JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

50 år med streikerett i staten

18. juli er det 50 år siden Stortinget vedtok Tjenestetvistloven, som ga de statsansatte et forhandlingssystem tilnærmet likt det som fantes i privat sektor. I motsetning til de fleste land har statsansatte i Norge streikerett.04.07.2008
12:24
16.12.2013 06:00

– Tjenesteloven av 1958 er viktig fordi den inneholder regler om hvilke organisasjoner som har forhandlingsrett. Denne begrensede retten medvirker til at særinteresser ikke får dominere. Her skal det tas helhetlige samfunnsmessige hensyn, sier Morten Øye, leder i LO Stat.

Selv om den største hovedsammenslutningen ikke planlegger markering av jubileet, mener Morten Øye at den gir grunn til å påpeke hvor viktig loven er.

– LO Stat er fornøyd med dagens lov. Den har vært gjennom flere endringer siden 1958 for å tilpasse seg de nye hverdager. LO Stat har ingen forslag til endringer på nåværende tidspunkt, påpeker Morten Øye.

– Hva er spesielt viktig med Lov om offentlige tjenestetvister, som er det offisielle navnet?

– Den mest sentrale bestemmelsen er at den gir lovfestet forhandlingsrett til organisasjoner med en viss representativitet. Lovens krav for å bli hovedsammenslutning er at den har minst 20 000 medlemmer pluss 4 tjenestemannsorganisasjoner og en yrkesorganisasjon – eller 40 000 medlemmer og tre tjenestemannsorganisasjoner. LO Stat er den eneste hovedsammenslutningen som oppfyller det siste kravet.

Streikerett

Et annet sentralt punkt er at tjenestetvister er at den gir statsansatte streikerett. Dette er ingen selvfølge i andre land. Der er statsansatte unntatt fra retten til å streike for bedre vilkår.

Alle grupper i vårt land har i prinsippet denne retten, inklusive militært personell og ansatte i fengslene, men vi er veldig varsomme med å ta ut grupper, som gir staten som arbeidsgiver god nok grunn til å gripe til lønnsnemnd. Derfor ligger det mye tenkning og mange overveielser til grunn for valget av hvilke grupper som LO Stat vil ta ut hvis det blir konflikt.

– Kan du nevne en vesensforskjell mellom tjenestetvistloven, som gjelder statsansatte, og arbeidstvistloven i kommunal sektor?

– Hvis LO Stat godkjenner forslag til ny tariffavtale, er øvrige forbund i denne hovedsammenslutningen bundet av vedtaket. Norsk Tjenestemannslag eller Jernbaneforbundet kan derfor ikke gå til streik. Hvis derimot en hovedsammenslutning i kommunal sektor gir sin tilslutning til forslaget, kan et forbund likevel gå til streik, svarer Morten Øye i LO Stat.

Lang ferd

Statens tjenestemenn fikk lovfestet forhandlingsordning i 1933, men det var først i 1958 at man innførte et system med tariffavtaler og fredsplikt i tariffperioden.

Tjenestetvistloven gir forhandlingsrett til de organisasjoner som fyller minstekrav til størrelse og representativitet. I klartekst betyr det LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Sistnevnte fikk status som hovedsammenslutning så sent som i 2001. Også NITO og Norges Farmaceutiske Forening inngår hovedtariffavtale med staten.

Tjenestetvistloven skiller mellom hovedtariffavtale, som regulerer generelle lønns- og arbeidsvilkår, og særavtale, som regulerer de samme vilkårene, men som hovedtariffavtalen ikke omfatter. Disse avtalene gjelder for perioden 1. mai til og med 30. april to år senere og har en oppsigelsestid på tre måneder. Med andre ord har avtalene i statlig sektor utløp en måned etter avtalene i privat område og forhandler dermed etter LO-NHO-oppgjøret.

Seiglivet lov

Selv om loven av 1933 led av både skjulte og åpenbare mangler, viste den seg meget seiglivet. Dette kom fram under en lønnskonflikt ved folkeskolen i Oslo i 1954 og blant tjenestemennene ved programavdelingen i NRK åre etter. I begge tilfeller var forhandlingene resultatløse, men de ansatte streiket seg til bedre vilkår enn det som var fastsatt gjennom forhandlinger mellom staten og hovedsammenslutningene. LO mente at det var nødvendig å endre loven for å unngå at mindre grupper kunne streike seg til bedre betingelser.

Om holdningen i LO til offentlig sektor var annerledes enn til privat, hører en annen historie til, men dette sitatet fra daværende fra LO-formann Konrad Nordahls dagbok i 1953, gir et inntrykk:

”Appetitten er god. De begriper ikke hvor bra de har det i forhold til det private arbeidsliv”, skrev Nordahl i dagboka. Mange i privat sektor mente at offentlig ansatte hadde bedre sosiale goder og større trygghet i arbeidsforhold. Selv om statens brød var både tørt og tynt, kanskje også snaut tilmålt, var det i hvert fall sikkert. Ansatte i staten var ikke bare sikret arbeid fram til pensjonsalder. De fikk også pensjon. Derimot hadde andre ansatte i staten enn tjenestemennene langt dårligere vilkår.

Tilnærmet privat sektor

I regi av Samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO, ble det laget en utredning, som konkluderte med at forhandlingene i staten måtte legges opp til dem som var i privat sektor og at forhandlingsretten måtte konsentreres til de store organisasjonene. Resultatet skulle også være bindene. Tidsbestemte avtaler skulle avløse daværende regulativer uten tidsfastsetting og en frivillig lønnsnemnd skulle tre inn når partene ikke oppnådde enighet. Et tredje punkt ble foreslått inntatt i ny lov, nemlig at Stortinget ikke skulle kunne forandre avtalen, bare godkjenne eller forkaste den.

En regjeringsoppnevnt komité la fram sin innstilling noe senere. Den foreslo et forhandlingssystem tilnærmet lik den som var i privat sektor. Etter Stortingets behandling, medførte tjenestetvistloven av 1958 at de uorganiserte ikke fikk streikerett og at forhandlingsretten ble strammet inn.

Konrad Nordahl skrev i sin dagbok etter vedtaket i Stortinget at ”den ble vedtatt slik vi ville ha den”. Senere er loven endret flere ganger, i 1969, 1972, 1976, 2001 og 2002, men prinsippene fra 1958 er beholdt.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.07.2008
12:24
16.12.2013 06:00Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år


Flere saker