JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inn i et usikkert år

Mørke skyer preger framtidsutsiktene for tradisjonell industri idet vi går inn i ett nytt år. Mange er allerede permitterte. Fagbevegelsen frykter at flere kan bli det.02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59

linesch@lo-media.no

– Hovedoverskriften må være: Betydelig usikkerhet, sa Fellesforbundets forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen da LO-Aktuelt snakket med han rett før.

Per 15. november i fjor var 785 av Fellesforbundets medlemmer registrert permitterte. Den største andelen var å finne i Hordaland og Vest-Agder.

LES MER: Store problemer for skipsverftene

– Vi går inn i 2012 med betydelig usikkerhet. På den ene siden har vi en situasjon der investeringsnivået på norsk sokkel er rekordhøyt. For offshore og leverandørindustrien har det vært høyt aktivitetsnivå og det ser ut til å holde seg høyt også i 2012 og i årene fremover. Også innenfor bygg og anlegg er det store investeringer og nybygging. Vi venter et relativt bra aktivitetsnivå også i 2012, sier Gabrielsen.

Problemene er i følge Gabrielsen hovedsakelig knyttet til den delen av industrien som er avhengig av utenlandske markeder.

– Det gjelder eksportindustrien, men også hotell – og restaurantnæringen som er avhengige av at utlendinger finner det interessant å komme til Norge. For disse næringene er det betydelig usikkerhet, understreker Gabrielsen.

Feil å endre permitteringsreglene

I en situasjon der utsatte næringer kan komme til å måtte redusere aktiviteten, mener Fellesforbundet det var helt feil av regjeringen å stramme inn permitteringsreglene.

Endrede regler for permitteringer trådde i kraft ved nyttår. Det betyr at man må være permittert minst 50 prosent for å få dagpenger.

De to siste årene har man kunnet få dagpenger ved 40 prosent permittering, tilsvarende to arbeidsdager i uka.

Regjeringen foreslår å redusere maksimal permitteringstid fra 52 til 30 uker. De foreslår også at bedriftenes lønnspliktsdager økes fra 5 til 10.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke tok inn over seg kritikken fra Fellesforbundet og LO. Vi kommer til å følge nøye med hvilke konsekvenser innstrammingen får og vil ta det opp med regjeringen dersom vi ser tegn til forverring, sier Gabrielsen.

Bedre rustet enn før finanskrisa

Selv om den økonomiske situasjonen i Europa er vanskelig og usikkerhet, opplever Gabrielsen at norsk industri er bedre rustet nå enn i 2008/2009.

– Men vi er avhengig av at aktiviteten raskt tar seg opp. Markedet er ikke borte, og det vil ta seg opp igjen. Spørsmålet er hvor lang tid det tar.

Han mener regjeringen har tatt de nødvendige hovedgrepene.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre i denne situasjonen er å holde orden i økonomien. Statsbudsjettet for 2012 legger til rette for det. Det er viktig å hindre ytterligere press på krona. Men når det gjelder permitteringsreglene må de raskt kunne reversere endringene hvis vi ser ytterligere tegn til forverring.

LES MER: Forbundsleder Arve Bakke om budsjettet og permitteringsreglene

Fornuftig rentesenking

At Norges Bank på sitt siste rentemøte før nyttår satt ned renten med 0,5 prosent karakteriserer Gabrielsen som en god og fornuftig beslutning.

- Det er et godt bidrag som også vil virke dempende på kronekursen. Dette er helt avgjørende for eksportindustrien i en situasjon preget av så mye usikkerhet, sier han.

Bekymret for landindustrien

I Industri Energi frykter de flere permitteringer i løpet av 2012. Selv om situasjonen ikke oppleves som like akutt som i 2008/09, så mener man at den kan bli like alvorlig for særlig landsbasert industri.

- Ifølge vår forhandlingsavdeling er rundt 800 av våre medlemmer nå permitterte, alle i landbasert eksportindustri, opplyste kommunikasjonssjef Martin Steen til LO-Aktuelt før jul.

35 arbeidere på Sør Norge Aluminium (Søral) på Husnes er blant dem som går inn i det nye året som permitterte. De kan bli permitterte frem til sommeren, ifølge Ørjan Normann, leder for Husnes Kjemiske Fagforening. Han er uenig med bedriften om permitteringene.

- Vi mener våre medlemmer fra før har tatt en så stor byrde at vi er imot disse permitteringene, sier Normann til Industri Energis egen nettside.

Selv om fagforeningen er uenig med bedriften om permitteringene så har de ikke stilt seg på sidelinjen.

- Vi er med på diskusjonene om gjennomføringen av disse permitteringene, vi skal påse at de blir så rettferdig som mulig og i henhold til regelverket, sier han.

Så langt det er mulig, må vi sørge for at byrden blir fordelt, sier Normann.

Som Fellesforbundet er også Industri Energi sterkt kritisk til at regjeringen strammer inn permitteringsreglene.

LES MER: Sier nei til endring av permitteringsreglene

Bekymrede medlemmer

I Norsk Arbeidsmandsforbund har pågangen økt av medlemmer som frykter de kan bli permittert.

