JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AKAN – 50 år og like rusfri

– AKAN er en flott merkevare for norsk arbeidsliv, sier historiker Tor Are Johansen, forfatteren av boka «Gevinsten ligger i åpenheten», ei bok om AKANs første 50 år.03.10.2013
08:32
17.12.2013 00:02

jan.erik@lomedia.no

Tor Are Johansen har til daglig Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek som arbeidsplass. Han forteller at han i den seinere tid har vært i en slags AKAN-boble. Kanskje forståelig siden han har skrevet den nylig utgitte og 359-sider store boka om AKANs 50 år lange kamp for et rusfritt arbeidsliv, ei bok som strekker seg fra 1963 til 2013. For nøyaktig i dag, 3. oktober, er det 50 år siden Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) ble dannet.

Utfordringene

– Hva har vært de største utfordringene ved å skrive denne boka?

– Det fins relativt lite skriftlige kilder om AKANs arbeid, og det er et ganske sensitivt område der folk ikke sånn uten videre står fram og forteller om sine rusproblemer. Jeg har brukt interne bedriftsblader i noen grad, og syns jeg har fått til en ganske bra balanse. Det er samspillet mellom AKAN sentralt og det som skjer på den enkelte bedrift som er det viktige, sier Johansen til frifagbevegelse.

– Og hva har vært AKANs største utfordringer disse 50 årene?

– Det må være å tilpasse AKANs modell til nye områder i et arbeidsliv som stadig er i rask endring. Synet og holdningen til hva alkoholisme er for noe har også endret seg mye. Men AKAN har hele tida prøvd å være pragmatiske. Det viktigste for AKAN er at de kan bidra til å gjøre noe konkret for de menneskene det gjelder ute på arbeidsplassene.

Organisert arbeidsliv

Johansen er også i stand til å se litt inn i glasskula, til å reflektere litt rundt hvilke utfordringer AKAN vil møte de neste ti årene.

– AKANs modell er bygd opp om et organisert arbeidsliv og med tanke på de store bedriftene. Små og mellomstore bedrifter har hele tida vært en utfordring – og kommer fortsatt til å være det. De små bedriftene har mindre ressurser, og forholdene blir ofte veldig nære og personlige. Sjøl om AKAN har vært veldig flinke til å skreddersy opplegg som har fungert bra, er dette et vanskelig felt. Skulle det for eksempel vise seg at organisasjonsgraden går ned i norsk arbeidsliv, vil det medføre store utfordringer for AKAN, mener Johansen.

Unyansert kritikk

AKANs arbeid hviler på to bein. For det første skal de drive forebyggende arbeid sånn at rusmidler og arbeidsliv holdes atskilt. For det andre skal de sørge for at arbeidstakere som har et rusmiddelproblem som ikke er forenlig med deres arbeidssituasjon skal få hjelp til å gjøre noe med dette uten at de blir skjøvet ut ved første tilfelle – for eksempel få et tilbud om behandling. Dette er omsorgsbiten i AKANs ansvarsområde.

– AKAN er nå veldig opptatt av å satse tungt på den forebyggende biten, men uten å slippe omsorgsbiten av syne. For det er liten tvil om at det er den gode jobben de har gjort på omsorgsområde som har gitt AKAN deres gode rykte, sier Johansen.

– Men har det ikke kommet en del kritikk av AKAN på at de ikke bidrar nok i forebyggingsarbeidet?

– Også i forebyggingsarbeidet har AKAN vært pragmatiske, de har foreslått og lagt til rette, men bedriftene kan jo sjøl i stor grad bestemme sin rusmiddelpolitikk. Derfor har noe av kritikken mot AKAN vært litt feilslått eller unyansert. LO har dessuten aldri ønsket at AKAN skal være en avholdsorganisasjon.

AKAN – misunnelsesverdig

Å være AKAN-kontakt på arbeidsplassen, altså den som påser at AKAN-reglene og de inngåtte avtalene blir fulgt og kanskje også snakker med kolleger som sliter med avhengighetsproblemer, mener noen kan være en uriaspost. Johansen er ikke enig i dette.

– AKAN-kontaktene gjør en fenomenal jobb, men det er en vanskelig oppgave å fortelle en kollega at de kanskje har et rusproblem. Noen uriaspost er det ikke lenger, mener han.

AKAN baserer seg på en samarbeidsmodell mellom NHO, LO og Staten.

– Hvor viktig er dette trepartssamarbeidet?

