JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO-kongressen 2017

Torsdag skal LO velge ny ledelse. Her er alle kandidatene

Det er ti kandidater til åtte plasser i LOs ledelse. Her kan du bli bedre kjent med kandidatene.
Øverst fra venstre: Hans-Christian Gabrielsen, Peggy Hessen Følsvik, Roger Haga Heimli, Julie Lødrup, Trude Tinnlund. Nederst fra venstre:  Renée Rasmussen, Are Tomasgard ,  Terje O. Olsson, Kristin Sæther og Mimmi Kvisvik

Øverst fra venstre: Hans-Christian Gabrielsen, Peggy Hessen Følsvik, Roger Haga Heimli, Julie Lødrup, Trude Tinnlund. Nederst fra venstre: Renée Rasmussen, Are Tomasgard , Terje O. Olsson, Kristin Sæther og Mimmi Kvisvik

Ole Palmstrøm/Eirik Dahl Viggen/Tri Nguyen Dinh/Sissel M. Rasmussen/Kristian Brustad/Bjørn A. Grimstad

hanne@lomedia.no

Torsdag velger kongressdelegatene ny toppledelse i LO. Det er bare én kandidat til vervet som LO-leder: Hans-Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor.

Men nedover i rekkene er det flere navn enn det er verv. Det er ikke aktuelt å gjøre plass til flere enn åtte i toppledelsen.

Tradisjonelt har Fellesforbundet og Fagforbundet hatt to personer hver i ledelsen. De fire andre plassene har vært fordelt på de andre forbundene.

Leder Gerd Kristiansen og nestleder Tor-Arne Solbakken går av med pensjon. De seks andre i ledelsen ønsker å bli gjenvalgt for en ny periode, men møter konkurranse fra fire nye utfordrere.

Her er alle kandidatene:

Hans-Christian Gabrielsen (49), Fellesforbundet

Ble valgt til 2. nestleder på LO-kongressen i 2013. Han kom fra vervet som forbundssekretær i Fellesforbundet.

Nå er han eneste kandidat til vervet som LO-leder.

Gabrielsen bor på Slemmestad i Røyken kommune. Han tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han var ansatt fra 1984 til 1995.

Hans-Christian Gabrielsen

Hans-Christian Gabrielsen

Ole Palmstrøm

I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426) har han vært ungdomstillitsvalgt, nestleder i 1994 og leder i 1995.

Gabrielsen ble ansatt i Fellesforbundet i 1996, og jobbet i Forhandlingsavdelingen og Ledelsessekretariatet før han i 2003 ble valgt til 2. nestleder i Fellesforbundet.

Hans-Christian Gabrielsen var medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003. Han var leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra 2001. Han har vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og av partiets EU-utvalg.

Følg oss på Facebook

Peggy Hessen Følsvik (57), Handel og Kontor

På LO-kongressen 2013 ble Peggy Hessen Følsvik valgt til førstesekretær i LO. Hun tar gjenvalg til ledelsen og er foreslått som ny nestleder av Handel og Kontor. Hun kom fra vervet som første nestleder i Handel og Kontor.

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik

Eirik Dahl Viggen

Hun ble nestleder i Handel og Kontor i 2004, og kom da fra vervet som leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

Roger Haga Heimli (49), Fagforbundet

Bergenseren Roger Heimli har ikke sittet i LO-ledelsen. Han er foreslått som ny LO-nestleder av Fagforbundet. Han har sittet i Fagforbundets arbeidsutvalg og i landsstyret fra 2005. Han er utdannet rørlegger og har vært leder i fagforbundet Hordaland fra 2003.

Roger Haga Heimli

Roger Haga Heimli

Eirik Dahl Viggen

Han har også bakgrunn som ungdomstillitsvalgt, og senere omstillingstillitsvalgt og konserntillitsvalgt i Bergen kommune.

I dag er Heimli en av ti i Fagforbundets politiske toppledelse.

I årene i toppledelsen i Fagforbundet har Heimli særlig jobbet med tarifforhandlinger, omstilling og internasjonale spørsmål. Han har hatt ansvaret for arbeidet med internasjonale handelsavtaler, blant annet TISA-avtalen, og saker som skatteunndragelse, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Her er Fagforbundets nestlederkandidat til LO
– Uproblematisk at det mest kvinnedominerte forbundet sender en mann til LO-ledelsen
Går hardt ut mot spekulasjoner rundt LO-nestleder

Julie Lødrup (33), NTL

Julie Lødrup er nå forbundsekretær i NTL. Hun har erfaring fra jobb som politisk rådgiver i Kulturdepartementet, daglig leder i Manifest Analyse og generalsekretær i AUF. Hun har også jobbet i kiosk, stoffbutikk og på Rimi.

Julie Lødrup

Julie Lødrup

Ole Palmstrøm

Av utdanning har hun Master i Politics and Government in the European Union ved London School of Economics and Political Science og bachelor i Europastudier ved Universitetet i Oslo.

Hun er medlem av Oslo bystyre for Ap, og nestleder i St. Hanshaugen Arbeiderparti.

Alle sakene fra LO-kongressen

Trude Tinnlund (49), Fellesforbundet

Trude Tinnlund ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Hun ønsker gjenvalg. Trude Tinnlund kommer fra Fredrikstad i Østfold, og har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var operatør fra 1989 til 1999 inntil hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Trude Tinnlund

Trude Tinnlund

Tri Nguyen Dinh

Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 har hun vært leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd 851 Østfold, en avdeling som har medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet siden 2006. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs. Trude Tinnlund var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001 – 2008.

Alexandra (21) er yngst på LO-kongressen

Renée Rasmussen (48), MFO

Renée Rasmussen ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær ved kongressen i 2013, og ønsker gjenvalg.

Hun kom fra vervet som forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), som hun innehadde fra 2009.

Renée Rasmussen

Renée Rasmussen

Sissel M. Rasmussen

Fra 2002 var hun nestleder i MFO. Hun er utdannet oboist fra Norges musikkhøgskole og har permisjon fra sin jobb i Kongelige norske marines musikkorps i Horten. Fram til 2002 var hun leder i MFO Vestfold, Buskerud og Telemark.

LO-ledere gjennom tidene

Are Tomasgard (49), Industri Energi

Tomasgard ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013, og ønsker gjenvalg.

Han har mange år bak seg som tillitsvalgt i fagbevegelsen lokalt og på fylkesplan, samt flere perioder som lokal- og fylkespolitiker for Arbeiderpartiet. Fra 2011 og fram til LO- kongressen i 2013 var han ordfører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus.

Are Tomasgard

Are Tomasgard

Kristian Brustad

Tomasgard har vært gründer, skrevet bok om forhandlinger, vært fagoperatør på Zinken i Odda, selvstendig næringsdrivende, har bak seg en periode på Hordaland fylkesting, to perioder i Odda kommunestyre og to perioder i Sørum kommunestyre. Fra 2006 og fram til han ble valgt som ordfører i 2011 var han spesialrådgiver i Industri Energi og før det Næringspolitisk utreder i Kjemisk Forbund. Han er utdannet fagoperatør i elektro kjemisk prosess industri, men er også bedriftsøkonom fra BI. Han har også studert delfag i organisasjonspsykologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi.

Havnearbeider Per Ove er preget etter tre år uten arbeid. Her blir han omfavnet av LO-lederen

Terje O. Olsson (59), EL og IT Forbundet

Terje Olav Olsson ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han tar gjenvalg.

Olsson kommer fra vervet som hovedkasserer i EL & IT Forbundet. Olsson er utdannet energimontør og ansatt i Hafslund Nycomed. Han ble klubbtillitsvalgt allerede i 1981, og var i perioden 1989 til 2001 ansattes representant i Hafslund Nycomeds styre.

Terje O. Olsson

Terje O. Olsson

Sissel M. Rasmussen

Olsson ble valgt inn i forbundsstyret i 1994, først i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og deretter i EL & IT Forbundet etter sammenslåingen med Norsk Tele- og Dataforbund i 1999. Han satt i forbundsstyret fram til 2001, da landsmøtet valgte han som forbundets nye hovedkasserer.

Terje Olsson er aktiv i Arbeiderpartiet på hjemstedet Askim og ble ved årsmøtet i mars 2014 styremedlem i Askim Arbeiderparti.

Kristin Sæther (50), Fagforbundet

Kristin Sæther fra Trondheim har bakgrunn som hjelpepleier, «før rørsla tok henne», som hun sier det i sin egen CV. Hun blir lansert av Fagforbundet som LO-sekretær.

Kristin Sæther

Kristin Sæther

Bjørn A. Grimstad

Kristin Sæther har vært i LO-systemet siden 1991. Kristin Sæther har sittet som leder av Fagforbundet Trondheim siden 2002. Fagforeningen er en av landets aller største fagforeninger. Hun er utdannet hjelpepleier, har videreutdanning i administrasjon og har gjennomført en omfattende tillitsvalgtopplæring. Sæther har blant annet arbeidet i en bolig for funksjonshemmede, i rusomsorgen og vært lærer på en folkehøyskole. Hun har også sittet i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet i en periode.

Sterke reaksjoner på butikkenes bruk av «gratis» arbeidskraft fra Nav

Mimmi Kvisvik (59), Fellesorganisasjonen

Kvisvik er fra Buskerud og Telemark ble kongressvalgt forbundsleder i Fellesorganisasjonen i mars 2015, etter at hun rykket opp som leder i foregående periode. Hun stiller som kandidat til LO-ledelsen.

Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik

Eirik Dahl Viggen

Ble utdannet sosionom i 1985, og tok sosialpedagogikk i Danmark i 1994.

I 2006 ble hun valgt inn i FO-ledelsen som nestleder i 2006. Da kom hun fra stillingen som helse- og sosialsjef på Notodden. Hun ble konstituert forbundsleder i november 2012, og ble valgt til forbundsleder i mars 2013.

Krever at papirløse og asylsøkere får arbeidstillatelse

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse