JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvordan unngå bruk av ulovlig arbeidskraft?

Den norske bygge– og anleggsnæringen har et meget høyt aktivitetsnivå, men i Norge utdannes det for få arbeidstakere til å dekke behovet. På mange måter kom derfor EU-utvidelsen østover i 2004 meget beleilig. Med tilførsel av god arbeidskraft fra Øst-Europa, er det mulig å opprettholde det høye aktivitetsnivået i næringen, skriver Kirsti Stokland.03.03.2006
15:43
15.12.2013 22:47

For mange er dette imidlertid blitt en trussel. Redselen for å bli utkonkurrert av billig Østeuropeisk arbeidskraft gjør at mange norske bygningsarbeidere har vært usikre på fremtiden. Så langt har truslene ikke materialisert seg. Norske bedrifter, også i bygge- og anleggsnæringen går så det suser. Til og med malerbedrifter i østlandsområdet, som virkelig følte konkurransen, greier seg bra. I hvert fall de som har greit å endre markedsfokus fra privatboliger til næringsbygg.

Mange gode tiltak Lovgiverne har iverksatt en rekke tiltak for å bedre arbeidsforholdene i bygge- og anleggsnæringen. De viktigste er allmenngjøring av tariffavtaler, krav om daglig oppdaterte oversiktslister, ID-kort (kommer), rapportering av oppdrag og arbeidstakere til skattemyndighetene, samt styrking av Arbeidstilsynets (og Petroleumstilsynets) tilsyns- og kontrolloppgaver. I tillegg har næringen selv etablert StartBANK som er en database for kvalifisering av leverandører i næringen.

Dette har imidlertid ikke fjernet oppslagene om sosial dumping og uverdige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

God planlegging trengs Denne artikkelen omhandler en del forslag til hva som kan gjøres for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for utenlandske kontraktsmedhjelpere. Dernest argumenterer jeg for hvorfor jeg mener det er uriktig at tillitsvalgte skal ha innsynsrett i lønns- og arbeidsbetingelser til ansatte i andre bedrifter.

Norske oppdragsgivere må avsette nødvendig tid og ressurser til å kvalitetssikre (utenlandske) oppdragstakere i forkant av kontraktsinngåelsen. Her kan Fellesforbundets praktiske sjekkliste fungere som et godt verktøy. Men selv etter gjennomgang av sjekklisten må det lages prosedyrer for å sikre at dette blir fulgt opp i alle ledd.

Norske oppdragsgivere må kontrollere om et tilbud fra en potensiell oppdragstaker er gjennomførbart innenfor norske krav og standarder. Dersom en tilbyder ikke kjenner til de foreliggende krav til lønn, arbeidstid, overtidsbetaling, bolig, med mer vil tilbudet på jobb sikkert ha en behagelig pris for oppdragsgiver, men neppe gjøre tilbyder i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Den norske oppdragsgiveren bør etter min mening være den nærmeste til å vite om prisen er realistisk med hensyn til oppfyllelse av krav, f. eks til allmenngjøring.

Det er mange som får seg en overraskelse når de kommer til Norge og oppdager hvilke utgifter de faktisk får til lønn og andre goder. Når dette ikke er kalkulert inn i tilbudet, blir det ofte en økonomisk svært vanskelig situasjon for den utenlandske oppdragstakeren.

Oppdragsgiverens ansvar Det er særlig to forhold som kan bedre dette. Det ene er at norske oppdragsgivere tar et betydelig ansvar i å sikre at tilbydere kjenner de rammer som gjelder her, slik at tilbyder får sjansen til å gi et realiserbart tilbud.

Det andre er å være langt mer kritisk i forhold til å tidfeste oppdragets varighet. Med stramme tidsfrister vil det altfor ofte være behov for å kontrahere ekstra ressurser i innspurten. Da er det ikke tid til å sjekke at oppdragstakere har forstått kravene. Med bedre oversikt over fremdriften vil det være tid til å sikre seg før arbeidet starter.

I høst utførte jeg en undersøkelse for NITO blant ledere og ingeniører i noen utvalgte entreprenør- og rådgivningsbedrifter i byggenæringen. Intervjuene ga grunnlag for å konkludere med at det var lite fokus på og kompetanse om den internasjonaliserte arbeidsplassen. Faktisk var det ingen som trakk frem at de hadde hatt spesiell briefing i forbindelse med at prosjektet ville bli bemannet med arbeidstakere ansatt i utenlandske bedrifter. Dette til tross for at ingeniørene har helt sentrale roller i forbindelse med prosjektplanlegging og -gjennomføringen.

I undersøkelsen var det samstemmighet om at en av grunnene til at det ikke ble gjort mer omfattende forberedelser før gjennomføringsfasen, var mangel på tid.

Resultatene bekrefter det som etter min mening er en stor utfordring – å gjøre forberedelsesfasen så god at gjennomføringen kan skje etter de planer og intensjoner som er lagt.

Nei til innsynsrett Fellesforbundets tillitsvalgte sentralt og på bedriftene gjør en stor innsats i å avdekke ulovlige arbeidsforhold for sine utenlandske kollegaer på norske byggeplasser. De avdekker forhold som ingen seriøs norsk arbeidsgiver vil være seg bekjent av.

Mange steder har imidlertid de tillitsvalgte i bedriftene utpekt seg selv som kontrollorgan. Dette kan ikke være riktig. De tillitsvalgte skal representere medlemmene i egen bedrift og ikke andre bedrifter, og de har ingen lovhjemmel eller rettigheter for øvrig i forhold til ansatte i andre bedrifter enn der de selv arbeider og er valgt.

Kjøper seg fred Min oppfatning er at mange arbeidsgivere går altfor langt i å akseptere at egne tillitsvalgte tiltar seg roller langt utover det som følger av regelverket; kanskje for å kjøpe seg fred. Den alvorligste konsekvensen av denne utglidningen er at mange (utenlandske) arbeidstakere føler seg mistenkeliggjort og overvåket på arbeidsplassen. Dette kan i mange tilfeller være diskriminerende handlinger.

Det har i liten grad vært tradisjon for at bedriftene har henvendt seg til Arbeidstilsynet der det har vært mistanke om eller blitt avdekket uregelmessigheter. Et nærmere samarbeid mellom bedriftene og Arbeidstilsynet kan være en farbar vei for å få bort uverdige lønns- og arbeidsforhold. Dette vil sannsynligvis kreve økte ressurser både til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Det er ingen grunn til å tro at Fellesforbundets tillitsvalgte vil ha den samme profesjonaliteten som Arbeidstilsynet i å gjennomføre gode kontroller. Jeg vil snarere heller tro at det mange steder vil oppfattes støtende dersom kollegaer skal fungere som ”politi”.

Kirsti Stoklandadvokat ogdaglig lederRegisterService AS

03.03.2006
15:43
15.12.2013 22:47Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker