JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Offentlig sektor må synliggjøres

NTLs overordnete mål er at offentlig sektor skal bli godt synlig i det nye handlingsprogrammet til LO. Finansiering av etter- og videreutdanningsreformen er også en viktig sak, blant flere.31.03.2009
14:45
16.12.2013 09:30

anne.grete@lomedia.no

John Leirvaag er forholdsvis godt fornøyd med forslaget til nytt handlingsprogram for LO, som skal vedtas på kongressen i mai. Men han synes det er litt tamt enkelte steder, og spesielt der det omhandler offentlig sektor.

– Det er litt defensivt når det gjelder privatisering og konkurranseutsetting, sier han.

New Public Management.

Forbundet har innsendt om lag 60 forslag til kongressen. Disse er nå behandlet av LO-sekretariatet. Noen av forslagene er tatt godt imot, andre har sekretariatet satt tommelen ned for. Men LO-kongressen avgjør.

NTL har lenge satt fokus på New Public Management-tankegangen, der hovedpoenget er å drive offentlige virksomheter som om de var private bedrifter.

Forbundet er bekymret over at denne formen for styring har fått fotfeste i offentlig sektor. Dette vil de at LO skal sette fokus på, og få reversert.

– Å bruke styringsmetoder fra privat sektor passer ikke til offentlig forvaltning. I private selskaper er poenget å levere et overskudd, mens det offentlig har som overordnet mål å levere gode tjenester, sier Leirvaag.

Sekretariatet er enige. I forslaget til nytt handlingsprogram skriver de: ”New Public Management er uegnet i offentlig forvaltning.”

Virksomhetsregnskap.

Leirvaag forteller at forbundet også er godt fornøyd med høringsuttalelsen LO har skrevet om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten. Her påpeker LO blant annet at internasjonal og norsk forskning på bruk av regnskapssystemet gir uttrykk for store betenkeligheter. Regnskapene blir langt mer kompliserte, og baserte på skjønnsmessige vurderinger.

LO skriver blant annet at sammenheng mellom budsjett og regnskap blir mer uklar, at prinsippene bidrar til å overføre myndighet fra folkevalgte organer til administrasjon og byråkrati, og at tillitsvalgtes posisjon svekkes.

Feilslått sykehuspolitikk.

Leirvaag tror at sykehusreformen kan bli gjenstand for stor debatt på kongressen. Han forteller at foretaksformen, som sykehusene i dag blir styrt etter, ikke fungerer.

– Vi må få sykehusene tilbake til forvaltningen, og mer direkte politisk styring, sier han.

LO-sekretariatet har langt på vei imøtekommet NTL.

Noen av forbundets viktigste kampsaker - lik lønn for arbeid av lik verdi, og at kvinner skal verdsettes på lik linje med menn, er blitt godt ivaretatt i forslaget til program.

LO-sekretariatet skriver blant annet: LO mener økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor kan brukes til å gi kvinnerike grupper som har blitt hengene etter i lønnsutviklingen, noe større tillegg. Arbeidsgiverne må også bidra positivt til likelønn (…).”

Nei til prøveboring.

Oljeboring i nord blir kanskje den saken som vil skape mest debatt på LO-kongressen. Her står sterke forbund mot hverandre.

Leif Kjetil Tviberg fra Sentralforvaltningen holdt et engasjerende innlegg om miljø- og klimatrusselen da landsstyret debatterte de innkomne forslagene fra organisasjonsleddene. Han ønsket ikke å si nei til all oljeboring i nord, men poengterte at det var viktig å verne områder som er spesielt sårbare.

Han ville ha forsamlingen med seg på å si nei til prøveboring i Lofoten og Vesterålen, og framla følgende forslag til LOs handlingsprogram: ”Der sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen ikke er mulig, må det opprettes petroleumsfrie fiskerisoner. Prøveboring utenfor Lofoten og Vesterålen må avvises på grunn av fiskeressursene i området.”

Klimaforurensing.

Mange tok ordet til samme sak. Blant dem forbundssekretær Ingerid Marie Utvik. Hun påpekte at fagfolk snakker om forørkning, oversvømmelser og matmangel på grunn av klimaforurensing.

– Å starte med mer oljeboring i nord er ikke den rette måten å gå fram på, fastslo hun.

Ann-Margreth Adler-Nilsen fra NAV framholdt at LO må ha en mening med hva som skal skje i nord.

– Skal LO ha troverdighet må de satse på arbeidsplasser som ikke skader miljøet, presiserte hun.

Landsstyret vedtok enstemmig forslaget fra Tviberg. Medhold fra LO-sekretariatet fikk de derimot ikke. De vente tommelen ned. Nå må den verbale kampen tas på kongressen.

Fem års utsettelse.

Flere av NTLs organisasjonsledd har engasjert seg i debatten om oljeboring. Deriblant NTL i Kirkens Nødhjelp.

– Alvoret i klimatrusselen representerer en utfordring for norsk olje- og gassvirksomhet som det politiske Norge ikke har tatt helt inn over seg, framholder Pio Ding og Sindre Stranden Tollefsen, leder og kasserer i NTL-avdelingen.

De sier at det er bra og viktig at Norge jobber for en ambisiøs klimaavtale internasjonalt. Men mener arbeidet mister sin kraft om ikke Norge er villige til å redusere sine egne klimaskadelige utslipp.

De ønsker fem års utsettelse på tildeling av nye leteområder på norsk sokkel. Disse årene bør blant annet brukes til en prinsipiell debatt om olje- og gassvirksomhetens plass i norsk næringspolitikk i lys av klimakrisen, framholder Ding og Tollefsen.

Pensjonspoeng til studenter.

De unge i landsstyret kjempet for at forbundet skulle sette studentenes kår høyere på dagsordenen. Og de fikk medhold i flere saker.

Student og korttidssekretær i NTL, Ole André Gjerde, ville ha landsstyret med seg på å foreslå at studenter også må få pensjonspoeng.

– Studentene opplever at de får nedgang i pensjonsopptjeningen. Det må være rimelig at studentene, i likhet med andre grupper, får pensjonspoeng, framholdt han. Gjerde poengterte at langtidsutdannede også må få mulighet til en verdig alderdom, og framholdt at kvinner i offentlig sektor med høyere utdanning blir den største taperen.

Landsstyret var enig. LOs sekretariat, derimot, sa nei.

Finansiering av EVU.

John Leirvaag forteller at forbundet er opptatt av studentenes og de unges kår. Samtidig ønsker NTL å få satt etter- og videreutdanningsreformen (EVU) på dagsordenen. Reformen mangler noe vesentlig. Økonomisk støtte til dem som ønsker slik utdanning.

– Skal EVU-reformen være reell for alle, må det økonomisk støtte til. Før dette er på plass, vil familiens økonomi avgjøre, sier Leirvaag.

Sekretariatet har foreslått at LO skal jobbe for et finansieringssystem der både arbeidsgiver og staten skal bidra.

Studentobservatør Pia Strand kom med sin hjertesak: Å gi studentene mulighet til å studere på heltid.

– Mange studenter har ikke råd til ferie. De må jobbe. Vi blir også utbrente. LO må gå inn for å gi studentene like kår som ellers i arbeidslivet. Studiestøtten må settes til to ganger grunnbeløpet i folketrygden, 140 000 kroner, foreslo hun.

Også hun fikk medhold av landsstyret. Men LO-sekretariatet, de sa nei.

11.05.2009 - 15.05.2009

Folkets Hus, Oslo Kongressenter

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.03.2009
14:45
16.12.2013 09:30Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning


Flere saker