JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Menn tjener 5 000 mer

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker i privat sektor og står stille i offentlig sektor.04.09.2007
15:35
16.12.2013 02:05

I Likestillings- og diskrimineringsombudets nye samfunnsregnskap som ble lansert i dag går det tydelig fram at det er en lang vei å gå for full likestilling – også i arbeidslivet.

Korrigert for deltid tjente kvinner i privat sektor 5400 kroner mindre i måneden enn menn i 2006, en økning på 300 kroner fra året før. Tilsvarende tjener kvinner i offentlig sektor 3850 kroner mindre enn menn, en forskjell som har holdt seg relativt konstant. Det er fortsatt slik at i yrker der kvinner er overrepresentert er lønna lavere enn ditto for menn.

Mye arbeidslivsklager

Ombud Beate Gangås sier at arbeidslivet dominerer i de klagesakene hennes kontor behandler, og at klagene gjelder alt fra likelønn og graviditet til stillingsannonser som diskriminerer på grunnlag av alder, språkkunnskaper eller funksjonshemming.

– Vi kan ikke ta det for gitt at likestillingen går sakte framover. Utviklingen kan også gå tilbake dersom man mister initiativet, sier Gangås i en kommentar til lønnsutviklingen.

Holdes utenfor

Nøkkelen til endring i samfunnet ligger i arbeidsmarkedet, mener Gangås. Derfor er ombudet bekymret for at lite har skjedd for å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne trass i IA-avtalen.

– Vi trenger nye virkemidler, og mer kunnskap om strukturelle problemer. Det er ikke gitt at problemet er at arbeidsgivere ikke ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, sier Gangås.

Årlig måling

Samfunnsregnskapet skal etter planen bli en årlig måling av status for Likestillings-Norge. I årets utgave går det blant annet fram at bare 50 prosent av personene mellom 16 og 66 år med nedsatt funksjonsevne er i arbeid, at førstegenerasjons innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert i serviceyrker med lav status og lav lønn og at andelen som jobber ufrivillig deltid har økt fra 2005 til 2006.

Røde tall

– De stereotype måtene folk innretter livene sine på må endres, sier Gangås. Hun mener det nye samfunnsregnskapet får fram de røde tallene for likestilling, og at det fortsatt betydelige utfordringer å ta tak i.

Beate Gangås sier at tilgang til arbeid er en vesentlig forutsetning for likestilling mellom kjønnene og for å gi nye grupper i samfunnet like muligheter.

Tiltak

– Beate Gangås foreslår en rekke konkrete tiltak for et mer likestilt arbeidsliv:

– Lovfestet rett til heltid.

– Full barnehagedekning må snarest innfris.

– Tredelt foreldrepermisjon, fire måneder øremerket hver av foreldrene og fire måneder de fritt kan fordele.

– Gi far rett til fedrekvote uavhengig av mors yrkesaktivitet.

– Heve taket for lønnskompensasjon ved foreldrepermisjon fra 6 til 8 G.

– Forbud om å spørre om graviditet og familieplanlegging under jobbintervju.

– Kontantstøtten må avvikles, den er en bremsekloss for likestilling.

– Ny forskrift til arbeidsmiljøloven slik at rekrutteringsfirmaer som står bak aldersdiskriminerende stillingsannonser kan holdes ansvarlig.

– For å oppnå likelønn må arbeidsvurderingssystemer som bedriftene kan bruke for å sikre likelønn gjøres gratis og lett tilgjengelige.

– Bedrifter bør etablere en ordning med livsfasesamtaler med sine ansatte, med særlig fokus på mannlige ansatte. Målet er å finne en god balanse mellom jobben og omsorgsforpliktelsene hjemme.

– Arbeid mot diskriminering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering, alder eller religion må bli en del av virksomhetens ordinære HMS-arbeid.

– Unntakene for tros- og livssynssamfunn i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven må fjernes.

– Ordningen med yrkesskadeerstatning må revideres for bedre å ivareta kvinnetypiske yrkesskader.

Kommuner gjør det dårlig

Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet en metode for å sammenlikne likestillingsnivået i ulike sektorer. På en skala opp til 10 er det kommunene og næringslivet som kommer dårligst ut, med 5 som resultat. Det trekker kraftig ned at mens omtrent 70 prosent av de som jobber i kommunene er kvinner, er bare 30 prosent av høyere lederne kvinner. Heller ikke på ordførersiden står det så bra til, bare 17 prosent er kvinner.

Den etniske likestillingen har også langt fram, under en prosent av kommunestyrerepresentantene har ikke-vestlig bakgrunn. Også ungdom er underrepresentert. Ombudet foreslår at valglister ikke skal kunne godkjennes med mindre begge kjønn er representert med 50 prosent, slik det er grunnlovsfestet i Frankrike.

Styreledere

Næringslivet får samme lave resultat som kommunene, noe som blant annet skyldes at bare tre prosent av styrelederne i almenaksjeselskap er kvinner, og bare 19 prosent av topplederne i privat sektor er kvinner.

