JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan bevege massene?

LO trenger ikke sluke YS eller andre hovedorganisasjoner for å nå milliondrømmen. Der ute finnes nemlig 950 000 uorganiserte arbeidstakere som LO kan rette verveskytset mot. Kanskje mange kan vinnes bare ved å spørre?20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38

Tillitsvalgte og superververe bekrefter at så enkelt kan det være. Det er bare å spørre, og svært ofte er svaret ja. Og potensialet er stort. For av de 950 000 uorganiserte arbeidstakerne, er ifølge en Fafoundersøkelse av Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke, nærmere 400 000 i fast jobb og langt over halvparten av disse jobber i bedrifter med fagforeninger på plass. Dessuten tilhører de grupper uten høyere utdanning som tradisjonelt og i hovedsak sokner til LO og av den grunn lett å organisere. I tillegg er det over 250 000 uorganiserte arbeidstakere uten høyere utdanning som har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, hvorav over 120 000 på organiserte bedrifter.

Spørremetoden kan være effektiv på bedrifter hvor fagforeningene allerede er på plass, men skal LO nå de uorganiserte bedriftene må det legges ned et langt mer omfattende arbeid. Innen privat tjenesteyting oppgir en tredel at de befinner seg på arbeidsplasser uten organisasjoner til stede. I privat vareproduksjon er tallet rundt 20 prosent, mens det i offentlig sektor knapt finnes en arbeidsplass uten fagforeninger. Dessuten er de uorganiserte bedriftene gjerne små. Over 40 prosent av arbeidstakerne i privat sektor arbeider på arbeidsplasser under 20 ansatte og en drøy firedel på arbeidsplasser med under 10 ansatte. Og trenden i arbeidslivet er stadig flere små arbeidsplasser. Ifølge Fafo er en av utfordringene for LO nettopp å få fotfeste i de små bedriftene. For når fagforeningen først er på plass, så viser forskning at organisasjonsgraden ikke er vesentlig lavere i små enn i store bedrifter.

Men det vil være en krevende jobb, mener Nergaard og Stokke. Hvis LO skal nå en tredel av de uorganiserte arbeidsplassene betyr det at forbundene må inn på 8 000-10 000 nye arbeidsplasser. Gevinsten vil være mellom 30 000 og 40 000 nye medlemmer, en optimistisk antakelse, gitt en organisasjonsgrad som i liknende bedrifter.

De siste 10 -12 årene har LO registrert rundt 1 200 nye tariffavtaler årlig, hvorav en del også er reforhandlete avtaler i forbindelse med nye eiere og oppsplitting av selskaper. Det sier noe om hvilken formidabel utfordring som påhviler forbundene hvis de uorganiserte bedriftene skal vinnes for fagbevegelsen.

Det er Handel og Kontor og Fellesforbundet som har den største jobben. Bare rundt 20 prosent av de ansatte i varehandelen og i hotell- og restaurantbransjen er organisert. HK oppgir at den lave organisasjonsgraden i handelen er forbundets største utfordring, og vil bruke året til å intensivere vervearbeidet og ta nye metoder i bruk. Rekruttering skal også være et av Fellesforbundets prioriterte oppgaver i år, og bransjeområdet hotell, restaurant og reiseliv skal få ekstra oppmerksomhet. Både HK og Fellesforbundet har egne organisasjonsarbeidere ansatt lokalt for blant annet å drive rekrutteringsarbeid. Men slike organisasjonsarbeidere er det et fåtall av forbundene som har. Fagforeningene og avdelingene må i stor grad stole på egne krefter, men både knapphet på ressurser og problemer med å rekruttere tillitsvalgte begrenser ofte nybrottsarbeidet. For det ligger mye tid og arbeid bak hver ny tariffavtale.

Sysselsettingsveksten har vært stor de siste årene, og LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har hatt forventninger om at mange av de nye på arbeidsmarkedet skulle finne veien til dem. Flere forbund rapporterer også om medlemsvekst. Organisasjonsgraden er imidlertid stabil, 52,9 prosent, det var ingen bevegelse fra 2005 til 2006. Men når 2007-tallene foreligger er sannsynligvis organisasjonsgraden gått noe ned, påpeker Kristine Nergaard. Årsaken er at organisasjonsgraden henger etter sysselsettingsveksten, blant annet fordi det tar tid å organisere.

Selv om LOs andel av de organiserte ikke gikk tilbake fra 2005 til 2006, så har LO tapt betydelig terreng gjennom årene. Fra 1972 til 2006 gikk LOs andel av arbeidstakerne ned med 10 prosentpoeng, fra 37,7 til 27,7. Men LO har med sine over 840 000 medlemmer fortsatt over halvparten av arbeidstakerne, og vil i uoverskuelig framtid være landets desidert største arbeidstakerorganisasjon.

YS, som i hovedsak konkurrerer med LO om de samme arbeidstakergruppene, strever også i motbakke for å beholde sin posisjon. Organisasjonen har gått tilbake hvert år siden begynnelsen av 1990-årene. Ved utgangen av 2006 var 7,1 prosent av arbeidstakerne hjemmehørende i et YS-forbund.

Akademikerne har de siste årene gått litt opp og ned med noen tidels prosentpoeng og hadde i 2006 en oppslutning på 4,3 prosent.

Unio derimot, har grunn til å juble. Unio, som organiserer store utdanningsgrupper som lærere og sykepleiere, har vokst hvert år siden starten i 2001 og er nå landets nest største arbeidstakerorganisasjon med i underkant av 10 prosent av de organiserte.

LO har et uttalt mål om å rekruttere flere med høyere utdanning. Det er denne gruppen arbeidstakere som vokser mest, og skal LO beholde sin maktposisjon må flere langtidsutdannede vinnes. Strategien er flerleddet. I tillegg til blant annet høyt fokus på tariff- og lønnspolitikk samt andre viktige politikkområder for langtidsutdannede, skal det i henhold til LOs organisasjonsoffensiv SNS – Synlighet, Nærhet, Stolthet – satses ekstra på å nå studentene. Blant annet skal LO i år gjennomføre Studentenes Dag på universiteter og høyskoler, et samarbeid med studentorganisasjonene, med tanke på rekruttering og synliggjøring av LO.

Erfaring har vist at studentmedlemskap er en effektiv måte å rekruttere langtidsutdannede på. Når studentene kommer ut i arbeid, beholder de gjerne medlemskapet. Det har NTL erfart. På spørsmål fra LO-Aktuelt i forbindelse med kartleggingen av forbundenes vervearbeid, svarer NTL at den største utfordringen forbundet har på organisasjonssiden er å nå de langtidsutdannede i statssektoren som snart er de eneste som ansettes. ”De er gjerne ”ferdig” organisert som studentmedlemmer i profesjonsforbund. Det er vanskelig å få disse gruppene over til LO,” konstaterer NTL.

Kristine Nergaard påpeker at hvis LO skal være størst i staten, må de også greie å rekruttere høyskolegruppene uten sterk profesjonstilknytning. Dem er det mange av, men her er konkurransen med YS sterk.

Forbundenes utfordringer for å nå nye medlemmer utkjempes på ulike arenaer. Men skal milliondrømmen gå i oppfyllelse må det flere og store grep til, både i offentlig og privat sektor.

hilbjorg@lo-media.no

Kilder: Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke. LO-Aktuelts kartlegging av LO-forbundenes ulike utfordringer med rekruttering. Intervju med Fafo-forsker Kristine Nergaard

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. (Illustrasjonsfoto)

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

Nav beklager etter å ha bedt sosialhjelpssøker om å låne grill


Flere saker