JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle er ikke inkludert

Til tross for gode politiske intensjoner er personer med nedsatt funksjonsevne dårlig inkludert i arbeidslivet. Sysselsettingsgraden er lav, ledigheten er høy og det har ikke vært noen bedring på 2000-tallet.03.08.2008
15:58
16.12.2013 06:13

nina.sandaas@lomedia.no

Soria Moria-erklæringen – regjeringen Stoltenbergs politiske plattform – sier at regjeringen skal drive en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og vil «lage handlingsplaner med klare måltall for rekruttering av funksjonshemmede og innvandrere til offentlige stillinger, og for økning av avgangsalder i offentlig sektor». Her sies også mye pent om å opprette flere tiltaksplasser, varig tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsplasser i attføringsbedriftene.

Statens egen målsetting var at minst 5 prosent av nytilsettingene i statlige virksomheter 2004-2006 skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er ikke nådd, ifølge en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Bare et fåtall av virksomhetene (4 prosent) mener at tiltaksplanene har ført til ansettelse av flere personer med redusert funksjonsevne. Litt over 40 prosent mener at statens målsetting ikke har endret virksomhetens praksis. Samtidig svarer nesten 75 prosent av virksomhetene at den statlige målsettingen har stor eller noen betydning som begrunnelse for å ansette personer med redusert funksjonsevne.

Målsettingen har altså gjort virksomhetene mer bevisste på å ansette funksjonshemmede, selv om de foreløpig i liten grad har gjort det. Men temaet er kommet på dagsorden. Ifølge AFI-notatet trengs det mer tid før en kan se om en eventuell holdningsendring får resultater i praksis ved at flere ansettes.

IA-avtalen fra 2001– Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv – mellom myndighetene og partene i arbeidslivet har et klart definert mål om at fl ere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. De fl este av de statlige virksomhetene i AFI-undersøkelsen har tegnet IA-avtale.

At virksomheten har tegnet IA-avtale er i seg selv ikke noen garanti for at de vil konsentrere seg om å jobbe med delmål 2 i avtalen: å rekruttere og beholde personer med nedsatt funksjonsevne. Det er bare et fåtall av IA-virksomhetene i AFI-undersøkelsen som har spesifikke mål på delmål 2. Faktisk er det ingen forskjell på IA-virksomheter eller de som ikke har IA-avtale når det kommer til å ansette personer med redusert funksjonsevne de siste fem årene.

En rapport fra Econ, «16 IA-viksomheter to år etter», viser også at det inkluderende arbeidslivet ikke er til stede. Der konkluderes det med at «flere av virksomhetene har som et resultat av avtalen snarere blitt mer bevisste på å ikke rekruttere personer med svak helse». Forfatterne av Econ-rapporten forklarer dette med at virksomhetene frykter sykefraværet skal øke.

Årsakene til funksjonshemmedes undersysselsetting er mange. Én er manglende tilrettelegging på arbeidsplassen. I henhold til IA-avtalen kan arbeidsgivere få økonomisk støtte til tilrettelegging av arbeidsplassene. Likefullt er det en vanlig innvending fra arbeidsgivere, at regelverket for støtte til tilrettelegging av arbeidsplasser er for komplisert, eller at man ikke kan sette av ressurser til å gå inn i problemstillingen.

Flere undersøkelser viser en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og sysselsetting for befolkningen generelt: Jo høyere utdanning, desto større sannsynlighet for arbeid. For funksjonshemmede er utdanningseffekten enda sterkere. Overgangen fra utdanning til arbeid er særlig vanskelig for unge funksjonshemmede. Viljen til å komme seg i arbeid, er imidlertid sterk.

Til tross for politiske målsettinger og tiltak over lang tid, er ikke situasjonen blitt bedre når det gjelder inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Data og rapporter peker mot at mer innsats må innrettes mot å fjerne barrierer. Dette gjelder både arbeidsgiveres holdninger, fysisk tilrettelegging av arbeidsplasser og fleksibilitet i arbeidstid og oppgaver.

Lovgiverne har også et ansvar for å legge til rette for funksjonshemmedes muligheter til å bevege seg. Odelstinget vedtok i forrige uke den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den inneholder krav om tilgjengelighet til bygg og anlegg, uteområder og transportmidler.

– Den nye loven er en historisk seier både for funksjonshemmede, deres organisasjoner og for Norge som nasjon. At vi gjennom denne loven erkjenner at diskriminering av funksjonshemmede skjer, og at vi faktisk gjør noe med det har vært etterlengtet, sier generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til NTB.

Loven inneholder likevel ingen bestemmelser om tidsfrist når det skal være tilgjengelighet ved eksisterende bygg, uteområder og transportmidler

Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemming i 2. kvartal 2007, definert som «fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv». Det betyr at nesten 500 000 personer i den aktuelle aldersgruppa har redusert funksjonsevne.

– Av de funksjonshemmede var 45,3 prosent sysselsatte i inntektsgivende arbeid. Det tilsvarende tallet for befolkningen totalt var 74,8 prosent

– Av de som er i arbeid er det en betydelig høyere andel som jobber deltid blant de funksjonshemmede (60 prosent) mot 47 prosent av alle sysselsatte

– 17 prosent av de drøyt 270 000 ikke-sysselsatte med funksjonshemming ønsket et inntektsgivende arbeid. Men bare en firedel av disse oppfylte betingelsene for å bli regnet som arbeidsledig

– Mens arbeidsledigheten er mer enn halvert for befolkningen totalt fra 2004, er den det samme for de funksjonshemmede

– 41 prosent av arbeidsledige med nedsatt funksjonsevne er langtidsledige

Det er langt flere personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å arbeide enn de som er registrert som aktive søkere. I rapporten «Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet» er det beregnet at den rette andel faktiske arbeidsledige var 6,6 prosent i stedet for 3,7 prosent for 2005. Disse er ikke registrert og «tilgjengelig for arbeid innen de nærmeste to uker», fordi det for noen ikke er realistisk å være tilgjengelige på så kort varsel. Andre har ikke stor nok tro på egne muligheter for sysselsetting.

Aage Gjesdahl beskrev i et debattinnlegg i LO-Aktuelt nr. 9 situasjonen slik:

«For oss med funksjonsnedsettelse er det en knallhard utfordring å få jobb om vi er aldri så kvalifisert, men den tøffeste kampen starter ofte først når vi faktisk har fått et jobbtilbud og må svare i løpet av timer eller dager. Mange av oss trenger praktisk bistand til å stå opp, og å stå opp i tide til å rekke en jobb. Vi blir tilbudt hjemmesykepleie og hjemmehjelp, men ikke til tider vi trenger det».

Gjesdahl etterlyser en lovfestet rett til Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) for alle som har et assistansebehov. BPA fjerner selvfølgelig ikke alle hindringer som samfunnet skaper, men det er redskap for å takle noen av dem, ifølge Gjesdahl.

AFI-notat 7/2007

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet, Rapport fra tilleggsundersøkelse til AKU, SSB 2007

Statusrapport 2007, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

03.08.2008
15:58
16.12.2013 06:13Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Kleskjede tilbyr seks timer i uka: – Jeg har slåss for å øke kontraktene, men kom ofte i en kjip situasjon

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»


Flere saker