JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rekordmange anleggsbesøk i 2017

De 14 regionale verneombudene for anleggsbransjen hadde et travelt år i fjor. 3562 anleggsplasser fikk besøk. Av dem ble 111 stanset på grunn av umiddelbar fare for liv og helse.
Regionale VerneOmbud: Bak fra venstre ser vi Pål Henning Storbukås (Telemark, Vestfold), Børge Kristoffersen (Troms, Finnmark, Svalbard), Tom Kilen (Oslo), Jan Marvin Athammer (Sør- og Nord-Trøndelag), Lars Tveiten (Svelvik, Buskerud, Jevnaker), Ole Kristian Skjermo (Møre og Romsdal), Terje Larsen (Hedmark, Oppland), Mats Idland (Rogaland), Roger Sivertsen (Nordland) og Johnny Gotteberg (Sogn og Fjordane). Foran fra venstre sitter Geir Kåre Wollum (Akershus, Hedmark), Glenn Seland (Aust- og Vest-Agder) og Jan Ove Jørmeland (Hordaland). Egon Christensen (Østfold, Akershus) er ikke med på bildet.

Regionale VerneOmbud: Bak fra venstre ser vi Pål Henning Storbukås (Telemark, Vestfold), Børge Kristoffersen (Troms, Finnmark, Svalbard), Tom Kilen (Oslo), Jan Marvin Athammer (Sør- og Nord-Trøndelag), Lars Tveiten (Svelvik, Buskerud, Jevnaker), Ole Kristian Skjermo (Møre og Romsdal), Terje Larsen (Hedmark, Oppland), Mats Idland (Rogaland), Roger Sivertsen (Nordland) og Johnny Gotteberg (Sogn og Fjordane). Foran fra venstre sitter Geir Kåre Wollum (Akershus, Hedmark), Glenn Seland (Aust- og Vest-Agder) og Jan Ove Jørmeland (Hordaland). Egon Christensen (Østfold, Akershus) er ikke med på bildet.

Monica Kvaale

ane.borrud@lomedia.no

De regionale verneombudene (RVO) i anleggsbransjen har eksistert siden 1981, i samspann med med RVOene for byggebransjen. Jobben er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen.

Fått med deg denne? – Over 500 ansatte risikerer å miste jobben med vedlikehold og renhold av togene på grunn av jernbanereformen

111 stans

I fjor hadde RVOene i anlegg hendene fulle. De var på 3562 anleggsbesøk, det høyeste tallet de har hatt noen gang, viser årsrapporten for RVOene i bygge- og anleggsbransjen for 2017.

På 111 steder måtte anleggs-RVOene stanse arbeidet umiddelbart. Det har vært mange grunner til å stanse arbeidet, men høyest på lista er manglende adkomst/rømningsvei, med 18 stans. 13 stans var på grunn av manglende avstiving av grøfter og personsikring, og 123 stans var på grunn av manglende nødstopp.

1956 registrerte mangler

Under avvik topper manglende HMS-kort listen, med 373 registrerte avvik. RVOene melder om høyt avvik på tilgang på personalrom. I 2017 var det registrering på 230 tilfeller, noe som er en økning på 95 fra 2016. Manglende risikovurdering havnet på 154 tilfeller, som er en nedgang på 48 fra året før.

Rapportene fra RVO-ene viser at det fortsatt er de mindre virksomhetene som har størst forbedrings­potensiale. RVOene melder om at de ser forbedringer hos små virksomheter som har vært inne på større prosjekter, der det stilles særlige krav til det daglige HMS-arbeidet.

Opplæring

Nærmere 90 prosent av RVOenes tidsbruk går til arbeidsplassbesøk, forteller årsrapporten. De fleste RVOene har bidratt med ulike former for opplæring ved å holde kurs og foredrag. De har også veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer, samt bidratt på workshoper og nettverkssamlinger der ulike etater har vært representert. RVOene har holdt presentasjoner innen grøftearbeid, byggherreforskriften, menneske og maskin og verneombudets rolle. Som tidligere år har også to av RVOene deltatt som sensor ved oppkjøring for fagbrev innenfor maskin.

Spørreundersøkelse

Fra 1. august 2016 til 31. juli 2017 gjennomførte Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen en spørreundersøkelse hos virksomhetene RVO-ene har besøkt. Undersøkelsen besto av to deler. En del ble delt ut av RVO-ene da de var på arbeidsplassbesøk, og ble besvart på plassen. Den andre delen ble sendt via epost til virksomheter som har mottatt rapport fra RVO i etterkant av besøket.

85 prosent svarer at de kjente til ordningen i forkant av besøket, og 71 prosent har svart at de mener rapporten fra RVO vil styrke HMS- arbeidet på arbeidsplassen. 75 prosent har også svart at den muntlige og skriftlige informasjonen fra RVO er nyttig for virksomheten. Og 92 prosent oppgir at den skriftlige rapporten virksomheten har mottatt fra RVO etter besøket, er tydelig og forståelig, og at de er enig i innholdet i rapporten de har mottatt.

Flere RVO-besøk, takk

De spurte vil videre ha mer informasjon om HMS og asbest, forebyggende arbeid, regelverk og sikring – og flere RVO-besøk. Hele 89,8 prosent av virksomhetene svarer nemlig at de mener besøket fra en RVO vil styrke HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Regionalt verneombud i Buskerud, Lars Tveiten, opplever selv at han og kollegene blir godt mottatt ute på jobb.

– Men spørreundersøkelsen viser at folk er enda mer positive enn vi trodde. Jeg tror bransjen virkelig ønsker veiledere, sa Tveiten til Arbeidsmanden da vi omtalte spørreundersøkelsen i årets første nummer.

Les også:

– Verneombud i byggebransjen trenger ikke å kunne så mye om innstillingen på kontorstolen

Dette bør du vite om verneombud

RVO i bygg og anlegg

• Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen.

• De regionale verneombudene innenfor anlegg oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene innenfor bygg oppnevnes av Fellesforbundet.

• Ordningen har i 2017 hatt 28 regionale verneombud til og med 31. juli. Fra 1. august 2017 har det vært 29 regionale verneombud, 15 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen.

Lav HMS-kompetanse i renholdsbransjen

Årsrapporten for 2017 fra de regionale verneombudene (RVO) i renholdsbransjen viser at de ikke kommer til å bli arbeidsledige med det første. Stor turnover av verneombud, lite fokus på HMS og manglende eller dårlig opplæring i HMS-arbeid, er mangler som går igjen hos virksomhetene RVOene har besøkt.

RVOene melder om generelt lav HMS-kunnskap hos ledere og verneombud i bransjen. RVOene i renhold besøkte 325 bedrifter i fjor. Om lag elleve prosent av dem hadde ikke verneombud eller manglet skriftlig avtale om annen ordning for vernetjenesten. Nesten 90 prosent av virksomhetene RVOene besøkte hadde skriftlig dokumentasjon på at de har vernetjeneste, men det viser seg at det ofte kun fungerer på «papiret», for å imøtekomme Godkjenningsordningen for renhold sitt krav om vernetjeneste.

Kontakt RVOene har med renholdere på kjøpesentre og byggeplasser, viser at det er lite kjennskap til egen virksomhets vernetjeneste og HMS-arbeid. RVOene opplever også at det er manglende kjennskap til virksomhetenes avvikssystem og at få av de ansatte kjenner til om deres virksomhet er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte innen renhold skal ha HMS-kort, men RVO møter ofte ansatte uten pliktig HMS-kort for renhold. På byggeplasser viser det seg at mange HMS-ansvarlige vet hva HMS-kort for bygg er, men de er ikke kjent med at renholdere må ha HMS-kort.

Bak fra venstre ser vi Ibrahim Yener (Oslo), Jostein Solheim (Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder), Bjørn Storås (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) og Elise Karin Slåtten (Oslo, Akershus; Øvre Romerike, Asker og Bærum, Hedmark). Foran fra venstre sitter Tone Hauan (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Eva Jenssen (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og Steve Mutch (Østfold, Akershus; Follo, Buskerud).

Bak fra venstre ser vi Ibrahim Yener (Oslo), Jostein Solheim (Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder), Bjørn Storås (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) og Elise Karin Slåtten (Oslo, Akershus; Øvre Romerike, Asker og Bærum, Hedmark). Foran fra venstre sitter Tone Hauan (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Eva Jenssen (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og Steve Mutch (Østfold, Akershus; Follo, Buskerud).

Charlotte Svendsen

RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen

Ordningen er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

• Ordningen ble opprettet i 2011, men ble først satt ut i livet i 2013

• De regionale verneombudene for hotell, restaurant og renhold ansettes i og oppnevnes av Arbeidstilsynet.

• Ved oppstart i 2013 ble det ansatt 12 regionale verneombud. Høsten 2017 ble ordningen styrket ved ansettelse av fire nye regionale verneombud. Ordningen har nå ni RVOer for overnatting og servering, og syv RVOer for renhold.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

RVO i bygg og anlegg

• Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen.

• De regionale verneombudene innenfor anlegg oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene innenfor bygg oppnevnes av Fellesforbundet.

• Ordningen har i 2017 hatt 28 regionale verneombud til og med 31. juli. Fra 1. august 2017 har det vært 29 regionale verneombud, 15 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen.