JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hovedtariffavtalen i staten

Statsansattes arbeidstid: Nå har fagbevegelsen vunnet en viktig seier

Arbeidsretten har slått fast at forsøk med unormal arbeidstid skal godkjennes av hovedsammenslutningene og departementet.
SEIER: LO Stat og leder Egil André Aas vant fram i Arbeidsretten i kravet om å kunne godkjenne arbeidstidsordninger som strider med arbeidstidsreglene.

SEIER: LO Stat og leder Egil André Aas vant fram i Arbeidsretten i kravet om å kunne godkjenne arbeidstidsordninger som strider med arbeidstidsreglene.

Ole Palmstrøm

katharina@lomedia.no,

anders@lomedia.no

Skal Arbeidstilsynet eller hovedsammenslutningene og departementet godkjenne forsøksordninger på arbeidstid som strider med arbeidsmiljølovens rammer? Det spørsmålet har Arbeidsretten avgjort nå.

Støtter LO Stats syn

Siden 2015 har det vært uenighet om på hvilket nivå slike avgjørelser skal tas. LO Stat har hele tiden ment at avtaler om avvikende arbeidstidsordninger må tas på et sentralt nivå. Mens staten har ment at godkjenninger av avtaler som er avvik fra arbeidsmiljøloven skal avgjøres av Arbeidstilsynet. I fire år har partene i arbeidslivet diskutert dette uten å bli enige. LO Stat mener det er viktig at de sentrale parter godkjenner slike forsøksordninger for å ha kontroll over omfanget av slike avtaler og kostnadene forbundet med dem.

p

Staten har ment at Arbeidstilsynet har kompetanse til å godkjenne slike ordninger, og at man ikke kan «avtale bort» tilsynets kompetanse. Staten poengterte i Arbeidsretten at de ønsker å kunne legge til rette for fleksible arbeidstidsordninger i staten.

Til slutt stevnet LO Stat staten for Arbeidsretten i februar i år, og mandag 11. november kom dommen.

Arbeidsretten slo fast at de sentrale parter – KDM og LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne – bestemmer. Her Arbeidsrettens slutning:

«HTA § 7 nr. 8, andre punktum er slik å forstå at forsøksordninger som går utover arbeidsmiljølovens rammer for det de lokale parter kan avtale, skal forelegges KMD og HSene (hovedsammenslutningene, journ.anm.) til godkjenning før ordningen trer i kraft.»

– Skulle vært en selvfølge

LO Stat-leder Egil André Aas synes avgjørelsen var som ventet.

– Vi er selvfølgelig tilfreds med denne kjennelsen, men i grunn er den ikke overraskende. For oss har dette hele veien vært en selvfølge, sier Aas.

p

Han er oppgitt over at LO Stat måtte ta staten til Arbeidsretten på dette spørsmålet.

– Vi har brukt masse tid og ressurser på det som burde ha vært en ikke-sak. Dette er så klart formulert i Hovedtariffavtalen at saken ikke burde ha havnet i Arbeidsretten i det hele tatt, sier han.

Nå har Aas klare forventninger til hvordan staten som arbeidsgiver følger opp denne dommen.

– Jeg forventer nå at KMD orienterer virksomhetene om denne kjennelsen, slik at partene lokalt er fullt innforstått med den.

6–1 blant dommerne

Arbeidsrettens flertall, dommerne Jakob Wahl (leder), Tron Løkken Sundet (nestleder), Eirik Akerlie (lagdommer), Geir Bjørkli (LO Stat), Tom Simonsen (KMD) og Unni Karlsen (LO Stat), har gitt LO medhold. Det betyr at Tom Simonsen fra departementet var enig med arbeidstakersidens syn.

Hovedtariffavtalen i staten paragraf 7 nr. 8:

«Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte

virksomhet som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom forsøksordningene går ut

over hovedtariffavtalens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjennelse før ordningene trer i kraft. Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner.»

Warning
Annonse
Annonse

Hovedtariffavtalen i staten paragraf 7 nr. 8:

«Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte

virksomhet som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom forsøksordningene går ut

over hovedtariffavtalens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjennelse før ordningene trer i kraft. Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner.»