JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

50 år med streikerett i staten

18. juli er det 50 år siden Stortinget vedtok Tjenestetvistloven, som ga de statsansatte et forhandlingssystem tilnærmet likt det som fantes i privat sektor. I motsetning til de fleste land har statsansatte i Norge streikerett.04.07.2008
12:24
16.12.2013 06:00

– Tjenesteloven av 1958 er viktig fordi den inneholder regler om hvilke organisasjoner som har forhandlingsrett. Denne begrensede retten medvirker til at særinteresser ikke får dominere. Her skal det tas helhetlige samfunnsmessige hensyn, sier Morten Øye, leder i LO Stat.

Selv om den største hovedsammenslutningen ikke planlegger markering av jubileet, mener Morten Øye at den gir grunn til å påpeke hvor viktig loven er.

– LO Stat er fornøyd med dagens lov. Den har vært gjennom flere endringer siden 1958 for å tilpasse seg de nye hverdager. LO Stat har ingen forslag til endringer på nåværende tidspunkt, påpeker Morten Øye.

– Hva er spesielt viktig med Lov om offentlige tjenestetvister, som er det offisielle navnet?

– Den mest sentrale bestemmelsen er at den gir lovfestet forhandlingsrett til organisasjoner med en viss representativitet. Lovens krav for å bli hovedsammenslutning er at den har minst 20 000 medlemmer pluss 4 tjenestemannsorganisasjoner og en yrkesorganisasjon – eller 40 000 medlemmer og tre tjenestemannsorganisasjoner. LO Stat er den eneste hovedsammenslutningen som oppfyller det siste kravet.

Streikerett

Et annet sentralt punkt er at tjenestetvister er at den gir statsansatte streikerett. Dette er ingen selvfølge i andre land. Der er statsansatte unntatt fra retten til å streike for bedre vilkår.

Alle grupper i vårt land har i prinsippet denne retten, inklusive militært personell og ansatte i fengslene, men vi er veldig varsomme med å ta ut grupper, som gir staten som arbeidsgiver god nok grunn til å gripe til lønnsnemnd. Derfor ligger det mye tenkning og mange overveielser til grunn for valget av hvilke grupper som LO Stat vil ta ut hvis det blir konflikt.

– Kan du nevne en vesensforskjell mellom tjenestetvistloven, som gjelder statsansatte, og arbeidstvistloven i kommunal sektor?

– Hvis LO Stat godkjenner forslag til ny tariffavtale, er øvrige forbund i denne hovedsammenslutningen bundet av vedtaket. Norsk Tjenestemannslag eller Jernbaneforbundet kan derfor ikke gå til streik. Hvis derimot en hovedsammenslutning i kommunal sektor gir sin tilslutning til forslaget, kan et forbund likevel gå til streik, svarer Morten Øye i LO Stat.

Lang ferd

Statens tjenestemenn fikk lovfestet forhandlingsordning i 1933, men det var først i 1958 at man innførte et system med tariffavtaler og fredsplikt i tariffperioden.

Tjenestetvistloven gir forhandlingsrett til de organisasjoner som fyller minstekrav til størrelse og representativitet. I klartekst betyr det LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Sistnevnte fikk status som hovedsammenslutning så sent som i 2001. Også NITO og Norges Farmaceutiske Forening inngår hovedtariffavtale med staten.

Tjenestetvistloven skiller mellom hovedtariffavtale, som regulerer generelle lønns- og arbeidsvilkår, og særavtale, som regulerer de samme vilkårene, men som hovedtariffavtalen ikke omfatter. Disse avtalene gjelder for perioden 1. mai til og med 30. april to år senere og har en oppsigelsestid på tre måneder. Med andre ord har avtalene i statlig sektor utløp en måned etter avtalene i privat område og forhandler dermed etter LO-NHO-oppgjøret.

Seiglivet lov

Selv om loven av 1933 led av både skjulte og åpenbare mangler, viste den seg meget seiglivet. Dette kom fram under en lønnskonflikt ved folkeskolen i Oslo i 1954 og blant tjenestemennene ved programavdelingen i NRK åre etter. I begge tilfeller var forhandlingene resultatløse, men de ansatte streiket seg til bedre vilkår enn det som var fastsatt gjennom forhandlinger mellom staten og hovedsammenslutningene. LO mente at det var nødvendig å endre loven for å unngå at mindre grupper kunne streike seg til bedre betingelser.

Om holdningen i LO til offentlig sektor var annerledes enn til privat, hører en annen historie til, men dette sitatet fra daværende fra LO-formann Konrad Nordahls dagbok i 1953, gir et inntrykk:

”Appetitten er god. De begriper ikke hvor bra de har det i forhold til det private arbeidsliv”, skrev Nordahl i dagboka. Mange i privat sektor mente at offentlig ansatte hadde bedre sosiale goder og større trygghet i arbeidsforhold. Selv om statens brød var både tørt og tynt, kanskje også snaut tilmålt, var det i hvert fall sikkert. Ansatte i staten var ikke bare sikret arbeid fram til pensjonsalder. De fikk også pensjon. Derimot hadde andre ansatte i staten enn tjenestemennene langt dårligere vilkår.

Tilnærmet privat sektor

I regi av Samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO, ble det laget en utredning, som konkluderte med at forhandlingene i staten måtte legges opp til dem som var i privat sektor og at forhandlingsretten måtte konsentreres til de store organisasjonene. Resultatet skulle også være bindene. Tidsbestemte avtaler skulle avløse daværende regulativer uten tidsfastsetting og en frivillig lønnsnemnd skulle tre inn når partene ikke oppnådde enighet. Et tredje punkt ble foreslått inntatt i ny lov, nemlig at Stortinget ikke skulle kunne forandre avtalen, bare godkjenne eller forkaste den.

En regjeringsoppnevnt komité la fram sin innstilling noe senere. Den foreslo et forhandlingssystem tilnærmet lik den som var i privat sektor. Etter Stortingets behandling, medførte tjenestetvistloven av 1958 at de uorganiserte ikke fikk streikerett og at forhandlingsretten ble strammet inn.

Konrad Nordahl skrev i sin dagbok etter vedtaket i Stortinget at ”den ble vedtatt slik vi ville ha den”. Senere er loven endret flere ganger, i 1969, 1972, 1976, 2001 og 2002, men prinsippene fra 1958 er beholdt.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.07.2008
12:24
16.12.2013 06:00Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker