JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Da Nokas fikk redusert avtalen ved vakthold på helikopterterminalen på Sola, måtte de nedbemanne. Nå har Arbeidsretten slått fast at ansiennitetesprinsippene i Hovedavtalen ikke ble fulgt. På bildet ser vi  oljearbeidere på vei fra Sola til Nordsjøen.

Da Nokas fikk redusert avtalen ved vakthold på helikopterterminalen på Sola, måtte de nedbemanne. Nå har Arbeidsretten slått fast at ansiennitetesprinsippene i Hovedavtalen ikke ble fulgt. På bildet ser vi oljearbeidere på vei fra Sola til Nordsjøen.

NTB Scanpix

Nokas-vektere får tilbake jobben etter seier i Arbeidsretten

Tre vektere ved Sola helikopterterminal får tilbake jobben etter at Arbeidsmandsforbundet tok oppsigelsessakene til Arbeidsretten. Dommen slår fast at ansiennitetsregler ikke ble fulgt, og at oppsigelsene er tariffstridige og ugyldige. – For saker i fremtiden kan denne dommen få avgjørende betydning, sier LO-advokat.23.06.2016
20:49
27.06.2016 11:38

ane.borrud@lomedia.no

I november i fjor ble det sagt opp 19 ansatte ved Sola Helikopterterminal fordi avtalen med oppdragsgiver ble redusert. For 16 av dem ble det funnet løsninger i form av reduserte stillinger ved terminalen, i tillegg til annet arbeid i regionen. Da tre siste vekterne fikk oppsigelse.

Arbeidsmandsforbundet mente at ansiennitetsprinsippet ikke var fulgt. Nokas avdeling Rogaland har over 20 driftssteder i Stavanger-området, og over 200 ansatte. 150 av disse hadde kortere ansiennitet enn de tre vekterne som mistet jobben. Saken var så prinsipiell viktig at Arbeidsmandsforbundet tok saken til Arbeidsretten.

Les også: Flyr vekter-nedbemanningssak ved heliport inn for retten

Uenighet om ansiennitet

Striden om ansiennitet tok utgangpunkt i hovedavtalen mellom LO og NHO § 8.2 Ansiennitet ved oppsigelse p.g.a. innskrenking. I første ledd står det: «Ved oppsigelse på grunn av innskrenking/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn.»

Arbeidsmandsforbundet og LO på den ene siden og Nokas og NHO på den andre siden var uenig i hvordan denne paragrafen skal tolkes.

Ifølge Arbeidsmandsforbundet skulle Nokas ha sett på ansiennitet i hele Stavanger-området, og ikke kun på helikopterterminalen. De tre vekterne som hadde mistet jobben hadde alle lang ansiennitet, og det ville være enkelt å omplassere dem til andre vekterjobber i Sør-Rogaland.

Nokas og arbeidsgiverorganisasjonen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mente på sin side at dersom nedbemanningsprosessen skulle ta utgangspunkt i et større område enn helikopterterminalen på Sola, ville det gitt en dominoeffekt til ulempe for vekterne og selskapet.

«Det ville vært nødvendig å flytte rundt på folk, noe som vil innebære økonomiske og administrative omkostninger for Nokas, og det ville innebære transaksjonskostnader knyttet til opplæring. Også hensynet til den enkelte arbeidstaker tilsier at man burde unngå en slik dominoeffekt. De ansatte har sin primære tilknytning til Sola Heliport, og vitneforklaringer viser også at det er der de ønsker å bli. Rekrutteringssituasjonen for selskapet kan bli vanskeliggjort dersom det alltid er de yngste som må gå først ved nedbemanning. Hensynet til oppdragsgivers ønske og krav til stabilitet er sentralt. I parts- og vitneforklaringene kom det klart frem at kundene eller oppdragsgiverne stiller stadig strengere krav til den konkrete ansatte som skal utføre arbeidet på en kontrakt», står det i arbeidsgiverens anføringer i Arbeidsretten (side 12 – 13).

Full seier

Arbeidsretten slår fast at oppsigelsen av de tre vekterne både er tariffstridige og ugyldige.

Arbeidsrettens flertall slår i dommen fast at ved nedbemanning skal det tas utgangspunkt i hele bedriften ved ansiennitetsvurderingen. Videre sier flertallet at dette ikke nødvendigvis betyr hele konsernet, og er enig med Arbeidsmandsforbundet i at det er saklig å se på Sør-Rogaland som en avgrenset utvalgskrets i dette tilfellet.

Flertallet er heller ikke enig med Nokas i at det å se på ansiennitet blant de ansatte i Sør-Rogaland kontra på helikopterterminalen på Sola, vil gi en dramatisk dominoeffekt og by på så store problemer at det vil være saklig grunn til å begrense utvalgskretsen til Sola.

«Ved å være tariffbundet har Nokas påtatt seg en særskilt forpliktenes til å følge ansiennitetsreglene, med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike dem. En korrekt utvelgelse av hvem som må sies opp innenfor disse rammene vil nødvendigvis måtte medføre noe mer arbeid […]. En ansiennitetsvurdering på grunnlag av et større antall arbeidstagere er noe virksomheter av en viss størrelse må forholde seg til», slår dommen fast.

Flertallet av dommerne er også uenige med Nokas i at rekrutteringssituasjonen for bedriften vil bli vanskeligere, fordi de sist ansatte vil ha en mer utrygg arbeidsplass. «Dette er, slik flertallet ser det, en konsekvens av at det gjelder et ansiennitetsprinsipp. Hensynet til de sist ansatte kan ikke veie tyngre enn hensynet til ansatte med lang ansiennitet», står det i dommen.

Flertallet legger også vekt på at dersom man i alle tilfeller skulle legge arbeidsstedet til grunn som utvalgskrets ved nedbemanning, vil det i mange tilfeller føre til at ansiennitet helt vil miste sin betydning.

En ekstremt viktig dom

Klubbleder i Nokas Rogaland, Linda Nylehn, er fornøyd med dommen.

– Jeg ble veldig letta og veldig glad på vegne av medlemmene som har stått i det i noen måneder nå. Oppsigelsene er nå trukket tilbake, opplyser hun.

Samtidig var klubblederen positivt overrasket over hvor grundig dommen var.

– Dette er en dom jeg vil tro vil være viktig ikke bare for vekterne, men også andre bransjer framover.

For vektere er anbud en del av hverdagen, og dommen er ifølge Nylehn viktig fordi den slår fast at Nokas har arbeidsgiveransvaret, og ikke kun kan se på den kontrakten bedriften eventuelt mister.

– At Nokas faktisk må se på ansiennitet i avdelingen er viktig for ansiennitetsprinsippet. Dersom vi hadde tapt, ville det fort blitt slik at ansiennitet ikke vil telle. Har ikke bedriften andre ledige stillinger på det tidspunktet på andre steder, ville man fått oppsigelse.

Nylehn ser at bedriften vil få en større jobb når de må se på et større område enn den bestemte kontrakten ved nedbemanning. Men hun er klar i sin tale.

– De ansattes arbeidssikkerhet er viktigere enn Nokas sin arbeidsmengde.

Også forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelen, understreker hvor viktig denne dommen er for arbeidstagerne.

– Denne dommen er ekstremt viktig. Kanskje mer viktig nå enn noen gang. Når det nå begynner å komme løsere tilknytningsformer i arbeidslivet, der arbeidsgiver er mer arbeidsformidlere enn arbeidsgivere, har vi fått slått fast at er du fast ansatt i et selskap, så gjelder reglene i hovedavtalen. Det var en stor lettelse når dommen kom og få bekreftet at det vi hevder er korrekt.

Avgjørende betydning for saker i fremtiden

LO-advokat Einar Stueland førte saken på vegne av Arbeidsmandsforbundet og LO. Han sier til Arbeidsmanden at dommen er viktig og prinsipiell.

– For saker i fremtiden kan denne dommen få avgjørende betydning. Mange bedrifter må legge om sine nedbemanningsrutiner etter dette, mener advokaten.

Industri Energi går gjennom over 100 oppsigelser på ny

Allerede to dager etter at dommen falt, varslet Industri Energi at de vil gå gjennom over 100 oppsigelsessaker i lys av Arbeidsrettens avgjørelse.

– Advokatene må nå gjennomgå hver enkelt sak og se om kretsene for utvelgelse er for snevre, sier advokat og leder for juridisk avdeling i Industri Energi, Eyvind Mossige, til Stavanger Aftenblad.

– Fra riggmarkedet er det for eksempel vel kjent at bedrifter ser én rigg som én enhet og gjør eventuelle nedbemanninger basert på dette. Dommen fra Arbeidsretten slår fast at det må være selskapet som helhet som skal telle i utgangspunktet, sier Mossige.

Les også: Industri Energi går gjennom over 100 oppsigelser på ny

Tar dommen til etterretning

Kommunikasjonssjef i Nokas, Ådne Mauritzen, sier til Arbeidsmanden at bedriften tar dommen til etterretning.

– Vi får prøve å legge forholdene til rette for å gjøre dette på en praktisk god måte, sier han.

Mauritzen vil verken bekrefte eller avkrefte at oppsigelsen av de tre vekterne på helikopterterminalen er trukket tilbake.

– Dommen er akkurat kommet. Nå må vi få tid til å se gjennom den grundig, avslutter han.

Les dommen fra Arbeidsretten her

Les også:

NHO: Fortsatt mulig å nedbemanne i deler av bedriften

Dom i lagmannsretten: Kappahl-ansatte får beholde jobben

23.06.2016
20:49
27.06.2016 11:38Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet»

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker