JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

UTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

Tri Nguyen Dinh

Renholdere utsettes for seksuell trakassering

– Seksuell trakassering er del av pakken

– Mange arbeidsgivere oppfører seg akkurat som de vil. Et håpløst utgangspunkt for sårbare ansatte på fremmed jord, sier Michella Jensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.26.11.2016
09:00
28.11.2016 09:39

anne.siri@lomedia.no

Renholdere jobber ofte alene på store områder. Det gjør dem ekstra sårbare for seksuell trakassering og også overgrep. Som oftest befinner de seg i et svært skjevt maktforhold der de er helt prisgitt de overordnete i bedriften. Mange er livredde for represalier fra arbeidsgiver og tør derfor ikke å varsle om trakassering, erfarer Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

Mørketallene er store, ifølge forbundet. Mange av dem som jobber i bransjen beskrives som svært sårbare, de har utenlandsk opprinnelse og langt fra alle behersker norsk. Derfor er mange renholdere også vanskelige å nå som informanter til spørreundersøkelser, ifølge Fafo.

Oslo kommune leter etter sosial dumping i renholdsbransjen

Stabelen med papirer

Noen saker når likevel forbundets tillitsvalgte og ansatte. En tjukk stabel med papirer vakler på ei hylle inne på et av forbundskontorene. Flere av sakene i bunken omfatter – eller grenser mot å være –menneskehandel i renholdsbransjen. En bransje som vokser og blir mer og mer uoversiktlig, skal vi tro forbundet. En typisk sak kan være at forbundet først kontaktes fordi arbeidsgiver ikke har utbetalt tarifflønn eller søndagstillegg.

MØRKETALL: Michella Jensen og Gunnar Eriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund har fulgt renholdsbransjen tett i mange år. De antar at mørketallene er store for saker som omfatter seksuell trakassering og menneskehandel. Ofte henger det sammen, fastslår de.

MØRKETALL: Michella Jensen og Gunnar Eriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund har fulgt renholdsbransjen tett i mange år. De antar at mørketallene er store for saker som omfatter seksuell trakassering og menneskehandel. Ofte henger det sammen, fastslår de.

Tri Nguyen Dinh

Feriepengene uteblir. Men når teppet først rulles helt ut er saken gjerne langt mer kompleks, og da kan hvitvasking av penger og narkotikakriminalitet være en del av bildet. Det kan også seksuell utnytting være.

Hver sjette har blitt seksuelt trakassert

Full av macho-holdninger

Saksbehandler Michella Jensen har jobbet opp mot renholdsbransjen i flere år. Hun forteller om en bransje stappfull av macho-holdninger.

– Vi ser at mellomlederne i en god del av bedriftene har en røffere holdning overfor kvinner. Kanskje er sjefene selv utenlandske, sier Jensen.

Kvinner er ennå i flertall blant de ansatte og de mest utsatte i bransjen, men også menn utnyttes. Som den unge utenlandske mannen som ble sexslaven til sin kvinnelige sjef. Historien endte med at hun fikk sparken mens han fortsatte i jobben. Arbeidsmandsforbundet var involvert i saken.

– Trolig er seksuell trakassering enda mer tabu å snakke om for menn, tror Jensen.

– Dette er maktmisbruk på ville veier. Det er arbeidsgivers plikt å forhindre seksuell trakassering, fortsetter hun.

Hver femte ansatte i hotell- og restaurantbransjen har opplevd sex-trakassering på jobb

Dro hjem med skyhøy gjeld

Det finnes nok av eksempler der lovnader om en bra jobb ikke oppfylles.

– Folk betaler bakmenn i dyre dommer for å komme seg til Norge, og når de først er her, får de ikke hva de har blitt lovet. Mange vil ha hjelp til å komme seg ut av arbeidsforholdet selv om de ønsker å fortsette livet i Norge, forteller saksbehandler Gunnar Eriksen.

En kvinne satte seg i stor gjeld i det kriserammede hjemlandet for å reise hit, hvor hun var blitt lovet jobb med god lønn. Arbeidsforholdet viste seg å være alt annet enn det hun var forespeilet. I dyre Norge satte hun seg i ny gjeld for å få råd til å bo. Til slutt klarte hun å komme seg tilbake til hjemlandet igjen. Ikke rikere, men med mer gjeld. Arbeidsmandsforbundet ga råd i kvinnens sak, som blir omtalt som et «gråsonetilfelle».

Mer samarbeid på tvers

Ofrene tar gjerne først kontakt med frivillige organisasjoner som Røde Kors og Caritas, som også tilbyr veiledning på området. Deretter kontaktes kanskje Arbeidsmandsforbundet. Gunnar Eriksen mener dette samarbeidet bør styrkes, noe også Røde Kors tar til orde for (se undersak).

Eriksen mener videre at det er for enkelt å bli gjodkjent som renholdsbedrift.

– Etter konkurs er det for lett å starte opp en ny bedrift i en bekjents navn, sier Eriksen.

Steve Mutch er regionalt verneombud i hotell, restaurant og renhold (HRR). Han besøker 150 renholdsbedrifter på Østlandet i løpet av et år. Mutch er enig i at det er for enkelt å bli godkjent i dag, men at det jobbes for å gjøre godkjenningene strengere.

– Mange ansatte i bransjen behersker ikke norsk, svært få er organiserte og de kjenner ikke arbeidslivets regler, sier Mutch.

Politiets oppgave å bekjempe

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet, som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel, sette iverk sikkerhetstiltak og sikre ofrenes rettigheter i straffesaker, heter det på politi.no.

Antall rapporterte ofre som er antatt utnyttet innen tvangsarbeid og tvangstjenester, gikk ned fra 32 prosent i 2014 til 29 prosent av samtlige former for menneskehandel i 2015. Flertallet av rapporterte ofre er fortsatt kvinner som utnyttes til prostitusjon og andre seksuelle formål. Dette står i 2015-rapporten til Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), en egen enhet underlagt Politidirektoratet. På verdensbasis ble 60 millioner registrert som flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne i 2014. KOM påpeker at mange av disse tilhører sårbare grupper som kan bli utnyttet i menneskehandel, noe som også gjelder for dem som er i Norge.

KOM påpeker at mange ofre eller andre vitner ikke tør å forklare seg. Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen skal nå evaluere politiets innsats mot menneskehandel.

Gjør du dette på julebordet kan du miste jobben

Hjelp, jeg har fått advarsel fra sjefen

Sosial dumping:

Begrepet knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. Brukes også om generell reduksjon i lønninger innen et felt som følge av tilgang på billig utenlandsk arbeidskraft.

wikipedia.no

Menneskehandel:

Forekommer når en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, som tigging, krigstjeneste i fremmed land eller organhøsting gjennom tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker.

politi.no

Røde Kors vil samarbeide mer med fagbevegelsen

Mye av forebyggingen kan gjøres av fagforbundene, mener Kristin Strøm.

Strøm jobber for Røde Kors-prosjektet «Rett til å bli sett». De tilbyr oppfølging og støtte til mulige ofre for menneskehandel «i alle utnyttelsesformer». De har et godt samarbeid med Arbeidsmandsforbundet, men ønsker å jobbe enda tettere med fagbevegelsen. Strøm mener mye av forebyggingen mot menneskehandel kan gjøres av fagforeninger.

– Det kan være i form av informasjonsarbeid for å øke kunnskapsnivået om tvangsarbeid. Fagforeninger har også en viktig rolle i å avdekke tilfeller av arbeidsutnyttelse og å informere mulige ofre om rettigheter, sier Strøm.

SAMARBEID: Kirstin Strøm i Røde Kors' «Rett til å bli sett» ønsker mer samarbeid med fagbevegelsen.

SAMARBEID: Kirstin Strøm i Røde Kors' «Rett til å bli sett» ønsker mer samarbeid med fagbevegelsen.

Privat

Strøm mener det i dag er for enkelt å sette merkelappen «sosial dumping» der tilfellene er – eller grenser mot å være – menneskehandel.

– Det kan være vanskelig å skille mellom menneskehandel og sosial dumping. Altfor ofte erfarer vi at mulige ofre for tvangsarbeid ikke har fått informasjon om rettighetene sine, sier Strøm.

Det avgjørende skillet mellom sosial dumping og menneskehandel er om arbeidsgiver tar i bruk trusler, vold eller misbruker ansattes sårbare situasjon for å holde dem i arbeidsforholdet. Å være offer for menneskehandel utløser mange rettigheter i Norge, sier hun. Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel.

Ofre for menneskehandel har krav på informasjon og bistand, fastslår Strøm.

26.11.2016
09:00
28.11.2016 09:39

Sosial dumping:

Begrepet knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. Brukes også om generell reduksjon i lønninger innen et felt som følge av tilgang på billig utenlandsk arbeidskraft.

wikipedia.no

Menneskehandel:

Forekommer når en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, som tigging, krigstjeneste i fremmed land eller organhøsting gjennom tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker.

politi.no
Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover


Flere saker