JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt om navn

Karina er blitt president for ungdom i europeisk fagbevegelse

Karina Veum er ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, med ansvar for forbundets medlemmer under 35 år. Nå er hun blitt president for UNI Europa Youth.
NYTT VERV: Som president for UNI Europa Youth får ungdomssekretær i NAF, Karina Veum, muligheten til å hente med seg erfaringer fra europeisk arbeidsliv til forhold her hjemme.

NYTT VERV: Som president for UNI Europa Youth får ungdomssekretær i NAF, Karina Veum, muligheten til å hente med seg erfaringer fra europeisk arbeidsliv til forhold her hjemme.

Brian Cliff Olguin

merete.holtan@lomedia.no

UNI Global Union er en fagforening som jobber for anstendige arbeidsforhold for arbeidere i serviceyrker verden over. Siden starten i 2000 har UNI knyttet til seg fagforeninger i 150 land og representerer i dag 20 millioner arbeidere, deriblant medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

UNI har også en europeisk gruppering, UNI Europa, herunder ungdomsgruppa UNI Europa Youth. Det er denne organisasjonen Karina Veum, ungdomssekretær i Arbeidsmandsforbundet, nå er blitt president for.

Hun ble valgt på UNI Europa Youth's konferanse i Gdansk i begynnelsen av juni.

– Vi har jo ikke så mange presidenter i Norge, så det er litt … voldsomt, fleiper Veum når hun forteller om vervet.

«Back to our future»

Ungdomsgruppa i UNI Europe har hvert andre år en konferanse hvor de spikrer handlingsprogram og politikk som gir retning for de neste to årene.

På konferansen i Gdansk handlet mye om hvordan UNI skal få et oppsving i aktivitet og organisering ute i Europa, dessuten om lønnsforhandlinger og økt medbestemmelse for arbeiderne.

Dette er kjente temaer i fagbevegelsen. Slagordet på årets konferanse var «Back to our future» og viste til helt nye utfordringer:

– Pandemien har forandret arbeidslivet, og vi må sette en ny standard og dagsorden. Nå skal vi ta tilbake framtida vår, sier Karina Veum.

I GDANSK: Mathias Tustervatn er leder for ungdomsutvalget i NAFs avdeling 4 Nordland, mens Karina Veum er ungdomssekretær i forbundet. Begge var delegater på UNI Europa Youth Conference i Polen.

I GDANSK: Mathias Tustervatn er leder for ungdomsutvalget i NAFs avdeling 4 Nordland, mens Karina Veum er ungdomssekretær i forbundet. Begge var delegater på UNI Europa Youth Conference i Polen.

NAF

Banket opp og forvist

På konferansen deltok rundt 70 delegater fra hele Europa. Disse ble blant annet inspirert gjennom foredrag og det Veum kaller en historietime, hvor den polske fagforeningskvinnen Henryka Krzywonos fortalte om hvordan hun etter en transportarbeiderstreik i Gdansk på 80-tallet var blitt forvist fra Gdansk og banket opp av myndigheten – så kraftig at hun mistet sitt ufødte barn.

– Det setter fagbevegelse – og motstanden mot denne – i et litt annet perspektiv, sier Karina Veum.

Presidentens oppgaver

Arbeidmandsforbundets ungdomssekretær har de to siste årene sittet i styringsgruppa i UNI Europa Youth, som koordinator for de nordiske landene. Når hun nå overtar vervet som president, blir det hennes oppgave å sørge for at handlingsprogram og politikk fra konferansen i Gdansk blir satt ut i livet.

Men hun skal ikke gjøre det alene.

– Jeg har tre visepresidenter jeg både kan og vil delegere oppgaver til. Og så har UNI Global en egen direktør som jobber med dette på heltid – jeg vil samarbeide både med henne og styringsgruppa, sier Veum.

STYRINGSGRUPPA: Her ser du Karina Veum, nyvalgt president, sammen med styringsgruppa i UNI Europa Youth.

STYRINGSGRUPPA: Her ser du Karina Veum, nyvalgt president, sammen med styringsgruppa i UNI Europa Youth.

NAF

Til nytte for NAF

Vervet gir henne mulighet til både å gi og ta. Hun vil gi den europeiske fagbevegelsen et innblikk i hva som fungerer i norsk, ung fagbevegelse, og gjennom det sette NAF på kartet for utenlandske arbeidstakere.

Hun vil også ta med seg kunnskap og erfaringer fra Europa og hjem. Karina Veum tenker spesielt på to områder:

Det ene er at vi i norsk arbeidsliv, som i serviceyrket renhold og innenfor anlegg, har en høy prosentandel utenlandske arbeidstakere. Nå får Veum en anledning til å bli mer kjent med arbeidsforholdene disse kommer fra, og hun får samarbeide med utenlandsk fagbevegelse om felles utfordringer.

Det andre, mener Veum, er at norsk fagbevegelse generelt – og NAF spesielt – kan lære mer av UNIs «mentor program», hvor ideen er at eldre og unge samles for å lære av hverandre.

Unge og eldre sammen

– Vi må dele mer erfaringer og kunnskap, og ha flere arenaer hvor yngre og eldre snakker sammen. Sånn det er nå, synes kanskje de eldre at unge snakker på en måte de ikke forstår, mens unge synes de gamle henger etter, sier Karina Veum.

– Men de eldre sitter jo på mye historie og kompetanse de kan dele, mens de unge kan forklare hvordan de ser på samfunnet, hvordan de kommuniserer og lære bort hvordan de rekrutterer.

Ungdomssekretæren viser til ordvalg og kroppsspråk, men også til hvordan unge bruker sosiale medier. Hun har som mål å få ulike generasjoner fagforeningsfolk til å samarbeide mer når hun reiser rundt på avdelingsmøter og samlinger.

– Vi må lære av hverandre, sier hun.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse