JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet:

– Et budsjett som prioriterer arbeidsfolk, mener Arbeidsmandsforbundets leder

På forhånd var det varslet kutt på kutt i statsbudsjettet. – Men det ble ikke så ille som vi forventet. Og den sosiale profilen er bra, sier Arbeidsmandsforbundets leder Anita Johansen.
POSITIVT OVERRASKET: Arbeidsmandsforbundets leder Anita Johansen har forståelse for at ikke alle planlagte investeringsprosjekter har fått penger. Hun synes den rødgrønne regjeringens forslag til budsjett slår godt ut for arbeidsfolk.

POSITIVT OVERRASKET: Arbeidsmandsforbundets leder Anita Johansen har forståelse for at ikke alle planlagte investeringsprosjekter har fått penger. Hun synes den rødgrønne regjeringens forslag til budsjett slår godt ut for arbeidsfolk.

Ole Palmstrøm

merete.holtan@lomedia.no

For omtrent ett år siden, i november 2021, la Jonas Gahr Støre (Ap) og hans regjering fram et statsbudsjett de rødgrønne hadde hatt usedvanlig kort tid på seg til å forme. Bare fire uker tidligere hadde de tatt over lederskapet etter Høyre, KrF og Venstre.

Arbeidsmandsforbundets leder Anita Johansen ga den gangen uttrykk for at det var begrenset hva den nye regjeringen kunne rekke å endre i budsjettet på så kort tid.

– Men det betyr ikke at vi glemmer løftene. Det betyr at vi har en forventning om at mer er på plass i statsbudsjettet som legges fram neste år, sa Johansen.

Så kom 2022, og krig i Europa. Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet kutt på kutt i planlagte investeringer for 2023 – nå må AS Norge bruke penger på en måte som gjør at ikke prisene stiger enda mer.

Samtidig trenger de som har minst enda mer hjelp enn før, med høye priser på strøm og mat. Og maskin og anlegg er et eksempel på en bransje som kan få trøbbel med kombinasjonen bråstopp i veiprosjekter og skyhøye drivstoffpriser.

Så hva forventet egentlig Anita Johansen av årets statsbudsjett? Hvilke løfter var Arbeidsmandsforbundet innstilt på å la gå, og hvilke mente de måtte innfris?

– Fornuftig i ei vanskelig tid

Aller først vil Anita Johansen si at hun er fornøyd med budsjettforslaget, omstendighetene tatt i betraktning. Hun sier at hun ikke har rukket å sette seg inn i alle detaljene, men at det overordnet er et godt budsjett.

– Vi lever i en tid med krig i Europa, høye strømpriser, økte matpriser og inflasjon, så det er viktig at man ser helheten. Jeg vil si at det er et fornuftig budsjett i ei vanskelig tid, sier Johansen.

Hun poengterer at budsjettet for 2023 i realiteten er den rødgrønne regjeringens første.

– Det er et budsjett som prioriterer arbeidsfolk med lave og vanlige inntekter i hele Norge, og øker skattene for de rike. Det er preget av trygghet og rettferdig fordeling, og har en bra sosial profil, sier Johansen.

Mer til heltid

Forbundslederen er godt fornøyd med det regjeringen leverer på arbeidsliv. Blant annet foreslås det at fagforeningsfradraget øker fra 5.800 til 7.700 kroner.

– Det vil bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet, sier Johansen.

Regjeringen foreslår også å sette av en pott søkbare penger til prosjekter for å øke bruk av heltid og redusere bruk av deltid.

– Her er det viktig at også privat sektor blir med, minner Anita Johansen om.

Hun ser også positivt på at regjeringen fortsetter med storrengjøring i arbeidslivet. I budsjettforslaget er det satt av 30 millioner kroner til å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet.

– Det er godt å se at de har prioritert kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette er viktig for flere av våre bransjer.

Mer til de unge i arbeidslivet

Johansen synes også hun ser en satsing på unge i arbeidslivet, både de som har fått en fot innenfor og de som står utenfor.

Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner til en ny ungdomsgaranti. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid.

I tillegg foreslås det å øke borteboerstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelever.

– Her leverer regjeringen. De har styrket fagopplæring og satt av midler til en ny ungdomsgaranti for å få flere unge ut i arbeid. Dette lover godt for framtida, sier forbundslederen.

