JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Ja til at Norge videreutvikler norsk gruvedrift

Skal vi nå klimamålene trenger vi mer og ikke mindre gruvedrift i fremtiden, skriver Steinar Rasmussen.

Skal vi nå klimamålene trenger vi mer og ikke mindre gruvedrift i fremtiden, skriver Steinar Rasmussen.

Nordic Mining

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
Mineralske råstoffer vil i fremtiden være helt nødvendig for det grønne skiftet, både kjente og nye typer mineraler. 

Alle land i verden vil fremover utvikle seg mot et grønt skifte, og de land som er i førersetet vil kunne utvikle viktig kompetanse som vil berike hver nasjons inntektsmuligheter.

Det er som oftest stor motstand når naturinngrep må foretas for å utvinne naturressurser. Det gjelder både vannkraft som bygges ut, olje og gass utvinning, nødvendig infrastruktur som må bygges, vindkraftutbygging mm.

Uten vannkraft, olje/gass, vindkraft mm. så ville Norge vært et fattig land. Om ikke Norge utnytter disse ressursene vil andre land gjøre det og nyte godt av disse verdiene.

Norge importerer så å si alt av mineraler fra andre verdensdeler, og det aller meste fra land som ikke tar hensyn til hverken miljø/klima eller arbeidsmiljø. En kan nevne Kongo blant annet.

Da er det mye mer fornuftig heller å benytte egne ressurser for å skape et mye bedre miljø/klima, men ikke minst gode arbeidsforhold.

Norge har store kobberforekomster, og vil med ny god teknologi kunne utvikle disse forekomstene på en miljø- og klimavennlig måte som vil være bærekraftig i fremtiden.

Naturinngrep vil alltid ha med seg noen utfordringer, men dersom ikke Norge utvikler disse store verdiene vil disse verdiene overlates til andre land å utvikle.

Miljø og klima er viktig å ivareta, men om alt skal ligge urørt og det ikke skal være noen nyutvikling av industriarbeidsplasser, infrastruktur osv. vil Norge kunne miste enormt store verdier som er viktig for å utvikle vårt velferdssamfunn. Vi må utvikle oss og utnytte de potensialer vi har gjennom vår rike natur.

Skal vi nå klimamålene trenger vi mer og ikke mindre gruvedrift i fremtiden. Vår teknologi kan være med å bidra til at fremtidens gruvedrift blir drevet på en forsvarlig måte. Samtidig kan Norge utvikle en kompetanse som blir verdensledende.

Gruvedrift er en næring som har pågått i mange år i vårt land. Tidligere var det mye gruvedrift, men dette har avtatt veldig mye i de siste tiåra. I fremtiden står vi ovenfor en ny utvikling av gruvedrift pga. det enorme behovet for mineraler for å få til et grønt skifte i hele verden.

Det er planer i Norge om å ta opp drift av gamle gruver og det er en debatt om gruvedrift til havs. Gruvedrift til havs er og har vært et stort diskusjonstema, men den norske regjering har vist stor interesse for å utforske og vurdere muligheten.

Forutsetningen vil selvfølgelig være at slik drift må drives på en forsvarlig måte. Om ikke Norge utvikler tanken om gruvedrift til havs så vil andre land fort ta stafettpinnen og dra fordelen av en industri som vil være nødvendig for å skaffe de ressurser som trengs for det grønne skifte. Land som ikke tar hensyn til miljø og klima på samme måte som Norge.

Norge trenger en videreutvikling av vår industri knyttet til naturressurser, ikke en avvikling eller nedbygging. På samme måte som produksjon av olje og gass så vil vi i fremtiden ha et stort behov for å utvikle gruvedriftnæringen.

I fremtiden vil vi også kunne dra inn store inntekter på produksjon av mineraler. Ikke kun av produksjon på land, men også gjennom produksjon til havs.

Styret for LO i Østre Agder ser derfor positivt med å utvikle gruvedrift i Norge, både til lands og til havs. Gruvedrift må utvikles på best mulig måte når det gjelder miljø- og klimavennlige produksjoner.

Det er derfor viktig at det foretas en grundig utredning for hvilke tiltak som må iverksettes for å minimere skader på miljø og begrense klimautslipp mest mulig.

Det må også utvikles god kompetanse om denne næringen slik at Norge får en konkurransefordel på verdensbasis. Det vil også være viktig å sikre at det blir mest mulig norsk eierskap og norsk styring av ressursene.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse