JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan unngå bruk av ulovlig arbeidskraft?

Den norske bygge– og anleggsnæringen har et meget høyt aktivitetsnivå, men i Norge utdannes det for få arbeidstakere til å dekke behovet. På mange måter kom derfor EU-utvidelsen østover i 2004 meget beleilig. Med tilførsel av god arbeidskraft fra Øst-Europa, er det mulig å opprettholde det høye aktivitetsnivået i næringen, skriver Kirsti Stokland.03.03.2006
15:43
15.12.2013 22:47

For mange er dette imidlertid blitt en trussel. Redselen for å bli utkonkurrert av billig Østeuropeisk arbeidskraft gjør at mange norske bygningsarbeidere har vært usikre på fremtiden. Så langt har truslene ikke materialisert seg. Norske bedrifter, også i bygge- og anleggsnæringen går så det suser. Til og med malerbedrifter i østlandsområdet, som virkelig følte konkurransen, greier seg bra. I hvert fall de som har greit å endre markedsfokus fra privatboliger til næringsbygg.

Mange gode tiltak Lovgiverne har iverksatt en rekke tiltak for å bedre arbeidsforholdene i bygge- og anleggsnæringen. De viktigste er allmenngjøring av tariffavtaler, krav om daglig oppdaterte oversiktslister, ID-kort (kommer), rapportering av oppdrag og arbeidstakere til skattemyndighetene, samt styrking av Arbeidstilsynets (og Petroleumstilsynets) tilsyns- og kontrolloppgaver. I tillegg har næringen selv etablert StartBANK som er en database for kvalifisering av leverandører i næringen.

Dette har imidlertid ikke fjernet oppslagene om sosial dumping og uverdige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

God planlegging trengs Denne artikkelen omhandler en del forslag til hva som kan gjøres for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for utenlandske kontraktsmedhjelpere. Dernest argumenterer jeg for hvorfor jeg mener det er uriktig at tillitsvalgte skal ha innsynsrett i lønns- og arbeidsbetingelser til ansatte i andre bedrifter.

Norske oppdragsgivere må avsette nødvendig tid og ressurser til å kvalitetssikre (utenlandske) oppdragstakere i forkant av kontraktsinngåelsen. Her kan Fellesforbundets praktiske sjekkliste fungere som et godt verktøy. Men selv etter gjennomgang av sjekklisten må det lages prosedyrer for å sikre at dette blir fulgt opp i alle ledd.

Norske oppdragsgivere må kontrollere om et tilbud fra en potensiell oppdragstaker er gjennomførbart innenfor norske krav og standarder. Dersom en tilbyder ikke kjenner til de foreliggende krav til lønn, arbeidstid, overtidsbetaling, bolig, med mer vil tilbudet på jobb sikkert ha en behagelig pris for oppdragsgiver, men neppe gjøre tilbyder i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Den norske oppdragsgiveren bør etter min mening være den nærmeste til å vite om prisen er realistisk med hensyn til oppfyllelse av krav, f. eks til allmenngjøring.

Det er mange som får seg en overraskelse når de kommer til Norge og oppdager hvilke utgifter de faktisk får til lønn og andre goder. Når dette ikke er kalkulert inn i tilbudet, blir det ofte en økonomisk svært vanskelig situasjon for den utenlandske oppdragstakeren.

Oppdragsgiverens ansvar Det er særlig to forhold som kan bedre dette. Det ene er at norske oppdragsgivere tar et betydelig ansvar i å sikre at tilbydere kjenner de rammer som gjelder her, slik at tilbyder får sjansen til å gi et realiserbart tilbud.

Det andre er å være langt mer kritisk i forhold til å tidfeste oppdragets varighet. Med stramme tidsfrister vil det altfor ofte være behov for å kontrahere ekstra ressurser i innspurten. Da er det ikke tid til å sjekke at oppdragstakere har forstått kravene. Med bedre oversikt over fremdriften vil det være tid til å sikre seg før arbeidet starter.

I høst utførte jeg en undersøkelse for NITO blant ledere og ingeniører i noen utvalgte entreprenør- og rådgivningsbedrifter i byggenæringen. Intervjuene ga grunnlag for å konkludere med at det var lite fokus på og kompetanse om den internasjonaliserte arbeidsplassen. Faktisk var det ingen som trakk frem at de hadde hatt spesiell briefing i forbindelse med at prosjektet ville bli bemannet med arbeidstakere ansatt i utenlandske bedrifter. Dette til tross for at ingeniørene har helt sentrale roller i forbindelse med prosjektplanlegging og -gjennomføringen.

I undersøkelsen var det samstemmighet om at en av grunnene til at det ikke ble gjort mer omfattende forberedelser før gjennomføringsfasen, var mangel på tid.

Resultatene bekrefter det som etter min mening er en stor utfordring – å gjøre forberedelsesfasen så god at gjennomføringen kan skje etter de planer og intensjoner som er lagt.

Nei til innsynsrett Fellesforbundets tillitsvalgte sentralt og på bedriftene gjør en stor innsats i å avdekke ulovlige arbeidsforhold for sine utenlandske kollegaer på norske byggeplasser. De avdekker forhold som ingen seriøs norsk arbeidsgiver vil være seg bekjent av.

Mange steder har imidlertid de tillitsvalgte i bedriftene utpekt seg selv som kontrollorgan. Dette kan ikke være riktig. De tillitsvalgte skal representere medlemmene i egen bedrift og ikke andre bedrifter, og de har ingen lovhjemmel eller rettigheter for øvrig i forhold til ansatte i andre bedrifter enn der de selv arbeider og er valgt.

Kjøper seg fred Min oppfatning er at mange arbeidsgivere går altfor langt i å akseptere at egne tillitsvalgte tiltar seg roller langt utover det som følger av regelverket; kanskje for å kjøpe seg fred. Den alvorligste konsekvensen av denne utglidningen er at mange (utenlandske) arbeidstakere føler seg mistenkeliggjort og overvåket på arbeidsplassen. Dette kan i mange tilfeller være diskriminerende handlinger.

Det har i liten grad vært tradisjon for at bedriftene har henvendt seg til Arbeidstilsynet der det har vært mistanke om eller blitt avdekket uregelmessigheter. Et nærmere samarbeid mellom bedriftene og Arbeidstilsynet kan være en farbar vei for å få bort uverdige lønns- og arbeidsforhold. Dette vil sannsynligvis kreve økte ressurser både til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Det er ingen grunn til å tro at Fellesforbundets tillitsvalgte vil ha den samme profesjonaliteten som Arbeidstilsynet i å gjennomføre gode kontroller. Jeg vil snarere heller tro at det mange steder vil oppfattes støtende dersom kollegaer skal fungere som ”politi”.

Kirsti Stoklandadvokat ogdaglig lederRegisterService AS

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2006
15:43
15.12.2013 22:47Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan


Flere saker