JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund – sterke samiske reaksjoner

Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. Sametingsrådet vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.
Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund og deponi Repparfjorden. Det vekker reaksjoner.

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund og deponi Repparfjorden. Det vekker reaksjoner.

Anne Siri Renå

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametingsrådet har varslet at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

LO sier ja til gruvedrift og avfallsdeponi i Repparfjorden

Tiltak for å minimere påvirkning

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Departementet opplyser at driften skal tilpasses for å minimere påvirkningen av beiteområdene. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggen i kalvingsperioden (1. mai til 15. juni).

– Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Et løft, mener LO-forbund

Gruveprosjektet i Kvalsund i Finnmark vil være et løft for regionen og skape mange mye arbeidsplasser, mener Norsk Arbeidsmandsforbund.

Forbundet organiserer blant annet ansatte i bergindustrien.

– Dette er en seier for oss! Vi er fornøyde med at departementet ser verdien i mineralnæringen. Verden etterspør kobber og Norge har mineralressursene. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring i nord, sier nestleder Anita Johansen i en pressemelding.

Hun viser til at kobber fra gruva kan brukes til ny teknologi som er nødvendig for det grønne skiftet.

– Mineralutvinningen skal skje på en forsvarlig måte i forhold til miljø og bærekraft, sier Johansen.

Det forventes at gruva vil sysselsette om lag 150 årsverk, og dessuten rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer i Nord-Norge, går det fram av konsesjonsvedtaket fra Næringsdepartementet.

Miljøkritikk

Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Balto ber Venstre, som sitter med miljøministeren, om å stanse prosjektet.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsministeren.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

Seier for nord, mener NHO

NHO kaller regjeringens driftskonsesjon til kobberutvinning i Kvalsund en seier for jobbskapingen i Nord-Norge og mener driften gir store muligheter for Norge.

– NHO er veldig glad for at denne beslutningen nå er tatt, og at det nå er mulig å komme i gang med driften. Dette er en seier for jobbskaping i nord og også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Norge, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til NTB.

– Mineralnæringen i Norge gir store ressurser, og det er viktig å skape arbeidsplasser her. Mye teknologi som verden trenger, forutsetter bruk av disse mineralene, understreker han.

Motstand fra SV

– Dette er en miljøskandale av dimensjoner. Regjeringen sikrer med dette at Norge er et av svært få land i verden som bruker våre fjorder som søppelplass for gruveindustrien. Vi frykter de enorme konsekvensene dette kan få for livet i Repparfjorden og for den samiske reindriften på land, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Kobbergruvedriften har fått mye kritikk, blant annet fordi den innebærer lagring av gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

– Regjeringen viser med dette sitt sanne miljøansikt. Dumping av gruveavfall i fjorden tilhører en annen tid. SV har stor forståelse for de protestene som nå vil komme, sier Haltbrekken.

– Reindriften og fisket vil tvinges vekk. Hvis kobberprisen synker til bunns, hva skjer med gruvene da?

Naturvernorganisasjoner varsler hard kamp

NTB

– Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundet etter at regjeringen har sagt ja til gruvedrift i Kvalsund.

Det sier leder Silje Ask Lundberg, som varsler fortsatt kamp.

– Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og det kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område. Denne beslutningen viser til fulle at regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Lundberg.

Det har tidligere vært gruvedrift ved Repparfjorden, med fjorddumping av gruveavfall, dog i mindre målestokk enn det som planlegges nå.

– Derfor vet vi mye om hva konsekvensene vil bli, understreker Naturvernforbundets leder.

Også Natur og Ungdom er sterkt kritisk og kaller regjeringens avgjørelse «helt hinsides».

– Alle miljøfaglige råd tilsier at dette vil være svært alvorlig for livet i Repparfjorden, men regjeringen bare kjører på. Dette er en miljøkatastrofe, sier nestleder Jørgen Næss Karlsen.

Vil lenke seg fast

Dersom gruvedriften blir en realitet, har mange varslet at de vil bryte loven for å stanse prosjektet.

Ifølge Naturvernforbundet har 2.500 personer skrevet under på en liste hvor de sier seg villige til å bryte loven, mens Natur og Ungdoms liste viser 2.900 underskrifter.

– Om de begynner å bygge gruva, vil vi lenke oss fast og stoppe det. Gruva og dumpingen i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil, sier Karlsen.

Han ber om at regjeringen vurderer driftskonsesjonen på nytt.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse