JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inn i et usikkert år

Mørke skyer preger framtidsutsiktene for tradisjonell industri idet vi går inn i ett nytt år. Mange er allerede permitterte. Fagbevegelsen frykter at flere kan bli det.02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59

linesch@lo-media.no

– Hovedoverskriften må være: Betydelig usikkerhet, sa Fellesforbundets forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen da LO-Aktuelt snakket med han rett før.

Per 15. november i fjor var 785 av Fellesforbundets medlemmer registrert permitterte. Den største andelen var å finne i Hordaland og Vest-Agder.

LES MER: Store problemer for skipsverftene

– Vi går inn i 2012 med betydelig usikkerhet. På den ene siden har vi en situasjon der investeringsnivået på norsk sokkel er rekordhøyt. For offshore og leverandørindustrien har det vært høyt aktivitetsnivå og det ser ut til å holde seg høyt også i 2012 og i årene fremover. Også innenfor bygg og anlegg er det store investeringer og nybygging. Vi venter et relativt bra aktivitetsnivå også i 2012, sier Gabrielsen.

Problemene er i følge Gabrielsen hovedsakelig knyttet til den delen av industrien som er avhengig av utenlandske markeder.

– Det gjelder eksportindustrien, men også hotell – og restaurantnæringen som er avhengige av at utlendinger finner det interessant å komme til Norge. For disse næringene er det betydelig usikkerhet, understreker Gabrielsen.

Feil å endre permitteringsreglene

I en situasjon der utsatte næringer kan komme til å måtte redusere aktiviteten, mener Fellesforbundet det var helt feil av regjeringen å stramme inn permitteringsreglene.

Endrede regler for permitteringer trådde i kraft ved nyttår. Det betyr at man må være permittert minst 50 prosent for å få dagpenger.

De to siste årene har man kunnet få dagpenger ved 40 prosent permittering, tilsvarende to arbeidsdager i uka.

Regjeringen foreslår å redusere maksimal permitteringstid fra 52 til 30 uker. De foreslår også at bedriftenes lønnspliktsdager økes fra 5 til 10.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke tok inn over seg kritikken fra Fellesforbundet og LO. Vi kommer til å følge nøye med hvilke konsekvenser innstrammingen får og vil ta det opp med regjeringen dersom vi ser tegn til forverring, sier Gabrielsen.

Bedre rustet enn før finanskrisa

Selv om den økonomiske situasjonen i Europa er vanskelig og usikkerhet, opplever Gabrielsen at norsk industri er bedre rustet nå enn i 2008/2009.

– Men vi er avhengig av at aktiviteten raskt tar seg opp. Markedet er ikke borte, og det vil ta seg opp igjen. Spørsmålet er hvor lang tid det tar.

Han mener regjeringen har tatt de nødvendige hovedgrepene.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre i denne situasjonen er å holde orden i økonomien. Statsbudsjettet for 2012 legger til rette for det. Det er viktig å hindre ytterligere press på krona. Men når det gjelder permitteringsreglene må de raskt kunne reversere endringene hvis vi ser ytterligere tegn til forverring.

LES MER: Forbundsleder Arve Bakke om budsjettet og permitteringsreglene

Fornuftig rentesenking

At Norges Bank på sitt siste rentemøte før nyttår satt ned renten med 0,5 prosent karakteriserer Gabrielsen som en god og fornuftig beslutning.

- Det er et godt bidrag som også vil virke dempende på kronekursen. Dette er helt avgjørende for eksportindustrien i en situasjon preget av så mye usikkerhet, sier han.

Bekymret for landindustrien

I Industri Energi frykter de flere permitteringer i løpet av 2012. Selv om situasjonen ikke oppleves som like akutt som i 2008/09, så mener man at den kan bli like alvorlig for særlig landsbasert industri.

- Ifølge vår forhandlingsavdeling er rundt 800 av våre medlemmer nå permitterte, alle i landbasert eksportindustri, opplyste kommunikasjonssjef Martin Steen til LO-Aktuelt før jul.

35 arbeidere på Sør Norge Aluminium (Søral) på Husnes er blant dem som går inn i det nye året som permitterte. De kan bli permitterte frem til sommeren, ifølge Ørjan Normann, leder for Husnes Kjemiske Fagforening. Han er uenig med bedriften om permitteringene.

- Vi mener våre medlemmer fra før har tatt en så stor byrde at vi er imot disse permitteringene, sier Normann til Industri Energis egen nettside.

Selv om fagforeningen er uenig med bedriften om permitteringene så har de ikke stilt seg på sidelinjen.

- Vi er med på diskusjonene om gjennomføringen av disse permitteringene, vi skal påse at de blir så rettferdig som mulig og i henhold til regelverket, sier han.

Så langt det er mulig, må vi sørge for at byrden blir fordelt, sier Normann.

Som Fellesforbundet er også Industri Energi sterkt kritisk til at regjeringen strammer inn permitteringsreglene.

LES MER: Sier nei til endring av permitteringsreglene

Bekymrede medlemmer

I Norsk Arbeidsmandsforbund har pågangen økt av medlemmer som frykter de kan bli permittert.

– Vi har fått mange forespørsler fra enkeltpersoner og tillitsvalgte om hvilke regler som gjelder og hvordan vi ser på det, og hva Norsk Arbeidsmandsforbund kan gjør hvis mange blir permitterte. Vi har ikke mange tilbakemeldinger på permitteringer så langt, men arbeidere er urolige for hva som kan skje med dem, sier nestleder Helge Haukeland i NAF.

- Flere større firmaer har «tatt grep» og prøver å legge opp til andre arbeidsoppgaver nå om vinteren. De mener nok at de har fått liten tid til dette i fra Navs side. Det er de mindre firmaene og spesialfirmaene som sliter mest. De har få alternativer til annet arbeid om vinteren, sier Haukeland.

Han mener vinterværet vi får, vil ha betydning for om det blir få eller mange permitteringer.

– Det er store bevilgninger og aktiviteter på samferdselssiden, men det er vanskelig med mindre og avsluttende arbeid på denne årstiden. Streng kulde eller mye snø vil være avgjørende, sier Haukeland.

Krisen i Europa diskuteres, men han tror ikke den vil ha utslagsgivende effekt i bransjer forbundet har medlemmer.

– Jeg tror ikke vi blir rammet så hardt, selv om det er utenkelig at vi ikke skal merke noe. Forskjellen på Norge og de fleste andre land er at vi har penger og ikke trenger å låne for å investere. De fleste andre land i Europa har ikke friske penger, og er i tillegg belånt til langt over pipa, sier Haukeland.

Som normalt i fiskeindustrien

Nestleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) opplever ikke situasjonen for fiskeindustrien som uvanlig.

- Vi har ikke noe samordnet tall på dette, men vi ser ikke mer permisjoner i næringen nå enn vi har gjort tidligere, sier Aker Hansen. De følger situasjonen i Europa, men Aker Hansen tror ikke den vil påvirke NNN-medlemmer i noen særlig grad.

- Overordnet frykter ikke vi at næringsmiddelindustrien skal bli rammet. Det kan jo være at vi tar feil, men vi opplever i hvert fall ikke noe massivt trykk fra medlemmene om dette og forventer det heller ikke i året som kommer, sier Aker Hansen. Heller ikke finanskrisen i 2008/09 rammet næringene i stor grad.

- Men våre medlemmer er alltid i omstilling. Så i dag går store deler av næringsmiddelindustrien godt, sier Aker Hansen.

Nav: Stor usikkerhet

Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, mener Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

Ved utgangen av november i fjor var 6.163 personer permitterte. Det utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Tallene fra NAV viser at det er i industri og bygg og anlegg de fleste permitteringene er kommet. Mest utsatt er fylkene Hordaland, Nordland og Telemark. Sammenlignet med tall fra 2009 og 2010 har langt færre vært permittert i 2011.

Den såkalte varslerstatistikken kan gi signal om hvordan de nærmeste månedene blir. For hvis en arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller permittering av minst ti arbeidstakere må det meldes til Nav. Det gir Nav mulighet til å lage en varslingsstatistikk over forhåndmeldte driftsinnskrenkninger. Ved utgangen av november lå det inne varsler fra 38 arbeidsplasser, inkludert mulig permittering/oppsigelser av 1.071 personer.

De forhåndsmeldte driftsinnskrenkningene blir registrert den måneden meldingen mottas av Nav. Driftsinnskrenkningene blir ikke nødvendigvis iverksatt etter 30 dager, men kan være spredt utover et større tidsrom, opplyser Nav på sin nettside.

– Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

– Særlig gjelder dette situasjonen i Europa. Veksten blir trolig svært lav i Europa det neste året, og dette vil merkes i eksportindustrien i Norge. Vi ser allerede at ledigheten her har økt noe de siste månedene, og denne utviklingen regner vi med vil fortsette. I vår siste prognose har vi lagt til grunn at det vil bli omtrent 5.000 flere ledige i løpet av det kommende året. Det aller meste av dette vil komme i tradisjonell eksportindustri, og en del av det vil også være permitteringer, sier Sørbø.

Reddes av boligbygging

Også Nav-rådgiveren legger vekt på at situasjonen er annerledes nå enn da finanskrisa slo til høste n2008.

– Da var vi allerede på vei inn i en nedgangskonjunktur og ledigheten var stigende innen bygg og anlegg og til dels industrien. Da finanskrisen kom gjorde dette situasjonen akutt verre, og vi så en svært rask stigning i antall ledige, både permitterte og ikke-permitterte. I dag er vi i en annen situasjon. Boliginvesteringene er nå svært høye, og den høye befolkningsveksten gjør at dette trolig vil holde seg også neste år. Det betyr at nedgangen i ledigheten innen bygg og anlegg trolig vil fortsette, og at det er lite sannsynlig at vi får så mange permitterte som i 2008/2009, da både bygge- og anleggsnæringen og eksportindustrien permitterte mange arbeidstakere, sier Sørbø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere


Flere saker