JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inn i et usikkert år

Mørke skyer preger framtidsutsiktene for tradisjonell industri idet vi går inn i ett nytt år. Mange er allerede permitterte. Fagbevegelsen frykter at flere kan bli det.02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59

linesch@lo-media.no

– Hovedoverskriften må være: Betydelig usikkerhet, sa Fellesforbundets forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen da LO-Aktuelt snakket med han rett før.

Per 15. november i fjor var 785 av Fellesforbundets medlemmer registrert permitterte. Den største andelen var å finne i Hordaland og Vest-Agder.

LES MER: Store problemer for skipsverftene

– Vi går inn i 2012 med betydelig usikkerhet. På den ene siden har vi en situasjon der investeringsnivået på norsk sokkel er rekordhøyt. For offshore og leverandørindustrien har det vært høyt aktivitetsnivå og det ser ut til å holde seg høyt også i 2012 og i årene fremover. Også innenfor bygg og anlegg er det store investeringer og nybygging. Vi venter et relativt bra aktivitetsnivå også i 2012, sier Gabrielsen.

Problemene er i følge Gabrielsen hovedsakelig knyttet til den delen av industrien som er avhengig av utenlandske markeder.

– Det gjelder eksportindustrien, men også hotell – og restaurantnæringen som er avhengige av at utlendinger finner det interessant å komme til Norge. For disse næringene er det betydelig usikkerhet, understreker Gabrielsen.

Feil å endre permitteringsreglene

I en situasjon der utsatte næringer kan komme til å måtte redusere aktiviteten, mener Fellesforbundet det var helt feil av regjeringen å stramme inn permitteringsreglene.

Endrede regler for permitteringer trådde i kraft ved nyttår. Det betyr at man må være permittert minst 50 prosent for å få dagpenger.

De to siste årene har man kunnet få dagpenger ved 40 prosent permittering, tilsvarende to arbeidsdager i uka.

Regjeringen foreslår å redusere maksimal permitteringstid fra 52 til 30 uker. De foreslår også at bedriftenes lønnspliktsdager økes fra 5 til 10.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke tok inn over seg kritikken fra Fellesforbundet og LO. Vi kommer til å følge nøye med hvilke konsekvenser innstrammingen får og vil ta det opp med regjeringen dersom vi ser tegn til forverring, sier Gabrielsen.

Bedre rustet enn før finanskrisa

Selv om den økonomiske situasjonen i Europa er vanskelig og usikkerhet, opplever Gabrielsen at norsk industri er bedre rustet nå enn i 2008/2009.

– Men vi er avhengig av at aktiviteten raskt tar seg opp. Markedet er ikke borte, og det vil ta seg opp igjen. Spørsmålet er hvor lang tid det tar.

Han mener regjeringen har tatt de nødvendige hovedgrepene.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre i denne situasjonen er å holde orden i økonomien. Statsbudsjettet for 2012 legger til rette for det. Det er viktig å hindre ytterligere press på krona. Men når det gjelder permitteringsreglene må de raskt kunne reversere endringene hvis vi ser ytterligere tegn til forverring.

LES MER: Forbundsleder Arve Bakke om budsjettet og permitteringsreglene

Fornuftig rentesenking

At Norges Bank på sitt siste rentemøte før nyttår satt ned renten med 0,5 prosent karakteriserer Gabrielsen som en god og fornuftig beslutning.

- Det er et godt bidrag som også vil virke dempende på kronekursen. Dette er helt avgjørende for eksportindustrien i en situasjon preget av så mye usikkerhet, sier han.

Bekymret for landindustrien

I Industri Energi frykter de flere permitteringer i løpet av 2012. Selv om situasjonen ikke oppleves som like akutt som i 2008/09, så mener man at den kan bli like alvorlig for særlig landsbasert industri.

- Ifølge vår forhandlingsavdeling er rundt 800 av våre medlemmer nå permitterte, alle i landbasert eksportindustri, opplyste kommunikasjonssjef Martin Steen til LO-Aktuelt før jul.

35 arbeidere på Sør Norge Aluminium (Søral) på Husnes er blant dem som går inn i det nye året som permitterte. De kan bli permitterte frem til sommeren, ifølge Ørjan Normann, leder for Husnes Kjemiske Fagforening. Han er uenig med bedriften om permitteringene.

- Vi mener våre medlemmer fra før har tatt en så stor byrde at vi er imot disse permitteringene, sier Normann til Industri Energis egen nettside.

Selv om fagforeningen er uenig med bedriften om permitteringene så har de ikke stilt seg på sidelinjen.

- Vi er med på diskusjonene om gjennomføringen av disse permitteringene, vi skal påse at de blir så rettferdig som mulig og i henhold til regelverket, sier han.

Så langt det er mulig, må vi sørge for at byrden blir fordelt, sier Normann.

Som Fellesforbundet er også Industri Energi sterkt kritisk til at regjeringen strammer inn permitteringsreglene.

LES MER: Sier nei til endring av permitteringsreglene

Bekymrede medlemmer

I Norsk Arbeidsmandsforbund har pågangen økt av medlemmer som frykter de kan bli permittert.

– Vi har fått mange forespørsler fra enkeltpersoner og tillitsvalgte om hvilke regler som gjelder og hvordan vi ser på det, og hva Norsk Arbeidsmandsforbund kan gjør hvis mange blir permitterte. Vi har ikke mange tilbakemeldinger på permitteringer så langt, men arbeidere er urolige for hva som kan skje med dem, sier nestleder Helge Haukeland i NAF.

- Flere større firmaer har «tatt grep» og prøver å legge opp til andre arbeidsoppgaver nå om vinteren. De mener nok at de har fått liten tid til dette i fra Navs side. Det er de mindre firmaene og spesialfirmaene som sliter mest. De har få alternativer til annet arbeid om vinteren, sier Haukeland.

Han mener vinterværet vi får, vil ha betydning for om det blir få eller mange permitteringer.

– Det er store bevilgninger og aktiviteter på samferdselssiden, men det er vanskelig med mindre og avsluttende arbeid på denne årstiden. Streng kulde eller mye snø vil være avgjørende, sier Haukeland.

Krisen i Europa diskuteres, men han tror ikke den vil ha utslagsgivende effekt i bransjer forbundet har medlemmer.

– Jeg tror ikke vi blir rammet så hardt, selv om det er utenkelig at vi ikke skal merke noe. Forskjellen på Norge og de fleste andre land er at vi har penger og ikke trenger å låne for å investere. De fleste andre land i Europa har ikke friske penger, og er i tillegg belånt til langt over pipa, sier Haukeland.

Som normalt i fiskeindustrien

Nestleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) opplever ikke situasjonen for fiskeindustrien som uvanlig.

- Vi har ikke noe samordnet tall på dette, men vi ser ikke mer permisjoner i næringen nå enn vi har gjort tidligere, sier Aker Hansen. De følger situasjonen i Europa, men Aker Hansen tror ikke den vil påvirke NNN-medlemmer i noen særlig grad.

- Overordnet frykter ikke vi at næringsmiddelindustrien skal bli rammet. Det kan jo være at vi tar feil, men vi opplever i hvert fall ikke noe massivt trykk fra medlemmene om dette og forventer det heller ikke i året som kommer, sier Aker Hansen. Heller ikke finanskrisen i 2008/09 rammet næringene i stor grad.

- Men våre medlemmer er alltid i omstilling. Så i dag går store deler av næringsmiddelindustrien godt, sier Aker Hansen.

Nav: Stor usikkerhet

Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, mener Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

Ved utgangen av november i fjor var 6.163 personer permitterte. Det utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Tallene fra NAV viser at det er i industri og bygg og anlegg de fleste permitteringene er kommet. Mest utsatt er fylkene Hordaland, Nordland og Telemark. Sammenlignet med tall fra 2009 og 2010 har langt færre vært permittert i 2011.

Den såkalte varslerstatistikken kan gi signal om hvordan de nærmeste månedene blir. For hvis en arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller permittering av minst ti arbeidstakere må det meldes til Nav. Det gir Nav mulighet til å lage en varslingsstatistikk over forhåndmeldte driftsinnskrenkninger. Ved utgangen av november lå det inne varsler fra 38 arbeidsplasser, inkludert mulig permittering/oppsigelser av 1.071 personer.

De forhåndsmeldte driftsinnskrenkningene blir registrert den måneden meldingen mottas av Nav. Driftsinnskrenkningene blir ikke nødvendigvis iverksatt etter 30 dager, men kan være spredt utover et større tidsrom, opplyser Nav på sin nettside.

– Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen på arbeidsmarkedet er nå stor, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Utredningsseksjonen i Nav.

– Særlig gjelder dette situasjonen i Europa. Veksten blir trolig svært lav i Europa det neste året, og dette vil merkes i eksportindustrien i Norge. Vi ser allerede at ledigheten her har økt noe de siste månedene, og denne utviklingen regner vi med vil fortsette. I vår siste prognose har vi lagt til grunn at det vil bli omtrent 5.000 flere ledige i løpet av det kommende året. Det aller meste av dette vil komme i tradisjonell eksportindustri, og en del av det vil også være permitteringer, sier Sørbø.

Reddes av boligbygging

Også Nav-rådgiveren legger vekt på at situasjonen er annerledes nå enn da finanskrisa slo til høste n2008.

– Da var vi allerede på vei inn i en nedgangskonjunktur og ledigheten var stigende innen bygg og anlegg og til dels industrien. Da finanskrisen kom gjorde dette situasjonen akutt verre, og vi så en svært rask stigning i antall ledige, både permitterte og ikke-permitterte. I dag er vi i en annen situasjon. Boliginvesteringene er nå svært høye, og den høye befolkningsveksten gjør at dette trolig vil holde seg også neste år. Det betyr at nedgangen i ledigheten innen bygg og anlegg trolig vil fortsette, og at det er lite sannsynlig at vi får så mange permitterte som i 2008/2009, da både bygge- og anleggsnæringen og eksportindustrien permitterte mange arbeidstakere, sier Sørbø.

02.01.2012
12:21
16.12.2013 17:59Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

LOs sjeføkonom: Norges Bank hever renta altfor mye

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig


Flere saker