JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan bevege massene?

LO trenger ikke sluke YS eller andre hovedorganisasjoner for å nå milliondrømmen. Der ute finnes nemlig 950 000 uorganiserte arbeidstakere som LO kan rette verveskytset mot. Kanskje mange kan vinnes bare ved å spørre?20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38

Tillitsvalgte og superververe bekrefter at så enkelt kan det være. Det er bare å spørre, og svært ofte er svaret ja. Og potensialet er stort. For av de 950 000 uorganiserte arbeidstakerne, er ifølge en Fafoundersøkelse av Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke, nærmere 400 000 i fast jobb og langt over halvparten av disse jobber i bedrifter med fagforeninger på plass. Dessuten tilhører de grupper uten høyere utdanning som tradisjonelt og i hovedsak sokner til LO og av den grunn lett å organisere. I tillegg er det over 250 000 uorganiserte arbeidstakere uten høyere utdanning som har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, hvorav over 120 000 på organiserte bedrifter.

Spørremetoden kan være effektiv på bedrifter hvor fagforeningene allerede er på plass, men skal LO nå de uorganiserte bedriftene må det legges ned et langt mer omfattende arbeid. Innen privat tjenesteyting oppgir en tredel at de befinner seg på arbeidsplasser uten organisasjoner til stede. I privat vareproduksjon er tallet rundt 20 prosent, mens det i offentlig sektor knapt finnes en arbeidsplass uten fagforeninger. Dessuten er de uorganiserte bedriftene gjerne små. Over 40 prosent av arbeidstakerne i privat sektor arbeider på arbeidsplasser under 20 ansatte og en drøy firedel på arbeidsplasser med under 10 ansatte. Og trenden i arbeidslivet er stadig flere små arbeidsplasser. Ifølge Fafo er en av utfordringene for LO nettopp å få fotfeste i de små bedriftene. For når fagforeningen først er på plass, så viser forskning at organisasjonsgraden ikke er vesentlig lavere i små enn i store bedrifter.

Men det vil være en krevende jobb, mener Nergaard og Stokke. Hvis LO skal nå en tredel av de uorganiserte arbeidsplassene betyr det at forbundene må inn på 8 000-10 000 nye arbeidsplasser. Gevinsten vil være mellom 30 000 og 40 000 nye medlemmer, en optimistisk antakelse, gitt en organisasjonsgrad som i liknende bedrifter.

De siste 10 -12 årene har LO registrert rundt 1 200 nye tariffavtaler årlig, hvorav en del også er reforhandlete avtaler i forbindelse med nye eiere og oppsplitting av selskaper. Det sier noe om hvilken formidabel utfordring som påhviler forbundene hvis de uorganiserte bedriftene skal vinnes for fagbevegelsen.

Det er Handel og Kontor og Fellesforbundet som har den største jobben. Bare rundt 20 prosent av de ansatte i varehandelen og i hotell- og restaurantbransjen er organisert. HK oppgir at den lave organisasjonsgraden i handelen er forbundets største utfordring, og vil bruke året til å intensivere vervearbeidet og ta nye metoder i bruk. Rekruttering skal også være et av Fellesforbundets prioriterte oppgaver i år, og bransjeområdet hotell, restaurant og reiseliv skal få ekstra oppmerksomhet. Både HK og Fellesforbundet har egne organisasjonsarbeidere ansatt lokalt for blant annet å drive rekrutteringsarbeid. Men slike organisasjonsarbeidere er det et fåtall av forbundene som har. Fagforeningene og avdelingene må i stor grad stole på egne krefter, men både knapphet på ressurser og problemer med å rekruttere tillitsvalgte begrenser ofte nybrottsarbeidet. For det ligger mye tid og arbeid bak hver ny tariffavtale.

Sysselsettingsveksten har vært stor de siste årene, og LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har hatt forventninger om at mange av de nye på arbeidsmarkedet skulle finne veien til dem. Flere forbund rapporterer også om medlemsvekst. Organisasjonsgraden er imidlertid stabil, 52,9 prosent, det var ingen bevegelse fra 2005 til 2006. Men når 2007-tallene foreligger er sannsynligvis organisasjonsgraden gått noe ned, påpeker Kristine Nergaard. Årsaken er at organisasjonsgraden henger etter sysselsettingsveksten, blant annet fordi det tar tid å organisere.

Selv om LOs andel av de organiserte ikke gikk tilbake fra 2005 til 2006, så har LO tapt betydelig terreng gjennom årene. Fra 1972 til 2006 gikk LOs andel av arbeidstakerne ned med 10 prosentpoeng, fra 37,7 til 27,7. Men LO har med sine over 840 000 medlemmer fortsatt over halvparten av arbeidstakerne, og vil i uoverskuelig framtid være landets desidert største arbeidstakerorganisasjon.

YS, som i hovedsak konkurrerer med LO om de samme arbeidstakergruppene, strever også i motbakke for å beholde sin posisjon. Organisasjonen har gått tilbake hvert år siden begynnelsen av 1990-årene. Ved utgangen av 2006 var 7,1 prosent av arbeidstakerne hjemmehørende i et YS-forbund.

Akademikerne har de siste årene gått litt opp og ned med noen tidels prosentpoeng og hadde i 2006 en oppslutning på 4,3 prosent.

Unio derimot, har grunn til å juble. Unio, som organiserer store utdanningsgrupper som lærere og sykepleiere, har vokst hvert år siden starten i 2001 og er nå landets nest største arbeidstakerorganisasjon med i underkant av 10 prosent av de organiserte.

LO har et uttalt mål om å rekruttere flere med høyere utdanning. Det er denne gruppen arbeidstakere som vokser mest, og skal LO beholde sin maktposisjon må flere langtidsutdannede vinnes. Strategien er flerleddet. I tillegg til blant annet høyt fokus på tariff- og lønnspolitikk samt andre viktige politikkområder for langtidsutdannede, skal det i henhold til LOs organisasjonsoffensiv SNS – Synlighet, Nærhet, Stolthet – satses ekstra på å nå studentene. Blant annet skal LO i år gjennomføre Studentenes Dag på universiteter og høyskoler, et samarbeid med studentorganisasjonene, med tanke på rekruttering og synliggjøring av LO.

Erfaring har vist at studentmedlemskap er en effektiv måte å rekruttere langtidsutdannede på. Når studentene kommer ut i arbeid, beholder de gjerne medlemskapet. Det har NTL erfart. På spørsmål fra LO-Aktuelt i forbindelse med kartleggingen av forbundenes vervearbeid, svarer NTL at den største utfordringen forbundet har på organisasjonssiden er å nå de langtidsutdannede i statssektoren som snart er de eneste som ansettes. ”De er gjerne ”ferdig” organisert som studentmedlemmer i profesjonsforbund. Det er vanskelig å få disse gruppene over til LO,” konstaterer NTL.

Kristine Nergaard påpeker at hvis LO skal være størst i staten, må de også greie å rekruttere høyskolegruppene uten sterk profesjonstilknytning. Dem er det mange av, men her er konkurransen med YS sterk.

Forbundenes utfordringer for å nå nye medlemmer utkjempes på ulike arenaer. Men skal milliondrømmen gå i oppfyllelse må det flere og store grep til, både i offentlig og privat sektor.

hilbjorg@lo-media.no

Kilder: Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke. LO-Aktuelts kartlegging av LO-forbundenes ulike utfordringer med rekruttering. Intervju med Fafo-forsker Kristine Nergaard

20.01.2008
14:05
16.12.2013 03:38Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet


Flere saker