JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Gode intensjoner er ikke nok

Norges Bondelag setter pris på at regjeringen ønsker å øke den norske matproduksjonen, men sår tvil om hvordan målet skal nås.02.12.2011
14:29
16.12.2013 17:47

Fredag la regjeringen fram mat- og landbruksmeldingen «Velkommen til bords». Ett av hovedmålene er at Norge i fremtiden fortsatt skal produsere halvparten av den maten vi spiser. Det er samme grad av selvforsyning som i dag, og i praksis betyr det at matproduksjonen må øke i takt med befolkningsveksten.

– Svakheten med meldingen er at regjeringens ambisjoner ikke følges opp med tilstrekkelige tiltak, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke og etterlyser et taktskifte i norsk landbruk. Han påpeker at det vil være en million flere munner å mette i Norge i 2030 og at matproduksjonen må økes med 20 prosent i samme periode for å holde tritt.

Bjørke er enig med regjeringen i at en god inntekt er viktig for å sikre rekrutteringen til landbruket. Han er derimot ikke enig i at bøndene kan klare seg med samme lønnsutvikling som samfunnet for øvrig.

– Vi hadde forventet en sterkere føring om inntektsløft. Det må være slik at en dyktig bonde har mulighet til å ha en konkurransedyktig inntekt.

I tillegg etterlyser Bjørke et strengere vern for landbruksjord for å sikre at det er arealer å produsere på også i årene som kommer.

Småbrukerne skuffet

Landbruksmeldingen er skuffende og innfrir ingen av hovedkravene, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Den klareste konsekvensen av denne landbruksmeldingen er at dagens landbrukspolitikk videreføres. En gjennomsnittlig jordbruksavtale inneholder flere endringsforslag enn denne stortingsmeldingen, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlags leder Merete Furuberg.Hennes hovedkrav til meldingen har vært økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet. Hun har også krevd at meldingen må inneholde forpliktende formuleringer om hvordan norsk landbruk skal utvikles.

– Dessverre må vi konstatere at ingen av våre hovedkrav ble innfridd, sier hun.

I meldingen heter det at regjeringen skal legge til rette for at matproduksjonen øker i takt med etterspørsel og økende befolkning. Regjeringen understreker også viktigheten av å bruke gress- og beiteressurser til matproduksjon. Dette er vel og bra, mener Furuberg, men hun blir skeptisk når hun ser på side 96 i meldingen.

Der heter det at «grovfôrproduksjonen ekstensiveres og husdyrproduksjonen intensiveres med økt bruk av kraftfôr, noe som innebærer at husdyrproduksjonen kan økes på dagens arealgrunnlag».

– Dette innebærer ikke en reell styrking av selvforsyningen, sier Furuberg. Hun tolker dette som at regjeringen legger opp til fôrproduksjon i utlandet.

– Særinteresser styrer pelsdyrpolitikken

Venstre er skuffet over at regjeringen ikke tar nye offensive grep overfor pelsdyrnæringen i landbruksmeldingen.

– Regjeringen lar mindretallets særinteresser styre pelsdyrpolitikken, sier sentralstyremedlem Guri Melby i Venstre.

Hun tror ikke regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om pelsdyrnæringen så lenge Senterpartiet sitter i regjeringen, og etterlyser politisk mot og vilje fra pelsdyrmotstanderne i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Det er grunn til å spørre om Aps positive vedtak i pelsdyrsaken på sist landsmøte bare var et spill for galleriet, sier Melby.

Hun legger til at Sverige, Danmark og flere andre europeiske land har gått inn for en avvikling av sin egen pelsdyrnæring.

– Nå trenger norsk mink og rev en tilsvarende handlekraft fra myndighetene, sier Venstre-representanten.

– Lite visjonær landbruksmelding

Fagre ord uten virkemidler, mener Kristelig Folkeparti beskriver regjeringens landbruksmelding.

– Landbruksmeldingen inneholder skuffende lite nytt, samtidig som landbruket skriker etter inntektsutjevning, økt matproduksjon og stopp i nedbygging av matjord, sier KrFs landbrukspolitiske talskvinne, Rigmor Andersen Eide.

Hun mener at landbruksmeldingen bare beskriver dagens situasjon og mener den er lite visjonær. Eide viser også til at Stoltenberg II-erklæringen inneholdt mange gode formuleringer om inntektsutviklingen til bønder.

– I meldingen ser vi få konkrete tiltak for å følge opp dette, sier hun.

Høyre: Regjeringen svikter bonden

Mange fromme ønsker for norsk landbruk, men få eller ingen virkemidler, mener Høyre om regjeringens landbruksmelding.

– Regjeringen svikter bonden når den i hovedsak bare vil videreføre gjeldende politikk, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Han mener landbruksmeldingens hovedambisjon om økt matsikkerhet gjennom økt produksjon er et ønske det er lett å dele.

– Men for å øke produksjonen må bondeyrket være attraktivt, sier Flåtten.

Han er positiv til at regjeringen varsler en lempning av eiendomspolitikken for landbrukseiendommer.

– Men vi er kritiske til at regjeringen ikke tar konsekvensene av sine egne analyser. Dereguleringen må gå lenger, sier Flåtten, som blant annet vil oppheve boplikten, priskontrollen og gjøre delingsforbudet mindre strengt. (ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.12.2011
14:29
16.12.2013 17:47Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Håvard Sæbø

– Jeg mener Erna Solbergs historiefortelling i denne saken er helt feil, sier tidligere LO-leder

Debatt

Ole Palmstrøm

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»

Sylvi Listhaug (Frp) ber om en garanti fra regjeringen om at avgiftene på drivstoff ikke settes opp.

Sylvi Listhaug (Frp) ber om en garanti fra regjeringen om at avgiftene på drivstoff ikke settes opp.

Leif Martin Kirknes

Frp etterlyser avklaring om avgift på bensin og diesel: – Hersker full forvirring

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

Kai Hovden

Ambassaden anker ikke dommen: Nå får ansatte endelig utestående feriepenger utbetalt


Flere saker