JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flåthen og Bernander fornøyde

NHO og LO er fornøyde, men ellers er det delte meninger om budsjettet blant organisasjonene. Les alt om statsbudsjettet her.06.10.2011
10:41
16.12.2013 17:13

bjorn.erik.dahl@anb.no

- Dette er et statsbudsjett med en klar sosial profil som styrker velferden framfor å gi skattelette og privatisering, mener LO-leder Roar Flåthen.

Regjeringens forslag tar den økonomiske situasjonen på alvor, fremmer sysselsetting og tar hensyn til en sterk krone som allerede skaper utfordringer for konkurranseutsatt industri, sier Flåthen.

Finanskrisen

LO-lederen peker på at virkningen av den internasjonale finanskrisen er stor. Han er derfor opptatt av at regjeringen har beredskap og er forberedt på å møte mer økonomisk uro i 2012.

- Igjen vil deler av industrien være sterkt utsatt, denne gang på toppen av en høyere kronekurs enn ved forrige krise. Gjennom aksjemarked, finanssektor og forbruksmarkedet vil ringvirkningene og pessimisme spre seg til bredere deler av landets økonomi og arbeidsliv. En allerede lav rente kan ikke senkes like mye som sist for å holde hjulene i gang. Det stiller sterkere krav til målretting av virkemiddelinnsatsen, mener Flåthen.

Flåthens bekymring for utviklingen i arbeidsmarkedet gjør at han er kritisk til regjeringens foreslåtte normalisering av permitteringsreglene.

- Den internasjonale situasjonen tilsier at dagens unntaksregler videreføres, sier Flåthen.

- Regjeringen leverer

- Regjeringen har lyttet til NHO og konkurranseutsatt næringsliv og leverer et rimelig stramt statsbudsjettforslag for 2012 der bruken av oljepenger holdes i sjakk. Dermed kan kronen stabiliseres og renten kan holdes lav, slår NHO-sjef John G. Bernander fast.

Dette er det viktigste for norske bedrifter som konkurrerer ute og med utenlandsk import her hjemme, mener han.

- Norge merker de nye nedgangstidene internasjonalt og det siste vi nå trenger er en farlig sterk norsk krone som undergraver arbeidsplassene. Veksten i sysselsettingen i privat sektor i Norge er ennå ikke godt nok i gang. For å komme tilbake til mer normale forhold i norsk økonomi må konkurranseevnen i vid forstand styrkes, sier Bernander.

Siden finanskrisen begynte i 2008 har Norge mistet 57.000 arbeidsplasser i private bedrifter, mens offentlig sektor har vokst med 43.000.

- Denne utviklingen er ikke bærekraftig, også fordi den i hovedsak finansieres av en altfor høy oljepengebruk. Hvis vi skal sikre velferden på bærekraftig måte, må sysselsettingen i privat sektor øke. Dette betyr at regjeringen må prioritere tøffere innenfor et stramt budsjett, slik at vi får bedre betingelser for den langsiktige verdiskapingen. Det innebærer investeringer i samferdsel, utdanning, forskning og næringsrettede skattekutt. Da må veksten i offentlig forbruk begrenses, mener NHO-sjefen.

- Ikke godt nok

Han mener det ikke er godt nok når regjeringen bare henter inn noe av det betydelige etterslepet i bevilgninger til gjennomføring av Nasjonal Transportplan.

- Med dette budsjettet er etterslepet i forhold til transportplanen 1,6 milliarder kroner. Når dette sees i sammenheng med et betydelig vedlikeholdsetterslep, må konsekvensen bli at en rekke viktige prosjekter blir kraftig forsinket. På denne bakgrunn er helt uforståelig at regjeringen ikke foreslår nye måter å finansiere og gjennomføre samferdselsprosjekter på, slik NHO har foreslått, sier Bernander.

- Det er også skuffende at regjeringen ikke gjør nødvendige endringer i den særnorske, skadelige formuesskatten som rammer norske arbeidsplasser, og hindrer viktige investeringer i norske næringsliv. Regjeringen burde ha lyttet til de tydelige signalene fra NHO og et bredt norsk næringsliv og fjernet formuesskatten på arbeidende kapital, selve arbeidsverktøyet i bedriftene, avslutter John G. Bernander.

– Denne nøkternheten når det gjelder offentlig pengebruk er konkurranseutsatt industri i Norge tilfreds med, legger Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, til.

Delte meninger

Fellesforbundets leder Arve Bakke er også godt fornøyd med budsjettet. Han slår fast at dette er et budsjett for stø økonomisk kurs og flere i arbeid.

– Vi er glad for at bevilgningene til samferdsel blir klart styrket. Det er også god næringspolitikk, sier Bakke.

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år, slår Kommunenes interesseorganisasjon KS fast. Lokalpolitikerne får jobben med å kutte i tjenestene, mener KS.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 betyr at lokalpolitikerne må ta vanskelige valg når budsjettene i kommuner og fylker skal vedtas senere i år. Jeg vil likevel understreke at kommuner og fylker vil kunne levere gode velferdstjenester også neste år, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,35 milliarder kroner i 2012, og i tillegg en ekstrasatsing på vegvedlikehold i fylkeskommunene på 400 millioner kroner. KS anslår at dette er om lag 800 millioner kroner mindre enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve, bare som følge av befolkningsutvikling og økte pensjonskostnader i kommunesektoren.

– Meget stramt

Kommuneopplegget er meget stramt, mener Unio.

– Det betyr kutt i tjenestetilbudet på områder som er avhengig av økning i de frie inntektene - som i skole, sykehjem eller hjemmetjenester. Økt kvalitet i tjenestetilbudet kan vi se langt etter. 3,75 milliarder kroner i økte frie inntekter er langt fra nok til å dekke kommunesektorens økte utgifter, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Det er positivt at regjeringen legger frem et budsjett som ikke presser renten, kronekursen eller den delen av norsk næringsliv som møter konkurranse fra utlandet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Regjeringen understreker behovet for moderate lønnsoppgjør i årene fremover for å holde ledigheten så lav som mulig. YS er enig i dette.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener budsjettet er preget av viktige tiltak for fortsatt høy sysselsetting og en stabil norsk økonomi.

– Vi må ta inn over oss at det er svært ustabilt i internasjonal økonomi, og det eneste svaret på dette er et ansvarlig budsjettopplegg. Det er derfor bra at den rødgrønne regjeringen legger vekt på felleskapsløsninger, utdanning, stabil sysselsetting og kamp mot sosial dumping. Dette er viktige tiltak for våre medlemmer, sier Hagensen.

– Hårreisende

Akademikerne er derimot svært kritiske til budsjettet.

– Mens kriserammede land rundt oss satser på forskning og utdanning, velger oljerike Norge å frata norsk forskning den langsiktige finansieringen. Renterisiko er erstattet av politisk risiko. Det er temmelig hårreisende og lite framtidsrettet, mener Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

– Vi har svært vanskelig for å få øye på regjeringens vilje til å satse på framtiden, sier Aarbakke.

Også Politiets Fellesforbund er misfornøyde.

– Det er bra med styrking av den «skarpe» delen av politiets virksomhet, og penger til nødnett, IKT-satsing og bemanning. Men budsjettet har samtidig klare mangler, sier forbundsleder Arne Johannessen, som vil ha enda mer penger til politiet.

(ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.10.2011
10:41
16.12.2013 17:13Mest lest

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Leif Martin Kirknes

Fjern momsen på strømregninga, foreslår lederen i EL og IT Forbundet

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

Øystein Windstad

Før hjalp majoren bøndene med å passe på dyr på beite. Nå skal han kontrollere de private barnehagene

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Brian Cliff Olguin

Ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold


Flere saker