JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inkluderende arbeidsliv

I 2001 ble den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Et hovedmål har hele tiden vært å redusere sykefraværet med 20 prosent.07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22

Oktober 2001:

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegner den første avtalen om inkluderende arbeidsliv. Avtalen hadde tre delmål: Å få redusert sykefraværet med 20 prosent, å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid og å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Avtalen skulle gjelde fram til og med 2005, men skulle evalueres etter to år.

Avtalen forutsatte at det skulle inngås lokale IA-avtaler i den enkelte bedrift eller virksomhet. De lokale avtalene ga de ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil 10 dager. Til gjengjeld måtte både ansatte og arbeidsgiver forplikte seg til en mer aktiv dialog i forbindelse med sykefravær. Det ble også opprettet arbeidslivssentre landet rundt for å bistå bedriftene i det lokale IA-arbeidet.

Juli 2003:

En Econ-studie av 16 bedrifter med IA-avtale viser en nedgang i sykefraværet på 14 prosent i IA-bedriftene fra 2002 til 2004, mot knappe 10 prosent for hele arbeidslivet. De beste IA-bedriftene kan oppvise 30-40 prosents nedgang i sykefraværet.

Oktober 2003:

IA-avtalen blir evaluert . Selv om ingen av målene er nådd, blir man enige om å videreføre avtalen ut 2005. I denne runden tas det inn en klausul i avtalen som sier at regjeringen ”ikke vil foreslå overfor Stortinget at det i avtaleperioden gjøres endringer i dagens sykelønnsordning, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere med mindre alle parter i avtalen er enige om det.”

Oktober 2004:

Bondevik-regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2005 og foreslår at perioden arbeidsgiverne dekker alle utgifter i forbindelse med sykemelding kortes ned fra 16 til 14 dager. Til gjengjeld ville regjeringen at arbeidsgiverne skulle dekke 10 prosent av sykepengene under hele fraværet.

Forslaget utløser heftige protester både fra partene i arbeidslivet og fra de daværende opposisjonspartiene på Stortinget. – Det er svært alvorlig at Regjeringen foreslår å bryte IA-avtalen. Dette svekker tilliten til Regjeringen som avtalepart undergraver grunnlaget ofr det inntektspolitiske samarbeidet, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

I slutten av måneden presenterer Prosessindustrien tall som viste at bransjen var den første som har nådd målet om 20 prosents nedgang i sykefraværet.

November 2004:

Regjeringen inngår budsjettforlik med Fremskrittspartiet. Kuttene i sykelønnsordningen legges på is til 1. juli 2005.

”Partene vil be Regjeringen foreta en ny vurdering av forslaget, dersom det viser seg at fraværet går ned mer enn forventet,” heter det i budsjettavtalen.

Mai 2005:

I revidert nasjonalbudsjett blir kuttforslaget trukket, under henvisning til den gunstige utviklingen i sykefraværet.

Desember 2005:

IA-avtalen fornyes for fire nye år, fram til 2009. Evalueringen viser at sykefraværet er redusert med 10 prosent siden 2. kvartal 2001. På de andre delmålene – økt pensjoneringsalder og flere funksjonshemmede i arbeid – er det ingen framgang.

Mai 2006

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) offentliggjør en undersøkelse som viser kortere sykemeldinger og færre uførepensjonister i bedrifter med IA-avtale enn i bedrifter uten slik avtale.

Juni 2006:

IA-partene presenterer et tillegg til IA-avtalen der delmål som skal nås innen utgangen av 2009 blir konkretisert:

– Sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001.

– Andelen personer som går fra arbeid til passive ytelser skal reduseres. Et foreløpig måltall skal settes innen utgangen av 2006.

– Forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år skal økes med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009.

Tilleggsavtalen varsler også at arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år skal settes ned med ett prosentpoeng fra 1. mars 2007. Det skal frigjøre 276 millioner kroner til ulike IA-tiltak.

September 2006:

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen varsler at regjeringen vil foreslå at fra 1. mars neste år må arbeidsgiverne betale full lønn under sykdom de første 14 dagene (i dag: 16 dager). Deretter må arbeidsgiverne betale 20 prosent av utgiftene de første seks månedene og 10 prosent resten av sykelønnsperioden.

Utspillet blir møtt med unison kritikk fra partene i arbeidslivet, som stempler det som avtalebrudd.

Tre dager senere inviterer LO de andre partene i arbeidslivet til toppmøte for å drøfte IA-arbeidets framtid. Etter hektisk møtevirksomhet både i Folkets Hus, i stortingsgruppene til Ap og Sp og i sentralstyret i SV endte striden med et brev fra statsministeren der han inviterer partene i IA-samarbeidet til ny dialog om tiltak for å få ned fraværet i et eget utvalg med ham selv som leder.

November 2006:

Stoltenberg-utvalget legger fram sin rapport med diverse tiltak for å få det trygdefinansierte sykefraværet ned med en prosent i 2007. De viktigste tiltakene er å gi arbeidsgiverne større ansvar for å følge opp sykmeldte og å bruke over 600 mill kr på å kjøpe helsetjenester for å få sykmeldte raskere tilbake på jobb. I tillegg oversendte diverse forslag til lovendringer og budsjettendringer til Stortinget .

Juni 2009:

Sintef legger fram sin evalueringsrapport om IA-samarbeidet i perioden 2005-2009. Rapporten konkluderer med at bare ett av de tre delmålene er nådd. Last ned konklusjoner og sammendrag av rapporten.

November 2009:

Regjeringen og partene i arbeidslivet blir enige om å forlenge den eksisterende IA-avtalen fram til 1. mars 2010 for å gi seg selv bedre tid til å drøfte endinger i avtalen som kan bringe dem nærmere målene for IA-arbeidet.

Februar 2010:

1. februar avgir en ekspertgruppe sin rapport med råd om hvordan man kan få ned sykefraværet.

24. februar undertegner Regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale som skal gjelde fram til 2013 og en egen protokoll om felles innsats for å få ned sykefraværet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon


Flere saker