JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Engasjert europeer

EU og euroen er mer konfliktskapende enn konflikthemmende, mener Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomitéen.07.12.2012
08:35
16.12.2013 21:11

nina.hanssen@lomedia.no

Mens norsk økonomi preges av høy sysselsetting og store overskudd i nasjonalregnskapet, er store deler av Europa i knestående.

Eurosonen preges av høy arbeidsledighet, hardhendte kutt i offentlig sektor, og – for enkelte lands vedkommende – politisk og sosial uro.

Kanskje har du hørt navnet hennes før? Kate Hansen Bundt har signert mange artikler om utviklingen i Tyskland, NATO og EU, og holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media.

Hennes gjesteopptreden i den populære radioserien Sommer i P2 på NRK, da hun blant annet fortalte historien om hvordan hennes første mann prøvde å rømme fra Øst-Berlin, ble faktisk sendt i reprise tre ganger. Det underliggende budskapet var at vi ikke må ta demokratiet for gitt.

Hun har vært både elev og foredragsholder ved Forsvarets høgskole.

Hansen Bundt snakker både på innpust og utpust om nasjonalstatenes betydning for EU og det internasjonale systemets utvikling. Hun ler mye og høyt og har etter eget utsagn også temperament hvis det er noe hun brenner for.

Som barn følte hun seg veldig spesiell når alle gikk i tog for henne på 17. mai, som er bursdagen hennes.

Euroatlantiske Hansen Bundt overtok som generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteen i 2010. Komiteen ble opprinnelig etablert i 1955 for å øke oppslutning om norsk NATO-medlemskap. Med den kalde krigens slutt, endret også komiteen fokus.

Da Hansen Bundt overtok i 2010, hadde hun ambisjoner om å favne bredere og å engasjere et yngre publikum.

NATO er fortsatt viktig, men i en turbulent og omskiftelig samtid er det avgjørende å forstå hva som «driver» endringene internasjonalt, mener Bundt.

– I dag er de sikkerhetspolitiske utfordringene i større grad knyttet til internasjonal økonomi, finansaksjoner og tilgangen på vitale ressurser som energi, vann og mat. Nye stater kommer inn og utfordrer det gamle Vesten. Selv om NATO fortsatt er den eneste rene militæralliansen, er det flere andre også som er opptatt av sikkerhets- og forsvarspolitikk. EU, som Norge er knyttet opp til, er også en organisasjon som forsøker å bygge en sikkerhets- og forsvarspolitikk, påpeker hun.

En møteplass

Selve komiteen er en liten organisasjon med fem ansatte i sekretariatet, to seniormedarbeidere og noen studenter. Målet er å formidle kunnskap om euro-atlantisk fellesskap.

Men med Hansen Bundt bak rattet, har organisasjonen hatt fokus på hele verden, og de produserer løpende materiale om aktuelle problemstillinger i skriftserien Sikkerhetspolitisk bibliotek og på sin egen hjemmeside.

Komiteen er også en viktig møteplass der sivile og militære, byråkrater og forskere kan komme og høre aktuelle foredrag og treffe andre aktører – alt fra ambassadører og politikere til aktive militære sjefer og feltarbeidere.

– Jeg ønsker at Atlanterhavskomiteen skal være en møteplass og videreformidler av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om internasjonale spørsmål. Hvert år holder vi kurs i åtte byer for lærere i videregående skole om forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Da sender vi ut fire kjente foredragsholdere. I år var tema «Forholdet mellom demokratiet og islam i et utvidet Midt-Østen», og det ble veldig bra, sier hun.

Kate Hansen Bundt har selv vært foreleser for Atlanterhavskomiteen før hun ble generalsekretær. Hun arbeidet 12 år i tenketanken i europaprogrammet og før det tre år ved nuPi. Hun har også tatt sjefskurset på Forsvarets høgskole og vært foreleser der.

Tyskland sitter med nøkkelen

På Gol risset Atlanterhavskomite-lederen opp mulige scenarier for europa og euroen framover, der hun mener Tysklands rolle og forhold til Frankrike blir viktig.

Hun er også opptatt av å inkludere Russland i internasjonalt samarbeid.

– Vi kan ikke trylle bort russland, men vi må ha et greit forhold til dem. De burde vært integrert i Europa, men da må vi også stille klare krav om minstestandarder for demokrati, en velutviklet rettstat med full ytringsfrihet som ikke bryter menneskerettighetene, sier Hansen Bundt, som mener det er viktig at Norge holder fast ved sitt fokus på nordområdepolitikken.

Personlig Europa-engasjement

Hansen Bundt har alltid vært interessert i internasjonal politikk. Og det var en sykkeltur gjennom det gamle Østeuropa i 1985, fra Polen i nord til Bulgaria i sør, som tente hennes interesse for Europa.

Hun studerte historie på Humboldtuniversitetet i Øst-Berlin før muren falt. Det var også her hun fant sin første mann som ble far til hennes nå 17 år gamle tvillinger.

– Vi bodde relativt kummerlig i DDR, og min mann forsøkte å rømme over muren i 1988, men ble stanset og fengslet. Rett før muren falt ble han kjøpt fri av vesttyske styresmakter.

Revolusjonshøsten 1989 bodde vi begge i Vest-Berlin, men da muren falt 9. november satt jeg i Oslo, forteller Hansen Bundt, som i dag er gift på nytt.

Fagbevegelsen og EØS

Hun har sittet i regjeringens utvalg for utredning av norges avtaler med EU, som kom med Europautredningen i januar, og hun har sittet i regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg.

– Hva er din kommentar til den pågående debatten i arbeiderbevegelsen om EØS-avtalen?

– Vi som satt i utvalget ønsket oss debatt, men to-tre uker etter Europautredningen var lagt fram, ble det stille. Nå har debatten blusset opp igjen med utspring i fagbevegelsen, og det synes jeg er positivt. Men jeg tror ikke vi ville fått en så god EØS-avtale som vi har, om vi skulle forhandlet fram avtalen i dag, sier Hansen Bundt.

Hun påpeker at Norge ikke er det eneste landet som diskuterer sitt forhold til EU. Blant annet har den britiske statsministeren David Cameron sagt at han vil ha folkeavstemning om EU før 2015.

– Men han har ennå ikke sagt hvilket spørsmål han vil stille folket. Ingen kan med sikkerhet si hvilket EU, med hvilke medlemmer, vi har om noen år.

– Hva er ditt viktigste budskap til de fagorganiserte foran LO-kongressen?

– Hvis fagbevegelsen er misfornøyd med EØS-avtalen, må de si opp hele avtalen. Norge kan ikke plukke ut det vi har lyst på. Jeg tror tiden for å framforhandle særordninger med EU er over, sier hun.

Hun var for øvrig en av de få i Europautredningen som hadde dissenser på arbeidslivsspørsmål. Det handlet om arbeidsinnvandring.

Hun mener Norge ville fått stor arbeidsinnvandring også uten EØS-avtalen.

– Jeg mener fagbevegelsen bør være opptatt av de overordnede økonomiske utfordringene som følger av globaliseringen. Det foregår i dag en gedigen omfordeling av makt og goder i verden. Europa og USA mister mange arbeidsplasser til voksende stormakter som Kina, India, Brasil og Sør-Amerika, som er lavkostland med lave lønninger. Dette bør også fagbevegelsen ta innover seg, sier hun.

– Kommer euroen til å ryke?

– Det utelukker jeg ikke. De 17 eurolandene har svært ulike økonomier. Selv etter ti år med felles valuta, er forskjellene enorme mellom nord og sør. Dette skyldes at euroen er resultat av et politisk prosjekt heller enn et økonomisk prosjekt.

Fellesmynten skulle binde et forent Tyskland til et forpliktende europeisk samarbeid og sikre spesielt Frankrike innflytelse over Tyskland.

Helmut Kohl gikk med på euroen fordi han fikk løfter om fransk støtte til en framtidig politisk union med felles politiske styringsorganer. Det mangler fortsatt.

Euro - en feilkonstruksjon

Med felles mynt fikk landene felles sentralbank, rente- og valutapolitikk. Dermed mistet de nasjonale verktøy for å håndtere ulik økonomisk utvikling. Det var egentlig en feilkonstruksjon fra starten av, sier Hansen Bundt, som er mest bekymret for de sosiale og politiske følgene av gjeldskrisa i Sør-Europa.

– Fortjener EU fredsprisen?

–Tja. Tyskfransk forsoning og dannelsen av EF bidro opplagt sammen med NATO og USAs tilstedeværelse i Europa til en stabil og fredelig utvikling i vest etter andre verdenskrig. Gjennom krav til demokratisk praksis forut for østutvidelsen i 2004, bidro EU også til en stabil utvikling i et større Europa. Men fredsprisen kommer ikke til å skape arbeidsplasser, nedbetale gjelden og løse utfordringene i dagens Europa. Jeg mener fredsprisen gis på feil tidspunkt. Og for arbeidsledige, fattige ungdommer uten fremtidshåp i Sør-Europa, kan den nok virke provoserende. EU og euroen er i dag mer konfliktskapende enn konflikthemmende, sier hun.

generalsekretær for den norske Atlanterhavskomité fra 1. april 2010

diskuterte situasjonen i dagens Europa på LO stats kartellkonferanse på Gol i midten av november.

er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO).

stipendiat ved Humboldt universitetet i Øst Berlin under DDR-regimets siste år.

Tilknyttet norsk utenrikspolitisk institutt fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europaprogrammet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved den norske Atlanterhavskomité.

gjennomførte i 2009 sjefskurs 3 ved Forsvarets høgskole.

Fra 2007-2009 var hun medlem av regjeringens «utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet».

Fra 2010-2012 var hun medlem av regjeringens «europautredning. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU».

Har skrevet en rekke artikler om utviklingen i Tyskland, NATO og EU.

Holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.12.2012
08:35
16.12.2013 21:11Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass


Flere saker