Camilla Yndestad (tekst)" />

Da Polygon Innlandet AS gikk konkurs, fikk de fleste bli med til ny jobb. Men ikke alle.

– Som tillitsvalgt har jeg prøvd å sørge for at så mange som mulig skal fortsette i bedriften, sier tillitsvalgt Jon Espen Holt. Men han har ikke loven på sin side. Reglene for virksomhetsoverdragelse gjelder ikke ved konkurs.
KONKURS: – Polygon Innlandet AS har dessverre gjennom lengre tid slitt med svake økonomiske resultater, forteller Kai Andersen som er direktør for strategi og utvikling i Polygon AS.

KONKURS: – Polygon Innlandet AS har dessverre gjennom lengre tid slitt med svake økonomiske resultater, forteller Kai Andersen som er direktør for strategi og utvikling i Polygon AS.

Polygon AS

camilla@lomedia.no

Polygon jobber med skadebegrensning etter vann-, brann- og miljøskader. Tillitsvalgt, Jon Espen Holt, beskriver en tung og vanskelig tid etter at de rundt 30 ansatte fikk beskjeden om at Polygon Innlandet AS var konkursen, onsdag 5. oktober.

– Det har vært mye usikkerhet, men vi har holdt folka våre sammen. Som tillitsvalgt har jeg prøvd å sørge for at så mange som mulig skal fortsette i bedriften. Det er fortsatt ganske tøft siden vi ikke vet om alle blir med videre, sier han.

Tillitsvalgt  Jon Espen Holt.

Tillitsvalgt Jon Espen Holt.

Privat

Svake økonomiske resultater

– Polygon Innlandet AS har dessverre gjennom lengre tid slitt med svake økonomiske resultater, forteller Kai Andersen som er direktør for strategi og utvikling i Polygon AS.

Andersen beskriver årsakene til dette som sammensatte, men at det ikke er tvil om at en situasjon med stort sykefravær under korona-pandemien har påført selskapet vesentlige merkostnader.

I 2022 har selskapet også hatt færre oppdrag, uten at de har klart å redusere kostnadene tilsvarende.

– Basert på dette, så styret dessverre ingen annen mulighet enn å ta den tunge beslutningen om å begjære oppbud, sier Andersen.

Han forteller videre at Polygon inngikk en avtale med bobestyrer om å kjøpe konkursboet.

– Som en del av denne avtalen ble de aller fleste ansatte tilbudt ansettelse i Polygon AS. Oppdragene og den virksomhet som tidligere ble drevet av Polygon Innlandet AS er nå videreført som en ny avdeling i Polygon AS, sier Andersen.

Ikke virksomhetsoverdragelse ved konkurs

Polygon Innlandet hadde 32 ansatte, der 23 er medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tillitsvalgt Holt forteller at det blant de ansatte ble spekulert i grunnen til at det ikke ble virksomhetsoverdragelse. En virksomhetsoverdragelse betyr at alle de som ville bli med fra Polygon Innlandet til den nye avdelingen i Polygon AS, hadde hatt rett til det.

Ifølge Holt er det flere som tror at en del av vurderingen fra Polygon AS var at de ville håndplukke dem de ville ha med videre.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han kan fortelle at selv om det er litt merkelig at ikke alle blir med videre, så holder Polygon AS seg innenfor regelverket.

 – Loven sier eksplisitt at reglene for virksomhetsoverdragelse ikke gjelder ved konkurs. Sånn som vi vurderer det, er det ikke så mye vi kan gjøre. Jeg hører at de jobber godt lokalt med å få de fleste med videre, og det er veldig bra, sier Edvardsen.

Kai Andersen, direktør for strategi og utvikling i Polygon AS, sier til Arbeidsmanden at det har vært svært viktig for Polygon AS å sikre ansatte, kunder og leverandører.

– For å lykkes med dette har det vært nødvendig å kunne bygge en lokal organisasjon rundt dyktige og motiverte ansatte, samtidig som vi har en kostnadsbase som gir grunnlag for en bærekraftig økonomisk situasjon, Som en konsekvens av dette har vi dessverre ikke klart å tilby alle de tidligere medarbeiderne i Polygon Innlandet AS en stilling i vår nye avdeling i Innlandet, sier han.

Andersen forteller videre at Polygon AS før konkursen vurderte muligheten for å kjøpe aksjene i selskapet, men at forpliktelsene dette ville medføre ikke ville være forenlig med å skape en lønnsomhet som kunne sikre arbeidsplassen for framtiden.

 – Polygons beslutning er på ingen måte basert på «mulighet til å håndplukke ansatte». Vi lykkes med å gi de aller fleste medarbeidere et tilbud om ansettelse i Polygon AS, vi er stolte og glade for at vi har lykkes med dette.

 – Hadde de økonomiske rammene vært til stede, så ville vi gjerne tatt med alle tidligere medarbeidere, sier han.

God kommunikasjon

Jon Espen Holt er tydelig i sin sak:

– Det eneste fokuset mitt som tillitsvalgt har vært medlemmene, og sørge for at så mange som mulig får fast jobb videre. Det er en jobb som vi fortsatt driver med – vi er ikke ferdige før alle er om bord igjen.

Holt roser også forbundet og avdeling 5 Innlandet for råd og støtte i prosessen, og legger til at kommunikasjonen med ledelsen og HR-avdelingen i Polygon har vært over all forventning.:

– Jeg kan ikke annet enn å skryte av kommunikasjonen. Det har vært daglige oppdateringsmøter, vi har vært innlemma på alle nivå.

– Så snart det har vært ny informasjon, har den blitt delt med oss tillitsvalgte. De har brukt oss som det vi skal brukes til, som mellomledd mellom ledelsen og de ansatte. Det skal de ha ros for, avslutter Holt.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse