JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inkluderende arbeidsliv

I 2001 ble den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Et hovedmål har hele tiden vært å redusere sykefraværet med 20 prosent.07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22

Oktober 2001:

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegner den første avtalen om inkluderende arbeidsliv. Avtalen hadde tre delmål: Å få redusert sykefraværet med 20 prosent, å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid og å få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Avtalen skulle gjelde fram til og med 2005, men skulle evalueres etter to år.

Avtalen forutsatte at det skulle inngås lokale IA-avtaler i den enkelte bedrift eller virksomhet. De lokale avtalene ga de ansatte rett til å bruke egenmelding i inntil 10 dager. Til gjengjeld måtte både ansatte og arbeidsgiver forplikte seg til en mer aktiv dialog i forbindelse med sykefravær. Det ble også opprettet arbeidslivssentre landet rundt for å bistå bedriftene i det lokale IA-arbeidet.

Juli 2003:

En Econ-studie av 16 bedrifter med IA-avtale viser en nedgang i sykefraværet på 14 prosent i IA-bedriftene fra 2002 til 2004, mot knappe 10 prosent for hele arbeidslivet. De beste IA-bedriftene kan oppvise 30-40 prosents nedgang i sykefraværet.

Oktober 2003:

IA-avtalen blir evaluert . Selv om ingen av målene er nådd, blir man enige om å videreføre avtalen ut 2005. I denne runden tas det inn en klausul i avtalen som sier at regjeringen ”ikke vil foreslå overfor Stortinget at det i avtaleperioden gjøres endringer i dagens sykelønnsordning, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere med mindre alle parter i avtalen er enige om det.”

Oktober 2004:

Bondevik-regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2005 og foreslår at perioden arbeidsgiverne dekker alle utgifter i forbindelse med sykemelding kortes ned fra 16 til 14 dager. Til gjengjeld ville regjeringen at arbeidsgiverne skulle dekke 10 prosent av sykepengene under hele fraværet.

Forslaget utløser heftige protester både fra partene i arbeidslivet og fra de daværende opposisjonspartiene på Stortinget. – Det er svært alvorlig at Regjeringen foreslår å bryte IA-avtalen. Dette svekker tilliten til Regjeringen som avtalepart undergraver grunnlaget ofr det inntektspolitiske samarbeidet, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

I slutten av måneden presenterer Prosessindustrien tall som viste at bransjen var den første som har nådd målet om 20 prosents nedgang i sykefraværet.

November 2004:

Regjeringen inngår budsjettforlik med Fremskrittspartiet. Kuttene i sykelønnsordningen legges på is til 1. juli 2005.

”Partene vil be Regjeringen foreta en ny vurdering av forslaget, dersom det viser seg at fraværet går ned mer enn forventet,” heter det i budsjettavtalen.

Mai 2005:

I revidert nasjonalbudsjett blir kuttforslaget trukket, under henvisning til den gunstige utviklingen i sykefraværet.

Desember 2005:

IA-avtalen fornyes for fire nye år, fram til 2009. Evalueringen viser at sykefraværet er redusert med 10 prosent siden 2. kvartal 2001. På de andre delmålene – økt pensjoneringsalder og flere funksjonshemmede i arbeid – er det ingen framgang.

Mai 2006

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) offentliggjør en undersøkelse som viser kortere sykemeldinger og færre uførepensjonister i bedrifter med IA-avtale enn i bedrifter uten slik avtale.

Juni 2006:

IA-partene presenterer et tillegg til IA-avtalen der delmål som skal nås innen utgangen av 2009 blir konkretisert:

– Sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001.

– Andelen personer som går fra arbeid til passive ytelser skal reduseres. Et foreløpig måltall skal settes innen utgangen av 2006.

– Forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år skal økes med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009.

Tilleggsavtalen varsler også at arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år skal settes ned med ett prosentpoeng fra 1. mars 2007. Det skal frigjøre 276 millioner kroner til ulike IA-tiltak.

September 2006:

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen varsler at regjeringen vil foreslå at fra 1. mars neste år må arbeidsgiverne betale full lønn under sykdom de første 14 dagene (i dag: 16 dager). Deretter må arbeidsgiverne betale 20 prosent av utgiftene de første seks månedene og 10 prosent resten av sykelønnsperioden.

Utspillet blir møtt med unison kritikk fra partene i arbeidslivet, som stempler det som avtalebrudd.

Tre dager senere inviterer LO de andre partene i arbeidslivet til toppmøte for å drøfte IA-arbeidets framtid. Etter hektisk møtevirksomhet både i Folkets Hus, i stortingsgruppene til Ap og Sp og i sentralstyret i SV endte striden med et brev fra statsministeren der han inviterer partene i IA-samarbeidet til ny dialog om tiltak for å få ned fraværet i et eget utvalg med ham selv som leder.

November 2006:

Stoltenberg-utvalget legger fram sin rapport med diverse tiltak for å få det trygdefinansierte sykefraværet ned med en prosent i 2007. De viktigste tiltakene er å gi arbeidsgiverne større ansvar for å følge opp sykmeldte og å bruke over 600 mill kr på å kjøpe helsetjenester for å få sykmeldte raskere tilbake på jobb. I tillegg oversendte diverse forslag til lovendringer og budsjettendringer til Stortinget .

Juni 2009:

Sintef legger fram sin evalueringsrapport om IA-samarbeidet i perioden 2005-2009. Rapporten konkluderer med at bare ett av de tre delmålene er nådd. Last ned konklusjoner og sammendrag av rapporten.

November 2009:

Regjeringen og partene i arbeidslivet blir enige om å forlenge den eksisterende IA-avtalen fram til 1. mars 2010 for å gi seg selv bedre tid til å drøfte endinger i avtalen som kan bringe dem nærmere målene for IA-arbeidet.

Februar 2010:

1. februar avgir en ekspertgruppe sin rapport med råd om hvordan man kan få ned sykefraværet.

24. februar undertegner Regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale som skal gjelde fram til 2013 og en egen protokoll om felles innsats for å få ned sykefraværet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.09.2006
12:41
15.12.2013 23:22Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Omar Jørgensen

Enige om nytt statsbudsjett: SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger fram neste års budsjett

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

Torgny Hasås

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det


Flere saker