JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Utfordrer Sykepleierforbundet

Fagforbundet har doblet antallet sykepleiere på to år, og satser nå mer på høyskolegruppene.12.03.2009
14:55
16.12.2013 09:13

stig.christensen@lomedia.no

Sykepleier Iren Luther er leder for Fagforbundets sykepleiernettverk i Oslo. Hun var tidligere hjelpepleier, og for henne handler det først og fremst om å beholde LO-medlemskapet. Dessuten mener hun Sykepleierforbundet ikke jobber solidarisk på samme måten som Fagforbundet. – Fagforbundet ser mer helheten, sier Luther som til daglig er assisterende enhetsleder ved Kirurgisk avdeling post 2 på Diakonhjemmet.

Sykepleier Henning Strøm jobber ved Gastrokirurgisk avdeling på Aker Universitetssykehus. For han handler medlemskapet i Fagforbundet om ideologi og politikk.

– Men det er først nå at Fagforbundet har fått et nettverk og et tilbud til sykepleiere, mener Strøm.

Rekruttering

– Det er viktig for hele forbundet å øke antall sykepleiere, sier tillitsvalgt Sissel M. Skoghaug. Hun er selv sykepleier i Tromsø, og opprinnelig enhetsleder ved Kroken sykehjem. Nå er hun nylig frikjøpt av forbundet ut året for å jobbe med rekruttering. Foreløpig har ikke forbundet mer enn snaut 1 800 sykepleiere i rekkene, men satsingen går mer i retning av utdanningsgruppene.

– Flere og flere tar lengre utdanning. Vi må jobbe med disse gruppene for å henge med, mener Skoghaug.

Ser helheten Fagforbundet ønsker å ha et helhetsperspektiv og se ting i sammenheng. Sissel M. Skoghaug legger vekt på at hjelpepleiere og sykepleiere i samme forbund vil ha stor troverdighet overfor myndighetene.

– Hvis vi skal få gjennomslag for forbundets syn både i sykehussektoren og kommunehelsetjenesten er det viktig at vi også har synlige sykepleiere, mener hun. Koordinatoren forteller at de etter hvert vil rette seg mer mot sykehusene og rekruttere flere sykepleiere der, et område Sykepleierforbundet nærmest har hatt monopol på. Det har vært en del snakk om å omgjøre stillinger på sykehusene, at det blir færre hjelpepleiere og at man må rekruttere andre grupper. Skoghaug mener behovene øker, at det er behov for alle de som er der nå, og at man heller må få inn andre yrkesgrupper ved nyansettelser.

– I framtida er vi avhengig av dem alle. Yrkesgruppene må stå sammen, sier Skoghaug som dermed understreker fordelen av å stå i samme forbund.

Dobling Fagforbundet hadde 900 sykepleiere som medlemmer ved årsskiftet 2006/2007, et tall som nå nærmest er doblet. Stort sett befinner disse seg i kommunehelsetjenesten, men ikke bare:

– I tariffområdet Spekter innen sykehussektoren er nyverving av sykepleiere viktig for å beholde og øke vår innflytelse gjennom å sikre forbundet representasjon, for eksempel i styrene. Det er viktig at forbundet er synlig innen utdanning og forskning, og i arbeidet som pågår mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste, mener hun. Selv sitter Sissel M. Skoghaug som krumtappen i det nettverket av sykepleiere som Fagforbundet etablerte for et par år siden. Forbundet rekrutterer både blant studenter, fra uorganiserte og blant folk som kommer fra Sykepleierforbundet, ifølge Skoghaug. Mens Sykepleierforbundet er et rent profesjonsforbund, ser Skogshaug det som en fordel at flere yrkesgrupper er organisert i Fagforbundet:

– Vi er opptatt av fellesskapet. Med bakgrunn i egen yrkesidentitet er det viktig å samarbeide tett med andre yrker, sier sykepleieren. Hun legger vekt på Fagforbundets kvaliteter i forhold til samfunnspåvirkning, og mener at sykepleiere og høyskoleutdannete har noe å tilføre helheten.

Konkurrent Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann, ser på Fagforbundet som en konkurrent når de vil rekruttere sykepleiere.

– Men fagforbund seg imellom har en stilltiende avtale om ikke å være ufine i medlemsrekrutteringen, sier hun til LO-Aktuelt. Normann sier Sykepleierforbundet jobber hardt for at sykepleierne fortsatt skal ha hennes forbund som førstevalg.

– Vi har 88 000 medlemmer og er det eneste forbundet som bare konsentrerer oss om sykepleiere og deres interesser, sier Normann, som legger til at de av den grunn får positive tilbakemeldinger fra medlemmene.

Plogspissyrker

Fagforbundet har nå over 306 000 medlemmer. Det har ikke kommet av seg selv. Forbundet har jobbet med verving hele veien, men for et års tid siden satte de åtte grupper spesielt på kartet, de såkalte plogspissyrkene. Det er barne- og ungdomsarbeidere, bibliotekarer, brannpersonell, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med fagbrev (som i framtida vil hete helsefagarbeidere), personalmedarbeidere, renholdere, sekretærer og sykepleiere. Noen har høyskoleutdanning, andre bygger på videregående. Til sammen utgjør disse yrkene over 40 prosent av Fagforbundets yrkesaktive medlemmer eller 82 077 per 2. januar i år. Disse gruppene blir satt spesielt i fokus når det gjelder rekruttering, og i fjor økte man medlemstallet her med nesten 2 500. Barne- og ungdomsarbeidere og bibliotekarer har økt med rundt 10 prosent siden juni 2008.

Yrkesfaglig også Mette Nord, som sitter i ledelsen for forbundet, påpeker at de ikke benytter noen spesielt nye metoder:

– Vi snakker her om godt, gammeldags fagforeningsarbeid, der veldrevne fagforeninger er helt avgjørende. Fra sentralt hold tilrettelegger vi med god statistikk og annen oppfølging, sier hun. Nord legger vekt på at medlemmene skal ha et godt organisasjonstilbud og gode yrkesfaglige tilbud. Forbundet er en pådriver for det siste, men det hender også at de selv står for kursing og skolering innen det yrkesfaglige.

– Det er viktig å sørge for at medlemmene har skikkelige tilbud innen etter- og videreutdanning, sier Nord. Hun understreker at Fagforbundet har et lokalapparat over hele landet.

– Clouet er gode, veldrevne foreninger, som er nære og synlige. Folk vet hvor de skal henvende seg.

Baner vei Mette Nord understreker at plogspissyrkene nettopp brøyter vei for andre, at man nå høster viktige erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

– Trygghet og fellesskap er helt sentrale begreper for folk, ikke minst i disse tider, mener hun.

– Hva er de viktigste sakene dere rekrutterer på?

– Vi har hatt en formidabel lønnsutvikling. Vi fikk løfta minstelønnssatsene i fjor, så ingen med full opptjening har under 300 000 kroner i året per mai i år, sier hun. Fagforbundets medlemmer ligger allerede inne med en lønnsøkning på 4,33 prosent i år, på bakgrunn av forhandlingene i fjor samt et overheng på cirka 2 prosent.

– Videre har vi en samfunnspolitisk påvirkning, vi er med på å styrke lokaldemokratiet, og vi er en pådriver for en velferdspolitikk som fungerer, mener Mette Nord.

Flere barnehageansatte I tråd med den rødgrønne regjeringens satsing på barnehageplasser, har antallet ansatte økt kraftig i denne sektoren. Det har også ført til at økningen av barneog ungdomsarbeidere i Fagforbundet har vært betydelig. Dette har særlig slått ut i flere medlemmer i de private barnehagene.

– Utviklingen krever at vi bygger ut tillitsvalgtapparatet i denne sektoren, noe vi er i ferd med å gjøre, forteller Nord. På dette feltet har det ikke alltid vært like lett å etablere tariffavtaler, noe forbundet vil gjøre noe med.

Må ha 7000 flere i året Sysselsettingen i kommunesektoren øker og Fagforbundet regner med at de må ha 7 000 flere medlemmer per år for å holde tritt med denne økningen. I fjor økte de med nesten 10 000 medlemmer netto.

I 1990 var tallet på dem som tok høyere utdanning i Norge 132 000. Dette tallet økte til 186 000 i 2000 og til 208 000 i 2007. Antallet studenter innen helse-, sosial- og idrettsfag var i de tre årene i underkant av 16 000, 34 000 og 45 000. Sykepleiere inngår i denne gruppa.

Fagforbundet

Landets største fagforbund med 306 000 medlemmer, 17 000 tillitsvalgte og 540 fagforeninger. Plogspissprosjektet har pågått et års tid med en netto rekruttering på nesten 10 000 medlemmer i fjor. Det er satt spesielt fokus på åtte yrkesgrupper.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.03.2009
14:55
16.12.2013 09:13Mest lest

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Stein Inge Stølen

IKEA renvasker dumping-anklaget transportbedrift

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

MISTER INNFLYTELSE: – Når en så stor del av lønnsmidlene fordeles på et nivå uten streikerett, gir det mer makt til arbeidsgiver, sier Elisabeth Steen.

MISTER INNFLYTELSE: – Når en så stor del av lønnsmidlene fordeles på et nivå uten streikerett, gir det mer makt til arbeidsgiver, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

NTL Nav: – Lokale forhandlinger i staten er i mange tilfeller rene trynetillegg

Ble permitterte da koronaen traff:

Ole Palmstrøm/Teknisk museum/Katharina Dale Haakonsen

For én er «ha-det-gøy-kontoen» helt tom. En annen har funnet drømmejobben

På tirsdag ble Rødts forslag om en tannhelsereform nedstemt i Stortinget. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror tannhelse kan bli en viktig sak under høstens valgkamp.

På tirsdag ble Rødts forslag om en tannhelsereform nedstemt i Stortinget. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror tannhelse kan bli en viktig sak under høstens valgkamp.

Jan-Erik Østlie

Rødt og SV fikk ikke flertall for tannhelsereform: – De andre har det i kjeften, sier Bjørnar Moxnes

Trygve Ingstad (t.v.) Eirik Leverås (t.v.) og Trygve Ingstad kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

Trygve Ingstad (t.v.) Eirik Leverås (t.v.) og Trygve Ingstad kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

David Engmo

De to arbeidskameratene vil bli vernepleiere, men kan ikke med dagens utdanningsløp

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Jan-Erik Østlie

Du kan tape opptil 70.000 kroner årlig i pensjon når regjeringen endrer særaldersgrensa, ifølge Fagforbundet

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

Tri Nguyen Dinh

Skipskokken er opprørt etter at Stortinget stemte for endring av særalder-reglene: – Kan bli starten på slutten

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

Ole Palmstrøm/Colorbox.com

Noen elsker det, andre hater det. Seks ansatte viser fram sin nye arbeidsplass

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. (Illustrasjonsfoto)

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

Nav beklager etter å ha bedt sosialhjelpssøker om å låne grill

PRINSIPPER: Tillitsvalgt Ingvild Vaggen Malvik i Riksrevisjonen mener det er viktig at det finnes noen prinsipper for når hjemmekontor er ønskelig, slik at det ikke kun blir opp til virksomheten og den enkelte leder.

PRINSIPPER: Tillitsvalgt Ingvild Vaggen Malvik i Riksrevisjonen mener det er viktig at det finnes noen prinsipper for når hjemmekontor er ønskelig, slik at det ikke kun blir opp til virksomheten og den enkelte leder.

Ole Palmstrøm

Regjeringens hjemmekontor-forskrift er for svak, mener NTL: – Ansatte må ikke bli presset til å jobbe hjemmefra

AVSTEMNINGEN: Ordstyrerne Markus Hansen og Vidar Hennum og forbundsleder Jan Olav Andersen følger avstemingen om aldersgrenser under landsstyremøtet torsdag.

AVSTEMNINGEN: Ordstyrerne Markus Hansen og Vidar Hennum og forbundsleder Jan Olav Andersen følger avstemingen om aldersgrenser under landsstyremøtet torsdag.

Knut Viggen

EL og IT Forbundet innfører aldersgrense fra og med 2023

Leif Martin Kirknes

Ap får motstand av SV, Sp og Rødt om styringen av sykehusene


Flere saker