JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krav om tariffavtale i anbud

AFP-millionen kan glippe på grunn av EØS. Veiarbeidere ber regjeringen gripe inn

Når de nye veivedlikeholdskontraktene i Hitra og Røros skal ut på anbud, blir det uten krav om tariffavtale. Sp snudde og stemte imot, i frykt for at kravet er i strid med EØS-avtalen.
NEDERLAG: Veiarbeiderne satte sin lit til at politikerne ville stemme for et krav om tariffavtale i anbudene. Slik gikk det ikke.

NEDERLAG: Veiarbeiderne satte sin lit til at politikerne ville stemme for et krav om tariffavtale i anbudene. Slik gikk det ikke.

Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

ane.borrud@lomedia.no 

– Vi tenker ikke å gi oss med dette, det kommer flere veikontrakter, sier Odd Taftø, leder av Arbeidsmandsforbundets samferdselsgruppe i avdeling 8 Midt-Norge.

Veiarbeiderne gikk på et nederlag i kampen for tariffavtale i anbudene på veivedlikehold av fylkesveiene, da flertallet på fylkestinget stemte nei til Ap, SV, KrF og Rødt sitt forslag om at det skal stilles krav om landsdekkende tariffavtale på veivedlikehold. 

Nå mener Taftø at det regjeringa må kobles på, for å komme til bunns i spørsmålet: Er det i strid med EØS-avtalen eller ei å kreve tariffavtale i offentlige anbud?

Fylkesdirektørens nei

Fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun, som er den øverste administrative sjefen i fylket, har helt siden spørsmålet kom opp i 2019, ment at det er i strid med EØS-regelverket å stille krav om tariffavtale i anbudsprosesser. 

Fylkesdirektøren mener tidligere vedtak om tariffkrav på veivedlikeholdskontrakter (se faktaboks) er i strid med EU-reglementet som Trøndelag fylkeskommune er underlagt. 

«Fylkesdirektøren opplever derfor dette vedtaket som utfordrende», sto det i saksfremstillingen til fylkestinget forrige uke. 

Han innstilte på at de ansatte hos entreprenøren skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. 

«Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen». 

– Ikke det samme

Odd Taftø var til stede under fylkestingsmøtet forrige uke, og stiller seg litt undrende til kunnskapsnivået om tariffavtaler på fylkestinget. 

– Jeg er ikke sikker på om alle vet hva det innebærer å ha tariffavtale. At det å følge en tariffavtale ikke er det samme som å ha en tariffavtale. 

En ting er at avtalefestet pensjon (AFP) nettopp er festet i en avtale: Tariffavtale. Hvis du ikke har tariffavtale, har du ikke AFP. 

– Og så er det jo dette med innarbeidingsavtaler. Får å inngå en del arbeidstidsavtaler så må du har tariffavtale. 

Men en tariffavtale er også så mye mer. Hovedavtalen er en del av tariffavtalen, og det er den som slår fast de ansattes og de tillitsvalgtes rettigheter. 

At de ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse i arbeidet.

At bedriftene skal drøfte ikke bare lønns- og arbeidsforhold ved bedriften med de tillitsvalgte, men også «spørsmål som vedrører den økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling». 

– Det er naivt å tro at vi nordmenn ikke kan bli behandlet likedan som østeuropeere eller arbeidsfolk fra andre land som blir utsatt for sosial dumping. Uten tillitsvalgte, tariffavtale og trepartssamarbeidet, da har man ingen rettigheter og står med lua i hånda! 

Trøndelag: Fylkespolitikerne fra Arbeiderpartiet og samferdselsgruppa i NAF avdeling 8 kjempet sammen for krav om tariffavtale i veivedlikeholdskontrakter i Trøndelag, men tapte. Fra venstre: Oskar Tørres Lindstad fra Trøndelag Arbeiderparti, Odd Taftø, leder i samferdselsgruppa i NAF avdeling 8 Midt-Norge, Pål Sture Nilsen fra Trøndelag Arbeiderparti og distriktssekretær i NAF avdeling 8, Torbjørn Størvold fra NAF og Vebjørn Gorseth fra Trøndelag Arbeiderparti.  

Trøndelag: Fylkespolitikerne fra Arbeiderpartiet og samferdselsgruppa i NAF avdeling 8 kjempet sammen for krav om tariffavtale i veivedlikeholdskontrakter i Trøndelag, men tapte. Fra venstre: Oskar Tørres Lindstad fra Trøndelag Arbeiderparti, Odd Taftø, leder i samferdselsgruppa i NAF avdeling 8 Midt-Norge, Pål Sture Nilsen fra Trøndelag Arbeiderparti og distriktssekretær i NAF avdeling 8, Torbjørn Størvold fra NAF og Vebjørn Gorseth fra Trøndelag Arbeiderparti.  

Grete Bællen Mollan

Sp valgte å følge fylkesdirektøren

Senterpartiet på fylkestinget i Trøndelag valgte å stemme mot mindretallets forslag om krav om tariffavtale. 

– Fylkesdirektøren var veldig tydelig på at det er problematisk å stille krav om landsdekkende tariffavtale på grunn av EØS-avtalen og lovverket. For å være på den sikre siden valgte vi å følge hans innstilling og anbefaling, sier Sp sin gruppeleder på fylkestinget, Ole Herman Sveian. 

– Men dere stemte for i 2021?

– Ja, og vi stemte mot i 2019. Hver korsvei har det vært usikkerhet knyttet til dette spørsmålet, og vi har falt ned ulikt fra gang til gang. 

Sveian understreker at Sp er for et anstendig arbeidsliv og tariffavtaler. Men at det juridiske slaget om hvorvidt krav om landsdekkende tariffavtale er i strid med EØS-reglementet eller ei, ikke kan tas på fylkestinget. 

– Selv om det ikke er kommet noen henvendelse fra EU om dette hittil, betyr ikke det at det ikke kan komme. Den risikoen er vi ikke villige til å ta på vegne av fylkeskommunen. 

Han mener det må avklares på regjeringsnivå hvorvidt det er innafor EØS-reglene å stille krav om landsdekkende tariffavtale eller ei. 

– Dette er noe som Arbeiderpartiet burde ha fått avklart med statsminister og utenriksminister, sånn at det ikke hersket noen tvil om saken. 

– Etter fylkestingsvalget i 2023 forlot dere venstresiden i Trøndelag, og gikk i samarbeid med Høyresiden. Har sidebyttet på fylkestinget hatt noe å si for endret standpunkt om krav til tariffavtale? 

– Nei, vi hadde vurderingen i gruppa på et fritt grunnlag, vi. 

Skuffa forslagsstiller

Vebjørn Gorseth fra Arbeiderpartiet var den som stilte tilleggsforslag på vegne av KrF, Rødt, SV og Arbeiderpartiet, om et nytt punkt i driftskontraktene: 

«Krav om landsdekkende tariffavtale legges inn i mandatene for kommende anbud i tråd med vedtak gjort av Fylkestinget i tidligere saker om driftskontrakter».

Han er skuffa over at forslaget ikke fikk flertallet med seg. 

– Jeg er mest skuffa over at man ser seg så blindt på de juridiske vurderingene og ikke de politiske. Som fylkestingspolitikere bør vi ha andre vurderinger enn kun juss. 

Han tror ikke punktum er satt i denne saken. 

– Det skal jo flere driftskontrakter ut etter hvert. Men det kan bli tungt å flytte flertallet i Trøndelag nå som Sp samarbeider med høyresiden. 

At saken nå må opp til regjeringsnivå er han helt enig i. 

– Den prosessen er jo allerede initiert av LO, med deres innspill til Nasjonal Transportplan. Og hvis konklusjonen er at det ikke er i strid med EØS-reglene: Da er det naturlig å stille krav om tariffavtale i offentlige anbud. Det er det ikke noe tvil om! 

Dette har skjedd:

Kampen om krav om tariffavtaler for entreprenører som skal måke, strø og holde fylkesveiene i Trøndelag ved like, har pågått siden 2019. Den gang holdt fire veiarbeidere på Namsos-kontrakten på å miste AFP (avtalefeste pensjon) da bedriften de jobbet i tapte anbudsrunden mot et firma uten tariffavtale. 

I 2019 vedtok et enstemmig fylkesting i Trøndelag fylkeskommune for første gang at det skulle settes krav til tariffavtale i fire veivedlikeholdskontrakter som skulle lyses ut i Røros, Stjørdal, Trondheim og Hitra.

Et snaut halvår senere forkastet fylkestinget vedtaket, i frykt for at krav om tariffavtale skulle være i strid med EØS-avtalen. 

Da Senterpartiet stemte for krav om tariffavtale på Orkland- og Namsoskontraktene i 2021, var flertallet sikret for krav om tariffavtale hos hovedentreprenør på veivedlikehold. 

I desember samme året vedtok fylkestinget følgende: «Fylkestinget mener det prinsipielt er riktig å stille krav til tariffavtaler i driftskontrakter. Det skal stilles krav til tariffavtale i de kommende anbudene fra Trøndelag fylkeskommune».

I fjor ble det stilt krav om at hovedentreprenører som skal drifte veiene i Gauldal, Oppdal og Ytre Namdal må ha inngått tariffavtale med sine ansatte.

Nå har slaget stått på nytt, denne gangen om veidriftskontraktene på Hitra, Røros og Stjørdal. De skal lyses ut mot slutten av 2024, og målet er at nye kontrakter skal signeres i januar 2025. 

Mindretallet, ved Ap, SV. KrF og Rødt stilte forslag om at det «Krav om landsdekkende tariffavtale legges inn i mandatene for kommende anbud i tråd med vedtak gjort av Fylkestinget i tidligere saker om driftskontrakter».

Da Fylkestinget i Trøndelag behandlet hvilke krav som skal stilles til dem som skal være med på anbudsrunden, falt mindretallets forslag. På Stjørdals-kontrakten vil det utlyses en opsjon på to år, det vil si at entreprenøren som har kontrakten i dag, fortsetter i to år til. Når de nye veivedlikeholdskontraktene i Hitra og Røros skal ut på anbud, blir det uten krav om tariffavtale

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse