JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsikring

Som LO-medlem kan du være forsikret hvis du eller dine blir rammet av ulykke eller død

Er du medlem i Arbeidsmandsforbundet, har du to forsikringer som kan gi økonomisk drahjelp hvis du eller dine rammes av ulykke eller død.
UHELL: En bilulykke kan utløse erstatning fra LOfavør Fri tidsulykkeforsikring - for eksempel hvis du trenger medisinsk behandling.

UHELL: En bilulykke kan utløse erstatning fra LOfavør Fri tidsulykkeforsikring - for eksempel hvis du trenger medisinsk behandling.

Colourbox

merete.holtan@lomedia.no

Den ene forsikringen kalles LOfavør Grunnforsikring og gir en engangsutbetaling ved død. Den andre heter LOfavør Fritidsulykkeforsikring og utløser en erstatning for død eller varig skade som følge av en ulykke på fritiden. Den kan også gi økonomisk tilskudd til medisinsk behandling.

Begge forsikringene ligger innbakt i medlemskapet i Norsk Arbeidsmandsforbund og flere andre LO-forbund, men ikke alle vet at de har dem.

– Vi ser at mange medlemmer er klar over at de har forsikringene og melder inn skade hvis for eksempel ektefellen dør. Motsatt ser vi langt oftere at ektefellen, samboeren, barn og barnebarn av medlemmet ikke vet at at de har krav på erstatning når medlemmet er gått bort. Kanskje blir de først klar over det hvis de får et nytt medlemskort i til den avdøde i posten. Heldigvis har den etterlatte rundt ti år på seg til å melde inn dødsfallet, sier organisasjonsrådgiver Kjersti Andresen i LOfavør.

Erstatningen synker med alder

De to forsikringene kommer i tillegg til individuelle forsikringer som reiseforsikring, ulykkesforsikring, livsforsikringer og yrkesskadeforsikring, og er ment som en liten grunnpakke.

Det er nemlig ikke svimlende beløp det er snakk om. For å ta grunnforsikringen først, som gir ektefelle eller samboer et engangsbeløp dersom du skulle dø. Eller motsatt: som gir deg en utbetaling dersom ektefelle, samboer eller barn dør.

Er begge i husstanden medlem i et forbund som har grunnforsikringen, gir den dobbelt betaling. Beløpet er på drøye 91.000 kroner i 2022 dersom den som dør er under 50 år, og tallet synker etter det. Er personen over 75 år, er erstatningen i overkant av 7.000 kroner.

– Noen kaller grunnforsikringen for en begravelsesstønad, men det er en livsforsikring og ikke øremerket begravelse. Både denne og fritidsulykkeforsikringen er ment som et lite økonomisk bidrag dersom ulykken er ute, sier Kjersti Andresen.

Ikke hvis du tar risiko

Hun beskriver fritidsulykkeforsikringen som «en liten ulykkesforsikring». Den gjelder hvis du skader deg eller dør som følge av en ulykke på fritiden.

Ulykken kan skje hvor som helst i verden, men hva er egentlig å definere som en ulykke?

– Det kan typisk være en bilulykke, et fall eller lignende, sier Kjersti Andresen.

Vilkårene setter også opp noen begrensninger knyttet til risikoaktiviteter. Forsikringen gjelder for eksempel ikke dersom du velger å hoppe i fallskjerm eller delta i fjellklatring.

Engangsbeløp på 100.000

Fritidsulykkeforsikringen gjelder ulykker som rammer deg som medlem.

Skulle ulykken føre til død, utbetales et engangsbeløp på 100.000 kroner til den du er gift med, eventuelt samboer eller hjemmeboende barn. Er du enslig, er beløpet på 10.000, som utbetales ifølge arveloven – det kan være til foreldre, søsken eller andre.

Erstatning for invaliditet

Fritidsulykkeforsikringen gir erstatning ved det som kalles varig medisinsk invaliditet, som for eksempel at du mister synet eller en finger i en ulykke på fritiden.

Høyeste beløp på 200.000 kroner slår inn ved varig skade som invalidiserer deg 100 prosent.

– Ikke meld deg ut

Fritidsulykkeforsikringen dekker også behandling av eventuelle skader og kan ta deler av en regning for lege, tannlege eller fysioterapi, for å nevne noe. Øvre beløp er 10.000 kroner, og egenandelen er på 1.000.

Kjersti Andresen gjør oppmerksom på at fritidsulykkeforsikringen ikke lenger gjelder fra fylte 70 år. Det gjør derimot grunnforsikringen, i likhet med LOfavør Innboforsikring, som også er innbakt i medlemskapet.

Disse varer livet ut så lenge du står som medlem i forbundet.

– Så ikke meld deg ut når du blir pensjonist, råder Andresen.

Folkeregistrert utenfor Norden

Du må altså selv passe på å melde inn skade eller død, og det kan være lurt å informere ektefelle, samboer, barn eller arvinger om at du har disse forsikringene i medlemskapet.

Kjersti Andresen gjør også oppmerksom på en ekstrafordel for utenlandske arbeidstakere i Norge – for eksempel en italiener eller en spanjol som jobber på anlegg og bor på brakke i Norge, men er folkeregistrert i hjemlandet.

– Skulle de selv, ektefelle, samboer eller hjemmeboende barn dø, får den etterlatte dobbel erstatning i grunnforsikringen. Dette er en kompensasjon for de som har folkeregistrert adresse utenfor Norden – der LOfavør Innboforsikring ikke gjelder, forteller organisasjonsrådgiver Andresen.

LOfavørs forsikringer

Som medlem i Arbeidsmandsforbundet har du fire forsikringer kollektivt, det vil si at de er innbakt i kontingenten.

Innboforsikring: Dekker blant annet skader eller tyveri på innbo og løsøre.

Grunnforsikring: Sørger for at etterlatte får økonomisk støtte ved dødsfall, uansett dødsårsak. Beløpet er en engangsbetaling.

Fritidsulykkesforsikring: Dekker medisinsk behandling og økonomisk hjelp hvis du skader deg på fritiden.

Advokatforsikring: Rådgivning og advokattjenester gjennom Help Forsikring.

Du kan også tegne Arbeidsmandsforbundets gruppeforsikring, som gir skattefritt engangsbeløp ved arbeidsuførhet eller en utbetaling til dine nærmeste ved dødsfall.

I tillegg kan du kjøpe LOfavør-forsikringer på andre områder, for eksempel for bil, barn, katter og hunder, uførhet og liv.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

LOfavørs forsikringer

Som medlem i Arbeidsmandsforbundet har du fire forsikringer kollektivt, det vil si at de er innbakt i kontingenten.

Innboforsikring: Dekker blant annet skader eller tyveri på innbo og løsøre.

Grunnforsikring: Sørger for at etterlatte får økonomisk støtte ved dødsfall, uansett dødsårsak. Beløpet er en engangsbetaling.

Fritidsulykkesforsikring: Dekker medisinsk behandling og økonomisk hjelp hvis du skader deg på fritiden.

Advokatforsikring: Rådgivning og advokattjenester gjennom Help Forsikring.

Du kan også tegne Arbeidsmandsforbundets gruppeforsikring, som gir skattefritt engangsbeløp ved arbeidsuførhet eller en utbetaling til dine nærmeste ved dødsfall.

I tillegg kan du kjøpe LOfavør-forsikringer på andre områder, for eksempel for bil, barn, katter og hunder, uførhet og liv.