JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo: Arbeidsløshetens hovedstad

Ingen steder vil finanskrisa skape så stor arbeidsløshet som i Oslo. I løpet av året venter Nav-kontoret at arbeidsløsheten vil doble seg og komme opp i 4,4 %.09.01.2009
15:05
16.12.2013 08:17

einar.fjellvik@lomedia.no

FriFagbevegelse.no har gått gjennom alle prognosene fylkeskontorene til Nav har laget for utviklingen på arbeidsmarkedet eget fylke i 2009. Mange anslår at arbeidsløsheten vil øke med 30 – 60 % fra i fjor til i år. Den ferskeste landsprognosen fra Nav anslår 58 % på landsbasis.

Dobling i Oslo

Nav-kontoret i Oslo anslår at arbeidsløsheten i hovedstaden vil doble seg i løpet av 2009. Den verste trøkken venter man fra påsketider og fram til med sommeren. Nav-kontoret anslår at antall registrerte helt arbeidsløse vil stige fra 10 800 i april til 14 200 i august.

Hovedgrunnen er at Oslo har et svært stor innslag av privat tjenesteyting i sitt næringsliv. Særlig gjelder dette innen «eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting». Det er en samlebetegnelse på en rekke tjenestevirksomheter i privat sektor, blant annet rekrutterings- og konsulentfirmaer, firmaer som driver med utleie av arbeidskraft, eiendomsmeglere, renholdsbyråer, driftstjenester og IKT-firmaer. I Oslo er dette den største næringen med 20 % av alle sysselsatte, mot 10 % på landsbasis. Bare i denne næringen venter Nav-kontoret i Oslo at 4 900 arbeidsplasser vil bli borte i 2009.

Lyspunkt i Finnmark

Under tidligere lavkonjunkturer har Finnmark hatt fast plass på toppen av statistikken over fylkene som er hardest rammet av arbeidsløshet. Også ved starten på den nåværende nedturen troner Finnmark øverst, med 3,1 % helt arbeidsløse, mot 2 % på landsbasis. Til gjengjeld tror ikke Nav-kontoret i Finnmark at arbeidsløsheten i fylket vil øke - i hvert fall ikke det første halve året. Viktige deler av forklaringen er at nesten halvparten av alle sysselsatte i fylket jobber i den lite konjunkturfølsomme offentlige sektoren. Dessuten er gruvevirksomheten i Sør-Varanger i ferd med å bli tatt opp igjen og Kirkenes ruster seg for å kapre noen av ringvirkningene fra aktiviteten på det russiske Stockmann-felteti Barentshavet.

– For øyeblikket støvsuger Sør-Varanger hele Finnmark på jakt etter folk, er den optimistiske beskrivelsen av situasjonen akkurat nå.

Rammer skjevt

I første omgang er det ansatte i bygg og anlegg og i industrien som har fått merke nedgangstidene på kroppen. Men innen industrien er det store variasjoner. Mens flere bildelprodusenter allerede er i hardt vært og har måttet gå til permitteringer og oppsigelser, går den offshorerettede delen av industrien foreløpig for fullt.

Avdelingsdirektør Gretha Sletten ved Nav-kontoret i Buskerud beskriver situasjonen slik:

– Finanskrisa er mye verre i mange andre land. Det er derfor særlig de industribedriftene som er avhengige av å selge produktene sine utenlands som rammes – og de som lever av å levere til bygg- og anleggsnæringen.

Utover i 2009 er det særlig handel, reiseliv, transport og annen privat servicevirksomhet Nav-kontorene peker på som bransjene der arbeidsløsheten vil stige.

Trygt i offentlig sektor

De som kan være tryggest på å beholde arbeid og inntekt i det nye året er utvilsomt ansatte i offentlig sektor. I alle prognosene fra fylkeskontorene til Nav framstår offentlig sektor – og i særlig grad omsorgssektoren og skoleverket – som den stabile delen av arbeidsmarkedet, der sysselsettingen i hvert fall ikke vil gå ned.

Flere fylkeskontoret peker også på at et stort innslag av offentlig ansatte gjør at arbeidsløsheten vil stige mindre enn en ellers kunne fryktet.

De forhåndssignalene regjeringen har gitt om innholdet i krisepakka som skal legges fram 26. januar, vil trolig bare forsterke dette inntrykket.

2009 kan bli året da det å være offentlig ansatt gjenvinner noe av det trygghetsstemplet slike jobber hadde i tidligere tider.

Passer ikke sammen

To andre uttrykk vi trygt kan forberede oss på å høre ofte i året som kommer er mismatch og mobilitet. De som blir arbeidsløse innen for eksempel bygg og anlegg er ikke uten videre kvalifisert for jobbene som finnes innen omsorgssektoren eller i skoleverket. Og de ledige jobbene finnes langt fra alltid der de arbeidsløse bor. Flere Nav-kontorer trekker derfor fram behovet for omskolering og motivering til både geografisk og yrkesmessig mobilitet som noen av de store utfordringene i året som kommer.

Hva gjør polakkene

Vi har heller aldri gått inn i en lavkonjunktur med så mange arbeidsinnvandrere i landet. Mot slutten av fjoråret viste statistikken at arbeidsløsheten i denne gruppa vokste raskere enn i befolkningen for øvrig. En god del av dem vil bli tvunget til å dra tilbake til hjemlandene sine, rett og slett fordi de ikke har opparbeidet rett til dagpenger i Norge. Men hvor mange som vil reise hjem og hvor mange som vil bli her i landet i håp om å finne en ny jobb, tør ingen spå om i dag.

Det lengste enkelte Nav-kontorer strekker seg til er å anta at så mange arbeidsinnvandrere vil dra hjem at det vil bidra til å dempe veksten i arbeidsløsheten.

Stor usikkerhet Alle fylkeskontorene understreker at det er uvanlig stor usikkerhet knyttet til prognosene for 2009. Ingen tør spå hvordan den internasjonale finanskrisa vil utvikle seg, og det er fortsatt uklart hvilke tiltak regjeringen vil sette inn for dempe virkningene her hjemme.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.01.2009
15:05
16.12.2013 08:17Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Fergeselskapet nektet Endre pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning: – Deilig

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Lønnsoppgjøret:

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

Roy Ervin Solstad

Busstreiken er i gang: – Vi må få det vi har blitt lovet


Flere saker