JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan bevege massene?

LO trenger ikke sluke YS eller andre hovedorganisasjoner for å nå milliondrømmen. Der ute finnes nemlig 950 000 uorganiserte arbeidstakere som LO kan rette verveskytset mot. Kanskje mange kan vinnes bare ved å spørre?20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38

Tillitsvalgte og superververe bekrefter at så enkelt kan det være. Det er bare å spørre, og svært ofte er svaret ja. Og potensialet er stort. For av de 950 000 uorganiserte arbeidstakerne, er ifølge en Fafoundersøkelse av Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke, nærmere 400 000 i fast jobb og langt over halvparten av disse jobber i bedrifter med fagforeninger på plass. Dessuten tilhører de grupper uten høyere utdanning som tradisjonelt og i hovedsak sokner til LO og av den grunn lett å organisere. I tillegg er det over 250 000 uorganiserte arbeidstakere uten høyere utdanning som har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, hvorav over 120 000 på organiserte bedrifter.

Spørremetoden kan være effektiv på bedrifter hvor fagforeningene allerede er på plass, men skal LO nå de uorganiserte bedriftene må det legges ned et langt mer omfattende arbeid. Innen privat tjenesteyting oppgir en tredel at de befinner seg på arbeidsplasser uten organisasjoner til stede. I privat vareproduksjon er tallet rundt 20 prosent, mens det i offentlig sektor knapt finnes en arbeidsplass uten fagforeninger. Dessuten er de uorganiserte bedriftene gjerne små. Over 40 prosent av arbeidstakerne i privat sektor arbeider på arbeidsplasser under 20 ansatte og en drøy firedel på arbeidsplasser med under 10 ansatte. Og trenden i arbeidslivet er stadig flere små arbeidsplasser. Ifølge Fafo er en av utfordringene for LO nettopp å få fotfeste i de små bedriftene. For når fagforeningen først er på plass, så viser forskning at organisasjonsgraden ikke er vesentlig lavere i små enn i store bedrifter.

Men det vil være en krevende jobb, mener Nergaard og Stokke. Hvis LO skal nå en tredel av de uorganiserte arbeidsplassene betyr det at forbundene må inn på 8 000-10 000 nye arbeidsplasser. Gevinsten vil være mellom 30 000 og 40 000 nye medlemmer, en optimistisk antakelse, gitt en organisasjonsgrad som i liknende bedrifter.

De siste 10 -12 årene har LO registrert rundt 1 200 nye tariffavtaler årlig, hvorav en del også er reforhandlete avtaler i forbindelse med nye eiere og oppsplitting av selskaper. Det sier noe om hvilken formidabel utfordring som påhviler forbundene hvis de uorganiserte bedriftene skal vinnes for fagbevegelsen.

Det er Handel og Kontor og Fellesforbundet som har den største jobben. Bare rundt 20 prosent av de ansatte i varehandelen og i hotell- og restaurantbransjen er organisert. HK oppgir at den lave organisasjonsgraden i handelen er forbundets største utfordring, og vil bruke året til å intensivere vervearbeidet og ta nye metoder i bruk. Rekruttering skal også være et av Fellesforbundets prioriterte oppgaver i år, og bransjeområdet hotell, restaurant og reiseliv skal få ekstra oppmerksomhet. Både HK og Fellesforbundet har egne organisasjonsarbeidere ansatt lokalt for blant annet å drive rekrutteringsarbeid. Men slike organisasjonsarbeidere er det et fåtall av forbundene som har. Fagforeningene og avdelingene må i stor grad stole på egne krefter, men både knapphet på ressurser og problemer med å rekruttere tillitsvalgte begrenser ofte nybrottsarbeidet. For det ligger mye tid og arbeid bak hver ny tariffavtale.

Sysselsettingsveksten har vært stor de siste årene, og LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har hatt forventninger om at mange av de nye på arbeidsmarkedet skulle finne veien til dem. Flere forbund rapporterer også om medlemsvekst. Organisasjonsgraden er imidlertid stabil, 52,9 prosent, det var ingen bevegelse fra 2005 til 2006. Men når 2007-tallene foreligger er sannsynligvis organisasjonsgraden gått noe ned, påpeker Kristine Nergaard. Årsaken er at organisasjonsgraden henger etter sysselsettingsveksten, blant annet fordi det tar tid å organisere.

Selv om LOs andel av de organiserte ikke gikk tilbake fra 2005 til 2006, så har LO tapt betydelig terreng gjennom årene. Fra 1972 til 2006 gikk LOs andel av arbeidstakerne ned med 10 prosentpoeng, fra 37,7 til 27,7. Men LO har med sine over 840 000 medlemmer fortsatt over halvparten av arbeidstakerne, og vil i uoverskuelig framtid være landets desidert største arbeidstakerorganisasjon.

YS, som i hovedsak konkurrerer med LO om de samme arbeidstakergruppene, strever også i motbakke for å beholde sin posisjon. Organisasjonen har gått tilbake hvert år siden begynnelsen av 1990-årene. Ved utgangen av 2006 var 7,1 prosent av arbeidstakerne hjemmehørende i et YS-forbund.

Akademikerne har de siste årene gått litt opp og ned med noen tidels prosentpoeng og hadde i 2006 en oppslutning på 4,3 prosent.

Unio derimot, har grunn til å juble. Unio, som organiserer store utdanningsgrupper som lærere og sykepleiere, har vokst hvert år siden starten i 2001 og er nå landets nest største arbeidstakerorganisasjon med i underkant av 10 prosent av de organiserte.

LO har et uttalt mål om å rekruttere flere med høyere utdanning. Det er denne gruppen arbeidstakere som vokser mest, og skal LO beholde sin maktposisjon må flere langtidsutdannede vinnes. Strategien er flerleddet. I tillegg til blant annet høyt fokus på tariff- og lønnspolitikk samt andre viktige politikkområder for langtidsutdannede, skal det i henhold til LOs organisasjonsoffensiv SNS – Synlighet, Nærhet, Stolthet – satses ekstra på å nå studentene. Blant annet skal LO i år gjennomføre Studentenes Dag på universiteter og høyskoler, et samarbeid med studentorganisasjonene, med tanke på rekruttering og synliggjøring av LO.

Erfaring har vist at studentmedlemskap er en effektiv måte å rekruttere langtidsutdannede på. Når studentene kommer ut i arbeid, beholder de gjerne medlemskapet. Det har NTL erfart. På spørsmål fra LO-Aktuelt i forbindelse med kartleggingen av forbundenes vervearbeid, svarer NTL at den største utfordringen forbundet har på organisasjonssiden er å nå de langtidsutdannede i statssektoren som snart er de eneste som ansettes. ”De er gjerne ”ferdig” organisert som studentmedlemmer i profesjonsforbund. Det er vanskelig å få disse gruppene over til LO,” konstaterer NTL.

Kristine Nergaard påpeker at hvis LO skal være størst i staten, må de også greie å rekruttere høyskolegruppene uten sterk profesjonstilknytning. Dem er det mange av, men her er konkurransen med YS sterk.

Forbundenes utfordringer for å nå nye medlemmer utkjempes på ulike arenaer. Men skal milliondrømmen gå i oppfyllelse må det flere og store grep til, både i offentlig og privat sektor.

hilbjorg@lo-media.no

Kilder: Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke. LO-Aktuelts kartlegging av LO-forbundenes ulike utfordringer med rekruttering. Intervju med Fafo-forsker Kristine Nergaard

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Trond Giske

Trond Giske

Leif Martin Kirknes

Giske foreslått som lokallagsleder i Trondheim, men takket selv nei til å stille

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Colourbox

Nær halvparten vet ikke hva de får eller trenger i pensjon

SV-leder Audun Lysbakken krever flere sosiale tiltak for å hindre en permanent ledighet og ulikhet når koronakrisa er over.

SV-leder Audun Lysbakken krever flere sosiale tiltak for å hindre en permanent ledighet og ulikhet når koronakrisa er over.

Jan-Erik Østlie

Åtte forslag: Her er SVs nye krisepakke


Flere saker