (juni 2017)

Vil diskutere kompensasjonsordninger

Sjefen for forsvarsstaben, Erik Gustavson, uttalte følgende på NOFs landsmøte i november:

– Nå er det viktig at vi kommer videre med diskusjonen slik at vi kan begynne å diskutere kompensasjonsordninger. Husleieøkningen er en markedstilpasning som vi er pålagt. Deretter er det en diskusjon om kompensasjon slik at husleien blir riktig for de ansatte, samtidig som vi får en husleie tilpasset markedssituasjonen, sa han.

Forhandlingene pågår nå, og NOFs forhandler Bente Henriksen frykter at kompensasjonen til de ansatte ikke vil dekke den økte kostnaden slik at de ansatte får svekket kjøpekraft.

– Dagens boligpolitikk fungerer godt, og er en del av ordningen som skal støtte opp under et omfattende beordrings- og disponeringssystem nasjonalt, der regelmessig jobbbytte er nødvendig for å bygge kompetanse opp mot de utfordringer Forsvaret står overfor, sier Henriksen i en pressemelding.

Stiller opp

Henriksen poengterer at boligpolitikken er en del av kompensasjonen for at militært personell plutselig kan sendes til nye steder, med de konsekvensene det har for familie og risiko for tap ved salg og kjøp av bolig på tidspunkt man ikke styrer selv.

– Boligpolitikken, slik den fungerer i dag sammen med de øvrige incentivordninger har derfor kommet på plass for å motvirke de belastningene disse kraveneutgjør for den enkelte og familien, sier Henriksen.

Hun mener denne «pakken» til nå har sikret høyt motiverte og kompetente ansatte, som også er viktig for å sikre Forsvarets operative evne.

– Det oppleves derfor veldig unødvendig og uforståelig at man «takker personellet» med å redusere kjøpekraften, sier hun.

Henriksen karakteriserer forhandlingene som vanskelige, og tør ikke si noe om når de er ferdige.

– Neste forhandlingsmøte er i slutten av mars, opplyser hun.

Debatt: «Pengemangel gir falsk trygghet i Forsvaret»

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse