JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan bevege massene?

LO trenger ikke sluke YS eller andre hovedorganisasjoner for å nå milliondrømmen. Der ute finnes nemlig 950 000 uorganiserte arbeidstakere som LO kan rette verveskytset mot. Kanskje mange kan vinnes bare ved å spørre?20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38

Tillitsvalgte og superververe bekrefter at så enkelt kan det være. Det er bare å spørre, og svært ofte er svaret ja. Og potensialet er stort. For av de 950 000 uorganiserte arbeidstakerne, er ifølge en Fafoundersøkelse av Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke, nærmere 400 000 i fast jobb og langt over halvparten av disse jobber i bedrifter med fagforeninger på plass. Dessuten tilhører de grupper uten høyere utdanning som tradisjonelt og i hovedsak sokner til LO og av den grunn lett å organisere. I tillegg er det over 250 000 uorganiserte arbeidstakere uten høyere utdanning som har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, hvorav over 120 000 på organiserte bedrifter.

Spørremetoden kan være effektiv på bedrifter hvor fagforeningene allerede er på plass, men skal LO nå de uorganiserte bedriftene må det legges ned et langt mer omfattende arbeid. Innen privat tjenesteyting oppgir en tredel at de befinner seg på arbeidsplasser uten organisasjoner til stede. I privat vareproduksjon er tallet rundt 20 prosent, mens det i offentlig sektor knapt finnes en arbeidsplass uten fagforeninger. Dessuten er de uorganiserte bedriftene gjerne små. Over 40 prosent av arbeidstakerne i privat sektor arbeider på arbeidsplasser under 20 ansatte og en drøy firedel på arbeidsplasser med under 10 ansatte. Og trenden i arbeidslivet er stadig flere små arbeidsplasser. Ifølge Fafo er en av utfordringene for LO nettopp å få fotfeste i de små bedriftene. For når fagforeningen først er på plass, så viser forskning at organisasjonsgraden ikke er vesentlig lavere i små enn i store bedrifter.

Men det vil være en krevende jobb, mener Nergaard og Stokke. Hvis LO skal nå en tredel av de uorganiserte arbeidsplassene betyr det at forbundene må inn på 8 000-10 000 nye arbeidsplasser. Gevinsten vil være mellom 30 000 og 40 000 nye medlemmer, en optimistisk antakelse, gitt en organisasjonsgrad som i liknende bedrifter.

De siste 10 -12 årene har LO registrert rundt 1 200 nye tariffavtaler årlig, hvorav en del også er reforhandlete avtaler i forbindelse med nye eiere og oppsplitting av selskaper. Det sier noe om hvilken formidabel utfordring som påhviler forbundene hvis de uorganiserte bedriftene skal vinnes for fagbevegelsen.

Det er Handel og Kontor og Fellesforbundet som har den største jobben. Bare rundt 20 prosent av de ansatte i varehandelen og i hotell- og restaurantbransjen er organisert. HK oppgir at den lave organisasjonsgraden i handelen er forbundets største utfordring, og vil bruke året til å intensivere vervearbeidet og ta nye metoder i bruk. Rekruttering skal også være et av Fellesforbundets prioriterte oppgaver i år, og bransjeområdet hotell, restaurant og reiseliv skal få ekstra oppmerksomhet. Både HK og Fellesforbundet har egne organisasjonsarbeidere ansatt lokalt for blant annet å drive rekrutteringsarbeid. Men slike organisasjonsarbeidere er det et fåtall av forbundene som har. Fagforeningene og avdelingene må i stor grad stole på egne krefter, men både knapphet på ressurser og problemer med å rekruttere tillitsvalgte begrenser ofte nybrottsarbeidet. For det ligger mye tid og arbeid bak hver ny tariffavtale.

Sysselsettingsveksten har vært stor de siste årene, og LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har hatt forventninger om at mange av de nye på arbeidsmarkedet skulle finne veien til dem. Flere forbund rapporterer også om medlemsvekst. Organisasjonsgraden er imidlertid stabil, 52,9 prosent, det var ingen bevegelse fra 2005 til 2006. Men når 2007-tallene foreligger er sannsynligvis organisasjonsgraden gått noe ned, påpeker Kristine Nergaard. Årsaken er at organisasjonsgraden henger etter sysselsettingsveksten, blant annet fordi det tar tid å organisere.

Selv om LOs andel av de organiserte ikke gikk tilbake fra 2005 til 2006, så har LO tapt betydelig terreng gjennom årene. Fra 1972 til 2006 gikk LOs andel av arbeidstakerne ned med 10 prosentpoeng, fra 37,7 til 27,7. Men LO har med sine over 840 000 medlemmer fortsatt over halvparten av arbeidstakerne, og vil i uoverskuelig framtid være landets desidert største arbeidstakerorganisasjon.

YS, som i hovedsak konkurrerer med LO om de samme arbeidstakergruppene, strever også i motbakke for å beholde sin posisjon. Organisasjonen har gått tilbake hvert år siden begynnelsen av 1990-årene. Ved utgangen av 2006 var 7,1 prosent av arbeidstakerne hjemmehørende i et YS-forbund.

Akademikerne har de siste årene gått litt opp og ned med noen tidels prosentpoeng og hadde i 2006 en oppslutning på 4,3 prosent.

Unio derimot, har grunn til å juble. Unio, som organiserer store utdanningsgrupper som lærere og sykepleiere, har vokst hvert år siden starten i 2001 og er nå landets nest største arbeidstakerorganisasjon med i underkant av 10 prosent av de organiserte.

LO har et uttalt mål om å rekruttere flere med høyere utdanning. Det er denne gruppen arbeidstakere som vokser mest, og skal LO beholde sin maktposisjon må flere langtidsutdannede vinnes. Strategien er flerleddet. I tillegg til blant annet høyt fokus på tariff- og lønnspolitikk samt andre viktige politikkområder for langtidsutdannede, skal det i henhold til LOs organisasjonsoffensiv SNS – Synlighet, Nærhet, Stolthet – satses ekstra på å nå studentene. Blant annet skal LO i år gjennomføre Studentenes Dag på universiteter og høyskoler, et samarbeid med studentorganisasjonene, med tanke på rekruttering og synliggjøring av LO.

Erfaring har vist at studentmedlemskap er en effektiv måte å rekruttere langtidsutdannede på. Når studentene kommer ut i arbeid, beholder de gjerne medlemskapet. Det har NTL erfart. På spørsmål fra LO-Aktuelt i forbindelse med kartleggingen av forbundenes vervearbeid, svarer NTL at den største utfordringen forbundet har på organisasjonssiden er å nå de langtidsutdannede i statssektoren som snart er de eneste som ansettes. ”De er gjerne ”ferdig” organisert som studentmedlemmer i profesjonsforbund. Det er vanskelig å få disse gruppene over til LO,” konstaterer NTL.

Kristine Nergaard påpeker at hvis LO skal være størst i staten, må de også greie å rekruttere høyskolegruppene uten sterk profesjonstilknytning. Dem er det mange av, men her er konkurransen med YS sterk.

Forbundenes utfordringer for å nå nye medlemmer utkjempes på ulike arenaer. Men skal milliondrømmen gå i oppfyllelse må det flere og store grep til, både i offentlig og privat sektor.

hilbjorg@lo-media.no

Kilder: Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke. LO-Aktuelts kartlegging av LO-forbundenes ulike utfordringer med rekruttering. Intervju med Fafo-forsker Kristine Nergaard

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar


Flere saker