JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke gjør om på trinnskatten på trinn 3 i Troms og Finnmark

Emmie Olivia Kristiansen

Finnmarksfradraget gis til personer som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, med noen unntak. I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å øke fradraget fra 20.000 til 30.000 kroner.

Trinnskatten er en skatt på personinntekt, som øker jo mer du tjener. Hvis du i 2023 tjente mellom 642. 950 og 926.799 kroner, fikk du en trinnskatt på 13,5 prosent på trinnskatt 3. Med unntak for dem i Troms og Finnmark. Der har trinnskatten på trinn 3 vært på 11,5 prosent.

I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen at skattesatsen i trinn 3 skal slå inn fra 670.000 kroner, og at trinnskatten blir lik for hele landet med 13,6 prosent.

Det vil si at skatten øker med 2,1 prosent for dem i Troms og Finnmark som har inntekt over 670.000 kroner.

Vi i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb har sett på disse endringene i det nye budsjettet. Økningen i Finnmarksfradraget hjelper noe, med passerer man en inntekt over ca 750.000 kroner, vil man tape penger i forhold til tidligere skatteberegning.

Som et eksempel vil en med 950.000 kroner i inntekt måtte betale cirka 4.000 kroner mer i skatt enn tidligere.

Hvorfor stiller vi som klubb spørsmål om dette:

1. Vil det være de med lønn over 670.000 som finansierer økningen til 30.000 i Finnmarksfradraget?

2. Vil det nye forslaget bidra til at staten får økte inntekter på disse endringene?

3. Vi vet at vi mangler folk med høy kompetanse i flere næringer og innen helse og skole. Hvordan skal vi stimulere til rekruttering i tiltakssonen, når skattefordelen er borte?

4. Har politikerne våre oppfattet dette, da vi ikke har hørt noen debatter om Finnmarksfradraget i sin helhet?

5. Vi merker også at arbeidsgiveravgiften blir med videre, selv om den er løftet opp til 850.000 kroner. Dette blei jo lovt fjernet. Vi stiller oss spørsmål hvordan dette vil ramme bedrifter som eksporterer ut av landsdelen, da bedrifters kostnader på frakt til markeder er mye høyere i Finnmark.

6. Vi mener at det er nødvending å differensiere alle lønnsgrupper fra ellers i landet.

Vi ber om at våre lokale og sentrale politikere jobber for å få trinnskatten trinn 3 tilbake på tidligere nivå, med en differanse på 2 prosent fra den øvrige befolkningen.

Stjernøy Nefelinarbeiderklubb

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse