JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

UTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

Tri Nguyen Dinh

Renholdere utsettes for seksuell trakassering

– Seksuell trakassering er del av pakken

– Mange arbeidsgivere oppfører seg akkurat som de vil. Et håpløst utgangspunkt for sårbare ansatte på fremmed jord, sier Michella Jensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.26.11.2016
09:00
28.11.2016 09:39

anne.siri@lomedia.no

Renholdere jobber ofte alene på store områder. Det gjør dem ekstra sårbare for seksuell trakassering og også overgrep. Som oftest befinner de seg i et svært skjevt maktforhold der de er helt prisgitt de overordnete i bedriften. Mange er livredde for represalier fra arbeidsgiver og tør derfor ikke å varsle om trakassering, erfarer Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

Mørketallene er store, ifølge forbundet. Mange av dem som jobber i bransjen beskrives som svært sårbare, de har utenlandsk opprinnelse og langt fra alle behersker norsk. Derfor er mange renholdere også vanskelige å nå som informanter til spørreundersøkelser, ifølge Fafo.

Oslo kommune leter etter sosial dumping i renholdsbransjen

Stabelen med papirer

Noen saker når likevel forbundets tillitsvalgte og ansatte. En tjukk stabel med papirer vakler på ei hylle inne på et av forbundskontorene. Flere av sakene i bunken omfatter – eller grenser mot å være –menneskehandel i renholdsbransjen. En bransje som vokser og blir mer og mer uoversiktlig, skal vi tro forbundet. En typisk sak kan være at forbundet først kontaktes fordi arbeidsgiver ikke har utbetalt tarifflønn eller søndagstillegg.

MØRKETALL: Michella Jensen og Gunnar Eriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund har fulgt renholdsbransjen tett i mange år. De antar at mørketallene er store for saker som omfatter seksuell trakassering og menneskehandel. Ofte henger det sammen, fastslår de.

MØRKETALL: Michella Jensen og Gunnar Eriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund har fulgt renholdsbransjen tett i mange år. De antar at mørketallene er store for saker som omfatter seksuell trakassering og menneskehandel. Ofte henger det sammen, fastslår de.

Tri Nguyen Dinh

Feriepengene uteblir. Men når teppet først rulles helt ut er saken gjerne langt mer kompleks, og da kan hvitvasking av penger og narkotikakriminalitet være en del av bildet. Det kan også seksuell utnytting være.

Hver sjette har blitt seksuelt trakassert

Full av macho-holdninger

Saksbehandler Michella Jensen har jobbet opp mot renholdsbransjen i flere år. Hun forteller om en bransje stappfull av macho-holdninger.

– Vi ser at mellomlederne i en god del av bedriftene har en røffere holdning overfor kvinner. Kanskje er sjefene selv utenlandske, sier Jensen.

Kvinner er ennå i flertall blant de ansatte og de mest utsatte i bransjen, men også menn utnyttes. Som den unge utenlandske mannen som ble sexslaven til sin kvinnelige sjef. Historien endte med at hun fikk sparken mens han fortsatte i jobben. Arbeidsmandsforbundet var involvert i saken.

– Trolig er seksuell trakassering enda mer tabu å snakke om for menn, tror Jensen.

– Dette er maktmisbruk på ville veier. Det er arbeidsgivers plikt å forhindre seksuell trakassering, fortsetter hun.

Hver femte ansatte i hotell- og restaurantbransjen har opplevd sex-trakassering på jobb

Dro hjem med skyhøy gjeld

Det finnes nok av eksempler der lovnader om en bra jobb ikke oppfylles.

– Folk betaler bakmenn i dyre dommer for å komme seg til Norge, og når de først er her, får de ikke hva de har blitt lovet. Mange vil ha hjelp til å komme seg ut av arbeidsforholdet selv om de ønsker å fortsette livet i Norge, forteller saksbehandler Gunnar Eriksen.

En kvinne satte seg i stor gjeld i det kriserammede hjemlandet for å reise hit, hvor hun var blitt lovet jobb med god lønn. Arbeidsforholdet viste seg å være alt annet enn det hun var forespeilet. I dyre Norge satte hun seg i ny gjeld for å få råd til å bo. Til slutt klarte hun å komme seg tilbake til hjemlandet igjen. Ikke rikere, men med mer gjeld. Arbeidsmandsforbundet ga råd i kvinnens sak, som blir omtalt som et «gråsonetilfelle».

Mer samarbeid på tvers

Ofrene tar gjerne først kontakt med frivillige organisasjoner som Røde Kors og Caritas, som også tilbyr veiledning på området. Deretter kontaktes kanskje Arbeidsmandsforbundet. Gunnar Eriksen mener dette samarbeidet bør styrkes, noe også Røde Kors tar til orde for (se undersak).

Eriksen mener videre at det er for enkelt å bli gjodkjent som renholdsbedrift.

– Etter konkurs er det for lett å starte opp en ny bedrift i en bekjents navn, sier Eriksen.

Steve Mutch er regionalt verneombud i hotell, restaurant og renhold (HRR). Han besøker 150 renholdsbedrifter på Østlandet i løpet av et år. Mutch er enig i at det er for enkelt å bli godkjent i dag, men at det jobbes for å gjøre godkjenningene strengere.

– Mange ansatte i bransjen behersker ikke norsk, svært få er organiserte og de kjenner ikke arbeidslivets regler, sier Mutch.

Politiets oppgave å bekjempe

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet, som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel, sette iverk sikkerhetstiltak og sikre ofrenes rettigheter i straffesaker, heter det på politi.no.

Antall rapporterte ofre som er antatt utnyttet innen tvangsarbeid og tvangstjenester, gikk ned fra 32 prosent i 2014 til 29 prosent av samtlige former for menneskehandel i 2015. Flertallet av rapporterte ofre er fortsatt kvinner som utnyttes til prostitusjon og andre seksuelle formål. Dette står i 2015-rapporten til Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), en egen enhet underlagt Politidirektoratet. På verdensbasis ble 60 millioner registrert som flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne i 2014. KOM påpeker at mange av disse tilhører sårbare grupper som kan bli utnyttet i menneskehandel, noe som også gjelder for dem som er i Norge.

KOM påpeker at mange ofre eller andre vitner ikke tør å forklare seg. Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen skal nå evaluere politiets innsats mot menneskehandel.

Gjør du dette på julebordet kan du miste jobben

Hjelp, jeg har fått advarsel fra sjefen

Sosial dumping:

Begrepet knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. Brukes også om generell reduksjon i lønninger innen et felt som følge av tilgang på billig utenlandsk arbeidskraft.

wikipedia.no

Menneskehandel:

Forekommer når en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, som tigging, krigstjeneste i fremmed land eller organhøsting gjennom tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker.

politi.no

Røde Kors vil samarbeide mer med fagbevegelsen

Mye av forebyggingen kan gjøres av fagforbundene, mener Kristin Strøm.

Strøm jobber for Røde Kors-prosjektet «Rett til å bli sett». De tilbyr oppfølging og støtte til mulige ofre for menneskehandel «i alle utnyttelsesformer». De har et godt samarbeid med Arbeidsmandsforbundet, men ønsker å jobbe enda tettere med fagbevegelsen. Strøm mener mye av forebyggingen mot menneskehandel kan gjøres av fagforeninger.

– Det kan være i form av informasjonsarbeid for å øke kunnskapsnivået om tvangsarbeid. Fagforeninger har også en viktig rolle i å avdekke tilfeller av arbeidsutnyttelse og å informere mulige ofre om rettigheter, sier Strøm.

SAMARBEID: Kirstin Strøm i Røde Kors' «Rett til å bli sett» ønsker mer samarbeid med fagbevegelsen.

SAMARBEID: Kirstin Strøm i Røde Kors' «Rett til å bli sett» ønsker mer samarbeid med fagbevegelsen.

Privat

Strøm mener det i dag er for enkelt å sette merkelappen «sosial dumping» der tilfellene er – eller grenser mot å være – menneskehandel.

– Det kan være vanskelig å skille mellom menneskehandel og sosial dumping. Altfor ofte erfarer vi at mulige ofre for tvangsarbeid ikke har fått informasjon om rettighetene sine, sier Strøm.

Det avgjørende skillet mellom sosial dumping og menneskehandel er om arbeidsgiver tar i bruk trusler, vold eller misbruker ansattes sårbare situasjon for å holde dem i arbeidsforholdet. Å være offer for menneskehandel utløser mange rettigheter i Norge, sier hun. Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel.

Ofre for menneskehandel har krav på informasjon og bistand, fastslår Strøm.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.11.2016
09:00
28.11.2016 09:39Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning


Flere saker