JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Noen har pensjon i tariffavtalen

NHO er prinsipielt imot at pensjonsrettigheter skal tas inn i tariffavtalene. Men der hvor et arbeidsområde i privat sektor springer ut fra offentlig virksomhet er det åpning.08.08.2012
12:48
16.12.2013 19:48

stig.christensen@lomedia.no

Barnehagesektoren er et eksempel her, der de fleste er offentlig ansatte. Men der det er blitt private barnehager, har fagforbundene kjempet for at medlemmene skal ha de samme rettighetene som i offentlig sektor.

Les også: Langt fram til oljekjennelse

– NHO er prinsipielt imot, vi er prinsipielt for og vi slipper ikke taket, sier Ingunn Ottesen i Utdanningsforbundet til LO-Aktuelt/frifagbevegelse.no. Hun bekrefter at de har brukt offentlig sektor som brekkstang.

Nei i industrien

På industriområdet er NHO tunge, og der har det vært tradisjon for at pensjonsrettigheter ikke tas inn i tariffavtalene. Leder av forhandlingsavdelingen i LO, Knut Bodding, sa da også til LO-Aktuelt tidligere i sommer at det er helt uvanlig å ha disse rettighetene i tariffavtalene.

Forsker Geir Veland i Fafo bekrefter dette inntrykket:

– Det er veldig få tariffavtalte pensjonsordninger i privat sektor.

Sykepleierne

Sykepleierne har imidlertid en lov fra 1962 i ryggen. Denne loven gjelder de aller fleste helseinstitusjoner både i offentlig og privat sektor. Alle tariffavtaler som Norsk Sykepleierforbund (NSF) er part i har bestemmelser om pensjon.

Dette er særlig aktualisert nå for Fagforbundets del, som skal i mekling 21. august med NHO Service om pleie- og omsorgsavtalen. Sykepleierne har pensjonsrettighetene med på dette området, noe som blir en brekkstang for Fagforbundet i den forestående meklingen.

Private barnehager

Både Fagforbundet og Unio er part i avtalen med Private Barnehagers Landsforbund (PBL – A), der det er inngått avtaler med ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og AFP. Trygge barnehager (FUS) er også en stor barnehageaktør med tilsvarende pensjonsordninger. Fagforbundet har 6.400 medlemmer innen PBL-området og 1.100 innen FUS-området. Utdanningsforbundet har antakelig minst 5.000 innen de samme to områder.

Også med Virke

Både Fagforbundet og Unio har også tariffoverenskomster med Virke med pensjonsrettigheter i avtalene. Det gjelder på det såkalte HUK-området, nemlig helse, undervisning og kirke. Her har Fagforbundet 4.500 medlemmer.

– Dette gjelder sju overenskomster som korresponderer med offentlig sektor, sier Unni Rasmussen, leder i Fagforbundets forhandlingsavdeling.

De har også standardoverenskomster med uorganiserte arbeidsgivere med snaue 500 medlemmer med samme rettigheter, samt direkte avtaler med barnehager, der arbeidsgiverne ikke er organisert. Samlet utgjør dette snaut 13.000 medlemmer i Fagforbundet.

Posten

Også Postkom fikk tariffestet pensjonsordningene for en del år siden, da Posten Norge AS gikk over til å være et statseid aksjeselskap. Dette gjelder for 20.000 ansatte. De postansatte gikk fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert ordning.

Jernbanen

NSB er et statlig aksjeselskap. Hvis styret i selskapet ønsker å endre pensjonsordningene, må det skje i samråd med de tillitsvalgte. Det kan da tas opp i forbindelse med hovedoppgjøret annethvert år. Hvis man ikke kommer fram til enighet, kan Jernbaneforbundet gå bli streik.

Drøftinger

Det er ulikt nivå på hva tariffavtalene inneholder om pensjon. Noen har nærmest bare nevnt at det skal være en pensjonsordning.

EL & IT Forbundets Jan Olav Andersen sa i sommer til LO-Aktuelt at tidligere kommunale kraftselskaper har formuleringer i tariffavtalene om at man ikke kan endre pensjonsordningene uten etter avtale med tillitsvalgte. Også i Spekter-området er det slike ordninger.

– Det er ikke sterke formuleringer som beskriver pensjonsordningene, men mer at det skal være drøftelser, ifølge Andersen.

I Tine (NNN-området) har man en særavtale som er bundet til tariffavtalens løpetid. Der heter det at pensjonsbestemmelsene ikke kan endres uten at det er enighet om det. Dette er en konsernavtale, og ifølge NNN-leder Jan Erik Pedersen er den nesten like sterk som en tariffavtale.

Mediebransjen

I forbindelse med at det har vært et press fra arbeidsgiverhold for å gå over fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte ordninger, satte Norsk Journalistlag (NJ) og Handel og Kontor spørsmålet på dagsorden for alvor. Både under lønnsoppgjørene i 2004 og i 2006 hadde NJ minstekrav til pensjonsordninger, uførepensjon til alle og krav om reelle lokale pensjonsforhandlinger.

I 2006 fikk man inn i overenskomsten en formulering om at mediebedriftene «skal tilstrebe gode og forutsigbare pensjonsordninger for de ansatte» og regler for lokale forhandlinger om bedriftsinterne tjenestepensjonsordninger. I Riksmeklerens møtebok fra dette oppgjøret er det i tillegg tatt inn en beskrivelse av hvilke minstekrav «gode og forutsigbare pensjonsordninger» må tilfredsstille.

– Det er mediebransjen som er kommet lengst med dette innen privat sektor, sier Fafo-forsker Geir Veland.

Endret bilde

I et mer langsiktig perspektiv kan det være grunn til å fokusere på spørsmålet om tariffesting i større grad fordi risikobildet har endret seg. Før var det arbeidsgiverne som tok risikoen, nå er det i større og større grad arbeidstakerne.

– Grunnlaget er annerledes nå enn for ti år siden. Likevel er det en lang vei til tariffesting i privat sektor, mener Fafo-forsker Veland.

Han minner om at styringsretten står sterkt i NHO, samtidig som LO har et sterkt argument i og med at arbeidstakerne overtar risikoen med innskuddsbaserte pensjonsordninger.

I privat sektor er det liten tradisjon for å ha formuleringer om pensjon i tariffavtalen. Men oljestreiken før sommeren aktualiserte spørsmålet, da Industri Energi krevde nettopp dette.

Pensjonsordningene er i endring, med større risiko for arbeidstakerne, noe som kan føre til at flere ønsker å tariffeste pensjonsrettighetene.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.08.2012
12:48
16.12.2013 19:48Mest lest

YTELSER: NTL-tillitsvalgt Svein-Arild GUllvåg vil ha slutt på kutt i Nav-ytelser.

YTELSER: NTL-tillitsvalgt Svein-Arild GUllvåg vil ha slutt på kutt i Nav-ytelser.

Tormod Ytrehus

Nav-ansatte vil ha slutt på kutt i ytelser: – Ingen blir frisk av at en tar fra dem pengene

Her står to sjåfører og endrer informasjon i et fraktedokument i forbindelse med bytte av tilhenger. Lastebilen og sjåføren som hentet fisken hos Mowi i Nord-Norge skulle egentlig krysset grensen og levert lasten i utlandet. I stedet blir den igjen i Norge. Tilhengeren overtas av et annet kjøretøy, som krysser grensen.

Her står to sjåfører og endrer informasjon i et fraktedokument i forbindelse med bytte av tilhenger. Lastebilen og sjåføren som hentet fisken hos Mowi i Nord-Norge skulle egentlig krysset grensen og levert lasten i utlandet. I stedet blir den igjen i Norge. Tilhengeren overtas av et annet kjøretøy, som krysser grensen.

Stein Inge Stølen

Slik dumper selskapene sjåførlønna. Her bytter falske dokumenter eier

Elise Hauvik unner kollegene sine lønna de har, men synes det er urettferdig at hun tjener mindre.

Elise Hauvik unner kollegene sine lønna de har, men synes det er urettferdig at hun tjener mindre.

Marie von Krogh

Elise tjener mindre enn kolleger. Nå er hun provosert over lønnsøkningen hun har fått

MANGE LAVTLØNTE: Varehandelen er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen av lavtlønte er størst.

MANGE LAVTLØNTE: Varehandelen er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen av lavtlønte er størst.

Håvard Sæbø

Over 600.000 nordmenn tjener dårlig: – Jeg er ikke bare bekymret, men også provosert

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Ole Martin Wold

Bussjåfør Somieh ble angrepet på jobb: – Plutselig kjenner jeg et hardt slag i ansiktet

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Helge Rønning Birkelund

Her er Støre-regjeringens planer for arbeidslivet

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Stein Inge Stølen

Sjåfører kan ha blitt svindlet for over 1000 kroner hver dag

Jan-Erik Østlie

Solberg-regjeringa vil kutte i feriepengar til arbeidslause neste år

Debatt

Signalet fra Equinor til andre aktører blir: Ulovlig innleie er helt ok, skriver Richard Storevik.

Signalet fra Equinor til andre aktører blir: Ulovlig innleie er helt ok, skriver Richard Storevik.

Håvard Sæbø

«Equinor driver med sosial dumping. Nå må selskapet rydde opp», skriver Richard Storevik

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

Nadia Frantzen

AAP-mottakerne kan ikke vente flere måneder. De må ha penger nå, mener Mimir Kristjansson

Carina Arstad (49) kan strikke ved hjelp av en motorisert strikkemaskin. Her får hun litt hjelp av arbeidsleder Mikkel Hegna Eknes og ved siden av står gründer av Aurora verksted, Trine Dreyer.

Carina Arstad (49) kan strikke ved hjelp av en motorisert strikkemaskin. Her får hun litt hjelp av arbeidsleder Mikkel Hegna Eknes og ved siden av står gründer av Aurora verksted, Trine Dreyer.

Hanna Skotheim

På Aurora verksted får Carina (49) en ordinær arbeidshverdag samtidig som hun får den omsorgen hun trenger

Hege Haukeland Liadal har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. (Arkivfoto)

Hege Haukeland Liadal har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. (Arkivfoto)

Rogaland Arbeiderparti (pressefoto)

Bedrageritiltalt Ap-politiker får etterlønn fra Stortinget

I STREIKENS HUS: LO-lederen i prat med Cathrine Runhovde. – Vi mener at det er en veldig god pensjonsordning som ivaretar de viktigste prinsippene. Den er livsvarig og gjør ikke forskjell på kvinner og menn, sier Peggy Hessen Følsvik.

I STREIKENS HUS: LO-lederen i prat med Cathrine Runhovde. – Vi mener at det er en veldig god pensjonsordning som ivaretar de viktigste prinsippene. Den er livsvarig og gjør ikke forskjell på kvinner og menn, sier Peggy Hessen Følsvik.

Morten Hansen

Peggy møtte kulturarbeiderne: – De opplever at arbeidsgiverne legger til rette for streikebryteri

Alf Ragnar Olsen

LO skuffet over at kutt i offentlig sektor videreføres

Cathrine Kahrs

Bjørn Arild mener vi må bruke mindre fossil energi. Selv om det har ført til at han mister jobben

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Tormod Ytrehus

Darbo užmokestis pritraukia darbuotojus migrantus iš Rytų Europos į Norvegiją. Eglei ir Mindaugui buvo svarbesni kiti dalykai

GIKK TIL SAK: Mehmet Karademir ble rammet av nedgang i flytrafikken og mistet jobben på Gardermoen.

GIKK TIL SAK: Mehmet Karademir ble rammet av nedgang i flytrafikken og mistet jobben på Gardermoen.

Jan-Erik Østlie

Mehmet ble sagt opp fra tralletjenesten på Gardermoen. Nå får han fem måneders etterlønn

Javad Parsa / NTB

Slik treffer statsbudsjettet lommeboka

Rønnaug Jarlsbo

Haaken (58): – Ikke alle vet at en skade du pådro deg på 80-tallet, kan gi rett til yrkesskadeerstatning

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Ole Morten Ellevsen og Monica Oshaug, delegater fra Bilpersonalets forening Trøndelag, liker dårlig utviklingen i bussbransjen med små stillingsbrøker og delte skift.

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Ole Morten Ellevsen og Monica Oshaug, delegater fra Bilpersonalets forening Trøndelag, liker dårlig utviklingen i bussbransjen med små stillingsbrøker og delte skift.

Ole Palmstrøm

– Bussbransjen skyter seg selv i foten


Flere saker