JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inn i et usikkert år

Mørke skyer preger framtidsutsiktene for tradisjonell industri idet vi går inn i ett nytt år. Mange er allerede permitterte. Fagbevegelsen frykter at flere kan bli det.02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59

linesch@lo-media.no

– Hovedoverskriften må være: Betydelig usikkerhet, sa Fellesforbundets forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen da LO-Aktuelt snakket med han rett før.

Per 15. november i fjor var 785 av Fellesforbundets medlemmer registrert permitterte. Den største andelen var å finne i Hordaland og Vest-Agder.

LES MER: Store problemer for skipsverftene

– Vi går inn i 2012 med betydelig usikkerhet. På den ene siden har vi en situasjon der investeringsnivået på norsk sokkel er rekordhøyt. For offshore og leverandørindustrien har det vært høyt aktivitetsnivå og det ser ut til å holde seg høyt også i 2012 og i årene fremover. Også innenfor bygg og anlegg er det store investeringer og nybygging. Vi venter et relativt bra aktivitetsnivå også i 2012, sier Gabrielsen.

Problemene er i følge Gabrielsen hovedsakelig knyttet til den delen av industrien som er avhengig av utenlandske markeder.

– Det gjelder eksportindustrien, men også hotell – og restaurantnæringen som er avhengige av at utlendinger finner det interessant å komme til Norge. For disse næringene er det betydelig usikkerhet, understreker Gabrielsen.

Feil å endre permitteringsreglene

I en situasjon der utsatte næringer kan komme til å måtte redusere aktiviteten, mener Fellesforbundet det var helt feil av regjeringen å stramme inn permitteringsreglene.

Endrede regler for permitteringer trådde i kraft ved nyttår. Det betyr at man må være permittert minst 50 prosent for å få dagpenger.

De to siste årene har man kunnet få dagpenger ved 40 prosent permittering, tilsvarende to arbeidsdager i uka.

Regjeringen foreslår å redusere maksimal permitteringstid fra 52 til 30 uker. De foreslår også at bedriftenes lønnspliktsdager økes fra 5 til 10.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke tok inn over seg kritikken fra Fellesforbundet og LO. Vi kommer til å følge nøye med hvilke konsekvenser innstrammingen får og vil ta det opp med regjeringen dersom vi ser tegn til forverring, sier Gabrielsen.

Bedre rustet enn før finanskrisa

Selv om den økonomiske situasjonen i Europa er vanskelig og usikkerhet, opplever Gabrielsen at norsk industri er bedre rustet nå enn i 2008/2009.

– Men vi er avhengig av at aktiviteten raskt tar seg opp. Markedet er ikke borte, og det vil ta seg opp igjen. Spørsmålet er hvor lang tid det tar.

Han mener regjeringen har tatt de nødvendige hovedgrepene.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre i denne situasjonen er å holde orden i økonomien. Statsbudsjettet for 2012 legger til rette for det. Det er viktig å hindre ytterligere press på krona. Men når det gjelder permitteringsreglene må de raskt kunne reversere endringene hvis vi ser ytterligere tegn til forverring.

LES MER: Forbundsleder Arve Bakke om budsjettet og permitteringsreglene

Fornuftig rentesenking

At Norges Bank på sitt siste rentemøte før nyttår satt ned renten med 0,5 prosent karakteriserer Gabrielsen som en god og fornuftig beslutning.

- Det er et godt bidrag som også vil virke dempende på kronekursen. Dette er helt avgjørende for eksportindustrien i en situasjon preget av så mye usikkerhet, sier han.

Bekymret for landindustrien

I Industri Energi frykter de flere permitteringer i løpet av 2012. Selv om situasjonen ikke oppleves som like akutt som i 2008/09, så mener man at den kan bli like alvorlig for særlig landsbasert industri.

- Ifølge vår forhandlingsavdeling er rundt 800 av våre medlemmer nå permitterte, alle i landbasert eksportindustri, opplyste kommunikasjonssjef Martin Steen til LO-Aktuelt før jul.

35 arbeidere på Sør Norge Aluminium (Søral) på Husnes er blant dem som går inn i det nye året som permitterte. De kan bli permitterte frem til sommeren, ifølge Ørjan Normann, leder for Husnes Kjemiske Fagforening. Han er uenig med bedriften om permitteringene.

- Vi mener våre medlemmer fra før har tatt en så stor byrde at vi er imot disse permitteringene, sier Normann til Industri Energis egen nettside.

Selv om fagforeningen er uenig med bedriften om permitteringene så har de ikke stilt seg på sidelinjen.

- Vi er med på diskusjonene om gjennomføringen av disse permitteringene, vi skal påse at de blir så rettferdig som mulig og i henhold til regelverket, sier han.

Så langt det er mulig, må vi sørge for at byrden blir fordelt, sier Normann.

Som Fellesforbundet er også Industri Energi sterkt kritisk til at regjeringen strammer inn permitteringsreglene.

LES MER: Sier nei til endring av permitteringsreglene

Bekymrede medlemmer

I Norsk Arbeidsmandsforbund har pågangen økt av medlemmer som frykter de kan bli permittert.

– Vi har fått mange forespørsler fra enkeltpersoner og tillitsvalgte om hvilke regler som gjelder og hvordan vi ser på det, og hva Norsk Arbeidsmandsforbund kan gjør hvis mange blir permitterte. Vi har ikke mange tilbakemeldinger på permitteringer så langt, men arbeidere er urolige for hva som kan skje med dem, sier nestleder Helge Haukeland i NAF.

- Flere større firmaer har «tatt grep» og prøver å legge opp til andre arbeidsoppgaver nå om vinteren. De mener nok at de har fått liten tid til dette i fra Navs side. Det er de mindre firmaene og spesialfirmaene som sliter mest. De har få alternativer til annet arbeid om vinteren, sier Haukeland.

Han mener vinterværet vi får, vil ha betydning for om det blir få eller mange permitteringer.

– Det er store bevilgninger og aktiviteter på samferdselssiden, men det er vanskelig med mindre og avsluttende arbeid på denne årstiden. Streng kulde eller mye snø vil være avgjørende, sier Haukeland.

Krisen i Europa diskuteres, men han tror ikke den vil ha utslagsgivende effekt i bransjer forbundet har medlemmer.

– Jeg tror ikke vi blir rammet så hardt, selv om det er utenkelig at vi ikke skal merke noe. Forskjellen på Norge og de fleste andre land er at vi har penger og ikke trenger å låne for å investere. De fleste andre land i Europa har ikke friske penger, og er i tillegg belånt til langt over pipa, sier Haukeland.

Som normalt i fiskeindustrien

Nestleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) opplever ikke situasjonen for fiskeindustrien som uvanlig.

- Vi har ikke noe samordnet tall på dette, men vi ser ikke mer permisjoner i næringen nå enn vi har gjort tidligere, sier Aker Hansen. De følger situasjonen i Europa, men Aker Hansen tror ikke den vil påvirke NNN-medlemmer i noen særlig grad.

- Overordnet frykter ikke vi at næringsmiddelindustrien skal bli rammet. Det kan jo være at vi tar feil, men vi opplever i hvert fall ikke noe massivt trykk fra medlemmene om dette og forventer det heller ikke i året som kommer, sier Aker Hansen. Heller ikke finanskrisen i 2008/09 rammet næringene i stor grad.

- Men våre medlemmer er alltid i omstilling. Så i dag går store deler av næringsmiddelindustrien godt, sier Aker Hansen.

Nav: Stor usikkerhet

Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, mener Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

Ved utgangen av november i fjor var 6.163 personer permitterte. Det utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Tallene fra NAV viser at det er i industri og bygg og anlegg de fleste permitteringene er kommet. Mest utsatt er fylkene Hordaland, Nordland og Telemark. Sammenlignet med tall fra 2009 og 2010 har langt færre vært permittert i 2011.

Den såkalte varslerstatistikken kan gi signal om hvordan de nærmeste månedene blir. For hvis en arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller permittering av minst ti arbeidstakere må det meldes til Nav. Det gir Nav mulighet til å lage en varslingsstatistikk over forhåndmeldte driftsinnskrenkninger. Ved utgangen av november lå det inne varsler fra 38 arbeidsplasser, inkludert mulig permittering/oppsigelser av 1.071 personer.

De forhåndsmeldte driftsinnskrenkningene blir registrert den måneden meldingen mottas av Nav. Driftsinnskrenkningene blir ikke nødvendigvis iverksatt etter 30 dager, men kan være spredt utover et større tidsrom, opplyser Nav på sin nettside.

– Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

– Særlig gjelder dette situasjonen i Europa. Veksten blir trolig svært lav i Europa det neste året, og dette vil merkes i eksportindustrien i Norge. Vi ser allerede at ledigheten her har økt noe de siste månedene, og denne utviklingen regner vi med vil fortsette. I vår siste prognose har vi lagt til grunn at det vil bli omtrent 5.000 flere ledige i løpet av det kommende året. Det aller meste av dette vil komme i tradisjonell eksportindustri, og en del av det vil også være permitteringer, sier Sørbø.

Reddes av boligbygging

Også Nav-rådgiveren legger vekt på at situasjonen er annerledes nå enn da finanskrisa slo til høste n2008.

– Da var vi allerede på vei inn i en nedgangskonjunktur og ledigheten var stigende innen bygg og anlegg og til dels industrien. Da finanskrisen kom gjorde dette situasjonen akutt verre, og vi så en svært rask stigning i antall ledige, både permitterte og ikke-permitterte. I dag er vi i en annen situasjon. Boliginvesteringene er nå svært høye, og den høye befolkningsveksten gjør at dette trolig vil holde seg også neste år. Det betyr at nedgangen i ledigheten innen bygg og anlegg trolig vil fortsette, og at det er lite sannsynlig at vi får så mange permitterte som i 2008/2009, da både bygge- og anleggsnæringen og eksportindustrien permitterte mange arbeidstakere, sier Sørbø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59Mest lest

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

Sissel M. Rasmussen

Mette Johnsen Walker meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest og inn i Skolenes landsforbund – på samme dag

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet


Flere saker