JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Gode intensjoner er ikke nok

Norges Bondelag setter pris på at regjeringen ønsker å øke den norske matproduksjonen, men sår tvil om hvordan målet skal nås.02.12.2011
14:29
16.12.2013 17:47

Fredag la regjeringen fram mat- og landbruksmeldingen «Velkommen til bords». Ett av hovedmålene er at Norge i fremtiden fortsatt skal produsere halvparten av den maten vi spiser. Det er samme grad av selvforsyning som i dag, og i praksis betyr det at matproduksjonen må øke i takt med befolkningsveksten.

– Svakheten med meldingen er at regjeringens ambisjoner ikke følges opp med tilstrekkelige tiltak, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke og etterlyser et taktskifte i norsk landbruk. Han påpeker at det vil være en million flere munner å mette i Norge i 2030 og at matproduksjonen må økes med 20 prosent i samme periode for å holde tritt.

Bjørke er enig med regjeringen i at en god inntekt er viktig for å sikre rekrutteringen til landbruket. Han er derimot ikke enig i at bøndene kan klare seg med samme lønnsutvikling som samfunnet for øvrig.

– Vi hadde forventet en sterkere føring om inntektsløft. Det må være slik at en dyktig bonde har mulighet til å ha en konkurransedyktig inntekt.

I tillegg etterlyser Bjørke et strengere vern for landbruksjord for å sikre at det er arealer å produsere på også i årene som kommer.

Småbrukerne skuffet

Landbruksmeldingen er skuffende og innfrir ingen av hovedkravene, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Den klareste konsekvensen av denne landbruksmeldingen er at dagens landbrukspolitikk videreføres. En gjennomsnittlig jordbruksavtale inneholder flere endringsforslag enn denne stortingsmeldingen, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlags leder Merete Furuberg.Hennes hovedkrav til meldingen har vært økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet. Hun har også krevd at meldingen må inneholde forpliktende formuleringer om hvordan norsk landbruk skal utvikles.

– Dessverre må vi konstatere at ingen av våre hovedkrav ble innfridd, sier hun.

I meldingen heter det at regjeringen skal legge til rette for at matproduksjonen øker i takt med etterspørsel og økende befolkning. Regjeringen understreker også viktigheten av å bruke gress- og beiteressurser til matproduksjon. Dette er vel og bra, mener Furuberg, men hun blir skeptisk når hun ser på side 96 i meldingen.

Der heter det at «grovfôrproduksjonen ekstensiveres og husdyrproduksjonen intensiveres med økt bruk av kraftfôr, noe som innebærer at husdyrproduksjonen kan økes på dagens arealgrunnlag».

– Dette innebærer ikke en reell styrking av selvforsyningen, sier Furuberg. Hun tolker dette som at regjeringen legger opp til fôrproduksjon i utlandet.

– Særinteresser styrer pelsdyrpolitikken

Venstre er skuffet over at regjeringen ikke tar nye offensive grep overfor pelsdyrnæringen i landbruksmeldingen.

– Regjeringen lar mindretallets særinteresser styre pelsdyrpolitikken, sier sentralstyremedlem Guri Melby i Venstre.

Hun tror ikke regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om pelsdyrnæringen så lenge Senterpartiet sitter i regjeringen, og etterlyser politisk mot og vilje fra pelsdyrmotstanderne i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Det er grunn til å spørre om Aps positive vedtak i pelsdyrsaken på sist landsmøte bare var et spill for galleriet, sier Melby.

Hun legger til at Sverige, Danmark og flere andre europeiske land har gått inn for en avvikling av sin egen pelsdyrnæring.

– Nå trenger norsk mink og rev en tilsvarende handlekraft fra myndighetene, sier Venstre-representanten.

– Lite visjonær landbruksmelding

Fagre ord uten virkemidler, mener Kristelig Folkeparti beskriver regjeringens landbruksmelding.

– Landbruksmeldingen inneholder skuffende lite nytt, samtidig som landbruket skriker etter inntektsutjevning, økt matproduksjon og stopp i nedbygging av matjord, sier KrFs landbrukspolitiske talskvinne, Rigmor Andersen Eide.

Hun mener at landbruksmeldingen bare beskriver dagens situasjon og mener den er lite visjonær. Eide viser også til at Stoltenberg II-erklæringen inneholdt mange gode formuleringer om inntektsutviklingen til bønder.

– I meldingen ser vi få konkrete tiltak for å følge opp dette, sier hun.

Høyre: Regjeringen svikter bonden

Mange fromme ønsker for norsk landbruk, men få eller ingen virkemidler, mener Høyre om regjeringens landbruksmelding.

– Regjeringen svikter bonden når den i hovedsak bare vil videreføre gjeldende politikk, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Han mener landbruksmeldingens hovedambisjon om økt matsikkerhet gjennom økt produksjon er et ønske det er lett å dele.

– Men for å øke produksjonen må bondeyrket være attraktivt, sier Flåtten.

Han er positiv til at regjeringen varsler en lempning av eiendomspolitikken for landbrukseiendommer.

– Men vi er kritiske til at regjeringen ikke tar konsekvensene av sine egne analyser. Dereguleringen må gå lenger, sier Flåtten, som blant annet vil oppheve boplikten, priskontrollen og gjøre delingsforbudet mindre strengt. (ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.12.2011
14:29
16.12.2013 17:47Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

Atle Møller

Silje er lærling i Securitas. Hun forstår godt hvorfor vekterne streiker for henne


Flere saker