– Det er helt avgjørende. At partene er enige om at for eksempel alkohol er uønsket, og enige om metodene, er viktig. Det er nok arbeidsgiverne som har strukket seg lengst her, det er jo på mange måter en inngripen i deres styringsrett. Dessuten er det veldig viktig at Staten kom med i dette arbeidet. I dag er Staten hovedsponsor. Andre land kan bare misunne oss AKAN, sier Johansen.

Også narkotika og spilleavhengighet

– Så AKAN er unike i verdenssammenheng?

– AKAN liker i hvert fall sjøl å si at de er unike. Og jeg har ikke funnet noe som motbeviser dette. Det at du ikke skal drikke på jobben, er nok typisk norsk. Men noe lovforbud mot dette har vi ikke, og det har da heller ikke LO vært tilhengere av.

Helt fra AKAN ble startet var også narkotikaavhengighet en del av arbeidet som skulle forebygges. De seinere årene har også spilleavhengighet kommet med.

– At AKAN trakk inn narkotikaproblematikken helt fra begynnelsen var både lurt og taktisk fordi det legitimerte AKAN på en bedre måte. Riktignok var narkotika et marginalt problem i starten, men seinere har det blitt mer synlig, og AKAN har tatt mer tak i det. Det er særlig pillemisbruk som står sentralt her, forteller Johansen.

Rusmiddeltesting

I boka skriver Johansen også om fenomenet rusmiddeltesting. Her har meningene vært delte. Etter Exxon Valdez-ulykken i 1989 skjøt debatten om rusmiddeltesting på særlig utsatte arbeidsplasser fart, mens vi tidlig på 1980-tallet også hadde diskusjoner om dette ved de store Smelteverkene på Vestlandet. Her var det flere lokaler foreninger som gikk inn for rusmiddeltesting, mens LO sentralt var imot.

– AKAN, LO og NHO har vært veldig tydelige her og er imot tilfeldige rusmiddeltester på generell basis. I Sverige, derimot, er arbeidsgiverne og LO helt uenige. Arbeidsgiverne vil teste, men ikke LO. Dette har ført til at rusmiddeltesting har fått en sterk oppblomstring i Sverige. Arbeidstakere som nekter å la seg teste, kan risikere å få sparken.

Ny dag, nye muligheter

På spørsmålet om AKAN har gjort noen forskjell i arbeidslivet på disse femti årene, er historikeren ikke i tvil.

– Det fins ikke gode tall på hvor mange som er såkalt «reddet», men AKAN har tall på hvor mange som er og har vært på behandlingsopplegg. Så at AKAN har spilt en betydelig rolle, er utvilsomt. Det gjelder også for den forebyggende rollen. Bare det faktum at lokale AKAN-kontakter spør om det er i orden å drive vinlotterier, er et godt eksempel på dette. AKAN har bidratt til en sterkere bevisstgjøring og bedre holdninger.

– Noen vil kanskje si at AKAN gjør rusavhengige en bjørnetjeneste, at vi er for snille i norsk arbeidsliv når vi gir arbeidstakere en ny sjanse etter at de har vært ruspåvirket på jobb. De vil si kanskje si at det er mer forebyggende å gi dem sparken med en gang – hva mener du?

– AKANs innsats for å hjelpe arbeidstakere med problemer er ikke å gjøre dem en bjørnetjeneste. For det fins ris bak speilet i AKAN-oppleggene også. Det inngås avtaler, og du kan ikke bare fortsette å drikke – da mister du rett og slett jobben. Men du får en ny sjanse og en ny mulighet. Det er svært viktig for mange, sier Tor Are Johansen.

AKAN ble etablert som et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv 3. oktober i 1963 (LO, NHO og Staten).

Formålet var å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer fikk hjelp.

I 2006 ble navnet endret til AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Gjennom navneendringen ønsket man å nedtone fokuset på alkoholisme og narkomani, og i stedet øke vektleggingen av folkehelseperspektivet blant annet gjennom fokus på "skadelig bruk" og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid mer generelt. AKAN-sekretariatet ble kompetansesenter.

I dag arbeider nær 2 av 5 norske arbeidstakere i bedrifter som har et rusmiddelforebyggende arbeid organisert etter AKAN. AKAN er representert i samtlige bransjer.

I mange virksomheter er det blant annet opprettet egne AKAN-utvalg og bedriftene har oppnevnt AKAN-kontakter som i samarbeid med ledelsen har et spesielt ansvar for å drive det rusmiddelforebyggende arbeidet i bedriften.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.10.2013
08:32
17.12.2013 00:02Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker