JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EØS-slag i lagmannsretten

Det er tolkningen av EØS-retten som er kjernen i denne saken, sa statens advokat Pål Wennerås da ankesaken om allmenngjøring fortsatte i Borgarting lagmannsrett onsdag.21.03.2012
20:49
16.12.2013 18:43

eline@lomedia.no

– Konsekvensene av NHOs argumentasjon er at det er lite annet enn minstesatser som kan allmenngjøres. Da undergraves selve allmenngjøringsloven. Vinner de fram vil det også få betydning både for tariffavtaler som er allmenngjort i dag, og framtidig allmenngjøring.

Det var budskapet fra regjeringsadvokatens Pål Wennerås, som representerer staten i ankesaken som går i Borgarting lagmannsrett denne og neste uke.

For mer om bakgrunnen for saken og NHO-advokatens argumentasjon ved rettssakens start, se her.

– Uhyre viktig sak for staten

Wennerås påpekte at saken tilsynelatende er avgrenset, men at NHO, ved de ni verftene som står bak saken, går til angrep på de mest sentrale delene av allmenngjøringsloven.

– Allmenngjøring er et av statens viktigste verktøy for å verne den norske modellen og for å unngå sosial dumping. Så det blir ikke stort mer prinsipielt enn dette. Denne saken er uhyre viktig fra statens ståsted, understreket Wennerås.

Efta-domstolen bindene?

Regjeringsadvokaten svarte på tiltale, etter at NHO-advokat Ingvald Falch på ankesakens første dag mente det var sensasjonelt at staten gikk imot å legge Efta-domstolens kjennelse i saken til grunn.

– Efta-domstolen har kommet med en rådgivende uttalelse. Om dette er et oppsiktsvekkende standpunkt eller ei blir feil innfallsvinkel. Vår Høyesterett har slått fast at Efta-domstolen ikke binder norske domstoler, de gir rådgivende uttalelser. Høyesterett sier at Efta-domstolen skal tillegges betydelig vekt. Men hvorvidt og i hvilken grad deres kjennelse skal legges til grunn, er opp til lagsmannsretten. Nasjonale domstoler har både myndighet og plikt til å vurdere dette, ifølge Høyesterett, argumenterte Wennerås.

– Dekning i EØS

Kjennelsen fra Efta-domstolen ga de ni verftene medhold i at dekking av utgifter til reise, kost og losji ikke kan allmenngjøres fordi det strider med EØS-retten. Utenbystillegget på 20 prosent overlot de til lagmannsretten å ta stilling til, mens ordningen med allmenngjort arbeidstid og overtidsbetalt fikk godkjentstempel.

Statens standpunkt er at alle disse delene av allmenngjøringen er forenlig med EØS-avtalen og Utstasjoneringsdirektivet.

Også Wennerås' innlegg tyder på at det er om utenbystillegget den hardeste kampen står.

– Efta-domstolen sier at et slikt tillegg kan være forenlig med utstasjoneringsdirektivet så lenge tillegget utgjør en minstesats. Det mener vi helt klart at det gjør. Det kreves også at det gjøres en egen vurdering av utenbystillegget opp mot EØS-avtalens artikkel 36 (artikkelen om fri flyt av tjenester, red.anm). Man kan si at tillegget er en restriksjon (på den frie flyten, red.anm), men at den går klar fordi dette er et legitimt hensyn. Sosial trygghet for arbeidstakere er godkjent som et legitimt hensyn i EØS-retten.

Andre slike hensyn er ifølge Wennerås at tiltakene er ment å bidra til å unngå sosial dumping, unngå urettferdig konkurranse og å beskytte arbeidere.

– Så må man vurdere om disse hensynene er egnet og nødvendige, sa Wennerås.

Lønnsdannelsen

Regjeringsadvokaten gikk også inn på NHOs påstand om at deler av allmenngjøringsordningen har en smak av proteksjonisme.

– Allmenngjøringen er tilpasset det norske systemet for lønnsdannelse. Man er forsiktig med å allmenngjøre, fordi det kan danne et lønnsgulv som forstyrrer denne mekanismen. Blir forskjellene for store, må imidlertid allmenngjøringen være så omfattende at gapet minker mellom de allmenngjorte satsene og gjennomsnittslønna, sa Wennerås. Han understreket at dersom ankepartens, altså NHO og verftenes, synspunkter på ordningen vinner fram, vil det være en betydelig beskjæring av hele allmenngjøringsordningen. Over tid kan dette undergrave tariffavtalene, mente han.

– Det vil igjen påvirke organisasjonsgraden, og på sikt hele systemet for lønnsdannelse.

Store forskjeller

Også LOs advokat Håkon Angell slapp til i Lagmannsretten onsdag. Han brukte mye tid på å gjennomgå Verkstedoverenskomstens (VO) historie og oppbygging. Blant annet er det avgjørende å forstå at VO er en minstelønnsoverenskomst.

– Det er store forskjeller mellom de allmenngjorte grunnsatsene utenlandske arbeidere går på og de faktiske satsene ellers i bransjen, understreket Angell. Det ha mange årsaker, blant annet at en lang rekke andre tillegg ikke er allmenngjort.

Angell viste til at verftene har tilgang til kompetent og erfaren arbeidskraft fra Øst-Europa som kun betales minstesatsene.

– Østeuroeiske fagutdannelser godkjennes ikke i Norge, og de avlønnes dermed som ufaglærte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.03.2012
20:49
16.12.2013 18:43Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

Atle Møller

Silje er lærling i Securitas. Hun forstår godt hvorfor vekterne streiker for henne


Flere saker