– Vi har fått mange forespørsler fra enkeltpersoner og tillitsvalgte om hvilke regler som gjelder og hvordan vi ser på det, og hva Norsk Arbeidsmandsforbund kan gjør hvis mange blir permitterte. Vi har ikke mange tilbakemeldinger på permitteringer så langt, men arbeidere er urolige for hva som kan skje med dem, sier nestleder Helge Haukeland i NAF.

- Flere større firmaer har «tatt grep» og prøver å legge opp til andre arbeidsoppgaver nå om vinteren. De mener nok at de har fått liten tid til dette i fra Navs side. Det er de mindre firmaene og spesialfirmaene som sliter mest. De har få alternativer til annet arbeid om vinteren, sier Haukeland.

Han mener vinterværet vi får, vil ha betydning for om det blir få eller mange permitteringer.

– Det er store bevilgninger og aktiviteter på samferdselssiden, men det er vanskelig med mindre og avsluttende arbeid på denne årstiden. Streng kulde eller mye snø vil være avgjørende, sier Haukeland.

Krisen i Europa diskuteres, men han tror ikke den vil ha utslagsgivende effekt i bransjer forbundet har medlemmer.

– Jeg tror ikke vi blir rammet så hardt, selv om det er utenkelig at vi ikke skal merke noe. Forskjellen på Norge og de fleste andre land er at vi har penger og ikke trenger å låne for å investere. De fleste andre land i Europa har ikke friske penger, og er i tillegg belånt til langt over pipa, sier Haukeland.

Som normalt i fiskeindustrien

Nestleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) opplever ikke situasjonen for fiskeindustrien som uvanlig.

- Vi har ikke noe samordnet tall på dette, men vi ser ikke mer permisjoner i næringen nå enn vi har gjort tidligere, sier Aker Hansen. De følger situasjonen i Europa, men Aker Hansen tror ikke den vil påvirke NNN-medlemmer i noen særlig grad.

- Overordnet frykter ikke vi at næringsmiddelindustrien skal bli rammet. Det kan jo være at vi tar feil, men vi opplever i hvert fall ikke noe massivt trykk fra medlemmene om dette og forventer det heller ikke i året som kommer, sier Aker Hansen. Heller ikke finanskrisen i 2008/09 rammet næringene i stor grad.

- Men våre medlemmer er alltid i omstilling. Så i dag går store deler av næringsmiddelindustrien godt, sier Aker Hansen.

Nav: Stor usikkerhet

Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, mener Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

Ved utgangen av november i fjor var 6.163 personer permitterte. Det utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Tallene fra NAV viser at det er i industri og bygg og anlegg de fleste permitteringene er kommet. Mest utsatt er fylkene Hordaland, Nordland og Telemark. Sammenlignet med tall fra 2009 og 2010 har langt færre vært permittert i 2011.

Den såkalte varslerstatistikken kan gi signal om hvordan de nærmeste månedene blir. For hvis en arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller permittering av minst ti arbeidstakere må det meldes til Nav. Det gir Nav mulighet til å lage en varslingsstatistikk over forhåndmeldte driftsinnskrenkninger. Ved utgangen av november lå det inne varsler fra 38 arbeidsplasser, inkludert mulig permittering/oppsigelser av 1.071 personer.

De forhåndsmeldte driftsinnskrenkningene blir registrert den måneden meldingen mottas av Nav. Driftsinnskrenkningene blir ikke nødvendigvis iverksatt etter 30 dager, men kan være spredt utover et større tidsrom, opplyser Nav på sin nettside.

– Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

– Særlig gjelder dette situasjonen i Europa. Veksten blir trolig svært lav i Europa det neste året, og dette vil merkes i eksportindustrien i Norge. Vi ser allerede at ledigheten her har økt noe de siste månedene, og denne utviklingen regner vi med vil fortsette. I vår siste prognose har vi lagt til grunn at det vil bli omtrent 5.000 flere ledige i løpet av det kommende året. Det aller meste av dette vil komme i tradisjonell eksportindustri, og en del av det vil også være permitteringer, sier Sørbø.

Reddes av boligbygging

Også Nav-rådgiveren legger vekt på at situasjonen er annerledes nå enn da finanskrisa slo til høste n2008.

– Da var vi allerede på vei inn i en nedgangskonjunktur og ledigheten var stigende innen bygg og anlegg og til dels industrien. Da finanskrisen kom gjorde dette situasjonen akutt verre, og vi så en svært rask stigning i antall ledige, både permitterte og ikke-permitterte. I dag er vi i en annen situasjon. Boliginvesteringene er nå svært høye, og den høye befolkningsveksten gjør at dette trolig vil holde seg også neste år. Det betyr at nedgangen i ledigheten innen bygg og anlegg trolig vil fortsette, og at det er lite sannsynlig at vi får så mange permitterte som i 2008/2009, da både bygge- og anleggsnæringen og eksportindustrien permitterte mange arbeidstakere, sier Sørbø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav varslet om skandalen. Så ble han omplassert av sjefen


Flere saker