JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åpner for vertikale avtaler

Vertikale tariffavtaler, tariffhopping og grensetvister vil bli diskutert på LO-kongressen neste år. I dag presenteres grunnlaget for debatten.05.07.2012
07:38
16.12.2013 19:41

torgny.hasaas@lomedia.no

Da Fellesforbundets leder Arve Bakke argumenterte for vertikale tariffavtaler på Fellesforbundets landsmøte i fjor høst, skapte det stor uro innad i LO, spesielt forbundene Handel og Kontor (HK) og Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) reagerte på utspillet.

En arbeidsgruppe i LO, ledet av nestleder Tor-Arne Solbakken legger i dag fram en utredning hvor de blant annet ser på dette forslaget og anbefaler at det blir satt i gang et prøveprosjekt med vertikale avtaler i enkelte bedrifter.

– Kommer dette til å bli en viktig debatt på neste års LO-kongress?

– Denne utredningen er en enstemmig innstilling, så hvis utvalgsmedlemmene har hatt ryggdekning bakover, bør det ikke bli så stor strid. Men det er sikkert noen som vil ha skarpere vedtak og noen som vil at vi skulle ha gått lenger, sier utvalgsleder Solbakken.

– Det som er viktig i alle forslagene er at det skal gi LO økt tariffpolitisk styrke, understreker Solbakken.

Forslagene fra arbeidsgruppen blir viktige innspill i organisasjonsdebatten i LO fram mot neste års kongress. Utredningen har fått tittelen «Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke» og drøfter en rekke vesentlige organisasjonsutfordringer LO har.

Konkurrer om de samme arbeidstakerne

Arbeidsgruppa ble nedsatt i januar 2011. Den skulle blant annet se på det som på stammespråket blir kalt grensetvister. Grensetvister innebærer at to ulike forbund konkurrerer om de samme medlemmene og begge mener at de har rett til å opprette tariffavtale.

De siste årene har det vært noen opprivende grensetvister. Et eksempel er organiseringen i Bring-konsernet der både Postkom og Transportarbeiderforbundet har krevd medlemmene. Et annet eksempel er BIS Production Partner på Herøya hvor både Industri Energi og Fellesforbundet har krevd organisasjonsretten til de fagorganiserte.

Arbeidsgruppa sier at disse sakene har blitt mer komplisert de siste årene og at sakene oftere krever en juridisk utgreiing enn det var behov for tidligere. Til tross for sakene er mer komplisert mener utvalget at det er behov for å korte ned saksbehandlingstida.

Et viktig poeng er at det ofte oppstår grensetvister i forbindelse med nye områder med nye medlemmer og at det er viktig at de får et raskt svar på hvor de skal være organisert. Det blir foreslått at forbundene og LO derfor får knappe saksbehandlingsfrister slik at uenigheten kan løses raskt.

Flere parter i tariffavtalen

Utvalget mener det er viktig at forbundene inngår frivillige grenseavtaler og at LO oppretter et søkbart arkiv over slike avtaler. Og at det blir informert godt om disse avtalene blant de tillitsvalgte på grunnplanet slik at det ikke oppstår unødige konflikter.

En annen måte å løse slike konflikter på er at det er flere forbund er del i tariffavtalen. I dag er det høyst uvanlig i privat sektor. Et eksempel utvalget trekker fram er bussbransjeavtalen, der de trte LO-forbundene Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet, Fagforbundet og det YS-tilsluttede Yrkestrafikkforbundet deler samme tariffavtale. Hvis profesjonsforbund skal ha en rolle i privat sektor, er det nødvendig med avtaler som strekker seg over forbundsgrensene, mener arbeidsgruppa.

Vertikale avtaler

Når det gjelder vertikale avtaler i privat sektor, går ikke utvalget så langt som Arve Bakke ønsket. Bakgrunnen for Bakkes forslag var at i mange av virksomhetene der Fellesforbundet har medlemmer blir skillet mellom arbeider og funksjonær mer og mer visket ut. Mange fagarbeidere utfører også kompliserte ingeniørlignende operasjoner.

Fellesforbundet har opplevd en lekkasje av medlemmer til andre forbund også utenfor LO, når fagarbeidere videreutdanner seg. Ved å oppheve skillet mellom funksjonær- og arbeideroverenskomstene håper Bakke å beholde medlemmene lenger.

Men fra HK og FLT ble Bakkes utspill på landsmøtet oppfattet som en opptrapping av kampen om medlemmene mellom LO-forbund.

Utvalget foreslår at det tas kontakt med NHO for å finne noen bedrifter som kan tenke seg å være med i et prøveprosjekt. Det blir foreslått å etablere en felles forhandlingsorganisasjon som forhandler lønn, arbeidstid og andre forhold av felles interesse på den enkelte bedrift. Altså ikke at det skal være et forbund som får eierskap til avtalen alene.

Tariffhopping

Det dukker stadig opp eksempler på at arbeidsgivere har byttet arbeidsgivertilknytning for å komme over på en billigere tariffavtale. Utvalget har også drøftet dette, som gjerne kalles tariffhopping. Men kommer ikke med noen fasitløsning. Fra LOs side bør det være en målsetting å harmonisere tariffavtalene på alle områder slik at det ikke blir mye å tjene for en arbeidsgiver å bytte arbeidsgiverforening, er utvalgets konklusjon.

En ser for seg at økt konkurranse på arbeidsgiversiden i tiden framover vil kunne bidra til flere overganger mellom arbeidsgiverorganisasjonene for å oppnå den økonomisk sett meste gunstige tariffavtalen. Et eksempel utvalget trekker fram er overgang fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke til NHO innen Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK-området).

Utvalget drøfter også erfaringene med organisasjonsstrukturen innen Spekter-området. Da NAVO (nå Spekter) ble opprettet i 1993, ble det også etablert et helt eget tariffsystem for dette området. Tariffsystemet er mer virksomhetsrettet enn bransjerettet. Utvalget oppsummerer at dette har noen positive sider, blant annet at man unngår grensetvister. Men det har også noen negative sider ved at forbundene får ikke utnyttet sin tariffpolitiske styrke fordi forhandlingene skjer i den enkelte virksomheten og ikke på bransjenivå.

LO har ikke evaluert dette tariffsystemet, og utvalget mener det er viktig å få gjort det, fordi Spekter nå er i en posisjon hvor de er mer aktive konkurrenter til Virke og NHO, og det kan åpne for tariffhopping. Siden 2006 har Spekter vært åpen for private virksomheter i direkte konkurranse med Virke og NHO.

En offentlig arbeidsgiverforening

Årets tariffoppgjør har vist at det er behov for å se nærmere på forhandlingsordningen i offentlig sektor. Det er snakk om å endre statens arbeidsgiverorganisering ved at det opprettes en statlig og/eller offentlig arbeidsgiverforening. Utvalget tror at det vil medføre økt press på modellen med en enhetlig hovedtariffavtale for alle virksomheter og arbeidstakergrupper i statlig sektor.

– Les også: Flåthen varsler endringer

Sektoren «frivillige organisasjoner» består av ansatte i medlemsorganisasjoner eller organisasjoner med sosiale eller allmennyttige formål. I dag er de organisert i mange ulike forbund. Utvalget mener at det er behov for å gjennomgå dette organisasjonsområdet.

Utvalget har bestått av:

– Tor-Arne Solbakken, LO

– Anders Skattkjær, Fellesforbundet

– Geir Mosti, Fagforbundet

– Erna Hagensen, Arbeidsmandsforbundet

– Tone Rønoldtangen, LO Stat

– Fredrik Oftebro, NTL

– Vidar Hennum, EL & IT Forbundet

– Anne Berit Aker Hansen, Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbundet

– Rigmor Hogstad, FO

– Torbjørn Reigstad, Transportarbeiderforbundet

– Leif Sande, Industri Energi

– Bjørn Mietinen, Handel og Kontor

– Jonny Simmenes , FLT

Kristine Nergaard, Fafo, (sekretariat). Opprinnelig var også Torgeir Aarvaag Stokke med i sekretariatet, men han døde i julehelgen.

Sekretær for utvalget har vært lederen av LOs forhandlingsavdeling, Knut Bodding.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.07.2012
07:38
16.12.2013 19:41Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Øyvind Aukrust

4.000 vektere kan miste tillegg i lønna: – Dette er et helt hårreisende krav av NHO, mener topptillitsvalgt

Hanna Skotheim

Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Martin Guttormsen Slørdal

Gunvor (81) har slitt ut åtte motorsager: – Jeg har mange trær på samvittigheten

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

Ole Palmstrøm

Derfor advarer vaskeriene mot å vaske arbeidsklærne hjemme

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Håvard Sæbø

Hvem kan få lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør? Disse fikk et ekstra løft sist

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjøret: Slik foregår meklingen

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Kommentar

Ihne Pedersen

«Norske journalister kjøper NHOs skambud til vanlige folk», skriver Mímir Kristjánsson

Debatt

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Colourbox.com

«Lederen i Sykepleierforbundet mener jeg har misforstått sykepleierlønna. Det er feil»

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Leif Martin Kirknes

Innspurten på lønnsoppgjøret er i gang: – Streik er en mulighet, sier LO-lederen

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Colourbox.com

Feriepenger på dagpenger blir ikke trukket i skatt i juni

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Dorthe Karlsen

2500 medlemmer av Arbeidsmandsforbundet kan gå ut i streik søndag

JUBLER: Peter Barkar, hovedtillitsvalgt i Implenia fram t il 15. april, jubler over at utenlandske anleggsarbeidere som ikke kommer seg på jobb, skal få kompensasjon med etterbetaling fra 29. januar. Bildet er tatt før korona en kom, da han fortsatt kunne møte opp på kontoret på Lysaker.

JUBLER: Peter Barkar, hovedtillitsvalgt i Implenia fram t il 15. april, jubler over at utenlandske anleggsarbeidere som ikke kommer seg på jobb, skal få kompensasjon med etterbetaling fra 29. januar. Bildet er tatt før korona en kom, da han fortsatt kunne møte opp på kontoret på Lysaker.

Sissel M. Rasmussen

De kom seg ikke på jobb: Nå skal EØS-pendlerne få kompensasjon for inntektstapet

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Emmie Olivia Kristiansen

Regjeringen vil fjerne særaldersgrensa for 200.000 offentlige ansatte


Flere saker