JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uføre kan tape 20 000 kroner

Uføre statspensjonister kan miste skattefradraget sitt på 20 000 kroner om uføreutvalgets flertallsinnstilling blir vedtatt.26.09.2007
09:43
16.12.2013 02:20

– Det er uhørt! fastslår NTL-sekretær Anita Busch. Hun jobber med pensjonssaker ved forbundskontoret, og har ikke mye til overs for deler av uføreutvalgets innstilling.

– Det aller verste, sier hun, er skatteskjerpelsene som blir foreslått.

Uakseptabelt. NTL mener at utvalget har gått utover sitt mandat når det foreslår skatteskjerpelser.

- Når man skal utrede velferdsordninger må skattepolitikken holdes utenfor. En velferdsordning skal vare lenge, mens skattepolitikken stadig forandres, sier Busch.

Hun forteller at følgene av å gjennomføre utvalgets forslag til nye skattebestemmelser, vil bli at 40 prosent av alle uføre får en reell reduksjon i inntektene sine med over 20 000 kroner årlig.

– Dette er uakseptabelt! Et slikt kutt vil bryte med forutsetningen om at ingen uføre skulle komme dårligere ut, sier hun.

Rammer barna. Når det gjelder forsørgertillegg, er utvalget delt. Flertallet vil ha et barnetillegg som ikke er behovsprøvd. Mindretallet vil ha et høyere, behovsprøvd barnetillegg på samme nivå som barnetillegget i dagens uførepensjon. Blant dem er sjeføkonom Stein Reegård i LO.

I dag er ordningen slik at jo lavere uførepensjon en har, desto høyere forsørgertillegg. En med høy pensjon og som kanskje er gift med en med høy inntekt, får ikke forsørgertillegg. Nå ønsker flertallet en ordning der det blir likt tillegg til alle, og alle skal få like lite.

Forsørgertillegget skal gi en ekstra håndsrekning til barnefamilier med lav inntekt, blant annet for å forhindre barnefattigdom.

– Dette vil målrettet ramme de fattigste barna, fastslår Busch.

NTL krever at forsørgertilleggene til barn gis på et slikt nivå at de bidrar til å fjerne barnefattigdommen i familier hvor forsørgeren er uførepensjonist. Forbundet foreslår også at det innføres forsørgertillegg på samme nivå som i dag, men uten inntektsprøving og med et øvre tak på 100 000 kroner.

Alderspensjon. Utvalgets flertall foreslår også at de som mottar uførestønad skal gå over til alderspensjon når de fyller 62 år.

- Dette kan ikke NTL akseptere. Friske arbeidstakere med høy nok opptjening kan ta ut tidligpensjon fra 62 år og jobbe ved siden av. Den muligheten har ikke uføre, sier Busch.

Mindretallet vil ha overgang til alderspensjon ved fylte 67 år, eller ved den justeringen som mulig vil skje i forbindelse med levealdersjustering (om den generelle levealderen øker, kan pensjonsalderen også bli høyere).

NTL vil ikke at uføre skal omfattes av levealdersjusteringen. – Uføre har ikke samme mulighet til å kompensere for tap i alderspensjonen ved å stå lenger i arbeid, slik friske kan, sier Busch.

Forbundet mener også det bør åpnes for en uføregrad ned til 20 prosent, mot 50 prosent i dag for å få pensjon. Flertallet i utvalget vil ha et delingstall på 33 prosent.

Må akseptere nedgang. NTL er også sterkt uenig med utvalget, som skriver at ”uføre bør, på samme måte som yrkesaktive, kunne akseptere en viss nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon”.

- Uførestønaden skal kompensere for tap av inntektsevne på grunn av sykdom, og uføre skal få kompensasjon for manglende opptjening av alderspensjon. Det skinner igjennom at man skal spare penger i pensjonsreformen ved å gi mindre pensjon til den uføre, sier Busch.

NTL peker også på at innsparingspotensialet i pensjonsreformen generelt, og uførestønaden spesielt, må hentes gjennom arbeidslivets evne og vilje til å inkludere flere i arbeidslivet. Ikke ved å straffe den enkelte økonomisk.

Utvalget er på langt nær enige innad. Det foreligger mange både flertalls- og mindretallsforslag. Regjeringen vil få litt å bryne seg på når den skal sy sammen et samlet forslag som skal vedtas av Stortinget, sannsynligvis til våren.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.09.2007
09:43
16.12.2013 02:20Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita (37) er på jobb 15 timer daglig som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

Ole Palmstrøm

Erna lover statsansatte retten til å jobbe hvor de vil. Her er NTLs respons

Økokrim

Flere tidligere ledere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Langturnus avvikles: Nå frykter Jonas at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

NYE TIDER: Svein Reidar Kildal er spent på hvordan framtida blir med nye eiere – og ikke minst hva som skjer når de amerikanske investorene skal videreselge valseverket.

NYE TIDER: Svein Reidar Kildal er spent på hvordan framtida blir med nye eiere – og ikke minst hva som skjer når de amerikanske investorene skal videreselge valseverket.

Alina Pettersen

Hydro selger jobben Svein Reidar har hatt i 35 år: – Føles som om familien min har kastet meg ut

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

Privat

Lærere i Ålesund fikk kutt i lønna ved kommunesammenslåing – nå får de alt tilbakebetalt

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

Erlend Angelo

Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene millioner

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

VARSKU: Leder NFF Bodø fengsel Daniel Grepperud Olsen varsler om uholdbare forhold på innsiden.

VARSKU: Leder NFF Bodø fengsel Daniel Grepperud Olsen varsler om uholdbare forhold på innsiden.

Eirik Dahl Viggen

Fengsel varsler kritisk mangel på mannskap: – Vi har nådd bristepunktet, sier tillitsvalgt Daniel

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Roy Ervin Solstad

Seks av ti yrkessjåfører oppgir å ha ulovlig lange arbeidsdager


Flere saker