JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skaper ny underklasse

Unge gutter som dropper ut av utdanningen, holder på å utvikle seg til en ny underklasse, viser dansk analyse. Unge med innvandrerbakgrunn er dårligst stilt.03.11.2009
09:50
16.12.2013 11:45

"Ifølge regjeringens målsetning skal 95 prosent av en ungdomsårgang ha en ungdomsutdannelse. Men de nyeste tall fra Undervisningsdepartementet viser at det bare gjelder for knapt 80 prosent, og at det er stor forskjell mellom jenter og gutter".

Slik konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en fersk analyse som kan leses her

Tallene ser enda mørkere ut for gutter med innvandrerbakgrunn, der hver tredje ikke får annen utdanning enn folkeskolen.

Færre ufaglærte jobber Samtidig forsvinner de ufaglærte jobbene fra Danmark i rekordtempo. I 2019 vil det være 88 000 flere ufaglærte i Danmark enn det er jobber til. Til gjengjeld vil det mangle 45 000 faglærte og over 100 000 med videregående utdanning.

Og AEs tall kan vise seg å være alt for forsiktige: I perioden fra 2001 til 2008 er frafallet fra yrkesskolene steget fra 43 til 52 prosent av hver årgang. Noen skifter skole eller får ufaglært arbeid. Men det er restgruppen som faller fra uten å ha noe annet å gå til, som virkelig bekymrer.

Nylig la regjeringen fram et forslag til statsbudsjett for 2010 som førte til omfattende protester fra unge demonstranter. De frykter dårligere undervisning på grunn av de massive nedskjæringene. Yrkesskolene skal alene spare 205 millioner kroner neste år.

- Om vi ikke kan finne pengene i besparelser, og det kan vi ikke alle steder, så kan de kun tas fra kvaliteten i undervisningen, sier Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler (yrkesskoler).

Ut av samarbeidet Et forgiftet politisk klima fikk før helga Socialdemokraterne - under skarpe protester fra LO - til å trekke seg fra forhandlinger med regjeringen om en oppdatering av den såkalte velferdsavtalen fra 2006.

Dermed er opposisjonen ute av bildet når et stort milliardbeløp skal fordeles over de neste årene til forskning, yrkesskoler, etterutdanning og andre viktige deler av arbeidsmarkedet. Bruddet kom fordi regjeringen insisterer på å inndra barnetrygda fra foreldre når barn i 15-17-årsalderen verken går i skole eller arbeider.

- Om forhandlingssammenbruddet blir en realitet og velferdsavtalen fra 2006 bryter sammen, vil det få alvorlige konsekvenser for mange forhold på arbeidsmarkedet, sier LO-leder Harald Børsting i en pressemelding:

Alvorlig krise - Danmark befinner seg i en alvorlig økonomisk krise, og det er helt avgjørende at partiene nå blir enige om å investere i utdanningssystemet. Det er simpelthen det som skal sikre framtidas økonomiske vekst og sysselsetting. Partitaktikk må vike for hensynet til framtidas unge og etterutdanningsnivået hos lønnsmottakerne. Det er ikke for mye å si at velferdsavtalen har en enorm betydning for den danske modell.

- Alle må rekke fram ei hand nå. Jeg har telefonisk oppfordret sosialdemokratenes formann til å gjenoppta forhandlingene og jeg retter en tilsvarende sterk apell til regjeringen om å invitere til nye forhandlinger, sier Harald Børsting.

Martin Munk, professor i sosiologi ved Center for Mobilitetsforskning, Aalborg Universitet, mener det store frafallet av gutter fra videregående skole har sendt Danmark på katastrofekurs:

Nytt proletariat

- Vi er i full gang med å skape et stort proletariat av menn uten eksamensbevis eller jobb. De blir avvist både av arbeidsgiverne og av kvinnene som ikke vil gifte seg med dem. Skrekkscenariet er en eksplosjon av antallet menn som ikke kan forsørge seg selv, sier Munk i et stort intervju med Politiken.

- Guttene klarer seg dårligst i folkeskolen. Gymnaset og de høyere utdanningene domineres i dag av jenter, og guttene faller fra i stimer på yrkesskolene og ender i restgruppen.

Ifølge Martin Munk står vi midt i en kjønnsrevolusjon. I skolen - fra folkeskole til universitet - er det skjedd en forandring som får jentene til å trives og guttene til å bli utstøtt.

Ser dem ikke - Overgangen fra industri- til kunnskapsamfunnet betyr at det som mange fysiske gutter tradisjonelt har vært gode til, får stadig mindre verdi. Alle - selv fagbevegelsen - synger den samme sang: "Vi er på vei mot et kunnskapsamfunn, der det med å bruke hendene er noe vi trygt overlater til underbetalte arbeidere i Østen". Man kunne like godt si til disse guttene: "Vi har ikke bruk for det du kan, kamerat". Er det noe å si på at de mister stoltheten og selvrespekten?

- Ingen taler deres sak. De befinner seg under radaren. Altså bortsett fra når regjeringen fokuserer på ungdomskriminalitet og bander og overveier å la dem gå med fotlenker fra 12-årsalderen eller ta barnetrygda fra foreldrene deres. Det skal settes inn overfor guttene på en langt mer konstruktiv måte, mener Martin Munk.

En forsker som har satt særlig fokus på gutter med innvandrerbakgrunn, er Lissi Rasmussen som samtidig er stiftsprest for etniske minoriteter i København. Hun har siden november i fjor intervjuet rundt 200 innsatte med innvandrerbakgrunn, alle yngre enn 30 år, i to københavnske fengsler, og er på vei med en rapport. Flere av hennes iakttakelser kan nok være nyttige å få med i den norske integrasjonsdebatten, der flere etterlyser danske metoder:

Voldsomt raseri - En stor del av de unge nærer et voldsomt raseri mot politikere, medier og autoriteter, som hele tida peker på dem som problematiske. Samfunnet er nødt til å forholde seg til disse unge på en langt mer inkluderende måte. Mange av de unge er ikke religiøse, men de føler seg likevel rammet av den manglende aksept av islam som de føler hersker i Danmark, sier Lissi Rasmussen til Jyllands-Posten.

- Et fellestrekk er lavt selvbilde. De føler ikke at de er gode nok, og at det hele tida skal gjøres noe med dem. Mange av dem har lidd mange nederlag i livet. Om de ikke har en utdanning, ikke kan snakke fornuftig med foreldrene eller få en jobb, og samtidig føler at de ikke blir akseptert av det danske samfunnet, så ender de i en ond sirkel. Så står bandene og de ekstremistiske organisasjonene og sier: "Se, slik er danskene. De vil ikke ha dere. Kom over til oss".

Presten som også er formann for Islamisk-Kristent Studiecenter, etterlyser en radikal endring i måten det blir snakket til og om de unge.

- Vi er tett på å miste en stor gruppe mennesker til kriminalitet eller ekstremistiske miljøer. Det samme raseriet ses nå blant unge helt ned i 10-11-årsalderen. Det er barn og unge som er født og oppvokst i Danmark, og de er altså ikke født som potensielle terrorister eller bandemedlemmer. Som samfunn må vi erkjenne at vi har en del av ansvaret for at det er gått som det er, sier Lissi Rasmussen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.11.2009
09:50
16.12.2013 11:45Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Fergeselskapet nektet Endre pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning: – Deilig

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder

Lønnsoppgjøret:

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

Roy Ervin Solstad

Busstreiken er i gang: – Vi må få det vi har blitt lovet


Flere saker