JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

UTSATT: 60 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne ble registrert på verdensbasis i 2014. 30 000 asylsøkere kom til Norge i fjor; mange av dem er sårbare og kan utnyttes i menneskehandel, fastslår Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

Tri Nguyen Dinh

Renholdere utsettes for seksuell trakassering

– Seksuell trakassering er del av pakken

– Mange arbeidsgivere oppfører seg akkurat som de vil. Et håpløst utgangspunkt for sårbare ansatte på fremmed jord, sier Michella Jensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.26.11.2016
09:00
28.11.2016 09:39

anne.siri@lomedia.no

Renholdere jobber ofte alene på store områder. Det gjør dem ekstra sårbare for seksuell trakassering og også overgrep. Som oftest befinner de seg i et svært skjevt maktforhold der de er helt prisgitt de overordnete i bedriften. Mange er livredde for represalier fra arbeidsgiver og tør derfor ikke å varsle om trakassering, erfarer Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

Mørketallene er store, ifølge forbundet. Mange av dem som jobber i bransjen beskrives som svært sårbare, de har utenlandsk opprinnelse og langt fra alle behersker norsk. Derfor er mange renholdere også vanskelige å nå som informanter til spørreundersøkelser, ifølge Fafo.

Oslo kommune leter etter sosial dumping i renholdsbransjen

Stabelen med papirer

Noen saker når likevel forbundets tillitsvalgte og ansatte. En tjukk stabel med papirer vakler på ei hylle inne på et av forbundskontorene. Flere av sakene i bunken omfatter – eller grenser mot å være –menneskehandel i renholdsbransjen. En bransje som vokser og blir mer og mer uoversiktlig, skal vi tro forbundet. En typisk sak kan være at forbundet først kontaktes fordi arbeidsgiver ikke har utbetalt tarifflønn eller søndagstillegg.

MØRKETALL: Michella Jensen og Gunnar Eriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund har fulgt renholdsbransjen tett i mange år. De antar at mørketallene er store for saker som omfatter seksuell trakassering og menneskehandel. Ofte henger det sammen, fastslår de.

MØRKETALL: Michella Jensen og Gunnar Eriksen i Norsk Arbeidsmandsforbund har fulgt renholdsbransjen tett i mange år. De antar at mørketallene er store for saker som omfatter seksuell trakassering og menneskehandel. Ofte henger det sammen, fastslår de.

Tri Nguyen Dinh

Feriepengene uteblir. Men når teppet først rulles helt ut er saken gjerne langt mer kompleks, og da kan hvitvasking av penger og narkotikakriminalitet være en del av bildet. Det kan også seksuell utnytting være.

Hver sjette har blitt seksuelt trakassert

Full av macho-holdninger

Saksbehandler Michella Jensen har jobbet opp mot renholdsbransjen i flere år. Hun forteller om en bransje stappfull av macho-holdninger.

– Vi ser at mellomlederne i en god del av bedriftene har en røffere holdning overfor kvinner. Kanskje er sjefene selv utenlandske, sier Jensen.

Kvinner er ennå i flertall blant de ansatte og de mest utsatte i bransjen, men også menn utnyttes. Som den unge utenlandske mannen som ble sexslaven til sin kvinnelige sjef. Historien endte med at hun fikk sparken mens han fortsatte i jobben. Arbeidsmandsforbundet var involvert i saken.

– Trolig er seksuell trakassering enda mer tabu å snakke om for menn, tror Jensen.

– Dette er maktmisbruk på ville veier. Det er arbeidsgivers plikt å forhindre seksuell trakassering, fortsetter hun.

Hver femte ansatte i hotell- og restaurantbransjen har opplevd sex-trakassering på jobb

Dro hjem med skyhøy gjeld

Det finnes nok av eksempler der lovnader om en bra jobb ikke oppfylles.

– Folk betaler bakmenn i dyre dommer for å komme seg til Norge, og når de først er her, får de ikke hva de har blitt lovet. Mange vil ha hjelp til å komme seg ut av arbeidsforholdet selv om de ønsker å fortsette livet i Norge, forteller saksbehandler Gunnar Eriksen.

En kvinne satte seg i stor gjeld i det kriserammede hjemlandet for å reise hit, hvor hun var blitt lovet jobb med god lønn. Arbeidsforholdet viste seg å være alt annet enn det hun var forespeilet. I dyre Norge satte hun seg i ny gjeld for å få råd til å bo. Til slutt klarte hun å komme seg tilbake til hjemlandet igjen. Ikke rikere, men med mer gjeld. Arbeidsmandsforbundet ga råd i kvinnens sak, som blir omtalt som et «gråsonetilfelle».

Mer samarbeid på tvers

Ofrene tar gjerne først kontakt med frivillige organisasjoner som Røde Kors og Caritas, som også tilbyr veiledning på området. Deretter kontaktes kanskje Arbeidsmandsforbundet. Gunnar Eriksen mener dette samarbeidet bør styrkes, noe også Røde Kors tar til orde for (se undersak).

Eriksen mener videre at det er for enkelt å bli gjodkjent som renholdsbedrift.

– Etter konkurs er det for lett å starte opp en ny bedrift i en bekjents navn, sier Eriksen.

Steve Mutch er regionalt verneombud i hotell, restaurant og renhold (HRR). Han besøker 150 renholdsbedrifter på Østlandet i løpet av et år. Mutch er enig i at det er for enkelt å bli godkjent i dag, men at det jobbes for å gjøre godkjenningene strengere.

– Mange ansatte i bransjen behersker ikke norsk, svært få er organiserte og de kjenner ikke arbeidslivets regler, sier Mutch.

Politiets oppgave å bekjempe

Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet, som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel, sette iverk sikkerhetstiltak og sikre ofrenes rettigheter i straffesaker, heter det på politi.no.

Antall rapporterte ofre som er antatt utnyttet innen tvangsarbeid og tvangstjenester, gikk ned fra 32 prosent i 2014 til 29 prosent av samtlige former for menneskehandel i 2015. Flertallet av rapporterte ofre er fortsatt kvinner som utnyttes til prostitusjon og andre seksuelle formål. Dette står i 2015-rapporten til Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), en egen enhet underlagt Politidirektoratet. På verdensbasis ble 60 millioner registrert som flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne i 2014. KOM påpeker at mange av disse tilhører sårbare grupper som kan bli utnyttet i menneskehandel, noe som også gjelder for dem som er i Norge.

KOM påpeker at mange ofre eller andre vitner ikke tør å forklare seg. Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen skal nå evaluere politiets innsats mot menneskehandel.

Gjør du dette på julebordet kan du miste jobben

Hjelp, jeg har fått advarsel fra sjefen

Sosial dumping:

Begrepet knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. Brukes også om generell reduksjon i lønninger innen et felt som følge av tilgang på billig utenlandsk arbeidskraft.

wikipedia.no

Menneskehandel:

Forekommer når en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, som tigging, krigstjeneste i fremmed land eller organhøsting gjennom tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker.

politi.no

Røde Kors vil samarbeide mer med fagbevegelsen

Mye av forebyggingen kan gjøres av fagforbundene, mener Kristin Strøm.

Strøm jobber for Røde Kors-prosjektet «Rett til å bli sett». De tilbyr oppfølging og støtte til mulige ofre for menneskehandel «i alle utnyttelsesformer». De har et godt samarbeid med Arbeidsmandsforbundet, men ønsker å jobbe enda tettere med fagbevegelsen. Strøm mener mye av forebyggingen mot menneskehandel kan gjøres av fagforeninger.

– Det kan være i form av informasjonsarbeid for å øke kunnskapsnivået om tvangsarbeid. Fagforeninger har også en viktig rolle i å avdekke tilfeller av arbeidsutnyttelse og å informere mulige ofre om rettigheter, sier Strøm.

SAMARBEID: Kirstin Strøm i Røde Kors' «Rett til å bli sett» ønsker mer samarbeid med fagbevegelsen.

SAMARBEID: Kirstin Strøm i Røde Kors' «Rett til å bli sett» ønsker mer samarbeid med fagbevegelsen.

Privat

Strøm mener det i dag er for enkelt å sette merkelappen «sosial dumping» der tilfellene er – eller grenser mot å være – menneskehandel.

– Det kan være vanskelig å skille mellom menneskehandel og sosial dumping. Altfor ofte erfarer vi at mulige ofre for tvangsarbeid ikke har fått informasjon om rettighetene sine, sier Strøm.

Det avgjørende skillet mellom sosial dumping og menneskehandel er om arbeidsgiver tar i bruk trusler, vold eller misbruker ansattes sårbare situasjon for å holde dem i arbeidsforholdet. Å være offer for menneskehandel utløser mange rettigheter i Norge, sier hun. Det er politiets ansvar å bekjempe menneskehandel.

Ofre for menneskehandel har krav på informasjon og bistand, fastslår Strøm.

26.11.2016
09:00
28.11.2016 09:39

Sosial dumping:

Begrepet knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne. Brukes også om generell reduksjon i lønninger innen et felt som følge av tilgang på billig utenlandsk arbeidskraft.

wikipedia.no

Menneskehandel:

Forekommer når en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, som tigging, krigstjeneste i fremmed land eller organhøsting gjennom tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker.

politi.no
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer


Flere saker