JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Regionale VerneOmbud: Bak fra venstre ser vi Pål Henning Storbukås (Telemark, Vestfold), Børge Kristoffersen (Troms, Finnmark, Svalbard), Tom Kilen (Oslo), Jan Marvin Athammer (Sør- og Nord-Trøndelag), Lars Tveiten (Svelvik, Buskerud, Jevnaker), Ole Kristian Skjermo (Møre og Romsdal), Terje Larsen (Hedmark, Oppland), Mats Idland (Rogaland), Roger Sivertsen (Nordland) og Johnny Gotteberg (Sogn og Fjordane). Foran fra venstre sitter Geir Kåre Wollum (Akershus, Hedmark), Glenn Seland (Aust- og Vest-Agder) og Jan Ove Jørmeland (Hordaland). Egon Christensen (Østfold, Akershus) er ikke med på bildet.

Regionale VerneOmbud: Bak fra venstre ser vi Pål Henning Storbukås (Telemark, Vestfold), Børge Kristoffersen (Troms, Finnmark, Svalbard), Tom Kilen (Oslo), Jan Marvin Athammer (Sør- og Nord-Trøndelag), Lars Tveiten (Svelvik, Buskerud, Jevnaker), Ole Kristian Skjermo (Møre og Romsdal), Terje Larsen (Hedmark, Oppland), Mats Idland (Rogaland), Roger Sivertsen (Nordland) og Johnny Gotteberg (Sogn og Fjordane). Foran fra venstre sitter Geir Kåre Wollum (Akershus, Hedmark), Glenn Seland (Aust- og Vest-Agder) og Jan Ove Jørmeland (Hordaland). Egon Christensen (Østfold, Akershus) er ikke med på bildet.

Monica Kvaale

Rekordmange anleggsbesøk i 2017

De 14 regionale verneombudene for anleggsbransjen hadde et travelt år i fjor. 3562 anleggsplasser fikk besøk. Av dem ble 111 stanset på grunn av umiddelbar fare for liv og helse.28.05.2018
10:57
28.05.2018 13:20

ane.borrud@lomedia.no

De regionale verneombudene (RVO) i anleggsbransjen har eksistert siden 1981, i samspann med med RVOene for byggebransjen. Jobben er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen.

Fått med deg denne? – Over 500 ansatte risikerer å miste jobben med vedlikehold og renhold av togene på grunn av jernbanereformen

111 stans

I fjor hadde RVOene i anlegg hendene fulle. De var på 3562 anleggsbesøk, det høyeste tallet de har hatt noen gang, viser årsrapporten for RVOene i bygge- og anleggsbransjen for 2017.

På 111 steder måtte anleggs-RVOene stanse arbeidet umiddelbart. Det har vært mange grunner til å stanse arbeidet, men høyest på lista er manglende adkomst/rømningsvei, med 18 stans. 13 stans var på grunn av manglende avstiving av grøfter og personsikring, og 123 stans var på grunn av manglende nødstopp.

1956 registrerte mangler

Under avvik topper manglende HMS-kort listen, med 373 registrerte avvik. RVOene melder om høyt avvik på tilgang på personalrom. I 2017 var det registrering på 230 tilfeller, noe som er en økning på 95 fra 2016. Manglende risikovurdering havnet på 154 tilfeller, som er en nedgang på 48 fra året før.

Rapportene fra RVO-ene viser at det fortsatt er de mindre virksomhetene som har størst forbedrings­potensiale. RVOene melder om at de ser forbedringer hos små virksomheter som har vært inne på større prosjekter, der det stilles særlige krav til det daglige HMS-arbeidet.

Opplæring

Nærmere 90 prosent av RVOenes tidsbruk går til arbeidsplassbesøk, forteller årsrapporten. De fleste RVOene har bidratt med ulike former for opplæring ved å holde kurs og foredrag. De har også veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer, samt bidratt på workshoper og nettverkssamlinger der ulike etater har vært representert. RVOene har holdt presentasjoner innen grøftearbeid, byggherreforskriften, menneske og maskin og verneombudets rolle. Som tidligere år har også to av RVOene deltatt som sensor ved oppkjøring for fagbrev innenfor maskin.

Spørreundersøkelse

Fra 1. august 2016 til 31. juli 2017 gjennomførte Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen en spørreundersøkelse hos virksomhetene RVO-ene har besøkt. Undersøkelsen besto av to deler. En del ble delt ut av RVO-ene da de var på arbeidsplassbesøk, og ble besvart på plassen. Den andre delen ble sendt via epost til virksomheter som har mottatt rapport fra RVO i etterkant av besøket.

85 prosent svarer at de kjente til ordningen i forkant av besøket, og 71 prosent har svart at de mener rapporten fra RVO vil styrke HMS- arbeidet på arbeidsplassen. 75 prosent har også svart at den muntlige og skriftlige informasjonen fra RVO er nyttig for virksomheten. Og 92 prosent oppgir at den skriftlige rapporten virksomheten har mottatt fra RVO etter besøket, er tydelig og forståelig, og at de er enig i innholdet i rapporten de har mottatt.

Flere RVO-besøk, takk

De spurte vil videre ha mer informasjon om HMS og asbest, forebyggende arbeid, regelverk og sikring – og flere RVO-besøk. Hele 89,8 prosent av virksomhetene svarer nemlig at de mener besøket fra en RVO vil styrke HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Regionalt verneombud i Buskerud, Lars Tveiten, opplever selv at han og kollegene blir godt mottatt ute på jobb.

– Men spørreundersøkelsen viser at folk er enda mer positive enn vi trodde. Jeg tror bransjen virkelig ønsker veiledere, sa Tveiten til Arbeidsmanden da vi omtalte spørreundersøkelsen i årets første nummer.

Les også:

– Verneombud i byggebransjen trenger ikke å kunne så mye om innstillingen på kontorstolen

Dette bør du vite om verneombud

RVO i bygg og anlegg

• Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen.

• De regionale verneombudene innenfor anlegg oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene innenfor bygg oppnevnes av Fellesforbundet.

• Ordningen har i 2017 hatt 28 regionale verneombud til og med 31. juli. Fra 1. august 2017 har det vært 29 regionale verneombud, 15 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen.

Lav HMS-kompetanse i renholdsbransjen

Årsrapporten for 2017 fra de regionale verneombudene (RVO) i renholdsbransjen viser at de ikke kommer til å bli arbeidsledige med det første. Stor turnover av verneombud, lite fokus på HMS og manglende eller dårlig opplæring i HMS-arbeid, er mangler som går igjen hos virksomhetene RVOene har besøkt.

RVOene melder om generelt lav HMS-kunnskap hos ledere og verneombud i bransjen. RVOene i renhold besøkte 325 bedrifter i fjor. Om lag elleve prosent av dem hadde ikke verneombud eller manglet skriftlig avtale om annen ordning for vernetjenesten. Nesten 90 prosent av virksomhetene RVOene besøkte hadde skriftlig dokumentasjon på at de har vernetjeneste, men det viser seg at det ofte kun fungerer på «papiret», for å imøtekomme Godkjenningsordningen for renhold sitt krav om vernetjeneste.

Kontakt RVOene har med renholdere på kjøpesentre og byggeplasser, viser at det er lite kjennskap til egen virksomhets vernetjeneste og HMS-arbeid. RVOene opplever også at det er manglende kjennskap til virksomhetenes avvikssystem og at få av de ansatte kjenner til om deres virksomhet er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte innen renhold skal ha HMS-kort, men RVO møter ofte ansatte uten pliktig HMS-kort for renhold. På byggeplasser viser det seg at mange HMS-ansvarlige vet hva HMS-kort for bygg er, men de er ikke kjent med at renholdere må ha HMS-kort.

Bak fra venstre ser vi Ibrahim Yener (Oslo), Jostein Solheim (Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder), Bjørn Storås (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) og Elise Karin Slåtten (Oslo, Akershus; Øvre Romerike, Asker og Bærum, Hedmark). Foran fra venstre sitter Tone Hauan (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Eva Jenssen (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og Steve Mutch (Østfold, Akershus; Follo, Buskerud).

Bak fra venstre ser vi Ibrahim Yener (Oslo), Jostein Solheim (Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder), Bjørn Storås (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) og Elise Karin Slåtten (Oslo, Akershus; Øvre Romerike, Asker og Bærum, Hedmark). Foran fra venstre sitter Tone Hauan (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Eva Jenssen (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og Steve Mutch (Østfold, Akershus; Follo, Buskerud).

Charlotte Svendsen

RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen

Ordningen er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

• Ordningen ble opprettet i 2011, men ble først satt ut i livet i 2013

• De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold ansettes i og oppnevnes av Arbeidstilsynet.

• Ved oppstart i 2013 ble det ansatt 12 regionale verneombud. Høsten 2017 ble ordningen styrket ved ansettelse av fire nye regionale verneombud. Ordningen har nå ni RVOer for overnatting og servering, og syv RVOer for renhold.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.05.2018
10:57
28.05.2018 13:20Mest lest

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker