JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fortsatt millionlønn til lederne i Staten

Tross finanskrise og varsel om at det kan bli innstramminger, er millionlønninger og gullkantede pensjonsavtaler fortsatt en del av hverdagen på toppen i staten.13.10.2009
19:32
16.12.2013 11:33

nina.hanssen@lomedia.no

Flertallet av lederne i de statlige selskapene hever millionlønninger. Det kommer fram av statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag.

Statkraft lønnsledende

Også i år er det konsernsjef Bård Mikkelsen, i Statkraft som leder på lønnsstatistikken med en lønn på 3, 361 530 millioner, i tillegg til ytelser på 248 358 kroner. I tillegg utgjorde pensjonskostnaden hans utgjorde 3 757 921 kroner. I Statkraft har medlemmene i konsernledelsen med unntak av konsernsjefen også en bonusordning som årlig kan gi en utbetaling på inntil 250.00 kroner. Denne rammen er i år økt til 500.000 kroner. Lavest lønn har den nye Kings Bay-sjefen Jon Erik Nygaard . Administrerende direktør Oddvar Midtkandal som har sluttet hadde i 2008 en lønn på 973 628, men med godtgjørelser på 48 616. Han har ingen pensjonsavtale eller sluttpakke.

Helsetoppene

Direktørene for de statlige helseforetakene får fortsatt godt betalt, men er ikke i nærheten av de høyeste lønningene i de statlige selskapene. Direktørlønna i helseforetakene ligger på mellom 1,5 og opp til 1,8 millioner kroner. Inkludert pensjonsavtaler og andre ytelser, havner flere av helsetoppene godt over to millioner kr.

HER ER LEDERNES LØNNINGER:

Statnett SF

Statnett fikk ny konsernsjef 1.februar 2009. I 2008 hadde Statsnett SF utgifter på 3.376 588 til godtgjørelse av daglig ledere. Disse fordelte seg på 1 678 036 i lønn og kr 165 841 i andre godtgjørelser og 1 532 711 i pensjonskostnad. Daglig leder har ordinær pensjonsalder ved fylte 65 år, med rett til å fratre mellom fylte 62 og 65 år.

Gassnova SF

I 2008 mottok administrerernde direktør i Gassnova SF en godtgjørelse på 1 636 253. Dette fordelte seg på 1479 567 i lønn, kr 16 861 i pensjonskostander og 139 835 i andre godgjørelser. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Petoro AS

Administrerende direktør i Petoro AS mottok i 2008 en lønn på kr 3 020 000. I tillegg mottok han annen godtgjørelse på til sammen kr 399 000. Kostnadsførte pensjonsforpliktelser for 2008 var kr 2 205 000. Administrerende direktør når pensjonsalder ved fylte 62 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder men ingen avtale om etterlønn.

Gassco AS

Administrerende direktør i Gassco AS mottok i 2008 lønn på kr 2 336 000. Han har rett på rentefritt billån på kr 700 000, samt fast bilgodtgjørelse på kr 110 000 per år. Han har også en bonusordning som i 2008 var på kr 321 100.

Årlige pensjonsforpliktelser utgjorde i fjor 880 670 kroner. Pensjonsalder er 62 år og pensjonen utgjør 66 pst. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder men ingen avtale om etterlønn.

NSB AS

Konsernsjef Einar Engers årslønn har stått stille siden 2007 og er fortsatt på 2 440 000 kr. Enger har bilgodtgjørelse, avtale om 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 18 måneders etterlønn. Pensjonsalder er 62 år med rett til å fratre ved fylte 60 år. Årlig pensjonskostnad har derimot økt betydelig til 3 408 000 kr.

Posten Norge AS

Konsernsjef Dag Mejdell hadde i 2008 også en årslønn på 2 740 000 kr. Mejdell har bilgodtgjørelse, avtale om 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 9 måneders etterlønn. Videre har Mejdell bonusordning på maksimalt 25 prosent av årslønn. Pensjonsalder er 65 år. Årlig pensjonskostnad 1 890 000 kr.

