JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan unngå bruk av ulovlig arbeidskraft?

Den norske bygge– og anleggsnæringen har et meget høyt aktivitetsnivå, men i Norge utdannes det for få arbeidstakere til å dekke behovet. På mange måter kom derfor EU-utvidelsen østover i 2004 meget beleilig. Med tilførsel av god arbeidskraft fra Øst-Europa, er det mulig å opprettholde det høye aktivitetsnivået i næringen, skriver Kirsti Stokland.03.03.2006
15:43
15.12.2013 22:47

For mange er dette imidlertid blitt en trussel. Redselen for å bli utkonkurrert av billig Østeuropeisk arbeidskraft gjør at mange norske bygningsarbeidere har vært usikre på fremtiden. Så langt har truslene ikke materialisert seg. Norske bedrifter, også i bygge- og anleggsnæringen går så det suser. Til og med malerbedrifter i østlandsområdet, som virkelig følte konkurransen, greier seg bra. I hvert fall de som har greit å endre markedsfokus fra privatboliger til næringsbygg.

Mange gode tiltak Lovgiverne har iverksatt en rekke tiltak for å bedre arbeidsforholdene i bygge- og anleggsnæringen. De viktigste er allmenngjøring av tariffavtaler, krav om daglig oppdaterte oversiktslister, ID-kort (kommer), rapportering av oppdrag og arbeidstakere til skattemyndighetene, samt styrking av Arbeidstilsynets (og Petroleumstilsynets) tilsyns- og kontrolloppgaver. I tillegg har næringen selv etablert StartBANK som er en database for kvalifisering av leverandører i næringen.

Dette har imidlertid ikke fjernet oppslagene om sosial dumping og uverdige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

God planlegging trengs Denne artikkelen omhandler en del forslag til hva som kan gjøres for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for utenlandske kontraktsmedhjelpere. Dernest argumenterer jeg for hvorfor jeg mener det er uriktig at tillitsvalgte skal ha innsynsrett i lønns- og arbeidsbetingelser til ansatte i andre bedrifter.

Norske oppdragsgivere må avsette nødvendig tid og ressurser til å kvalitetssikre (utenlandske) oppdragstakere i forkant av kontraktsinngåelsen. Her kan Fellesforbundets praktiske sjekkliste fungere som et godt verktøy. Men selv etter gjennomgang av sjekklisten må det lages prosedyrer for å sikre at dette blir fulgt opp i alle ledd.

Norske oppdragsgivere må kontrollere om et tilbud fra en potensiell oppdragstaker er gjennomførbart innenfor norske krav og standarder. Dersom en tilbyder ikke kjenner til de foreliggende krav til lønn, arbeidstid, overtidsbetaling, bolig, med mer vil tilbudet på jobb sikkert ha en behagelig pris for oppdragsgiver, men neppe gjøre tilbyder i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Den norske oppdragsgiveren bør etter min mening være den nærmeste til å vite om prisen er realistisk med hensyn til oppfyllelse av krav, f. eks til allmenngjøring.

Det er mange som får seg en overraskelse når de kommer til Norge og oppdager hvilke utgifter de faktisk får til lønn og andre goder. Når dette ikke er kalkulert inn i tilbudet, blir det ofte en økonomisk svært vanskelig situasjon for den utenlandske oppdragstakeren.

Oppdragsgiverens ansvar Det er særlig to forhold som kan bedre dette. Det ene er at norske oppdragsgivere tar et betydelig ansvar i å sikre at tilbydere kjenner de rammer som gjelder her, slik at tilbyder får sjansen til å gi et realiserbart tilbud.

Det andre er å være langt mer kritisk i forhold til å tidfeste oppdragets varighet. Med stramme tidsfrister vil det altfor ofte være behov for å kontrahere ekstra ressurser i innspurten. Da er det ikke tid til å sjekke at oppdragstakere har forstått kravene. Med bedre oversikt over fremdriften vil det være tid til å sikre seg før arbeidet starter.

I høst utførte jeg en undersøkelse for NITO blant ledere og ingeniører i noen utvalgte entreprenør- og rådgivningsbedrifter i byggenæringen. Intervjuene ga grunnlag for å konkludere med at det var lite fokus på og kompetanse om den internasjonaliserte arbeidsplassen. Faktisk var det ingen som trakk frem at de hadde hatt spesiell briefing i forbindelse med at prosjektet ville bli bemannet med arbeidstakere ansatt i utenlandske bedrifter. Dette til tross for at ingeniørene har helt sentrale roller i forbindelse med prosjektplanlegging og -gjennomføringen.

I undersøkelsen var det samstemmighet om at en av grunnene til at det ikke ble gjort mer omfattende forberedelser før gjennomføringsfasen, var mangel på tid.

Resultatene bekrefter det som etter min mening er en stor utfordring – å gjøre forberedelsesfasen så god at gjennomføringen kan skje etter de planer og intensjoner som er lagt.

Nei til innsynsrett Fellesforbundets tillitsvalgte sentralt og på bedriftene gjør en stor innsats i å avdekke ulovlige arbeidsforhold for sine utenlandske kollegaer på norske byggeplasser. De avdekker forhold som ingen seriøs norsk arbeidsgiver vil være seg bekjent av.

Mange steder har imidlertid de tillitsvalgte i bedriftene utpekt seg selv som kontrollorgan. Dette kan ikke være riktig. De tillitsvalgte skal representere medlemmene i egen bedrift og ikke andre bedrifter, og de har ingen lovhjemmel eller rettigheter for øvrig i forhold til ansatte i andre bedrifter enn der de selv arbeider og er valgt.

Kjøper seg fred Min oppfatning er at mange arbeidsgivere går altfor langt i å akseptere at egne tillitsvalgte tiltar seg roller langt utover det som følger av regelverket; kanskje for å kjøpe seg fred. Den alvorligste konsekvensen av denne utglidningen er at mange (utenlandske) arbeidstakere føler seg mistenkeliggjort og overvåket på arbeidsplassen. Dette kan i mange tilfeller være diskriminerende handlinger.

Det har i liten grad vært tradisjon for at bedriftene har henvendt seg til Arbeidstilsynet der det har vært mistanke om eller blitt avdekket uregelmessigheter. Et nærmere samarbeid mellom bedriftene og Arbeidstilsynet kan være en farbar vei for å få bort uverdige lønns- og arbeidsforhold. Dette vil sannsynligvis kreve økte ressurser både til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Det er ingen grunn til å tro at Fellesforbundets tillitsvalgte vil ha den samme profesjonaliteten som Arbeidstilsynet i å gjennomføre gode kontroller. Jeg vil snarere heller tro at det mange steder vil oppfattes støtende dersom kollegaer skal fungere som ”politi”.

Kirsti Stoklandadvokat ogdaglig lederRegisterService AS

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2006
15:43
15.12.2013 22:47Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert.

Hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert.

Brian Cliff Olguin

Securitas permitterer klubbleder Robert midt under vekterstreiken

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

Morten Hansen

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform


Flere saker