Prioritering av vedlikehold på vei

Når det gjelder samferdsel, vil regjeringen øke budsjettet med 1,7 milliarder kroner. De grove linjene i prioriteringene er disse: Store investeringsprosjekter settes på vent, mens drift og vedlikehold av riksveiene fortsetter med full styrke. I tillegg bevilger regjeringen 1,3 milliarder for å senke prisen på anleggsdiesel. Og jernbanen skal fortsatt ha høyt aktivitetsnivå.

Anita Johansen er fornøyd med prioriteringene.

– Til tross for den ekstraordinære økonomiske situasjonen med kraftig prisvekst i anleggsbransjen, ser jeg at regjeringen viderefører satsingen på vedlikeholdsdelen på samme nivå som tidligere år. Dette er positivt for våre medlemmer.

– Vil komme tilbake til disse prosjektene

Johansen registrerer at Statens vegvesens største prosjekter, som et nytt løp i Oslofjordtunnelen, skyves på. Hun ser samtidig at det er satt av midler til mindre prosjekter. Og hun aksepterer begrunnelsen: At økonomien ikke skal bli overopphetet.

– Men vi vil komme tilbake til disse prosjektene i tilknytning til arbeidet med den nå framskyndede behandlingen av Nasjonal Transportplan, varsler forbundslederen.

Hun er selvsagt glad for regjeringen vil bruke 1,3 milliarder kroner på å kutte prisen på anleggsdiesel. Høye kostnader til drivstoff er allerede blitt en hodepine for bedrifter innenfor maskin og anlegg.

– Dette vil bli et viktig bidrag for å opprettholde sysselsettingen i bransjen, sier Johansen.

Les også: Fire store veiprosjekter settes på vent. Bjørn og Inge fryktet likevel et verre statsbudsjett

Trodde Stad skipstunnel skulle ryke

I forslaget til statsbudsjett går det også fram at bevilgningene til Stad skipstunnel opprettholdes. 76 millioner kroner er satt av til tunnelløpet som skal sikre en tryggere sjøtransport forbi det værharde Stadlandet i Vestland fylke.

Med dette gis Kystverket, med mange av Arbeidsmandsforbundets medlemmer, klarsignal til å fortsette forarbeidet med tunnelen.

– Dette var en positiv overraskelse. Vi hadde nok trodd at Stad skipstunnel skulle ryke, sier Anita Johansen.

Mer til mineralkartlegging

Nylig lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, sammen med LO, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri, et strategidokument til myndighetene med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter. Dette er noe forbundet har jobbet med i lang tid, og gitt innspill til regjeringen om.

Nå føler forbundet at det er blitt hørt. I statsbudsjettet setter regjeringen av 10 millioner kroner ekstra til NGU (Norges geologiske undersøkelse) med følgende formål: NGU skal kartlegge mineralressurser med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.

– Norge har trolig Europas største forekomst av sjeldne jordartmetaller på Fensfeltet i Nome kommune – det vil si en mineralforekomst av stor europeisk betydning. 10 millioner kroner ekstra er ikke mye – vi skulle gjerne hatt mer – med det er en start og et gledelig signal, Anita Johansen.

Arbeidsplasser i nord

Hvis vi rykker tilbake til start, kan forbundslederen nå svare på spørsmålet om hvilke løfter forbundet forventet innfridd denne gangen, og hvilke som kan skyves på.

Anita Johansen var innstilt på at det ble brems i veiprosjekter, og er positivt overrasket over den samlede satsingen på samferdsel. En videreføring av arbeidet med Stad skipstunnel kom som en ren overraskelse.

Hun er glad for den sosiale profilen, og ekstra fornøyd med at regjeringen legger til rette for at flere flytter til nordområdene – hvor det legges opp til gratis barnehage og enda billigere studielån. Her vil Johansen legge til:

– Dette er gode virkemidler, men regjeringen må også legge til rette for at folk kan få seg arbeid.

Mangler oppstartshjelp for bergverk

Et annet område hun i framtida forventer mer på, er løfter som gagner bergverksbransjen. Forbundslederen mener at regjeringen må få på plass en ordning med risikokapital så det blir lettere å starte virksomhet i Norge. Det er en forutsetning for å få fart på mineralnæringa.

Lederen i Arbeidsmandsforbundet vil også være årvåken på vegne av andre bransjer under NAFs tak.

– Vi vil følge det videre arbeidet med statsbudsjettet på våre områder nøye i tiden som kommer, lover Anita Johansen.

Mye lest: Slik påvirker statsbudsjettet lommeboken din

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse