JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fortsatt millionlønn til lederne i Staten

Tross finanskrise og varsel om at det kan bli innstramminger, er millionlønninger og gullkantede pensjonsavtaler fortsatt en del av hverdagen på toppen i staten.13.10.2009
19:32
16.12.2013 11:33

nina.hanssen@lomedia.no

Flertallet av lederne i de statlige selskapene hever millionlønninger. Det kommer fram av statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag.

Statkraft lønnsledende

Også i år er det konsernsjef Bård Mikkelsen, i Statkraft som leder på lønnsstatistikken med en lønn på 3, 361 530 millioner, i tillegg til ytelser på 248 358 kroner. I tillegg utgjorde pensjonskostnaden hans utgjorde 3 757 921 kroner. I Statkraft har medlemmene i konsernledelsen med unntak av konsernsjefen også en bonusordning som årlig kan gi en utbetaling på inntil 250.00 kroner. Denne rammen er i år økt til 500.000 kroner. Lavest lønn har den nye Kings Bay-sjefen Jon Erik Nygaard . Administrerende direktør Oddvar Midtkandal som har sluttet hadde i 2008 en lønn på 973 628, men med godtgjørelser på 48 616. Han har ingen pensjonsavtale eller sluttpakke.

Helsetoppene

Direktørene for de statlige helseforetakene får fortsatt godt betalt, men er ikke i nærheten av de høyeste lønningene i de statlige selskapene. Direktørlønna i helseforetakene ligger på mellom 1,5 og opp til 1,8 millioner kroner. Inkludert pensjonsavtaler og andre ytelser, havner flere av helsetoppene godt over to millioner kr.

HER ER LEDERNES LØNNINGER:

Statnett SF

Statnett fikk ny konsernsjef 1.februar 2009. I 2008 hadde Statsnett SF utgifter på 3.376 588 til godtgjørelse av daglig ledere. Disse fordelte seg på 1 678 036 i lønn og kr 165 841 i andre godtgjørelser og 1 532 711 i pensjonskostnad. Daglig leder har ordinær pensjonsalder ved fylte 65 år, med rett til å fratre mellom fylte 62 og 65 år.

Gassnova SF

I 2008 mottok administrerernde direktør i Gassnova SF en godtgjørelse på 1 636 253. Dette fordelte seg på 1479 567 i lønn, kr 16 861 i pensjonskostander og 139 835 i andre godgjørelser. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Petoro AS

Administrerende direktør i Petoro AS mottok i 2008 en lønn på kr 3 020 000. I tillegg mottok han annen godtgjørelse på til sammen kr 399 000. Kostnadsførte pensjonsforpliktelser for 2008 var kr 2 205 000. Administrerende direktør når pensjonsalder ved fylte 62 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder men ingen avtale om etterlønn.

Gassco AS

Administrerende direktør i Gassco AS mottok i 2008 lønn på kr 2 336 000. Han har rett på rentefritt billån på kr 700 000, samt fast bilgodtgjørelse på kr 110 000 per år. Han har også en bonusordning som i 2008 var på kr 321 100.

Årlige pensjonsforpliktelser utgjorde i fjor 880 670 kroner. Pensjonsalder er 62 år og pensjonen utgjør 66 pst. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder men ingen avtale om etterlønn.

NSB AS

Konsernsjef Einar Engers årslønn har stått stille siden 2007 og er fortsatt på 2 440 000 kr. Enger har bilgodtgjørelse, avtale om 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 18 måneders etterlønn. Pensjonsalder er 62 år med rett til å fratre ved fylte 60 år. Årlig pensjonskostnad har derimot økt betydelig til 3 408 000 kr.

Posten Norge AS

Konsernsjef Dag Mejdell hadde i 2008 også en årslønn på 2 740 000 kr. Mejdell har bilgodtgjørelse, avtale om 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 9 måneders etterlønn. Videre har Mejdell bonusordning på maksimalt 25 prosent av årslønn. Pensjonsalder er 65 år. Årlig pensjonskostnad 1 890 000 kr.

Avinor AS

Konsernsjef Sverre Quale har en årslønn på 1 824 000 kr inkludert godtgjørelse for styrearbeid i Avinors datterselskap. Quale har bilgodtgjørelse, avtale om 3 måneders lønn i oppsigelsestiden og 9 måneders etterlønn. Pensjonsalder 65 år med rett til å fratre ved fylte 62 år. Årlig pensjonskostnad har økt til 284 000 kroner.

Baneservice AS

Administrerende direktør Lars Skålnes har 1 033 000 kr i årslønn. Skålnes har avtale om billån, begrenset til 350 000, 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 6 måneders etterlønn. Årlig pensjonskostnad er 157 000 kr.

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Nils E. Joachim Høegh-Krohn mottok kr 2 475 000 i lønn for 2008 I tillegg ble en bonus opptjent i 2007 som ble utbetalt i 2008. Bonusen er på 1 497 000 kroner. Annen godtgjørelse utgjorde kr 253 000, mens livpremie og forsikringer utgjorde kr 257 000. Selskapet har inngått en innskuddsbasert pensjonsordning som gjelder alle ansatte.

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Asbjørn Kyrkjeeide mottok i 2008 lønn på kr 1 013 576. Annen godtgjørelse var på kr 12 843 mens ytelse til pensjonsforpliktelser utgjorde kr 79 058. Kyrkjeeide har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse og AFP fra 62–67 år. Kyrkjeeide har ingen etterlønnsavtale.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Administrerende direktør Robert Hermansen gikk av i mars 2008 og fikk 380 000 i lønn. Ny administrerende direktør Bjørn Arnestad mottok lønn på 1 330 000.

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Selskapene har felles administrerende direktør og styre. Administrerende direktør Oddvar Midtkandal sluttet i september 2008 og Jon Erik Nygaard overtok. Lønn til administrerende direktør utgjorde 973 638 og andre godtgjørelser 48 616 i 2008.

Flytoget AS

Lønn til administrerende direktør er fastlagt til 1 650 000 per år og bonus er fastsatt til maksimalt tre måneders lønn.

Mesta AS

Lønn til administrerende direktør utgjorde i 2008 hele 3 127 206. Pensjonsalder er 62 år.

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Gunn Ovesen mottok i 2008 kr 1 841 000 i lønn. Øvrige godtgjørelser utgjorde kr 96 000. Pensjonskostnadene var kr 116 000. Har avtale om 6 måneders lønn i oppsigelsestiden men ingen etterlønn.

SIVA SF

Administrerende direktør Harald Kjelstad mottok i 2008 lønn på kr 1 256 000. Annen godtgjørelse utgjorde kr 129 000. Pensjonskostnadene utgjorde kr 248 500. Kjelstad har etterlønnsavtale som innebærer at han rett til å arbeide som seniorkonsulent, og opprettholde lønn og andre ytelser, inntil fylte 60 år, eller ved full pensjonering fra og med 67 år. Redusert arbeidsplikt innebærer inntil 50 pst. av full stilling og 66 pst. av full lønn, med fulle pensjonsrettigheter.

Statkraft SF

konsernsjef Bård Mikkelsen, i Statkraft har en lønn på 3, 361 530 millioner, i tillegg til ytelser på 248 358 kroner. I tillegg utgjorde pensjonskostnaden hans utgjorde 3 757 921 kroner. Pensjonsalder er 65 år med 66 pst. av årslønnen. Ved fylte 62 år har han rett til å gå over til rådgiverstilling med 66 pst. lønnskompensasjon fram til fylte 65 år.

Enova SF

Administrerende direktør mottok i 2008 lønn og godtgjørelse på til sammen 749 191 kroner. Årlige pensjonsforpliktelse dekket av Enova er 40 470 kroner og direktøren har oppsigelsestid på seks måneder og ingen etterlønn.

Helseforetaklønninger

Administrerende direktør i Sør-Øst RHF har i 2008 mottat lønn på 1 831 046 mens andre ytelser utgjorde 51 323 kroner. Pensjonsutgiftene utgjorde 272 016 kroner.

Administrerende direktør i Helse Vest RHF mottok lønn på 1 782 000 kroner mens andre ytelser beløp seg til 42 000 kroner. Her utgjorde pensjonsutgiftene 803 000 kroner.,

Administrerende direktør i Helse Nord FHF utgjorde i 2008 1 559 000 kroner mens andre ytelser er bare 9000 kroner. Her er pensjonsutgiftene 216 000 kroner.

I Helse Midt Norge RHF fratrådte administrerende direktør i oktober 2008, men tidligere administrerende direktør har mottatt i 2008 kroner 1 495 000 mens andre ytelser er 103 000 kroner. Pensjonsutgiftene er 220 000 kroner her.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.10.2009
19:32
16.12.2013 11:33Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Ole Palmstrøm/Colorbox.com

Noen elsker det, andre hater det. Seks ansatte viser fram sin nye arbeidsplass

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass


Flere saker