JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Menn tjener 5 000 mer

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i privat sektor og står stille i offentlig sektor.


04.09.2007
15:35
16.12.2013 02:05

I Likestillings- og diskrimineringsombudets nye samfunnsregnskap som ble lansert i dag går det tydelig fram at det er en lang vei å gå for full likestilling – også i arbeidslivet.

Korrigert for deltid tjente kvinner i privat sektor 5400 kroner mindre i måneden enn menn i 2006, en økning på 300 kroner fra året før. Tilsvarende tjener kvinner i offentlig sektor 3850 kroner mindre enn menn, en forskjell som har holdt seg relativt konstant. Det er fortsatt slik at i yrker der kvinner er overrepresentert er lønna lavere enn ditto for menn.

Mye arbeidslivsklager

Ombud Beate Gangås sier at arbeidslivet dominerer i de klagesakene hennes kontor behandler, og at klagene gjelder alt fra likelønn og graviditet til stillingsannonser som diskriminerer på grunnlag av alder, språkkunnskaper eller funksjonshemming.

– Vi kan ikke ta det for gitt at likestillingen går sakte framover. Utviklingen kan også gå tilbake dersom man mister initiativet, sier Gangås i en kommentar til lønnsutviklingen.

Holdes utenfor

Nøkkelen til endring i samfunnet ligger i arbeidsmarkedet, mener Gangås. Derfor er ombudet bekymret for at lite har skjedd for å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne trass i IA-avtalen.

– Vi trenger nye virkemidler, og mer kunnskap om strukturelle problemer. Det er ikke gitt at problemet er at arbeidsgivere ikke ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, sier Gangås.

Årlig måling

Samfunnsregnskapet skal etter planen bli en årlig måling av status for Likestillings-Norge. I årets utgave går det blant annet fram at bare 50 prosent av personene mellom 16 og 66 år med nedsatt funksjonsevne er i arbeid, at førstegenerasjons innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert i serviceyrker med lav status og lav lønn og at andelen som jobber ufrivillig deltid har økt fra 2005 til 2006.

Røde tall

– De stereotype måtene folk innretter livene sine på må endres, sier Gangås. Hun mener det nye samfunnsregnskapet får fram de røde tallene for likestilling, og at det fortsatt betydelige utfordringer å ta tak i.

Beate Gangås sier at tilgang til arbeid er en vesentlig forutsetning for likestilling mellom kjønnene og for å gi nye grupper i samfunnet like muligheter.

Tiltak

– Beate Gangås foreslår en rekke konkrete tiltak for et mer likestilt arbeidsliv:

– Lovfestet rett til heltid.

– Full barnehagedekning må snarest innfris.

– Tredelt foreldrepermisjon, fire måneder øremerket hver av foreldrene og fire måneder de fritt kan fordele.

– Gi far rett til fedrekvote uavhengig av mors yrkesaktivitet.

– Heve taket for lønnskompensasjon ved foreldrepermisjon fra 6 til 8 G.

– Forbud om å spørre om graviditet og familieplanlegging under jobbintervju.

– Kontantstøtten må avvikles, den er en bremsekloss for likestilling.

– Ny forskrift til arbeidsmiljøloven slik at rekrutteringsfirmaer som står bak aldersdiskriminerende stillingsannonser kan holdes ansvarlig.

– For å oppnå likelønn må arbeidsvurderingssystemer som bedriftene kan bruke for å sikre likelønn gjøres gratis og lett tilgjengelige.

– Bedrifter bør etablere en ordning med livsfasesamtaler med sine ansatte, med særlig fokus på mannlige ansatte. Målet er å finne en god balanse mellom jobben og omsorgsforpliktelsene hjemme.

– Arbeid mot diskriminering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering, alder eller religion må bli en del av virksomhetens ordinære HMS-arbeid.

– Unntakene for tros- og livssynssamfunn i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven må fjernes.

– Ordningen med yrkesskadeerstatning må revideres for bedre å ivareta kvinnetypiske yrkesskader.

Kommuner gjør det dårlig

Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet en metode for å sammenlikne likestillingsnivået i ulike sektorer. På en skala opp til 10 er det kommunene og næringslivet som kommer dårligst ut, med 5 som resultat. Det trekker kraftig ned at mens omtrent 70 prosent av de som jobber i kommunene er kvinner, er bare 30 prosent av høyere lederne kvinner. Heller ikke på ordførersiden står det så bra til, bare 17 prosent er kvinner.

Den etniske likestillingen har også langt fram, under en prosent av kommunestyrerepresentantene har ikke-vestlig bakgrunn. Også ungdom er underrepresentert. Ombudet foreslår at valglister ikke skal kunne godkjennes med mindre begge kjønn er representert med 50 prosent, slik det er grunnlovsfestet i Frankrike.

Styreledere

Næringslivet får samme lave resultat som kommunene, noe som blant annet skyldes at bare tre prosent av styrelederne i almenaksjeselskap er kvinner, og bare 19 prosent av topplederne i privat sektor er kvinner.

Beate Gangås foreslår å utvide loven om kjønnsrepresentasjon i styrene til almenaksjeselskaper til også å omfatte andre store selskaper i Norge.

Likestillingstopper og -bunner

I samfunnsregnskapet utroper Likestillings- og diskrimineringsombudet en rekke topper og bunner i likestillingsarbeidet. Tromsø kommune får skryt som Norges mest likestilte kommune og Posten Norge for full likestilling i toppledelsen og prosjektet. Regjeringen får ris for ikke å ha inkorporert FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven slik de lovte i Soria Moria, og Forskningsrådet får på pukkelen for å «framstå som en dinosaur i likestillingsarbeidet, 70 prosent av alle forskningsmidlene går til menn».

Stortinget: 36 prosent kvinner, 64 prosent menn.

Regjeringen: 44 prosent kvinner, 56 prosent menn.

Statlige styrer, råd og utvalg: 46 prosent kvinner, 54 prosent menn.

Kommunestyrer: 36 prosent kvinner, 64 prosent menn.

Ordførere: 17 prosent kvinner, 83 prosent menn.

Rådmenn: 16 prosent kvinner, 84 prosent menn.

Toppledere i privat næringsliv: 19 prosent kvinner, 81 prosent menn.

Styreledere allmennaksjeselskaper: 3 prosent kvinner, 97 prosent menn.

Styremedlemmer allmennaksjeselskaper: 25 prosent kvinner, 75 prosent menn.

Uteksaminerte ved høyere utdanning: 62 prosent kvinner, 38 prosent menn.

Professorer: 17 prosent kvinner, 83 prosent menn.

Yrkesdeltakelse: 85 prosent menn og 77 prosent kvinner mellom 25-66 år.

Deltid: 44 prosent kvinner, 13 prosent menn.

Lønn: Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns inntekt. Det utgjør en forskjell på 5.000 kroner i måneden for heltidsansatte.

(Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2007
15:35
16.12.2013 02:05Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Colourbox

Gratis briller fra arbeidsgiver: Dette bør du vite

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

Alf Ragnar Olsen

Staten har sagt at pengene er brukt opp – nå har de tre dager på seg til å unngå streik i staten

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret: Disse får ikke stemme i uravstemning

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet av vekterne er stort

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

Ole Palmstrøm

Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet


Flere saker