JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil avskaffe regionale verneombud

Høyres Torbjørn Røe Isaksen kan bli vår neste arbeidsminister. Noe av det første han vil gjøre er å stoppe de regionale verneombudene.16.10.2012
10:27
16.12.2013 20:33

frode.ronning@lomedia.no

Høyre gjør det knallbra på meningsmålingene, og Torbjørn Røe Isaksen ligger ifølge Dagsavisen godt an til å bli arbeidsminister i en ny mørkeblå regjering. Her forteller han hvordan Høyre ønsker å styre arbeidslivet fra høsten 2013.

Noe av det første partiet vil gjøre i posisjon, er å avskaffe ordningen med regionale verneombud innen hotell, restaurant og renhold.

– Vi har stemt mot ordningen, og ikke satt av penger til den i våre forslag til statsbudsjett, sier Røe Isaksen til Magasinet for fagorganiserte.

– Vil dere legge ned ordningen?

– Ja, vi er ikke for dagens ordning, svarer Isaksen.

Arbeidstilsynet ansetter denne høsten 12 regionale verneombud som skal kontrolle arbeidsmiljøet i de tre bransjene som preges av mange små og til dels useriøse bedrifter.

Ombudene starter 1. mars neste år, men vil ikke rekke å jobbe mange måneder hvis Høyre vinner valget.

Ikke ny lov

Røe Isaksen avviser at partiet ønsker like store endringer i arbeidsmiljøloven som Bondevik-regjeringen fremmet i 2005, rett før de måtte overlate makta til de rød-grønne partiene.

Før stortingsvalget i 2005 mobiliserte LO kraftig mot det borgerlige flertallets mange endringer av arbeidsmiljøloven. Høyrepartiene ønsket å gjøre det mye lettere å ansette midlertidig, øke grensene for overtidsjobbing, samt en rekke andre endringer som provoserte LO.

Nå vil Røe Isaksen posisjonere Høyre et sted mellom forslagene fra 2005, og dagens arbeidsmiljølov.

– Høyres utgangspunkt er å få gjennomslag for enkelte konkrete endringer av dagens arbeidsmiljølov, ikke skrive en ny lov, sier Røe Isaksen.

I vår ledet han et underutvalg i Høyre som leverte anbefalinger til partiets programkomite om spørsmål som gjelder arbeidslivet.

Høyre har fått mest oppmerksomhet om forslaget om å frede fagforeningsfradraget. Det gjenstår å se om flertallet på landsmøtet vil samme vei som Røe Isaksen, men han er optimist.

– Det blir diskusjon om dette på landsmøtet. Men jeg tror det går igjennom. Jeg tror mange høyrefolk kan være svake for argumentet om at dette er skattelette, og at det stort sett går til folk som er i jobb, sier Isaksen.

Mer overtid

De rødgrønne partiene strammet inn muligheten for hvor mye overtid man kan jobbe per uke og måned, sammenlignet med Bondevik-regjeringen. Røe Isaksen vil også beholde begrensninger i arbeidsmiljøloven, men han vil øke antallet timer innen hver periode.

Høyre-representanten vil også gjøre det lettere å jobbe mye i enkelte perioder for å avspasere seinere. Det siste kalles gjennomsnittsberegning av arbeidstida.

Røe Isaksens utvalg tenkte tidlig i prosessen ut noen tall på hvor mange timer overtid det skal være lov å jobbe i løpet av ulike tidsperioder. Men utvalget strøk tallene fra den siste versjonen som ble overlevert programkomiteen.

– Kan vi få se tallene dere tenkte på?

– Nei, vi vil ikke binde oss til konkrete tall, på samme måte som det ikke er fornuftig å allerede nå å konkretisere tall for skattelette, sier Røe Isaksen.

Fortsatt ID-kort

Røe Isaksen forteller at Høyre er positiv til en rekke av tiltakene mot sosial dumping.

– Vi har stemt for 19 av 24 tiltak i regjeringens to tiltaksplaner. Vi vil blant annet beholde ordningene med ID-kort i byggebransjen og renholdsbransjen, samt ordningen for godkjenning av renholdsbedrifter.

Røe Isaksen mener det er «svært lite sannsynlig» at Høyre vil avskaffe lov om allmenngjøring.

Partiet er imidlertid motstander av flere av verktøyene i lov om allmenngjøring. To eksempler på dette er solidaransvar for lønn og innsynsrett for tillitsvalgte i lønnsvilkår hos innleide og underentreprenører.

Samtidig understreker Røe Isaksen at han har en pragmatisk holdning til disse verktøyene.

– Fafo hadde en evaluering av disse virkemidlene og kom til at både solidaransvar og innsynsrett hadde en positiv effekt mot sosial dumping, sier han.

– Vil Høyre avskaffe disse verktøyene?

– Nei, jeg ser ikke på det som aktuelt, svarer Røe Isaksen.

Støtter tøff linje mot ESA

For tida har Arbeidsdepartementet en strid med EØS-overvåkeren ESA om muligheten for å stille lønnskrav når offentlig sektor legger oppgaver og innkjøp ut på anbud.

Røe Isaksen støtter regjeringen fullt ut i striden.

– Det offentlige har et stort ansvar som innkjøper når det gjelder å stille krav om arbeidsvilkår. Norge kan være tøffere i EØS-saker, sier Røe Isaksen.

Ikke lettere å allmenngjøre

I flere LO-forbund er det stor frustrasjon over det omfattende kravet til dokumentasjon hvis man ønsker å allmenngjøre en tariffavtale. Fellesforbundet er blant dem som ønsker å lempe på disse kravene.

Røe Isaken er kategorisk sitt svar:

– Vi er ikke for å svekke dokumentasjonskravet for å få saker avgjort i Tariffnemnda. Allmenngjøring er siste utvei. Jeg har mer sans for treparts bransjeprogrammer mot sosial dumping, sier Røe Isaksen.

NHO har i perioder luftet tanken om en nasjonal minstelønn som alternativ til allmenngjøring av tariffavtaler. Arbeidsgiverne får ikke støtte hos høyrerepresentanten.

– Vi stemte mot et forslag om minstelønn. Lønna er en sak for partene i arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

Lettere å ansette midlertidig

Høyre vil gjøre det lettere å ansette midlertidig, men vil ikke gå like langt som da partiet satt i regjering med Venstre og KrF under ledelse av Kjell Magne Bondevik fram til 2005.

Høyre vil endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelser slik at den blir lik tjenestemannsloven.

– Vi ønsker at arbeidstaker skal kunne ansettes midlertidig dersom han trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, sier Røe Isaksen.

Høyre-representanten avviser at partiet vil fremme samme krav som i 2005 – da partiet ønsket fri adgang til å ansette en person midlertidig i seks måneder med mulighet til å forlenge med ytterligere seks måneder.

– Samfunnet ber om mye fleksibilitet fra bedriftene, for eksempel muligheten til å være delvis sykemeldt. Men fleksibilitet trengs også fra samfunnet til bedriftene. Særlig små bedrifter er redde for feilansettelser. Denne frykten kan ramme grupper som funksjonshemmede, unge uten arbeidserfaring og innvandrere, sier Isaksen.

Som et alternativ til oppmykingen av muligheten til å ansette midlertidig, vil Røe Isaksen se på prøvetida for nyansatte.

– Vi vurderer om vi bør senke kravet for å si opp ansatte i prøvetida, og dermed gjøre prøvetida mer reell, forteller Røe Isaksen.

Vil utrede

Røe Isaksen har ikke konkludert i spørsmålet om arbeid på søndager og helligdager.

Dagens lov sier at «Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.»

– Vi må se på reglene for søndags- og helligdagsarbeid. Jeg heller mot at dagens regler er for strenge, sier Røe Isaksen.

Han vil også beholde et skille mellom hvor lange arbeidsuker du kan jobbe hvis du er i en tariffbedrift, sammenlignet med hvis du er i en bedrift uten tariffavtale. Lovverket gir mulighet for at et fagforbund kan avtale lengre arbeidsuker hvis du er i en bedrift med tariffavtale.

– Det er rimelig at det skal være rausere grenser for hva du kan forhandle kollektivt. Sammen med andre står du sterkere, sier Isaksen.

Men han presiserer at partiet vil øke grensene for hvor lange arbeidsuker det er mulig å jobbe, både for tariffbedrifter og de uten tariffavtale.

Stø kurs

Får Røe Isaksen det som han vil, skal ikke Høyre røre retten til å stå i stilling under oppsigelsessak. Dette er et viktig verktøy for arbeidstakere som blir sagt opp, og som bestrider oppsigelsen og tar den til rettsapparatet.

Arbeidsmiljøloven sier at den ansatte har rett til å fortsette i jobbenb til saken er avgjort i retten. Bondevik-regjeringen ville myke opp denne regelen, og arbeidsgiverne jublet.

Men Røe Isaksen vil beholde dagens formulering.

– Vi anbefaler at dette skal stå som i dag. Dette er ikke et presserende problem, sier Isaksen.

Vernelov?

Bondevik-regjeringa ville ikke bare skrive om det meste av arbeidsmiljøloven. Den ville også forandre hele utgangspunktet. Loven var, og er fortsatt, en vernelov for arbeidstakerne. Bondevik ville likestille arbeidsgiverne, arbeidstakerne og samfunnet i en ny lov. De rødgrønne avviste dette, og det er fortsatt en vernelov for arbeidstakerne.

Røe Isaksen forteller at utvalget hans ikke så på denne problemstillingen, men han mener det er rimelig at arbeidsmiljøloven ikke bare er en vernelov, selv om han ser at arbeidstakerne kan ha et spesielt behov for vern.

– I mange sammenhenger er arbeidstakerne i hermetegn den svake part, eller i alle fall potensielt den svake part, sier mannen som fra oktober 2013 kan bli vår nye arbeidsminister.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.10.2012
10:27
16.12.2013 20:33Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape den gullkantede AFP-pensjonen

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken


Flere saker