JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Snart kan ansatte i kriminalomsorgen ta gratis kurs for å lære seg å prate om seksuell helse

Både innenfor og utenfor murene.
Kjersti Helgeland håper å se mange fra kriminalomsorgen også på Nytfestivalen.

Kjersti Helgeland håper å se mange fra kriminalomsorgen også på Nytfestivalen.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

– Det var på tide, utbryter konsulent og foredragsholder Kjersti Helgeland og sikter til at KRUS nå vil ta inn seksuell helse som tema i sin kursportefølje.

Hun er konsulent i arbeidet med å lage et e-læringskurs som vil tilbys fra nyttår 2024. Vi møter Helgeland på en cafe i hovedstaden.

Samtalen flyter lett om kriminalomsorg, seksualomsorg og drømmen om at det skal være like lett å prate om sex som mat og drikke.

For da hun selv skjønte at det fortsatt var mye tabu rundt dette, sluttet hun i jobben sin og startet i 2018 det som hun kalte Nytfestivalen for positiv seksualitet.

Ut fra en panelsamtale her i 2019, så ble prosjektet Seksualomsorg i kriminalomsorgen født.

Målet var å gjøre den utfordrende samtalen om seksualitet lettere, og løfte seksuell helse opp på linje med fysisk og psykisk helse. Perioden med offentlig støtte fra Helsedirektoratet til «Seksualomsorg i kriminalomsorgen» er over.

Men i år har hun og resten av prosjektgruppa fått midler til å utvikle et e-læringskursopplegg på KRUS (Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter).

– Noe av det viktigste ved prosjektet er å bidra til en økt forståelse av hvorfor sex og seksuell helse er viktig for god og varig rehabilitering, fortsetter Helgeland. Jeg har selv lært utrolig mye disse årene, for eksempel om sammenhengen mellom sex og rus, og hvor viktig relasjoner er for å komme seg på beina. Men som oftest er ikke dette et tema. Det å skulle «finne ut av det selv» etter mange år bak murene går ikke alltid bra.

Hun sier at de i Kriminalomsorgen ikke har vært bevisst på dette temaet tidligere.

– Seksualitet blir for oss gjerne forbundet med «seksuallovbrudd» eller som et tabubelagt samtaletema. I dette prosjektet er vi opptatt av å utvide forståelsen av hva seksuell helse er. Seksuell helse en viktig og naturlig del av folk sin helse, relasjoner,identitet, tilhørighet og livskvalitet - og derfor også viktig for kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid, understreker hun.

Åpent og gratis for alle

– Kurset er først og fremst rettet mot ansatte i kriminalomsorgen, men det er ingenting i veien for at også andre kan gjennomføre kurset, bekrefter seniorrådgiver Siv Gaarder i Kriminalomsorgens kompetansesenter. 

Hun er i likhet med Helgeland opptatt av å utvikle verktøy for ansatte i kriminalomsorgen slik at det skal være lettere å føre en naturlig samtale rundt kropp, grenser og seksualitet.

I 2020 var Gaarder prosjektleder på «Play it right», som er et samtaleverktøy spesielt myntet på innsatte mellom 15 og 25 år.

– Da brukte vi blant annet samtalekort og en håndbok for å la praten gli lettere. Play it right er ikke et behandlingsopplegg eller en manual, men kun esamtaleverktøy. Hele tiden har målet vært å trygge de ansatte slik at de kunne ta praten som er viktig å støtte unge i utvikling av en sunn seksuell atferd  Play it right ble utviklet av KRUS i tett samarbeid med Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst, og verktøyet er nå i bruk både i kriminalomsorgen, barnevern, skoler og andre sektorer over hele landet.

Nå skal altså myndighetene støtte utviklingen av et kursopplegg som de sammen med blant annet Helgeland, kan utvikle til et e-læringstilbud for ansatte og andre.

– Alle kan ta kurset, og det vil være både filmer, interaktive spørsmål og flere temaer som berøres i det pedagogiske opplegget, forteller Gaarder som i mange år jobbet på KRUS. Hun forteller at kurset vil ligge åpent på Virksomhetsplattformen, som alle ansatte i kriminalomsorgen har tilgang til i dag, men også alle andre så lenge de logger seg på.

Unikt i verden

Gaarder og Helgeland brenner for å trygge ansatte i kriminalomsorgen i å skape rom for den viktige samtalen om seksualitet og alt som hører med.

Og de er stolte over at Norge går foran og jobber systematisk med dette.

– Det er jo fint om vi kanskje kan gå litt foran for å bryte ned tabuer og barrierer. Nå håper vi at et kompetanseløft av våre ansatte vil gjøre slike samtaler lettere for alle parter, sier hun.

Gaarder håper at seksuell helse skal være et like naturlig tema i en samtale med innsatte, som å snakke om rusavhengighet eller behov for bolig ved løslatelse. Det gjør også Helgeland. Og de tror at kanskje også andre land vil legge merke til dette unike prosjektet.

Prosjektgruppen som også består av fengselsbetjent Anders Velten fra Oslo fengsel, har allerede kommet godt i gang med planleggingen og gleder seg til å åpne kurset for alle etter nyttår.

I mellomtiden planlegger også Helgeland Nytfestivalen som skal foregå 11.-12. november på Litteraturhuset i Oslo.

– Det føles meningsfylt å jobbe med dette, og det blir et bra kurs. Nytfestivalen er for alle, og handler om positiv seksualitet med foredrag, panelsamtaler og workshops om seksuell helse på individ-, relasjons- og samfunnsnivå, sier Kjersti Helgeland og håper å se mange fra kriminalomsorgen også på Nytfestivalen.

Dette er KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) tilbyr studier i straffegjennomføring, gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid og er et kompetansesenter for kriminalomsorgen.

Det er kun KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge og tilbyr også etter- og videreutdanning for fengselsbetjenter og andre profesjonsgrupper

Les mer om play it right her.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) tilbyr studier i straffegjennomføring, gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid og er et kompetansesenter for kriminalomsorgen.

Det er kun KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge og tilbyr også etter- og videreutdanning for fengselsbetjenter og andre profesjonsgrupper

Les mer om play it right her.