JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vurderer endring for verneombudene: – En katastrofe for renholdsbransjen

Verneombudene innen hotell, restaurant og renhold kan miste muligheten til å kontrollere bedrifter som bevisst eller ubevisst feilregistrerer seg i Brønnøysundregisteret.
Innskrenkning: Hvilke bedrifter skal RVO for hotell, restaurant og renhold kunne besøke? Arbeidsmandsforbundet raser mot Arbeids- og sosialdepartementets forslag til nye forskrifter, som de mener vil rasere ordningen med regionale verneombud for disse servicebransjene.

Innskrenkning: Hvilke bedrifter skal RVO for hotell, restaurant og renhold kunne besøke? Arbeidsmandsforbundet raser mot Arbeids- og sosialdepartementets forslag til nye forskrifter, som de mener vil rasere ordningen med regionale verneombud for disse servicebransjene.

Tri Nguyen Dinh

ane.borrud@lomedia.no

Forskriftsendringen til Arbeids- og sosialdepartementet skulle presisere hvilke virkeområder de regionale verneombud (RVO) for hotell, restaurant og renholdsbransjen skal ha. Det vil si: Hvilke bedrifter har verneombudene får lov å besøke. Med den gamle forskriften kunne verneombudene besøke alle firmaer som i realiteten driver med renhold- servering- eller overnattingsvirksomhet.

Men Arbeids- og sosialdepartementets forslag til forskriftsendringer gjør at verneombudene kun kan besøke bedrifter som har registrert i Brønnøysundregisteret at de driver med disse virksomhetene.

Dermed vil ikke verneombudene kunne besøke bedrifter som driver med renhold, men er registrert som for eksempel flyttebyrå eller vaktmestervirksomhet.

– Forskriftsendringene departementet vedtok var helt på trynet. Det er et kjempeproblem i renholdsbransjen at firmaene registrerer seg i hytt og vær. Brønnøysundregisteret registrerer det de får inn, de sjekker ikke at registreringen er riktig, forklarer forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen.

Uføre Jane (60) må betale nesten 50.000 kroner for smertemedisin med Høies kuttforslag

Hadde møte – ble høring

I første omgang sendte ikke departementet ut forskriftsendringene på høring.

– Det er ikke lov å vedta nye forskrifter uten å sende det ut på høring først. Da vi oppdaget at departementet hadde endret forskriftene til det verre – uten å be om innspill – hadde vi et møte med dem, sammen med Fellesforbundet, NHO Service og NHO Reiseliv forteller Edvardsen

Dermed sendte departementet likevel endringene ut på høring, med høringsfrist 1. september.

I høringsnotatet av 13. juli forklarer departementet hvorfor de ikke hadde sendt ut saken på høring i første omgang: De anså spørsmålet for tilstrekkelig hørt i forbindelse med departementets generelle kartlegging av erfaringene med ordningene med regionale verneombud, og høringen i den forbindelse.

Bommer fullstendig på målet

Departementet legger i høringsnotatet vekt på at endringen vil innebære en klar forenkling for driften av ordningen, som ikke lenger må foreta skjønnsmessige vurderinger av om virksomheter faller innenfor eller utenfor ordningens virkeområde.

«Ordningen kan ved denne endringen basere seg på Enhetsregisteret i Brønnøysund, noe som vil medføre at mindre ressurser går med til administrasjon. Som beskrevet, legger departementet også til grunn at en endring vil innebære at ordningen må foreta færre relativt kompliserte beregninger av enkeltvirksomheters avgiftsgrunnlag», står det videre.

Forbundssekretær Edvardsen er ikke imponert.

– Ja, det vil forenkle driften av ordningen kanskje, men ordningen vil bomme fullstendig på målet dersom verneombudene ikke kan gå like bredt ut som i dag. Det er en katastrofe for renholdsbransjen om de nye forskriftene blir vedtatt, sier han.

Edvardsen mener det er naivt å tro at alle bedrifter er ordentlige og registrerer seg på rett virksomhet i Brønnøysund.

– Ved å registrere seg på en annen næringskode vil bedriftene slippe å få besøk av verneombudene og samtidig spare penger ved å slippe og betale avgiften til RVO-ordningen, påpeker han.

Departementet har tatt denne innvendingen med i betraktning, men «antar at det er andre mekanismer som styrer hvilke næringskoder foretak registres under, enn om virksomheten vil bli omfattet av ordningen med regionale verneombud eller ikke. Departementet vil imidlertid følge med og iverksette tiltak dersom omgåelse skulle vise seg å bli et problem av betydning» skriver departementet i høringsnotatet.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Vil få færre tips

Edvardsen peker på at verneombudene samarbeider godt med skatteetaten og politiet.

– En av konsekvensene av at nedslagsfeltet til verneombudene blir innskrenket, vil bli at politiet og skatteetaten får færre tips de kan følge opp i kampen mot sosial dumping, mener forbundssekretæren.

Ny forskrift vil tre i kraft fra nyttår.

– Departementet har litt tid på seg til å gjøre om på forskriftsendringen de vedtok i mai. Hvis de ikke reverserer endringen, da skal vi lage et helvete, tordner forbundssekretæren.

Arbeids- og sosialdepartementet har fått tilsendt denne saken til kommentar, og svarer i en e-post til Arbeidsmanden:

«Arbeids- og sosialdepartementet har etter henvendelser fra hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen iverksatt en formell høring av endringen. Departementet studerer nå høringsinnspillene.»

Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

Regionale verneombud (RVO)

RVOenes formål

Ordningen med regionale verneombud har til formål å styrke virksomhetenes vernearbeid og bidra til at det opprettes velfungerende vernetjeneste i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Ordningen er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

RVO-avgiften

Den regionale verneombudsordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene. For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgiften med 0,065 prosent av totale bruttolønnsutgifter for foregående år (samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften). Minimumsbeløp å innbetale er 250 kroner.

Kilde: rvofond.no

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse