JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åpner for vertikale avtaler

Vertikale tariffavtaler, tariffhopping og grensetvister vil bli diskutert på LO-kongressen neste år. I dag presenteres grunnlaget for debatten.05.07.2012
07:38
16.12.2013 19:41

torgny.hasaas@lomedia.no

Da Fellesforbundets leder Arve Bakke argumenterte for vertikale tariffavtaler på Fellesforbundets landsmøte i fjor høst, skapte det stor uro innad i LO, spesielt forbundene Handel og Kontor (HK) og Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) reagerte på utspillet.

En arbeidsgruppe i LO, ledet av nestleder Tor-Arne Solbakken legger i dag fram en utredning hvor de blant annet ser på dette forslaget og anbefaler at det blir satt i gang et prøveprosjekt med vertikale avtaler i enkelte bedrifter.

– Kommer dette til å bli en viktig debatt på neste års LO-kongress?

– Denne utredningen er en enstemmig innstilling, så hvis utvalgsmedlemmene har hatt ryggdekning bakover, bør det ikke bli så stor strid. Men det er sikkert noen som vil ha skarpere vedtak og noen som vil at vi skulle ha gått lenger, sier utvalgsleder Solbakken.

– Det som er viktig i alle forslagene er at det skal gi LO økt tariffpolitisk styrke, understreker Solbakken.

Forslagene fra arbeidsgruppen blir viktige innspill i organisasjonsdebatten i LO fram mot neste års kongress. Utredningen har fått tittelen «Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke» og drøfter en rekke vesentlige organisasjonsutfordringer LO har.

Konkurrer om de samme arbeidstakerne

Arbeidsgruppa ble nedsatt i januar 2011. Den skulle blant annet se på det som på stammespråket blir kalt grensetvister. Grensetvister innebærer at to ulike forbund konkurrerer om de samme medlemmene og begge mener at de har rett til å opprette tariffavtale.

De siste årene har det vært noen opprivende grensetvister. Et eksempel er organiseringen i Bring-konsernet der både Postkom og Transportarbeiderforbundet har krevd medlemmene. Et annet eksempel er BIS Production Partner på Herøya hvor både Industri Energi og Fellesforbundet har krevd organisasjonsretten til de fagorganiserte.

Arbeidsgruppa sier at disse sakene har blitt mer komplisert de siste årene og at sakene oftere krever en juridisk utgreiing enn det var behov for tidligere. Til tross for sakene er mer komplisert mener utvalget at det er behov for å korte ned saksbehandlingstida.

Et viktig poeng er at det ofte oppstår grensetvister i forbindelse med nye områder med nye medlemmer og at det er viktig at de får et raskt svar på hvor de skal være organisert. Det blir foreslått at forbundene og LO derfor får knappe saksbehandlingsfrister slik at uenigheten kan løses raskt.

Flere parter i tariffavtalen

Utvalget mener det er viktig at forbundene inngår frivillige grenseavtaler og at LO oppretter et søkbart arkiv over slike avtaler. Og at det blir informert godt om disse avtalene blant de tillitsvalgte på grunnplanet slik at det ikke oppstår unødige konflikter.

En annen måte å løse slike konflikter på er at det er flere forbund er del i tariffavtalen. I dag er det høyst uvanlig i privat sektor. Et eksempel utvalget trekker fram er bussbransjeavtalen, der de trte LO-forbundene Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet, Fagforbundet og det YS-tilsluttede Yrkestrafikkforbundet deler samme tariffavtale. Hvis profesjonsforbund skal ha en rolle i privat sektor, er det nødvendig med avtaler som strekker seg over forbundsgrensene, mener arbeidsgruppa.

Vertikale avtaler

Når det gjelder vertikale avtaler i privat sektor, går ikke utvalget så langt som Arve Bakke ønsket. Bakgrunnen for Bakkes forslag var at i mange av virksomhetene der Fellesforbundet har medlemmer blir skillet mellom arbeider og funksjonær mer og mer visket ut. Mange fagarbeidere utfører også kompliserte ingeniørlignende operasjoner.

Fellesforbundet har opplevd en lekkasje av medlemmer til andre forbund også utenfor LO, når fagarbeidere videreutdanner seg. Ved å oppheve skillet mellom funksjonær- og arbeideroverenskomstene håper Bakke å beholde medlemmene lenger.

Men fra HK og FLT ble Bakkes utspill på landsmøtet oppfattet som en opptrapping av kampen om medlemmene mellom LO-forbund.

Utvalget foreslår at det tas kontakt med NHO for å finne noen bedrifter som kan tenke seg å være med i et prøveprosjekt. Det blir foreslått å etablere en felles forhandlingsorganisasjon som forhandler lønn, arbeidstid og andre forhold av felles interesse på den enkelte bedrift. Altså ikke at det skal være et forbund som får eierskap til avtalen alene.

Tariffhopping

Det dukker stadig opp eksempler på at arbeidsgivere har byttet arbeidsgivertilknytning for å komme over på en billigere tariffavtale. Utvalget har også drøftet dette, som gjerne kalles tariffhopping. Men kommer ikke med noen fasitløsning. Fra LOs side bør det være en målsetting å harmonisere tariffavtalene på alle områder slik at det ikke blir mye å tjene for en arbeidsgiver å bytte arbeidsgiverforening, er utvalgets konklusjon.

En ser for seg at økt konkurranse på arbeidsgiversiden i tiden framover vil kunne bidra til flere overganger mellom arbeidsgiverorganisasjonene for å oppnå den økonomisk sett meste gunstige tariffavtalen. Et eksempel utvalget trekker fram er overgang fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke til NHO innen Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK-området).

Utvalget drøfter også erfaringene med organisasjonsstrukturen innen Spekter-området. Da NAVO (nå Spekter) ble opprettet i 1993, ble det også etablert et helt eget tariffsystem for dette området. Tariffsystemet er mer virksomhetsrettet enn bransjerettet. Utvalget oppsummerer at dette har noen positive sider, blant annet at man unngår grensetvister. Men det har også noen negative sider ved at forbundene får ikke utnyttet sin tariffpolitiske styrke fordi forhandlingene skjer i den enkelte virksomheten og ikke på bransjenivå.

LO har ikke evaluert dette tariffsystemet, og utvalget mener det er viktig å få gjort det, fordi Spekter nå er i en posisjon hvor de er mer aktive konkurrenter til Virke og NHO, og det kan åpne for tariffhopping. Siden 2006 har Spekter vært åpen for private virksomheter i direkte konkurranse med Virke og NHO.

En offentlig arbeidsgiverforening

Årets tariffoppgjør har vist at det er behov for å se nærmere på forhandlingsordningen i offentlig sektor. Det er snakk om å endre statens arbeidsgiverorganisering ved at det opprettes en statlig og/eller offentlig arbeidsgiverforening. Utvalget tror at det vil medføre økt press på modellen med en enhetlig hovedtariffavtale for alle virksomheter og arbeidstakergrupper i statlig sektor.

– Les også: Flåthen varsler endringer

Sektoren «frivillige organisasjoner» består av ansatte i medlemsorganisasjoner eller organisasjoner med sosiale eller allmennyttige formål. I dag er de organisert i mange ulike forbund. Utvalget mener at det er behov for å gjennomgå dette organisasjonsområdet.

Utvalget har bestått av:

– Tor-Arne Solbakken, LO

– Anders Skattkjær, Fellesforbundet

– Geir Mosti, Fagforbundet

– Erna Hagensen, Arbeidsmandsforbundet

– Tone Rønoldtangen, LO Stat

– Fredrik Oftebro, NTL

– Vidar Hennum, EL & IT Forbundet

– Anne Berit Aker Hansen, Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbundet

– Rigmor Hogstad, FO

– Torbjørn Reigstad, Transportarbeiderforbundet

– Leif Sande, Industri Energi

– Bjørn Mietinen, Handel og Kontor

– Jonny Simmenes , FLT

Kristine Nergaard, Fafo, (sekretariat). Opprinnelig var også Torgeir Aarvaag Stokke med i sekretariatet, men han døde i julehelgen.

Sekretær for utvalget har vært lederen av LOs forhandlingsavdeling, Knut Bodding.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.07.2012
07:38
16.12.2013 19:41Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Erlend Angelo

Nortura-ansatte frykter for både egen og selskapets framtid: – Det er trist

Kommentar

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun kan leve med kompromisset om kontantstøtten. (Illustrasjonsfoto)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun kan leve med kompromisset om kontantstøtten. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

«Det er all grunn til å glede seg over at kontantstøtten synes å være på vei ut»

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten


Flere saker