JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO: Tap vil føre til urolig arbeidsmarked

Vinner NHO fram med sitt syn i saken om allmenngjøringen vil ikke lenger LO kunne støtte krav om å allmenngjøre tariffavtaler. Forholdene mellom partene vil forverres, sa LO-advokat Håkon Angell i Lagmannsretten onsdag.28.03.2012
21:38
16.12.2013 18:47

eline@lomedia.no

LO-advokaten rettet en kraftig advarsel til de tre lagdommerne i Borgarting om alvorlige konsekvenser dersom de tar anken fra NHO og ni verft til følge. Anken gjelder allmenngjøringen av en rekke tillegg innenfor Verkstedoverenskomsten, tillegg NHO mener EØS-retten gjør det ulovlig å allmenngjøre.

Her finner du mer om bakgrunnen for rettssaken og forhandlingene i Lagmannsretten så langt.

Onsdag var det tid for regjeringsadvokatens og LO-advokatens prosedyre. De argumenterte for ordningen slik den fungerer i dag, og ba om at alle påstander om at deler av den er ulovlig avvises av Lagmannsretten.

Ringe verdi

– Vi utfordres her på om det er lov med ordinære minstesatser på ulempetillegg for å jobbe hjemmefra (utenbystillegget på 20 prosent av lønna), samt grunnleggende saker som å få dekket kostnader til reise, kost og losji. Dette går mye lenger enn den svenske Laval-saken. De mulige konsekvensene er svært store, advarte Angell.

Han sa at dersom NHO får Lagmannsretten med på at det er ulovlig å allmenngjøre disse tilleggene, samt overtidsbetaling og arbeidstid, så vil ikke lenger allmenngjøringsordningen beskytte det være seg utenlandske eller norske arbeidere.

– Da vil allmenngjøringen få det som kalles «ringe verdi». LO vil ikke lenger kunne gi sin tilslutning til begjæringer om allmenngjøring. Vi vil ikke kunne bidra til å legitimere et så lavt lønnsgulv, sa Angell.

Settes tilbake

Angell advarte mot at et legalisert lønnsgulv – uten utenbystillegg og dekking av reise, kost og losji – vil ha en betydelig smitteeffekt.

– Det gjelder ikke bare til andre allmenngjorte områder, nå i bygg og renhold. Det gjelder andre områder som preges av useriøsitet, som fisk, kjøtt og hotell og restaurant. Konsekvensen av dette er at uroen i arbeidsmarkedet vil blusse opp igjen. Uten allmenngjøring vil man møte krav om lokale sympatiaksjoner i et hittil ukjent omfang.

Angell mente at forholdet mellom partene i arbeidslivet klart ville forverres, noe som utgjør «en høyst reell trussel» mot den norske samarbeidsmodellen. Også oppslutningen om EØS-avtalen vil påvirkes, påpekte Angell.

– Vi ser EØS-skepsis i flere saker, nylig i postdirektivet og vikarbyrådirektivet. Taper vi her, vil dette utvikle seg videre.

Les mer her om økende skepsis til EØS i fagbevegelsen.

Alvorlig undergraving

Regjeringsadvokat Pål Wennerås understreket også at konsekvensen dersom NHOs anke vinner fram, er at utenlandske arbeideres beste undergraves alvorlig.

– Store lønnsforskjeller knyttet til billig, ekstern arbeidskraft undergraver faste ansettelser og fortrenger innenlandsk arbeidskraft over på velferdsytelser. Det svekker organisasjonsgraden, og dermed legitimiteten til de kollektive avtalene, sa Wennerås.

Han brukte store deler av prosedyren på å argumentere for at det er utstasjoneringsdirektivet, og ikke EØS-avtalens artikkel 36 om fri fly av tjenester, som skal legges til grunn når Lagmannsretten når den skal vurdere om arbeidstid og overtid kan allmenngjøres. Hans poeng var at direktivet nå er fortolket slik at det totalharmoniserer området, altså setter et tak på ytelsene i tillegg til et gulv. Da skal ifølge Wennerås ikke EØS-avtalen trekkes inn konkret i vurderingen.

Regjeringsadvokaten poengterte også at det er Lagmannsrettens oppgave å avgjøre om et tiltak, i dette tilfellet allmenngjøringen, objektivt sett tjener formålet – i dette tilfellet å beskytte arbeiderne. Han avviste NHOs påstand om det omstridte utenbystillegget i bunn og grunn er til ulempe for utenlandske arbeidere fordi det gjør dem mindre konkurransedyktige. Tvert imot fremmer det objektivt sett en beskyttelse av arbeidstakerne, mente han.

– Det er helt åpenbart at tillegget ikke har noen utestengingseffekt. Og det er fortsatt betydelige forskjeller mellom allmenngjort minstelønn og gjennomsnittlig lønn på overenskomsten.

Offentlig orden

De tilleggene Eftadomstolen i sin rådgivende uttalelse klart fant ulovlige, var dekking av reise, kost og losji. Her har NHO argumentert med at EØS-retten krever at fundamentale samfunnsinteresser står på spill, etter et krav om det som i EØS-retten kalles hensyn til «offentlig orden».

– Bigami ble trukket fram som et eksempel på offentlig orden-hensyn. Her må vi ned på jorda, sa Wennerås. Han viste blant annet til en sak der Tyskland påberopte seg «offentlig orden» i en sak for å få forbudt laservåpenspill, noe han mente måtte regnes som temmelig mye mindre alvorlig enn den aktuelle allmenngjøringssaken.

– Dersom utsendte arbeidere selv må dekke utgiftene til reise, kost og losji ut fra en allmenngjort minstelønn nærmer vi oss kraftig noe som må komme inn under offentlig orden, hevdet han.

Nasjonal vurdering

Wennerås gjentok sitt syn fra innledningsforedraget om at Borgarting må gjøre en egen vurdering i denne saken, og ikke automatisk følge Efta-domstolen slik NHO krever på de punktene der de har fått medhold.

– Det er klart at den rådgivende uttalelsen skal tillegges vesentlig vekt. Men Høyesterett understreker at den nasjonale domstolen har både myndighet og plikt til å selvstendig vurdere saken, påpekte han.

Rettens administrator, Nils Ihlen Ramm, antydet at dom tidligst kan ventes i midten av mai.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.03.2012
21:38
16.12.2013 18:47Mest lest

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

Øystein Windstad

Før hjalp majoren bøndene med å passe på dyr på beite. Nå skal han kontrollere de private barnehagene

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Brian Cliff Olguin

Ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk

Ole Palmstrøm

Nå starter arbeidet med tillitsreformen. Slik skal det skje

MER STRØM:  – Vi kan ikke belage oss på økt kraftimport for å dekke forbruket vårt. Da kan det fort bli så dyrt at smelteverksindustrien går under, frykter Stian Nordal Jensen, tillitsvalgt i fagforbundet Industri Energi. Han jobber ved et av smelteverkene til bedriften Alcoa.

MER STRØM:  – Vi kan ikke belage oss på økt kraftimport for å dekke forbruket vårt. Da kan det fort bli så dyrt at smelteverksindustrien går under, frykter Stian Nordal Jensen, tillitsvalgt i fagforbundet Industri Energi. Han jobber ved et av smelteverkene til bedriften Alcoa.

Jan-Erik Østlie

Klubbleder Stian frykter for jobb-framtida: 10 øres stigning i strømprisen, gir gigantregning for smelteverket

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Colourbox

Feriepenger for dagpenger på bordet i budsjettforhandlingene


Flere saker