JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flåthen og Bernander fornøyde

NHO og LO er fornøyde, men ellers er det delte meninger om budsjettet blant organisasjonene. Les alt om statsbudsjettet her.06.10.2011
10:41
16.12.2013 17:13

bjorn.erik.dahl@anb.no

- Dette er et statsbudsjett med en klar sosial profil som styrker velferden framfor å gi skattelette og privatisering, mener LO-leder Roar Flåthen.

Regjeringens forslag tar den økonomiske situasjonen på alvor, fremmer sysselsetting og tar hensyn til en sterk krone som allerede skaper utfordringer for konkurranseutsatt industri, sier Flåthen.

Finanskrisen

LO-lederen peker på at virkningen av den internasjonale finanskrisen er stor. Han er derfor opptatt av at regjeringen har beredskap og er forberedt på å møte mer økonomisk uro i 2012.

- Igjen vil deler av industrien være sterkt utsatt, denne gang på toppen av en høyere kronekurs enn ved forrige krise. Gjennom aksjemarked, finanssektor og forbruksmarkedet vil ringvirkningene og pessimisme spre seg til bredere deler av landets økonomi og arbeidsliv. En allerede lav rente kan ikke senkes like mye som sist for å holde hjulene i gang. Det stiller sterkere krav til målretting av virkemiddelinnsatsen, mener Flåthen.

Flåthens bekymring for utviklingen i arbeidsmarkedet gjør at han er kritisk til regjeringens foreslåtte normalisering av permitteringsreglene.

- Den internasjonale situasjonen tilsier at dagens unntaksregler videreføres, sier Flåthen.

- Regjeringen leverer

- Regjeringen har lyttet til NHO og konkurranseutsatt næringsliv og leverer et rimelig stramt statsbudsjettforslag for 2012 der bruken av oljepenger holdes i sjakk. Dermed kan kronen stabiliseres og renten kan holdes lav, slår NHO-sjef John G. Bernander fast.

Dette er det viktigste for norske bedrifter som konkurrerer ute og med utenlandsk import her hjemme, mener han.

- Norge merker de nye nedgangstidene internasjonalt og det siste vi nå trenger er en farlig sterk norsk krone som undergraver arbeidsplassene. Veksten i sysselsettingen i privat sektor i Norge er ennå ikke godt nok i gang. For å komme tilbake til mer normale forhold i norsk økonomi må konkurranseevnen i vid forstand styrkes, sier Bernander.

Siden finanskrisen begynte i 2008 har Norge mistet 57.000 arbeidsplasser i private bedrifter, mens offentlig sektor har vokst med 43.000.

- Denne utviklingen er ikke bærekraftig, også fordi den i hovedsak finansieres av en altfor høy oljepengebruk. Hvis vi skal sikre velferden på bærekraftig måte, må sysselsettingen i privat sektor øke. Dette betyr at regjeringen må prioritere tøffere innenfor et stramt budsjett, slik at vi får bedre betingelser for den langsiktige verdiskapingen. Det innebærer investeringer i samferdsel, utdanning, forskning og næringsrettede skattekutt. Da må veksten i offentlig forbruk begrenses, mener NHO-sjefen.

- Ikke godt nok

Han mener det ikke er godt nok når regjeringen bare henter inn noe av det betydelige etterslepet i bevilgninger til gjennomføring av Nasjonal Transportplan.

- Med dette budsjettet er etterslepet i forhold til transportplanen 1,6 milliarder kroner. Når dette sees i sammenheng med et betydelig vedlikeholdsetterslep, må konsekvensen bli at en rekke viktige prosjekter blir kraftig forsinket. På denne bakgrunn er helt uforståelig at regjeringen ikke foreslår nye måter å finansiere og gjennomføre samferdselsprosjekter på, slik NHO har foreslått, sier Bernander.

- Det er også skuffende at regjeringen ikke gjør nødvendige endringer i den særnorske, skadelige formuesskatten som rammer norske arbeidsplasser, og hindrer viktige investeringer i norske næringsliv. Regjeringen burde ha lyttet til de tydelige signalene fra NHO og et bredt norsk næringsliv og fjernet formuesskatten på arbeidende kapital, selve arbeidsverktøyet i bedriftene, avslutter John G. Bernander.

– Denne nøkternheten når det gjelder offentlig pengebruk er konkurranseutsatt industri i Norge tilfreds med, legger Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, til.

Delte meninger

Fellesforbundets leder Arve Bakke er også godt fornøyd med budsjettet. Han slår fast at dette er et budsjett for stø økonomisk kurs og flere i arbeid.

– Vi er glad for at bevilgningene til samferdsel blir klart styrket. Det er også god næringspolitikk, sier Bakke.

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år, slår Kommunenes interesseorganisasjon KS fast. Lokalpolitikerne får jobben med å kutte i tjenestene, mener KS.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 betyr at lokalpolitikerne må ta vanskelige valg når budsjettene i kommuner og fylker skal vedtas senere i år. Jeg vil likevel understreke at kommuner og fylker vil kunne levere gode velferdstjenester også neste år, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,35 milliarder kroner i 2012, og i tillegg en ekstrasatsing på vegvedlikehold i fylkeskommunene på 400 millioner kroner. KS anslår at dette er om lag 800 millioner kroner mindre enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve, bare som følge av befolkningsutvikling og økte pensjonskostnader i kommunesektoren.

– Meget stramt

Kommuneopplegget er meget stramt, mener Unio.

– Det betyr kutt i tjenestetilbudet på områder som er avhengig av økning i de frie inntektene - som i skole, sykehjem eller hjemmetjenester. Økt kvalitet i tjenestetilbudet kan vi se langt etter. 3,75 milliarder kroner i økte frie inntekter er langt fra nok til å dekke kommunesektorens økte utgifter, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Det er positivt at regjeringen legger frem et budsjett som ikke presser renten, kronekursen eller den delen av norsk næringsliv som møter konkurranse fra utlandet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Regjeringen understreker behovet for moderate lønnsoppgjør i årene fremover for å holde ledigheten så lav som mulig. YS er enig i dette.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund mener budsjettet er preget av viktige tiltak for fortsatt høy sysselsetting og en stabil norsk økonomi.

– Vi må ta inn over oss at det er svært ustabilt i internasjonal økonomi, og det eneste svaret på dette er et ansvarlig budsjettopplegg. Det er derfor bra at den rødgrønne regjeringen legger vekt på felleskapsløsninger, utdanning, stabil sysselsetting og kamp mot sosial dumping. Dette er viktige tiltak for våre medlemmer, sier Hagensen.

– Hårreisende

Akademikerne er derimot svært kritiske til budsjettet.

– Mens kriserammede land rundt oss satser på forskning og utdanning, velger oljerike Norge å frata norsk forskning den langsiktige finansieringen. Renterisiko er erstattet av politisk risiko. Det er temmelig hårreisende og lite framtidsrettet, mener Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

– Vi har svært vanskelig for å få øye på regjeringens vilje til å satse på framtiden, sier Aarbakke.

Også Politiets Fellesforbund er misfornøyde.

– Det er bra med styrking av den «skarpe» delen av politiets virksomhet, og penger til nødnett, IKT-satsing og bemanning. Men budsjettet har samtidig klare mangler, sier forbundsleder Arne Johannessen, som vil ha enda mer penger til politiet.

(ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.10.2011
10:41
16.12.2013 17:13Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Colourbox

Nær halvparten vet ikke hva de får eller trenger i pensjon

Trond Giske

Trond Giske

Leif Martin Kirknes

Giske foreslått som lokallagsleder i Trondheim, men takket selv nei til å stille

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Thomas Brun / NTB

Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder


Flere saker