JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inkluderende arbeidsliv

I 2001 ble den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Et hovedmål har hele tiden vært å redusere sykefraværet med 20 prosent.07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22

Oktober 2001:

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegner den første avtalen om inkluderende arbeidsliv. Avtalen hadde tre delmål: Å få redusert sykefraværet med 20 prosent, å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid og å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Avtalen skulle gjelde fram til og med 2005, men skulle evalueres etter to år.

Avtalen forutsatte at det skulle inngås lokale IA-avtaler i den enkelte bedrift eller virksomhet. De lokale avtalene ga de ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil 10 dager. Til gjengjeld måtte både ansatte og arbeidsgiver forplikte seg til en mer aktiv dialog i forbindelse med sykefravær. Det ble også opprettet arbeidslivssentre landet rundt for å bistå bedriftene i det lokale IA-arbeidet.

Juli 2003:

En Econ-studie av 16 bedrifter med IA-avtale viser en nedgang i sykefraværet på 14 prosent i IA-bedriftene fra 2002 til 2004, mot knappe 10 prosent for hele arbeidslivet. De beste IA-bedriftene kan oppvise 30-40 prosents nedgang i sykefraværet.

Oktober 2003:

IA-avtalen blir evaluert . Selv om ingen av målene er nådd, blir man enige om å videreføre avtalen ut 2005. I denne runden tas det inn en klausul i avtalen som sier at regjeringen ”ikke vil foreslå overfor Stortinget at det i avtaleperioden gjøres endringer i dagens sykelønnsordning, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere med mindre alle parter i avtalen er enige om det.”

Oktober 2004:

Bondevik-regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2005 og foreslår at perioden arbeidsgiverne dekker alle utgifter i forbindelse med sykemelding kortes ned fra 16 til 14 dager. Til gjengjeld ville regjeringen at arbeidsgiverne skulle dekke 10 prosent av sykepengene under hele fraværet.

Forslaget utløser heftige protester både fra partene i arbeidslivet og fra de daværende opposisjonspartiene på Stortinget. – Det er svært alvorlig at Regjeringen foreslår å bryte IA-avtalen. Dette svekker tilliten til Regjeringen som avtalepart undergraver grunnlaget ofr det inntektspolitiske samarbeidet, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

I slutten av måneden presenterer Prosessindustrien tall som viste at bransjen var den første som har nådd målet om 20 prosents nedgang i sykefraværet.

November 2004:

Regjeringen inngår budsjettforlik med Fremskrittspartiet. Kuttene i sykelønnsordningen legges på is til 1. juli 2005.

”Partene vil be Regjeringen foreta en ny vurdering av forslaget, dersom det viser seg at fraværet går ned mer enn forventet,” heter det i budsjettavtalen.

Mai 2005:

I revidert nasjonalbudsjett blir kuttforslaget trukket, under henvisning til den gunstige utviklingen i sykefraværet.

Desember 2005:

IA-avtalen fornyes for fire nye år, fram til 2009. Evalueringen viser at sykefraværet er redusert med 10 prosent siden 2. kvartal 2001. På de andre delmålene – økt pensjoneringsalder og flere funksjonshemmede i arbeid – er det ingen framgang.

Mai 2006

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) offentliggjør en undersøkelse som viser kortere sykemeldinger og færre uførepensjonister i bedrifter med IA-avtale enn i bedrifter uten slik avtale.

Juni 2006:

IA-partene presenterer et tillegg til IA-avtalen der delmål som skal nås innen utgangen av 2009 blir konkretisert:

– Sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001.

– Andelen personer som går fra arbeid til passive ytelser skal reduseres. Et foreløpig måltall skal settes innen utgangen av 2006.

– Forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år skal økes med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009.

Tilleggsavtalen varsler også at arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år skal settes ned med ett prosentpoeng fra 1. mars 2007. Det skal frigjøre 276 millioner kroner til ulike IA-tiltak.

September 2006:

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen varsler at regjeringen vil foreslå at fra 1. mars neste år må arbeidsgiverne betale full lønn under sykdom de første 14 dagene (i dag: 16 dager). Deretter må arbeidsgiverne betale 20 prosent av utgiftene de første seks månedene og 10 prosent resten av sykelønnsperioden.

Utspillet blir møtt med unison kritikk fra partene i arbeidslivet, som stempler det som avtalebrudd.

Tre dager senere inviterer LO de andre partene i arbeidslivet til toppmøte for å drøfte IA-arbeidets framtid. Etter hektisk møtevirksomhet både i Folkets Hus, i stortingsgruppene til Ap og Sp og i sentralstyret i SV endte striden med et brev fra statsministeren der han inviterer partene i IA-samarbeidet til ny dialog om tiltak for å få ned fraværet i et eget utvalg med ham selv som leder.

November 2006:

Stoltenberg-utvalget legger fram sin rapport med diverse tiltak for å få det trygdefinansierte sykefraværet ned med en prosent i 2007. De viktigste tiltakene er å gi arbeidsgiverne større ansvar for å følge opp sykmeldte og å bruke over 600 mill kr på å kjøpe helsetjenester for å få sykmeldte raskere tilbake på jobb. I tillegg oversendte diverse forslag til lovendringer og budsjettendringer til Stortinget .

Juni 2009:

Sintef legger fram sin evalueringsrapport om IA-samarbeidet i perioden 2005-2009. Rapporten konkluderer med at bare ett av de tre delmålene er nådd. Last ned konklusjoner og sammendrag av rapporten.

November 2009:

Regjeringen og partene i arbeidslivet blir enige om å forlenge den eksisterende IA-avtalen fram til 1. mars 2010 for å gi seg selv bedre tid til å drøfte endinger i avtalen som kan bringe dem nærmere målene for IA-arbeidet.

Februar 2010:

1. februar avgir en ekspertgruppe sin rapport med råd om hvordan man kan få ned sykefraværet.

24. februar undertegner Regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale som skal gjelde fram til 2013 og en egen protokoll om felles innsats for å få ned sykefraværet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert.

Hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert.

Brian Cliff Olguin

Securitas permitterer klubbleder Robert midt under vekterstreiken

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

Morten Hansen

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform


Flere saker