JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inkluderende arbeidsliv

I 2001 ble den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Et hovedmål har hele tiden vært å redusere sykefraværet med 20 prosent.07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22

Oktober 2001:

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegner den første avtalen om inkluderende arbeidsliv. Avtalen hadde tre delmål: Å få redusert sykefraværet med 20 prosent, å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid og å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Avtalen skulle gjelde fram til og med 2005, men skulle evalueres etter to år.

Avtalen forutsatte at det skulle inngås lokale IA-avtaler i den enkelte bedrift eller virksomhet. De lokale avtalene ga de ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil 10 dager. Til gjengjeld måtte både ansatte og arbeidsgiver forplikte seg til en mer aktiv dialog i forbindelse med sykefravær. Det ble også opprettet arbeidslivssentre landet rundt for å bistå bedriftene i det lokale IA-arbeidet.

Juli 2003:

En Econ-studie av 16 bedrifter med IA-avtale viser en nedgang i sykefraværet på 14 prosent i IA-bedriftene fra 2002 til 2004, mot knappe 10 prosent for hele arbeidslivet. De beste IA-bedriftene kan oppvise 30-40 prosents nedgang i sykefraværet.

Oktober 2003:

IA-avtalen blir evaluert . Selv om ingen av målene er nådd, blir man enige om å videreføre avtalen ut 2005. I denne runden tas det inn en klausul i avtalen som sier at regjeringen ”ikke vil foreslå overfor Stortinget at det i avtaleperioden gjøres endringer i dagens sykelønnsordning, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere med mindre alle parter i avtalen er enige om det.”

Oktober 2004:

Bondevik-regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2005 og foreslår at perioden arbeidsgiverne dekker alle utgifter i forbindelse med sykemelding kortes ned fra 16 til 14 dager. Til gjengjeld ville regjeringen at arbeidsgiverne skulle dekke 10 prosent av sykepengene under hele fraværet.

Forslaget utløser heftige protester både fra partene i arbeidslivet og fra de daværende opposisjonspartiene på Stortinget. – Det er svært alvorlig at Regjeringen foreslår å bryte IA-avtalen. Dette svekker tilliten til Regjeringen som avtalepart undergraver grunnlaget ofr det inntektspolitiske samarbeidet, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

I slutten av måneden presenterer Prosessindustrien tall som viste at bransjen var den første som har nådd målet om 20 prosents nedgang i sykefraværet.

November 2004:

Regjeringen inngår budsjettforlik med Fremskrittspartiet. Kuttene i sykelønnsordningen legges på is til 1. juli 2005.

”Partene vil be Regjeringen foreta en ny vurdering av forslaget, dersom det viser seg at fraværet går ned mer enn forventet,” heter det i budsjettavtalen.

Mai 2005:

I revidert nasjonalbudsjett blir kuttforslaget trukket, under henvisning til den gunstige utviklingen i sykefraværet.

Desember 2005:

IA-avtalen fornyes for fire nye år, fram til 2009. Evalueringen viser at sykefraværet er redusert med 10 prosent siden 2. kvartal 2001. På de andre delmålene – økt pensjoneringsalder og flere funksjonshemmede i arbeid – er det ingen framgang.

Mai 2006

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) offentliggjør en undersøkelse som viser kortere sykemeldinger og færre uførepensjonister i bedrifter med IA-avtale enn i bedrifter uten slik avtale.

Juni 2006:

IA-partene presenterer et tillegg til IA-avtalen der delmål som skal nås innen utgangen av 2009 blir konkretisert:

– Sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001.

– Andelen personer som går fra arbeid til passive ytelser skal reduseres. Et foreløpig måltall skal settes innen utgangen av 2006.

– Forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år skal økes med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009.

Tilleggsavtalen varsler også at arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år skal settes ned med ett prosentpoeng fra 1. mars 2007. Det skal frigjøre 276 millioner kroner til ulike IA-tiltak.

September 2006:

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen varsler at regjeringen vil foreslå at fra 1. mars neste år må arbeidsgiverne betale full lønn under sykdom de første 14 dagene (i dag: 16 dager). Deretter må arbeidsgiverne betale 20 prosent av utgiftene de første seks månedene og 10 prosent resten av sykelønnsperioden.

Utspillet blir møtt med unison kritikk fra partene i arbeidslivet, som stempler det som avtalebrudd.

Tre dager senere inviterer LO de andre partene i arbeidslivet til toppmøte for å drøfte IA-arbeidets framtid. Etter hektisk møtevirksomhet både i Folkets Hus, i stortingsgruppene til Ap og Sp og i sentralstyret i SV endte striden med et brev fra statsministeren der han inviterer partene i IA-samarbeidet til ny dialog om tiltak for å få ned fraværet i et eget utvalg med ham selv som leder.

November 2006:

Stoltenberg-utvalget legger fram sin rapport med diverse tiltak for å få det trygdefinansierte sykefraværet ned med en prosent i 2007. De viktigste tiltakene er å gi arbeidsgiverne større ansvar for å følge opp sykmeldte og å bruke over 600 mill kr på å kjøpe helsetjenester for å få sykmeldte raskere tilbake på jobb. I tillegg oversendte diverse forslag til lovendringer og budsjettendringer til Stortinget .

Juni 2009:

Sintef legger fram sin evalueringsrapport om IA-samarbeidet i perioden 2005-2009. Rapporten konkluderer med at bare ett av de tre delmålene er nådd. Last ned konklusjoner og sammendrag av rapporten.

November 2009:

Regjeringen og partene i arbeidslivet blir enige om å forlenge den eksisterende IA-avtalen fram til 1. mars 2010 for å gi seg selv bedre tid til å drøfte endinger i avtalen som kan bringe dem nærmere målene for IA-arbeidet.

Februar 2010:

1. februar avgir en ekspertgruppe sin rapport med råd om hvordan man kan få ned sykefraværet.

24. februar undertegner Regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale som skal gjelde fram til 2013 og en egen protokoll om felles innsats for å få ned sykefraværet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn for andre gang i år

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

Google Street View

Forskningsansatt (58) ble nedbemannet etter 34 år i jobben – så saksøkte hun arbeidsgiveren

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Jan-Erik Østlie

Elbil, kontantstøtte og vindkraft: Her er sakene som skaper strid på Frps landsmøte

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte

– Mat er det mest grunnleggende av alt. Blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alle ting. Hvis du ser på historien, så har vi hatt matvarekriser til alle tider, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Mat er det mest grunnleggende av alt. Blir det uro rundt mat, så blir det uro rundt alle ting. Hvis du ser på historien, så har vi hatt matvarekriser til alle tider, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Jan-Erik Østlie

Vedum frykter matmangel i neste krise, Solberg mener vi kan spise fisk

Kronikk

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse?  (Illustrasjonsfoto)

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse? (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

«Kan du få sparken av å si nei til koronavaksine?». Se hva Jussformidlingen svarer


Flere saker