JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Travle sykepleiere

Sykepleierne har det travelt. Det har ikke bønder, fiskere og håndverkere – i alle fall ikke i samme grad.06.12.2011
10:28
14.12.2013 00:51

Til gjengjeld preges deres hverdag av store fysiske belastninger. Men de bestemmer i alle fall i stor grad arbeidstempoet selv.

Det gjør ikke sykepleierne. De opplever i tillegg stor grad konflikter mellom ansatte og ansatte og ledelse, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alt dette kommer fram i en artikkel i Samfunnsspeilet, som utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av artikkelen framgår det også at gjentatte og ensidige bevegelser er utbredt både blant håndverkere og akademikere, mens det står bedre til med inneklimaet:

Færre opplevde dårlig inneklima på arbeidsplassen i 2009 enn ni år tidligere. Likevel plages fortsatt én av fire av dårlig inneklima.

– Les også: – Tar ikke kvinnene på alvor

Ved å bruke data fra SSBs egen levekårsundersøkelsen, har byrået sett nærmere på både den psykiske og fysiske siden av arbeidsmiljøet.

Den psykiske siden av arbeidsmiljøet handler om psykososialt arbeidsmiljø, jobbkrav, konflikter og forventninger i jobben, og den fysiske siden handler om ergonomiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøforhold samt arbeidsrelaterte helseplager.

Artikkelen i SSB-publikasjonen Samfunnsspeilet tar hovedsakelig ser vi på året 2009, men kaster også noen blikk bakover i tid.

For å se nærmere på disse temaene, er fem yrkesgrupper valt ut: sykepleieryrket, akademikeryrker, salgs- og serviceyrker, bønder og fiskere og håndverkere.

Disse yrkene er valgt fordi de har ulik arbeidshverdag, og de er ulikt sammensatt med hensyn til kjønn, alder og utdanning.

SSB ville se på om de også har ulike utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseplager – og det har de altså.

– Les også: Sykt arbeidspress

Sykepleiere er den yrkesgruppen som i størst grad opplever konflikter mellom ansatte, og ansatte og ledelse, på arbeidsplassen.

Likevel opplever ikke sykepleierne å selv være involvert i slike konflikter i større grad enn andre yrkesgrupper.

Ansatte i akademiske yrker og i salgs- og serviceyrker opplever konflikter mellom ansatte og mellom ansatte og ledelsen på linje med gjennomsnittet for alle ansatte.

Mens konfliktnivået blant bønder og fiskere er lavere enn for andre grupper. De er i liten grad ansatt av andre, de fleste driver for seg selv.

Blant de få bøndene og fiskerne som er ansatt av andre, er det få som opplever dårlige forhold mellom ansatte og ledelse.

– Les også: Tryggere sykepleiere

Fornærmelser kan komme både i fysisk og verbal form. I alt fire prosent av sysselsatte har vært utsatt for fysiske fornærmelser i form av vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene.

Forekomsten har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Det er sykepleierne som er mest utsatt av yrkesgruppene.

Blant sykepleierne har hver femte (19 prosent) vært utsatt for vold det siste året, mannlige sykepleiere i noe større grad enn kvinnelige.

Blant kvinnelige helsearbeidere generelt er sykepleiere og hjelpepleiere mer utsatt for vold og trusler om vold enn leger og ufaglærte.

Det at sykepleiere og vernepleiere med kort utdanning (1-3 år) i relativt stor grad utsettes for vold, kan settes i sammenheng med at sysselsatte i disse yrkene har utstrakt kontakt med spesielle pasient- og brukergrupper.

Hver tiende ansatte (ni prosent) i salgs- og serviceyrker har også vært utsatt for vold enn andre yrkesgrupper.

Innenfor denne yrkesgruppen er det fengselsbetjenter, barne- og ungdomsarbeidere og annet pleie- og omsorgspersonale som skiller seg ut som de yrkene der flest opplever å bli utsatt for vold eller trusler om vold.

Ansatte i akademiske yrker, bønder og fiskere og håndverkere er i mindre grad utsatt for vold.

– Les også: Slitsomt å være sykepleier

Enkelte opplever også å bli plaget eller ertet av arbeidskameratene, men det er ikke utbredt.

I levekårsundersøkelsene er andelen som har blitt plaget eller ertet, tilnærmet uendret i perioden 2000-2009.

Om lag to prosent svarte at de ble plaget eller ertet et par ganger i måneden eller oftere av arbeidskamerater. Det er liten variasjon innenfor yrkesgruppene når det gjelder erting og plaging. (ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.12.2011
10:28
14.12.2013 00:51Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Lønnsoppgjøret

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Roy Ervin Solstad

Busstreiken: Riksmekleren frykter korona-smitte. Nå kaller han inn sjåførene og arbeidsgiverne til møte

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Aslak Bodahl

Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF, og overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Det er anleggsarbeiderne på MEF-avtalen som får pensjon fra første krone.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF, og overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Det er anleggsarbeiderne på MEF-avtalen som får pensjon fra første krone.

Sissel M. Rasmussen

Anleggsarbeidere får pensjon fra første krone

Ragnhild Grøholt (72) har ikke lenger et eget kontor, men de dagene hun er på jobb sitter hun her.

Ragnhild Grøholt (72) har ikke lenger et eget kontor, men de dagene hun er på jobb sitter hun her.

Skjalg Bøhmer Vold

Ragnhild (72) velger å jobbe foran pensjonistlivet

Klubbleder Dan Christian Torres Legaspi i Oslo og Akershus vekterklubb holdt appell under en støttemarkering for vekterstreiken på Youngstorget i Oslo en uke inn i streiken.

Klubbleder Dan Christian Torres Legaspi i Oslo og Akershus vekterklubb holdt appell under en støttemarkering for vekterstreiken på Youngstorget i Oslo en uke inn i streiken.

Jan-Erik Østlie

Fire punkter som oppsummerer hvorfor vekterne streiker

Lønnsoppgjøret

STREIKESTART I BERGEN: Ved Bybanens holdeplass ved Lagunen senter i Bergen samlet en hel gjeng bussjåfører seg for å markere streikestarten. Streikende bussjåfører har også vist seg fram på mange andre steder i Bergen.

STREIKESTART I BERGEN: Ved Bybanens holdeplass ved Lagunen senter i Bergen samlet en hel gjeng bussjåfører seg for å markere streikestarten. Streikende bussjåfører har også vist seg fram på mange andre steder i Bergen.

Roy Ervin Solstad

Nå streiker 8300 bussjåfører: Store deler av landet berøres

Trine Skei Grande avviser at hun blir kvalm av LO, og at hun sa at hun ble det i 2012.

Trine Skei Grande avviser at hun blir kvalm av LO, og at hun sa at hun ble det i 2012.

Helge Rønning Birkelund

Trine Skei Grande: – Jeg sa aldri at jeg ble kvalm av LO


Flere saker