JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Roy Ervin Solstad

Nussir, gruvedrift, Markoppneset i Hammerfest:

Hammerfest kommune må behandle gruve-sak på nytt

I juli i fjor ga Hammerfest kommune gruvebedriften Nussir tillatelse til å starte anleggsarbeid for å gjøre klar til gruvedrift etter kobber. Nå har Statsforvalteren i Troms og Finnmark opphevet tillatelsen, og kommunen må behandle saken en gang til.04.03.2022
14:02
04.03.2022 14:02

ane.borrud@lomedia.no   

I juli i fjor ga Hammerfest kommune Nussir tillatelse til å opparbeide terrenget på Markoppneset. Maskinentreprenørbedriften Jan Opgård AS vant anbudet på anleggsarbeidet, og anleggsarbeiderne satt i gang. To dager etter tok en gravemaskin det første grave-taket i bakken. Med en gang nyhetene om oppstart spredde seg, kom aksjonistene og lenket seg fast i gravemaskinen. Nussir valgte å stanse arbeidet.

I august skrev organisasjonene Stopp Nussir-gruva – Redd Repparfjorden, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening en omfattende klage på tillatelsen. Naturvernorganisasjonene mente de har funnet en rekke feil i kommunens saksbehandling.

Blant annet anså de at konsekvensene for naturmangfoldet og reindrifta er ikke godt nok utredet. Og de ba om at kommunen måtte gi såkalt oppsettende virkning, altså stoppe arbeidene fram til saken var ferdig vurdert. Det har sa Hammerfest kommune ja til, og aksjonistene pakket sammen og dro hjem.

Tilbake til kommunen

Siden har det vært stille. Både på anleggsområdet og fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som skulle ta den endelige avgjørelsen i saken. Det var estimert at behandlingen skulle ta tre-fire måneder.

4. mars kom vedtaket fra Statsforvalteren. Der står det:

«Statsforvalteren opphever kommunens vedtak av 21.07.2021. under henvisning til at saken ikke er tilstrekkelig opplyst jf. fvl. § 17 til at Statsforvalteren kan treffe endelig vedtak.

Det er uklart hvorvidt unntaksbestemmelsen i gjeldende reguleringsplan, som vedtaket er truffet på bakgrunn av, er gyldig vedtatt. Saken er imidlertid ikke godt nok opplyst hva gjelder dette forholdet til at Statsforvalteren kan ta stilling til spørsmålet. Vi finner det videre hensiktsmessig at kommunen, som den primære plan- og bygningsmyndigheten, vurderer gyldigheten av unntaksbestemmelsen i reguleringsplanen.»

Ronald trodde at han skulle dø i gruva på Svalbard: – Jeg ble ikke redd. Jeg konstaterte bare at det var slutt

Detaljregulerer eller ei?

I reguleringsplanen for Markoppneset står det (i pkt. 2.2.1):

«Før tiltak iverksettes i byggeområdene og kaiområdene, skal det utarbeides detaljreguleringsplan som viser tomter, bebyggelse, interne veier, parkeringsplasser, snøopplag og hensyn til støy. Plankravet gjelder ikke terrengbearbeiding/-planering og masseuttak/-lagring i områdene I1 – I7.»

Da kommunen gjorde sitt vedtak 21. juli 2021, var vurderingen som følger:

«Reguleringsplanen har, i punkt 2.2, krav om detaljregulering før tiltak kan iverksettes i bygge- og kaiområdene, men plankravet gjelder ikke terrengbearbeiding/-planering og masseuttak/-lagring i områdene I1-I7. Det søkes om opparbeidelse av tomt innenfor I4 og I7, og tiltaket er således i tråd med reguleringsplanen».

Det var ikke motstanderne av anleggsarbeidet enige i. I klagen påpekte de at tiltaket ikke kan unntas detaljregulering etter bestemmelsen i planen, ettersom terrengarbeidet i seg selv er omfattende og alene i stor grad vil endre området, naturen og forhold for naboene. Dermed kan ikke anleggsveien og sprengningen anses som tiltak som går inn under unntaksbestemmelsen i planens punkt 2.2.1.

Opphever vedtak

Statsforvalterens konkluderer altså med at vedtaket Hammerfest kommune gjorde 21. juli oppheves, og at saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

«At vedtaket oppheves fremstår etter vårt syn som den mest hensiktsmessige løsningen, også av hensyn til at saken skal undergis en reell to-instansbehandling.

Kommunen må, som tidligere nevnt, i den fornyede behandlingen av saken ta stilling til gyldigheten av unntaksbestemmelsen i planen, både sett hen til saksbehandlingsreglene for en slik bestemmelse, og om den oppfyller vilkårene for en forenklet prosess. Kommunen må videre eventuelt vurdere konsekvensene av at den ikke er gyldig vedtatt.

Dersom kommunen finner at bestemmelsen ikke er ugyldig på bakgrunn av saksbehandlingsfeil må det videre tas stilling til om bestemmelsen er i strid med reglene om konsekvensutredning, og dets betydning for bestemmelsens gyldighet. Dersom kommunen kommer til at bestemmelsen er ugyldig vil det medføre at bestemmelsen om unntak fra plankravet er uten rettsvirkning, og at tiltaket da utløser det aktuelle plankravet i reguleringsplanen.

Statsforvalteren vil bemerke at kommunens nye vedtak i saken kan påklages på vanlig måte av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.»

Ingen kommentar

Gruvesjef Øystein Rushfeldt ønsker ikke å kommentere saken, annet enn at de registrerer at ballen nå er hos kommunen, og at tidsbruken til Statsforvalteren ikke er veldig imponerende. 

04.03.2022
14:02
04.03.2022 14:02Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten


Flere saker