JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anna Pleym (1869–1957)

Anna Pleym ble første kvinne i Arbeidsmandsforbundets hovedstyre i 1908

Anna Karoline Pleym var kvinnesakskvinne og arbeiderbevegelsespionér, og den første kvinnen i Arbeidsmandsforbundets hovedstyre. Hun har fått en vei oppkalt etter seg i Oslo.
1908: Anna Pleym var eneste kvinne­lige medlem i Arbeidsmandsforbundets hovedstyre fra 1908 til 1911.

1908: Anna Pleym var eneste kvinne­lige medlem i Arbeidsmandsforbundets hovedstyre fra 1908 til 1911.

Eivind Enger / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

ane.borrud@lomedia.no

Anna Pleym vokste opp på Sagene i Christiania. Seksten år gammel begynt hun på Nydalen fabrikker som veverske. 29 år gammel var hun blitt enke, og hadde tre barn å forsørge. Hun begynte da som veverske på Hjula Væverier, en av de største fabrikkene ved Akerselva.

Pleym er kjent for sitt arbeid for tekstilarbeiderne og for kvinners sosiale frigjøring.

I 1906 var hun sentral ved stiftelsen av Hjula kvinnelige fagforening, og hun var leder der fram til 1910. Hun var medlem av forretningsutvalget i Norsk Arbeidsmandsforbund fra 1908 til 1916, samt satt som eneste kvinne i hovedstyret i perioden 1908-11. Tekstilarbeiderne var nemlig organisert i Arbeidsmandsforbundet fram til 1924, da de brøt ut og dannet eget forbund.

I 1908 ble Pleym også medlem av Sagene politiske kvinneforening, der hun var leder fra 1913 til 1916.

Tolv anleggsarbeidere stiftet Arbeidsmandsforbundet for 125 år siden. En ting var felles for alle som ble med

Da Kvindernes Kontor ble opprettet i 1909, ble Pleym valgt inn i styret.

Kvindernes Kontor var et faglig opplysningskontor for kvinner. Kontoret fungerte som en samorganisasjon for de kvinnelige fagforeningene, med eget styre, eget kontor og fastlønt sekretær. Kvindernes Kontor arbeidet i nær kontakt med Landsorganisasjonen og fikk også økonomisk støtte derfra.

I 1911 ble kontoret lagt under Arbeiderpartiets Kvindeforbund, der Pleym også ble aktiv.

I 1909 ble «Kvindernes  Kontor»; opprettet. Her er styret.  Fra venstre ser vi  Mathilde Olsen, Hanna Adolfsen, Anna Pleym og Helga Thorsen (senere Nitteberg).

I 1909 ble «Kvindernes Kontor»; opprettet. Her er styret. Fra venstre ser vi Mathilde Olsen, Hanna Adolfsen, Anna Pleym og Helga Thorsen (senere Nitteberg).

Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

I 1910 ble Pleym medlem av fabrikktilsynet i Oslo, og gjorde en stor innsats der fram til 1946. Fabrikktilsynets oppgaver var å føre tilsyn med at fabrikkene fulgte gjeldende regler om sikkerhet, helseforhold, arbeidstidsbestemmelser og barnearbeid. De skulle også drive forebyggende opplysningsarbeid.

Rengjøringskvinderne kommer

Fabrikktilsynet førte fast årlig tilsyn, men rykket også ut ved bekymringsmeldinger fra skoler eller helsevesen.

Da lov om arbeidervern kom i 1936, ble navnet på tilsynet endret til Arbeidsnemnd. Fabrikktilsynet var et viktig skritt mot å sette helse, miljø og sikkerhet på dagsordenen, og var forløperen til dagens Arbeidstilsynet. Pleym forsørget seg selv og de tre barna på det sparsommelige tilsynshonoraret.

Fra 1913 til 1931 var Pleym vekselsvis representant eller vararepresentant for Arbeiderpartiet i Oslos bystyre. Som bystyremedlem var det særlig saker som morstrygd, skole og daghjem som opptok henne.

Anna Pleym ble æresmedlem av Torshov Arbeidersamfunn og mottok som 70-åring kongens fortjenestemedalje i gull.

Hun ble gravlagt på Nordre gravlund i Oslo. Anna Pleyms vei på Rommen i Oslo er oppkalt etter henne.

Ellisif Wessel kunne ha levd et komfortabelt liv – i stedet ble hun fagforeningsgründer

Kilder: Norsk Arbeidsmandsforbunds historie bind III, Schanche og Kokkvoll.

Wikipedia

Fabrikktilsynet

1893: «Lov om tilsyn med arbeidere i fabrikk» trer i kraft. Den regulerte i første rekke barnearbeid og arbeidsgivers ansvar ved arbeidsulykker.

1910: Fabrikktilsynet styrkes og for første gang opprettes stillingen som kvinnelig fabrikkinspektør. Det lovfestes at minst en kvinne og en arbeider skal velges inn i de kommunale fabrikktilsynene.

1936: Fabrikktilsynsloven blir til arbeidervernloven, som dekker hele arbeidslivet og inneholder de første lovreglene om vern mot usaklig oppsigelse og om ferie (ni dagers ferie med lønn). Behovsprøvet alderstrygd lovfestes.

Kilde: FriFagbevegelse

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Fabrikktilsynet

1893: «Lov om tilsyn med arbeidere i fabrikk» trer i kraft. Den regulerte i første rekke barnearbeid og arbeidsgivers ansvar ved arbeidsulykker.

1910: Fabrikktilsynet styrkes og for første gang opprettes stillingen som kvinnelig fabrikkinspektør. Det lovfestes at minst en kvinne og en arbeider skal velges inn i de kommunale fabrikktilsynene.

1936: Fabrikktilsynsloven blir til arbeidervernloven, som dekker hele arbeidslivet og inneholder de første lovreglene om vern mot usaklig oppsigelse og om ferie (ni dagers ferie med lønn). Behovsprøvet alderstrygd lovfestes.

Kilde: FriFagbevegelse