Avinor AS

Konsernsjef Sverre Quale har en årslønn på 1 824 000 kr inkludert godtgjørelse for styrearbeid i Avinors datterselskap. Quale har bilgodtgjørelse, avtale om 3 måneders lønn i oppsigelsestiden og 9 måneders etterlønn. Pensjonsalder 65 år med rett til å fratre ved fylte 62 år. Årlig pensjonskostnad har økt til 284 000 kroner.

Baneservice AS

Administrerende direktør Lars Skålnes har 1 033 000 kr i årslønn. Skålnes har avtale om billån, begrenset til 350 000, 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 6 måneders etterlønn. Årlig pensjonskostnad er 157 000 kr.

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Nils E. Joachim Høegh-Krohn mottok kr 2 475 000 i lønn for 2008 I tillegg ble en bonus opptjent i 2007 som ble utbetalt i 2008. Bonusen er på 1 497 000 kroner. Annen godtgjørelse utgjorde kr 253 000, mens livpremie og forsikringer utgjorde kr 257 000. Selskapet har inngått en innskuddsbasert pensjonsordning som gjelder alle ansatte.

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Asbjørn Kyrkjeeide mottok i 2008 lønn på kr 1 013 576. Annen godtgjørelse var på kr 12 843 mens ytelse til pensjonsforpliktelser utgjorde kr 79 058. Kyrkjeeide har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse og AFP fra 62–67 år. Kyrkjeeide har ingen etterlønnsavtale.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Administrerende direktør Robert Hermansen gikk av i mars 2008 og fikk 380 000 i lønn. Ny administrerende direktør Bjørn Arnestad mottok lønn på 1 330 000.

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Selskapene har felles administrerende direktør og styre. Administrerende direktør Oddvar Midtkandal sluttet i september 2008 og Jon Erik Nygaard overtok. Lønn til administrerende direktør utgjorde 973 638 og andre godtgjørelser 48 616 i 2008.

Flytoget AS

Lønn til administrerende direktør er fastlagt til 1 650 000 per år og bonus er fastsatt til maksimalt tre måneders lønn.

Mesta AS

Lønn til administrerende direktør utgjorde i 2008 hele 3 127 206. Pensjonsalder er 62 år.

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Gunn Ovesen mottok i 2008 kr 1 841 000 i lønn. Øvrige godtgjørelser utgjorde kr 96 000. Pensjonskostnadene var kr 116 000. Har avtale om 6 måneders lønn i oppsigelsestiden men ingen etterlønn.

SIVA SF

Administrerende direktør Harald Kjelstad mottok i 2008 lønn på kr 1 256 000. Annen godtgjørelse utgjorde kr 129 000. Pensjonskostnadene utgjorde kr 248 500. Kjelstad har etterlønnsavtale som innebærer at han rett til å arbeide som seniorkonsulent, og opprettholde lønn og andre ytelser, inntil fylte 60 år, eller ved full pensjonering fra og med 67 år. Redusert arbeidsplikt innebærer inntil 50 pst. av full stilling og 66 pst. av full lønn, med fulle pensjonsrettigheter.

Statkraft SF

konsernsjef Bård Mikkelsen, i Statkraft har en lønn på 3, 361 530 millioner, i tillegg til ytelser på 248 358 kroner. I tillegg utgjorde pensjonskostnaden hans utgjorde 3 757 921 kroner. Pensjonsalder er 65 år med 66 pst. av årslønnen. Ved fylte 62 år har han rett til å gå over til rådgiverstilling med 66 pst. lønnskompensasjon fram til fylte 65 år.

Enova SF

Administrerende direktør mottok i 2008 lønn og godtgjørelse på til sammen 749 191 kroner. Årlige pensjonsforpliktelse dekket av Enova er 40 470 kroner og direktøren har oppsigelsestid på seks måneder og ingen etterlønn.

Helseforetaklønninger

Administrerende direktør i Sør-Øst RHF har i 2008 mottat lønn på 1 831 046 mens andre ytelser utgjorde 51 323 kroner. Pensjonsutgiftene utgjorde 272 016 kroner.

Administrerende direktør i Helse Vest RHF mottok lønn på 1 782 000 kroner mens andre ytelser beløp seg til 42 000 kroner. Her utgjorde pensjonsutgiftene 803 000 kroner.,

Administrerende direktør i Helse Nord FHF utgjorde i 2008 1 559 000 kroner mens andre ytelser er bare 9000 kroner. Her er pensjonsutgiftene 216 000 kroner.

I Helse Midt Norge RHF fratrådte administrerende direktør i oktober 2008, men tidligere administrerende direktør har mottatt i 2008 kroner 1 495 000 mens andre ytelser er 103 000 kroner. Pensjonsutgiftene er 220 000 kroner her.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.10.2009
19:32
16.12.2013 11:33Mest lest

Både kunder og taxisjåfører skal få best mulig service når Helai Sahil er på jobb ved kundesenteret til Norgestaxi AS.

Både kunder og taxisjåfører skal få best mulig service når Helai Sahil er på jobb ved kundesenteret til Norgestaxi AS.

Aslak Bodahl

Helai (24) ble arbeidsløs i koronaen. Så fikk hun en gladmelding fra Nav

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

Vekterstreiken

Vekterstreiken

Jan-Erik Østlie

Vekterne får ny lønn: Slik er avtalen

VELFORTJENT: – Veldig fint at kolleger over hele landet våknet til denne gladnyheten. 2020 har vært et år preget av mye hardt arbeid, smittefare, lange dager og omstilling, sier tillitsvalgt Mali Solvang (t.v.). Her sammen med kolleger fra Home Delivery-avdelingen på Hamar-terminalen.

VELFORTJENT: – Veldig fint at kolleger over hele landet våknet til denne gladnyheten. 2020 har vært et år preget av mye hardt arbeid, smittefare, lange dager og omstilling, sier tillitsvalgt Mali Solvang (t.v.). Her sammen med kolleger fra Home Delivery-avdelingen på Hamar-terminalen.

Alf Ragnar Olsen

Alle postansatte får 5000 kroner i «korona-bonus»

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

NYTT KUTT: Budsjettavtalen fir nye kutt i statsforvaltninga, noe NTL-leder Kjersti Barsok og LO Stat-leder Egil André Aas advarer sterkt mot.

NYTT KUTT: Budsjettavtalen fir nye kutt i statsforvaltninga, noe NTL-leder Kjersti Barsok og LO Stat-leder Egil André Aas advarer sterkt mot.

Anders Hauge-Eltvik / Ole Palmstrøm

Regjeringa øker kuttene i staten: – Prioriterer snus foran bedre velferd

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

FORHANDLET IGJEN: HK-leder Christopher Beckham og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har forhandlet om vilkårene for de ansatte som er omfattet av Handeloverenskomsten. Bildet ble tatt da avtalen første gang ble inngått i juni i år.

FORHANDLET IGJEN: HK-leder Christopher Beckham og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har forhandlet om vilkårene for de ansatte som er omfattet av Handeloverenskomsten. Bildet ble tatt da avtalen første gang ble inngått i juni i år.

Ylva Seiff Berge

Deltidsansatte i varehandelen får bedre vilkår

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Stian Lysberg Solum / NTB

Alkohol, snus, sukker og økt minstepensjon: Her er sakene Frp fikk inn i statsbudsjettet

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Jan-Erik Østlie

Nytt forslag på bordet i vekterstreiken

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

Jan-Erik Østlie

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for statlige ansatte fra 70 til 72 år

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Vekterne i Arbeidsmandsforbundet er nå inne i sin tiende streikeuke. Konflikten med arbeidsgiversida tilspisser seg.

Jan-Erik Østlie

Securitas er ikke interessert i å finne en løsning på streiken, hevder vekterne

Jan-Erik Østlie

Dette skjedde i vekterstreiken den siste uka

Simen Strømme

Går vekterstreiken mot slutten?

Eirik Dahl Viggen

Ansatte frykter regjeringen vingeklipper Husbanken: – Et nytt lavmål

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten


Flere saker