JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil stoppe New Public Management

Mens vi andre venter på julen, venter SVs stortingsrepresentant Rolf Reikvam på at LOs tillitsvalgte skal gripe fatt i julegaven fra SV, nemlig rapporten "Utveier", som lanserer et alternativ til New Public Management (NPM).15.12.2008
11:14
16.12.2013 08:06

nina.hanssen@lomedia.no

SVs Rolf Reikvam mener høyresidens politikk for å effektivisere offentlig sektor har vært et svært kostbart eksperiment som nå må stoppes.

– Jeg er lei av påstanden om at mer marked betyr mer effektivitet. Vi må reise tanken om samordning, vektlegging av kunnskap og innovasjon i offentlig sektor, i samarbeid med ansatte og brukere lage en ny rettesnor for utvikling av offentlig sektor, sier han.

New Zealand eksperimentet

Reikvam mener at forvaltningspolitikken i Norge i økende grad har hentet inspirasjon fra markedsteoretisk inspirerte løsninger, kjent under samlingsbetegnelsen New Public Management (NPM).

NPM startet på begynnelsen av 80-tallet, som en reformbølge i offentlig sektor med utspring i arbeiderpartiregjeringer i først og fremst Australia og New Zealand. Dette skjedde samtidig som en nyliberal bølge, anført av Margareth Thatcher og Ronald Reagen.

Ifølge Reikvam kom NPM til Norge med Bondevik I og II-regjeringen.

Kjell Magne Bondevik besøkte selv New Zealand for å lære om hvordan han skulle effektivitere offentlig sektor, men det var særlig i Victor Normas forvaltningspolitiske program at dette ble en ny trend i Norge.

– Arbeiderpartiregjeringer, også den rød-grønne regjeringen som vi har har dessverre både innført, videreført og forsterket elementer fra NPM, sier Reikvam. Nå ønsker han å snu denne trenden og skryter av flere forbund i LO som har prøvd å satt dette på dagsorden. Blant annet NTL og Fagforbundet.

Tiden er inne

Nå har en arbeidsgruppe i SV ledet av Rolf Reikvam laget en fersk rapport med en klar analyse av utviklingen i Norge de siste årene .

– Vi har lagt fram fakta. Tiden har jobbet for oss og finanskrisa har gjort dette aktuelt. Nå er det viktig at LOs tillitsvalgte griper muligheten til å påvirke, sier han.

Helst vil Reikvam at han vil finne igjen deler av denne rapporten i den varslede stortingsmeldingen om forvaltningspolitikk som statsråd Heidi Grande skal legge fram en gang på nyåret. Men han mener det er viktig at man får en endring i flere sektorer framover og lanserer en ny samhandlingsmodell.

– Jeg er sikkert på at vår analyse er interessant for hele fagbevegelsen og særlig de ansatte i offentlig sektor. Nå må LO komme på banen, oppfordrer han.

Reikvam understreker at dette ikke er politisk synsing fra venstresiden, men en faktabasert rapport med flere sider referanser til fagfolk .

I arbeidsgruppa har han blant annet hatt med seg Fafo-forsker Bent Sofus Tranøy, forsker Anders Ekland, professor Rolf Rønning, stortingsrepresentant May Hansen og forsker Aksel Hagen.

– De fleste i arbeidsgruppa har nok SV-medlemskap eller er SV-sympatisører, men det er likevel en faktabasert rapport, sier han.

Dårligere og dyrere tjenester

Hensikten med NPM har vært å få en mer effektiv offentlig. Rapporten viser konkrete eksempler på at dette ikke har skjedd.

–Tvertimot finnes det tegn til at NPM i Norge har gitt folk dårligere og dyrere tjenester, gjennom lavere produktivitet, mindre langsiktighet og økt byråkrati, sier Reikvam.

Han mener dette i bunn og grunn handler om å ha tillit eller mistillit til folk.

– NPM er mistillit satt i system. Kompetansenivået er veldig høyt i offentlig sektor, og folk liker ikke å få ting tredd over hodet.

– Med NPM skal alt måles og kontrolleres på en måte som koster masse ressurser. Også selve konkurranseprosessen med anbudsdokumenter, er svært kostbare. Vi ønsker en ny modell for styring av offentlig sektor, nemlig samhandlingsmodellen. Dette handler først og fremst om å ha tillit til folk, og å bruke mindre ressurser på kontrollfunksjoner og byråkrati, sier han.

Reikvam er overbevist om at dette er mer framtidsrettet og lønnsom organisering av offentlige tjenester.

12 milliarder i året

I rapporten kommer det frem at økt markedstenking i offentlig sektor har gitt oss dårligere og dyrere tjenester, anslått til 12 mrd i året, eller 15.000 årsverk eller mer. Det ses spesielt på utdanning, skole, sykehus, helse og omsorg, samferdsel og barnevern. Rapporten slår i hjel myten om at markedstenkning har ført til økt effektivitet. Bare innenfor skoleverket forsvinner det hvert år 1 600 lærerårsverk i økt administrasjon.

– Dette er systematisk på sektor etter sektor. Innenfor forskning ser vi at økende konkurranse om forskningsmidler betyr at så mye som en tredjedel av tiden til en forsker kan gå med til å skrive anbud. Et realistisk anslag er at hvert år forsvinner 1 600 forskerårsverk på å skrive anbud til norske offentlige oppdragsgivere. Også innen høyere utdanning betyr mer marked mindre effektivitet, sier Reikvam.

I dag bruker universitetene en halv milliard i året på reklamebudsjetter i konkurranse om de samme studentene.

– Dette tilsvarer 600 årsverk som heller burde vært brukt til forskning og undervisning, sier den engasjerte politikeren. Han har en mistanke om at de borgerlige partiene har hatt som mål å gjøre offentlig virksomhet så lite effektiv som mulig – for dernest å kritisere offentlig sektor for manglende effektivisering.

En reformbølge i offentlig sektor

NPM er en samlebetegnelse på styringsteknikker som mange OECD-landene har prøvd ut for å effektivisere og modernisere offentlig sektor.

NPM er sagt å være en reaksjon på effektivitetsproblemer, legitimitetsproblemer og problemer med bred mobilisering av befolkningen i den «gamle offentlige sektor».

NPM skulle bøte på dette gjennom økt fokus på effektivitet som overordnet mål. Gevinsten skulle realiseres gjennom en rekke tiltak: fristilling av etater, tilsyn og selskap; klarere skille mellom ulike roller, økt vekt på resultat, marked og konkurranse, samt en sterkere brukerorientering.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.12.2008
11:14
16.12.2013 08:06Mest lest

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

Sissel M. Rasmussen

Mette Johnsen Walker meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest og inn i Skolenes landsforbund – på samme dag


Flere saker