Beate Gangås foreslår å utvide loven om kjønnsrepresentasjon i styrene til almenaksjeselskaper til også å omfatte andre store selskaper i Norge.

Likestillingstopper og -bunner

I samfunnsregnskapet utroper Likestillings- og diskrimineringsombudet en rekke topper og bunner i likestillingsarbeidet. Tromsø kommune får skryt som Norges mest likestilte kommune og Posten Norge for full likestilling i toppledelsen og prosjektet. Regjeringen får ris for ikke å ha inkorporert FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven slik de lovte i Soria Moria, og Forskningsrådet får på pukkelen for å «framstå som en dinosaur i likestillingsarbeidet, 70 prosent av alle forskningsmidlene går til menn».

Stortinget: 36 prosent kvinner, 64 prosent menn.

Regjeringen: 44 prosent kvinner, 56 prosent menn.

Statlige styrer, råd og utvalg: 46 prosent kvinner, 54 prosent menn.

Kommunestyrer: 36 prosent kvinner, 64 prosent menn.

Ordførere: 17 prosent kvinner, 83 prosent menn.

Rådmenn: 16 prosent kvinner, 84 prosent menn.

Toppledere i privat næringsliv: 19 prosent kvinner, 81 prosent menn.

Styreledere allmennaksjeselskaper: 3 prosent kvinner, 97 prosent menn.

Styremedlemmer allmennaksjeselskaper: 25 prosent kvinner, 75 prosent menn.

Uteksaminerte ved høyere utdanning: 62 prosent kvinner, 38 prosent menn.

Professorer: 17 prosent kvinner, 83 prosent menn.

Yrkesdeltakelse: 85 prosent menn og 77 prosent kvinner mellom 25-66 år.

Deltid: 44 prosent kvinner, 13 prosent menn.

Lønn: Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns inntekt. Det utgjør en forskjell på 5.000 kroner i måneden for heltidsansatte.

(Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2007
15:35
16.12.2013 02:05Mest lest

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Privat

Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Hanna Skotheim

Ledige og permitterte skylder Nav 2,8 milliarder kroner

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

Ole Palmstrøm

MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Kommentar

Tormod Ytrehus

«Vi kan få en ungdomsgenerasjon som blir rammet for livet», skriver Svein-Yngve Madssen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Natalia Levytska

Natalia Levytska

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU)

Kvinner rammes hardere av koronaen enn menn. Fem kvinner fra hele verden forteller sine historier

Det høres ut som Erna Solberg er mest opptatt av å bli sittende som statsminister enn å bekjempe økende forskjeller, mener Aps Bjørnar Skjæran.

Det høres ut som Erna Solberg er mest opptatt av å bli sittende som statsminister enn å bekjempe økende forskjeller, mener Aps Bjørnar Skjæran.

Aslak Bodahl

Aps nestleder om Erna Solberg: – Hun virker sliten og trenger avløsning

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Erlend Angelo

Arbeidsledig? Her er karriererådgiverens 10 tips

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Høyres landsmøte

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen

Debatt

Frontfagsmodellen er ingen tvangstrøye, skriver Anne Finborud.

Frontfagsmodellen er ingen tvangstrøye, skriver Anne Finborud.

Håvard Sæbø

«Lønn forhandler vi best sammen», skriver lederen i Skolenes landsforbund

Colourbox.com

Mann omkom i arbeidsulykke i Tysvær i Rogaland

Sjef for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, tror ulikhet vil prege valgkampen i høst. 9 av 10 LO-tillitsvalgte frykter for økt ulikhet.

Sjef for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, tror ulikhet vil prege valgkampen i høst. 9 av 10 LO-tillitsvalgte frykter for økt ulikhet.

Jan-Erik Østlie

LO-tillitsvalgte tror forskjellene vil øke. Ulikhet blir den store valgkampsaken, mener Agenda

– Det å redusere grensehandelen betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Frps Hans Andreas Limi.

– Det å redusere grensehandelen betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Frps Hans Andreas Limi.

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp erklærer budsjettkrig mot svenskehandelen: – Betyr mye for norske arbeidsplasser, sier Limi

VASKERI: Ansatte i vaskerier og renserier har fått ny lønn, men LO-forbundet Industri Energi mener de hadde fortjent bedre. Bildet er tatt ved Nor Tekstil i Lier.

VASKERI: Ansatte i vaskerier og renserier har fått ny lønn, men LO-forbundet Industri Energi mener de hadde fortjent bedre. Bildet er tatt ved Nor Tekstil i Lier.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

Nå er startlønna på vaskeriene 192 kroner i timen: – Arbeiderne hadde fortjent bedre

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.

Jan-Erik Østlie

Stortinget har gjort feil vedtak om sykepenger, mener Senterpartiet

Da statsministere Erna Solberg åpnet landsmøte i Høyre for to år siden, var salen fullpakket. Nå skjer åpningen digitalt.

Da statsministere Erna Solberg åpnet landsmøte i Høyre for to år siden, var salen fullpakket. Nå skjer åpningen digitalt.

Torgny Hasås

Høyre i nytt partiprogram: Full enighet om arbeidslivet


Flere saker