JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frykter ikke aksjonsdemokratiet

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener ekspertveldet utgjør en større fare for demokratiet enn aksjonister.22.12.2010
07:54
16.12.2013 14:58

torgny.hasaas@lomedia.no

– Aksjonister er viktigere for demokratiet enn Iver Neumann, mener nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen.

Sist fredag ble professor og forskningssjef ved NUPI, Iver B. Neumann intervjuet av NRK Dagsnytt. Han sa at tendensen til at politikerne i Stortinget og regjeringen lar seg presse, gjør Norge spesiell.

– Hensynet til de små gruppene har gått altfor langt her i landet, og at tankegangen hos politikerne er problematisk for det store flertallet, mente professoren.

– Jeg ble svært provosert over det Iver Neumann sa, sier Helga Pedersen til LO-Aktuelt.

LO-Aktuelt møter nestlederen i Arbeiderpartiet helt på slutten av høstsesjonen i Stortinget, en høst som har vært preget av turbulens. Både kraftmastene i Hardanger og sykehussaken har skapt store bølger og tøffe nedturer på meningsmålingene for det største regjeringspartiet. Men akkurat nå er det en professor hun har i tankene.

– Neumann mener at regjeringa lar seg pushe fra sak til sak når det er et demonstrasjonstog. Underforstått mener han at slike beslutninger bør tas av dannete mennesker som skriver kronikker i Aftenposten og som har gått på skolen sammen med embetsverket i departementene.

– Denne utviklingen er en mye større trussel mot det norske demokratiet enn de som tar i bruk sin selvsagte rett til å ytre seg. Jeg frykter ikke for det norske demokratiet, men hvis man skal frykte noe så er ekspertveldet et større problem enn at folk engasjerer seg, slår Helga Pedersen fast.

Hun skryter av fagbevegelsens måte å arbeide på fordi en klarer å kombinere kunnskap med et folkelig engasjement. Dette er viktig for demokratiet og gir gode de politiske prosesser.

– Dette står i sterk kontrast til hva en opplever i resten av Europa hvor fagbevegelsen står på gata og roper. I Frankrike for eksempel kan en aldri bli toppbyråkrat hvis en ikke har gått på den rette skolen.

– Jeg ønsker meg mer folkelig engasjement, ikke mindre, sier hun.

Så er det Høyres tur.

– Høyre prøver seg på en svensk vri. De snakker om velferd, men det de fører, er gammeldags høyrepolitikk. De har rett nok ikke kommet så langt som i Sverige hvor de kaller seg det nye arbeiderpartiet, sier Helga Pedersen nestleder i Arbeiderpartiet. Hun understreker at situasjonen i Norge nå er annerledes enn på 80-tallet.

– Da var det snakk om en høyrebølge, folk ønsket Høyres politikk. Det er det ikke nå. Derfor prøver Høyre seg på å låne sosialdemokratiske klær.

Men Pedersen løfter blikket framover. Rett nok skal hun ut i barselpermisjon i februar, men blikket hennes er rettet mot stortingsvalget i 2013. Hun er opptatt av hvordan en i Norge kan forhindre den situasjonen som er i vårt naboland i øst, Sverige, hvor de borgerlige vant valget med sosialdemokratisk retorikk.

– Vi må kle av Høyres retorikk plagg for plagg. Det nytter ikke å snakke om «utenforskap» når en lover 10 milliarder i skattekutt, slik Høyre lovte i sitt alternative statsbudsjett, sier Pedersen til LO-Aktuelt.

Begrepet utenforskap stammer fra den svenske valgkampen for fire år siden, og er en betegnelse for de som faller utenfor. Høyre og Fremskrittspartiet prøver å innføre dette i norsk politikk som et stempel på en mislykket rødgrønn velferdspolitikk. Det skal være flere som havner i «utenforskapet».

– Skattekutt, privatisering av helse og skole og angrep på fagbevegelsen vil gi en helt ny situasjon i norsk politikk, sier hun og peker på at det er helt umulig at Høyre kan komme til makta uten ved hjelp av Fremskrittspartiet.

Pedersen tror på Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, når Jensen sier at Fremskrittspartiet ved makta vil forandre Norge på alle måter. Pedersen trekker fram Siv Jensens utspill i Klassekampen 15. desember. Der uttalte Jensen blant annet seg om forholdet til LO: «– Streikeviljen går nok i taket blant LO-pampene (hvis det blir en borgerlig regjering red.anm.). Jeg tror LO kommer til å streike for hver minste lille ting. Men det må vi bare være forberedt på.»

– Den norske modellen er avhengig av hvilke partier som sitter i regjering. At vi har en sterk fagbevegelse i Norge er en stor fordel både for arbeidstakere og arbeidsgivere og for samfunnet som sådan, forklarer Pedersen. Hun understreker hvor viktig det er med en fagbevegelse som tar ansvar.

– Gjennom solidaritetsalternativet på 80-tallet og finanskrisa opplevde vi hvor viktig det var.

– En regjering fra Høyre og Fremskrittspartiet vil føre til et frontalangrep på velferdsstaten, sier Pedersen og viser til de forslagene til statsbudsjett de to partiene har lagt fram.

– Slike skattelettelser på henholdsvis 10 og 70 milliarder kroner vil føre til kutt i velferden. Under Bondevik 2-regjeringa opplevde vi en forsmak. Da ble det prioritert skattelette, på bekostning av kommuneøkonomien, mener nestlederen og viser til at situasjonen da var annerledes ved at Kristelig Folkeparti og Venstre holdt Høyre i øra.

Det går ikke særlig bra for Arbeiderpartiet på meningsmålingene. Det er langt igjen til å kunne repetere det gode resultatet fra i fjor da de rødgrønne partiene fikk flertall og kunne fortsette å regjere.

Pedersen mener at det skal være mulig å vinne folkets tillit både ved kommunevalget neste år og ved stortingsvalget i 2013.

– Selv om det har vært turbulente tider det siste året. Så taler de objektive resultatene, det vi har fått til, til vår fordel. Vi har lav, Europas laveste ledighet, folk er i jobb og folk har fått høyere lønninger. Dette står i skarp kontrast til det folk ellers i Europa opplever, der folk mister jobbene sine og må gå ned i lønn. Dette er et resultat som ruver, sier en stolt nestleder, og peker på at det er viktig at denne gode utviklinga fortsetter.

– Men meningsmålingene og situasjonen rundt sykehusene tyder på at det er en tillitskrise mellom regjeringa og velgerne.

– Vanskelige saker kan ikke en regjering unngå og spørsmål rundt akutt- og fødeavdelinger på sykehus har alltid vært vanskelige, også mens fylkeskommunene hadde ansvaret for sykehusene var det fakkeltog og opprør hver gang en skulle gjøre endringer, sier den tidligere fylkespolitikeren fra Finnmark.

– Det har vært problemer i kommunikasjon. Det som er viktig for oss er å understreke at folk alltid skal ha et helsetilbud tilgjenglig og nærmest mulig, men passe på at det er god nok kvalitet også i distriktene.

Pedersen påpeker at det som ligger foran oss, gjennom samhandlingsreformen er en desentralisering av helsetilbudet slik at en får tilgang til tjenester også i sin egen hjemkommune.

– Dette må aldri gå på bekostning av kvaliteten. Folk skal ikke ta til takke med det nestbeste.

– Hvordan går det i kommunevalget om ti måneder?

– Vi skal beholde makta i Trondheim og Tromsø og gjenerobre makta i Oslo, sier hun med siker stemme. Trondheim og Tromsø er røde byer og hun var på nominasjonsmøte i Oslo Arbeiderparti og opplevde en halleluja stemning. Men hun har heller ikke gitt opp å få et rødgrønt flertall i Bergen.

– Har du noen ønsker om til LO?

Pedersen nøler et øyeblikk før hun svarer: – «Keep up the good work», fortsett det gode arbeidet.

Men hun har et nyttårsønske til fagbevegelsen, og det er at den fortsetter å utfordre de politiske partiene på de spørsmålene fagbevegelsen er opptatt av, fortelle hva slags samfunn en ønsker og hvordan en skal oppnå dem. Hun mener også at en av fagbevegelsens styrker er å holde oppe det politiske engasjementet hos sine medlemmer.

– Men opplever ikke du et dalende politisk engasjement?

– Nei. Jeg er ofte uenig i innhold og form på de aksjonistene jeg møter utenfor Stortinget, men det er en del av demokratiet at folk sier i fra. Men det er ikke aksjonister som preger det norske demokratiet. Det er at mange vanlige mennesker sitter i kommunestyrer, fylkesting, i borettslag og idrettsbevegelsen og ikke minst i fagbevegelsen, og på den måten finner fram til løsninger.

Pedersen vil også legge til at hun er svært fornøyd med det som er oppnådd på skolesektoren. Hun refererer til den siste europeiske skoleundersøkelsen, Pisa-undersøkelsen, som viser at norske skoleelever lærer mer.

– Skillelinjene i norsk skole går ikke på synet på kvalitet, men på privatisering av skolen. Hvis Kristin Clemet hadde fått fortsette ville skolen sett helt annerledes ut. 22 000 skoleplasser sto klare til å bli privatisert. Det fik vi stoppa, og takk og pris. Det ville gitt mye større forskjeller, sier hun.

Hun peker på Sverige. Når den rødgrønne regjeringa overtok makten i Norge i 2005 rykket de borgerlige inn i regjeringskontorene i Sverige.

– Norge har gått opp på Pisa-undersøkelsene. Sverige har gått ned. For tre år siden lå Sverige foran oss. Nå ligger dem bak, sier hun og legger til at det fortsatt er problemer i skolen både for at lærerne skal få bedre tid til å undervise og gjøre en tidlig innsats for elever med problemer.

– Men vi har snudd utviklingen, slår en fornøyd nestleder fast.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.12.2010
07:54
16.12.2013 14:58Mest lest

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

URETTFERDIG ORDNING: Fellesforbundet mener skattlegging av frikort vil være urettferdig og ramme ulikt, siden de ulike fylkene har satt forskjellig verdi på frikortene.

URETTFERDIG ORDNING: Fellesforbundet mener skattlegging av frikort vil være urettferdig og ramme ulikt, siden de ulike fylkene har satt forskjellig verdi på frikortene.

Tormod Ytrehus

Fra nyttår må bussjåfører betale skatt av frikortene. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med


Flere saker