JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

AFP-millionen kan forsvinne for veiarbeidere

I tre år har det vært krav om tariffavtale for hovedentreprenør på veivedlikehold i Trøndelag. Nå kan fylkestinget snu.
– Avslutningen på karrieren i arbeidslivet kan bli vond for mange hvis de mister AFP, slår Torbjørn Størvold

– Avslutningen på karrieren i arbeidslivet kan bli vond for mange hvis de mister AFP, slår Torbjørn Størvold

Svein Leknes

ane.borrud@lomedia.no

– Det er to skritt fram, og tre tilbake, sier Torbjørn Størvold. 

Kampen for krav om tariffavtale i veivedlikeholdskontraktene i Trøndelag begynte for fem år siden, da han jobbet i Mesta med veivedlikehold på Namsoskontrakten.

Entreprenørfirmaet Veidrift vant kontrakten, og Størvold søkte jobb hos den nye entreprenøren sammen med åtte kollegaer. 

Tariffavtale hos Veidrift lot vente på seg, og avtalefestede pensjonen (AFP) for fire arbeidere som var over 55 år sto i fare for å ryke. En av dem var Torbjørn Størvold. 

Tariffavtale kom på plass i grevens tid, og AFP-millionen ble reddet med et nødskrik for veiarbeiderne i Namsos.

– Hvis kravet om tariffavtale igjen faller ut i anbudsrundene på veivedlikehold i Trøndelag, er vi tilbake til start. Avslutningen på karrieren i arbeidslivet kan bli vond for mange hvis de mister AFP, slår Størvold fast. 

Odd Taftø i Arbeidsmandsforbundet.

Odd Taftø i Arbeidsmandsforbundet.

Marte Martinussen

Odd Taftø er leder av samferdselsutvalget i avdeling 8 Midt-Norge i Arbeidsmandsforbundet. Nå er de igjen på barrikadene for å kjempe for krav om tariffavtale.

– Det er ikke bare AFP-en det er snakk om. Det er også alt det andre som er i tariffavtalen. Man kan inngå mer fleksible ordninger om arbeidstid, og det er detaljerte krav til hvordan brakkeriggene skal være. I år ble det bestemt at det skal være egne garderober for alle damer i bedrifter på maskinoverenskomsten. Alt dette står på spill, sier han.  

Fram, tilbake, fram – og tilbake?

I 2019 vedtok et enstemmig fylkesting i Trøndelag fylkeskommune for første gang at det skulle settes krav til tariffavtale i fire veivedlikeholdskontrakter som skulle lyses ut i Røros, Stjørdal, Trondheim og Hitra.

Et snaut halvår senere forkastet fylkestinget vedtaket, i frykt for at krav om tariffavtale skulle være i strid med EØS-avtalen. 

I 2021 vedtok fylkestinget igjen at det skulle stilles krav om tariffavtale for veivedlikehold, denne gangen i to kontrakter, i Orkland og Namsos.

Forslaget ble vedtatt med stemmene til Ap, Sp, MDG, SV, Rødt og KrF.

Og ikke nok med det. I desember 2021 vedtok fylkestinget følgende: «Fylkestinget mener det prinsipielt er riktig å stille krav til tariffavtaler i driftskontrakter. Det skal stilles krav til tariffavtale i de kommende anbudene fra Trøndelag fylkeskommune».

I fjor ble det stilt krav om at hovedentreprenører som skal drifte veiene i Gauldal, Oppdal og Ytre Namdal må ha inngått tariffavtale med sine ansatte.

Forslag om tariffavtale tapte

Nå skal tre nye kontrakter på veivedlikehold ut på anbud, i Hitra, Røros, Stjørdal.

Saken var oppe i hovedutvalg for samferdsel på fylkestinget 22. mai. 

I innstillingen fra fylkesdirektøren, er det ikke noe krav om tariffavtale.

«Konkurransegrunnlaget skal minimum tilfredsstille regelverk for offentlige anskaffelser, både med hensyn til innhold og prosess, og gi grunnlag for at det beste tilbudet blir valgt», sto det der. 

I regelverket for offentlige anskaffelser er det ikke krav om tariffavtale, men at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal være dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene.

Da hovedutvalget behandlet saken, fremmet Vebjørn Gorseth fra Arbeiderpartiet et tilleggsforslag på vegne av KrF, Rødt, SV og Arbeiderpartiet, om et nytt punkt i driftskontraktene: 

«Krav om landsdekkende tariffavtale legges inn i mandatene for kommende anbud i tråd med vedtak gjort av Fylkestinget i tidligere saker om driftskontrakter».

Forslaget falt mot syv stemmer. Høyre, FrP, Venstre, Sp og MDG stemte mot forslaget. Pensjonistpartiets representant var ikke til stede på møtet. 

Denne uka skal saken opp på fylkestinget i Trøndelag.

I strid med EØS eller ei?

Fylkesdirektør i Trøndelag, Carl-Jacob Midttun, viser i en e-post til saksfremlegget til saken.

«Fylkesdirektøren står fortsatt ved at vedtaket er i strid med EU reglementet som Trøndelag fylkeskommune er underlagt. Fylkesdirektøren opplever derfor dette vedtaket som utfordrende», står det der. 

Torbjørn Størvold er ikke enig med fylkesdirektøren. Han viser til at den internasjonale fagforeningen UNI Global Union, som har tatt opp spørsmålet med EU-kommisjonen.

– UNI har bekreftet at det ikke er i strid med EØS-avtalen å stille krav om tariffavtale, mener han. 

Ifølge fylkesdirektøren har fylkeskommunen per i dag ikke mottatt noen henvendelser fra EFTA om denne tematikken.

– Derimot har flere leverandører stilt spørsmål ved kravene om tariffavtale, men det er ikke tatt rettslig skritt knyttet til disse krav. Det faktum at dette ikke har skjedd, sier samtidig ikke noe om lovligheten av et slik krav om tariffavtale, svarer fylkesdirektøren i en e-post. 

Sp og MGD har snudd

I 2021 stemte Senterpartiet for at det skulle stilles krav om tariffavtale i de to veidriftskontraktene i Orkland og Namsos, og for at det skal stilles krav til tariffavtale i de kommende anbudene fra Trøndelag fylkeskommune.

Etter fylkestingsvalget i 2023 forlot Senterpartiet venstresiden i Trøndelag, og gikk i samarbeid med Høyresiden. 

I hovedutvalget for samferdsels møte 22. mai i år, stemte partiets representant imot krav om tariffavtale på veidriftskontraktene som skal utlyses for Hitra, Røros, Stjørdal.

Har side-byttet på fylkestinget hatt noe å si for endret standpunkt om krav til tariffavtale? 

Representanten fra Sp i hovedutvalget, Guri Heggem, henviser oss til partiets gruppeleder på fylkestinget, Ole Herman Sveian. 

Mandag 10. juni skriver han i en sms til Arbeidsmanden at han ikke har en kommentar til saken nå, men at partiet skal ha en god prosess i gruppa fram til saken avgjøres i fylkestinget.

Også MGD stemte for krav om tariffavtale i Orkland og Namsos, og for at det skal stilles krav til tariffavtale i de kommende anbudene fra Trøndelag fylkeskommune i 2021.

Partiets representant, Norunn Krokeide, støttet ikke forslaget om krav om tariffavtale under hovedutvalgets møte 22. mai i år. Og bekrefter at MDG vil gå inn for fylkesdirektørens innstilling på fylkestingets møte.

– Vi stoler på fylkesdirektørens faglige vurdering her ift at dette vil sikre gode arbeidsvilkår, skriver hun i en sms.

– Ikke en politisk oppgave å gjøre det tryggeste

Vebjørn Gorseth er en av Arbeiderpartiets to representanter i hovedutvalget for samferdsel, og mannen bak mindretallsforslaget om å kreve landsomfattende tariffavtale. 

Han ble ikke så veldig overrasket da han fikk sakspapirene til møtet, og så innstillingen fra fylkesdirektøren.

– Fylkesdirektøren har vært konsekvent i sin argumentasjon om at man ikke kan stille krav om tariffavtale på grunn av EU-regler. De tidligere vedtakene er blitt gjort mot fylkesdirektørens råd.

Selv mener han at det ikke en politisk oppgave å bare gjøre det tryggeste. Og viser til at LO har bedt Stortinget vurdere krav om landsdekkende tariffavtaler i Nasjonal Transportplan.

– Det hadde jo vært stor ironi hvis dette blir landsdekkende, blant annet med bakgrunn i hva vi har fått til i Trøndelag. Og så snur Trøndelag. 

På fredag møtte han og partikollega Oskar Tørres Lindstad samferdselsutvalget til Arbeidsmandsforbundet i Trøndelag. 

Rett etter møtet sendte han mail til gruppelederne for politiske partiene på fylkestinget, og ba partiene stemme på mindretallets forslag om å fortsette arbeidet med et seriøst arbeidsliv. Han har et håp om å få flertall.

– Den motstanden som har eksistert – også tidligere – har dreid seg om advarselen fra fylkesdirektøren. Både erfaringene man har gjort seg hittil og den europeisk fagforeningens konklusjon gjør at jeg har et håp, slår han fast.  

– Har enda håp

Også samferdselsutvalget til Arbeidsmandsforbundet i Trøndelag har håp om at innstillingen fra hovedutvalget for samferdsel i fylket ikke blir stående.

– Vi har et håp om at fylkestinget vil vedta krav om tariffavtale. Vi mener det ikke er i strid med EU-reglene å stille dette kravet. Og vi har trua på at det skal gå an å snu fylkestinget, sier Odd Taftø. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse