JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Offentlig sektor må synliggjøres

NTLs overordnete mål er at offentlig sektor skal bli godt synlig i det nye handlingsprogrammet til LO. Finansiering av etter- og videreutdanningsreformen er også en viktig sak, blant flere.31.03.2009
14:45
16.12.2013 09:30

anne.grete@lomedia.no

John Leirvaag er forholdsvis godt fornøyd med forslaget til nytt handlingsprogram for LO, som skal vedtas på kongressen i mai. Men han synes det er litt tamt enkelte steder, og spesielt der det omhandler offentlig sektor.

– Det er litt defensivt når det gjelder privatisering og konkurranseutsetting, sier han.

New Public Management.

Forbundet har innsendt om lag 60 forslag til kongressen. Disse er nå behandlet av LO-sekretariatet. Noen av forslagene er tatt godt imot, andre har sekretariatet satt tommelen ned for. Men LO-kongressen avgjør.

NTL har lenge satt fokus på New Public Management-tankegangen, der hovedpoenget er å drive offentlige virksomheter som om de var private bedrifter.

Forbundet er bekymret over at denne formen for styring har fått fotfeste i offentlig sektor. Dette vil de at LO skal sette fokus på, og få reversert.

– Å bruke styringsmetoder fra privat sektor passer ikke til offentlig forvaltning. I private selskaper er poenget å levere et overskudd, mens det offentlig har som overordnet mål å levere gode tjenester, sier Leirvaag.

Sekretariatet er enige. I forslaget til nytt handlingsprogram skriver de: ”New Public Management er uegnet i offentlig forvaltning.”

Virksomhetsregnskap.

Leirvaag forteller at forbundet også er godt fornøyd med høringsuttalelsen LO har skrevet om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten. Her påpeker LO blant annet at internasjonal og norsk forskning på bruk av regnskapssystemet gir uttrykk for store betenkeligheter. Regnskapene blir langt mer kompliserte, og baserte på skjønnsmessige vurderinger.

LO skriver blant annet at sammenheng mellom budsjett og regnskap blir mer uklar, at prinsippene bidrar til å overføre myndighet fra folkevalgte organer til administrasjon og byråkrati, og at tillitsvalgtes posisjon svekkes.

Feilslått sykehuspolitikk.

Leirvaag tror at sykehusreformen kan bli gjenstand for stor debatt på kongressen. Han forteller at foretaksformen, som sykehusene i dag blir styrt etter, ikke fungerer.

– Vi må få sykehusene tilbake til forvaltningen, og mer direkte politisk styring, sier han.

LO-sekretariatet har langt på vei imøtekommet NTL.

Noen av forbundets viktigste kampsaker - lik lønn for arbeid av lik verdi, og at kvinner skal verdsettes på lik linje med menn, er blitt godt ivaretatt i forslaget til program.

LO-sekretariatet skriver blant annet: LO mener økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor kan brukes til å gi kvinnerike grupper som har blitt hengene etter i lønnsutviklingen, noe større tillegg. Arbeidsgiverne må også bidra positivt til likelønn (…).”

Nei til prøveboring.

Oljeboring i nord blir kanskje den saken som vil skape mest debatt på LO-kongressen. Her står sterke forbund mot hverandre.

Leif Kjetil Tviberg fra Sentralforvaltningen holdt et engasjerende innlegg om miljø- og klimatrusselen da landsstyret debatterte de innkomne forslagene fra organisasjonsleddene. Han ønsket ikke å si nei til all oljeboring i nord, men poengterte at det var viktig å verne områder som er spesielt sårbare.

Han ville ha forsamlingen med seg på å si nei til prøveboring i Lofoten og Vesterålen, og framla følgende forslag til LOs handlingsprogram: ”Der sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen ikke er mulig, må det opprettes petroleumsfrie fiskerisoner. Prøveboring utenfor Lofoten og Vesterålen må avvises på grunn av fiskeressursene i området.”

Klimaforurensing.

Mange tok ordet til samme sak. Blant dem forbundssekretær Ingerid Marie Utvik. Hun påpekte at fagfolk snakker om forørkning, oversvømmelser og matmangel på grunn av klimaforurensing.

– Å starte med mer oljeboring i nord er ikke den rette måten å gå fram på, fastslo hun.

Ann-Margreth Adler-Nilsen fra NAV framholdt at LO må ha en mening med hva som skal skje i nord.

– Skal LO ha troverdighet må de satse på arbeidsplasser som ikke skader miljøet, presiserte hun.

Landsstyret vedtok enstemmig forslaget fra Tviberg. Medhold fra LO-sekretariatet fikk de derimot ikke. De vente tommelen ned. Nå må den verbale kampen tas på kongressen.

Fem års utsettelse.

Flere av NTLs organisasjonsledd har engasjert seg i debatten om oljeboring. Deriblant NTL i Kirkens Nødhjelp.

– Alvoret i klimatrusselen representerer en utfordring for norsk olje- og gassvirksomhet som det politiske Norge ikke har tatt helt inn over seg, framholder Pio Ding og Sindre Stranden Tollefsen, leder og kasserer i NTL-avdelingen.

De sier at det er bra og viktig at Norge jobber for en ambisiøs klimaavtale internasjonalt. Men mener arbeidet mister sin kraft om ikke Norge er villige til å redusere sine egne klimaskadelige utslipp.

De ønsker fem års utsettelse på tildeling av nye leteområder på norsk sokkel. Disse årene bør blant annet brukes til en prinsipiell debatt om olje- og gassvirksomhetens plass i norsk næringspolitikk i lys av klimakrisen, framholder Ding og Tollefsen.

Pensjonspoeng til studenter.

De unge i landsstyret kjempet for at forbundet skulle sette studentenes kår høyere på dagsordenen. Og de fikk medhold i flere saker.

Student og korttidssekretær i NTL, Ole André Gjerde, ville ha landsstyret med seg på å foreslå at studenter også må få pensjonspoeng.

– Studentene opplever at de får nedgang i pensjonsopptjeningen. Det må være rimelig at studentene, i likhet med andre grupper, får pensjonspoeng, framholdt han. Gjerde poengterte at langtidsutdannede også må få mulighet til en verdig alderdom, og framholdt at kvinner i offentlig sektor med høyere utdanning blir den største taperen.

Landsstyret var enig. LOs sekretariat, derimot, sa nei.

Finansiering av EVU.

John Leirvaag forteller at forbundet er opptatt av studentenes og de unges kår. Samtidig ønsker NTL å få satt etter- og videreutdanningsreformen (EVU) på dagsordenen. Reformen mangler noe vesentlig. Økonomisk støtte til dem som ønsker slik utdanning.

– Skal EVU-reformen være reell for alle, må det økonomisk støtte til. Før dette er på plass, vil familiens økonomi avgjøre, sier Leirvaag.

Sekretariatet har foreslått at LO skal jobbe for et finansieringssystem der både arbeidsgiver og staten skal bidra.

Studentobservatør Pia Strand kom med sin hjertesak: Å gi studentene mulighet til å studere på heltid.

– Mange studenter har ikke råd til ferie. De må jobbe. Vi blir også utbrente. LO må gå inn for å gi studentene like kår som ellers i arbeidslivet. Studiestøtten må settes til to ganger grunnbeløpet i folketrygden, 140 000 kroner, foreslo hun.

Også hun fikk medhold av landsstyret. Men LO-sekretariatet, de sa nei.

11.05.2009 - 15.05.2009

Folkets Hus, Oslo Kongressenter

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.03.2009
14:45
16.12.2013 09:30Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

Helge Rønning Birkelund

Dagpendler Joakim mistet en månedslønn da grensa stengte, men må betale like mye skatt

Kommentar

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Jan-Erik Østlie

«Den tradisjonen Sp skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

«Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer», skriver FO-toppene om rusreformen

Håvard Sæbø

Fagforeningsleder melder overgang til arbeidsgiverne

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Erlend Angelo

Bilkonsern gir koronabonus til 4.000 ansatte


Flere saker