JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ros og ris fra fagbevegelsen

Mens LO-lederen mener klimameldingen representerer en helhet som tar hensyn til både klimaet og industrien, kaller Industri Energi-leder Leif Sande målet om å ta to tredeler av utslippskuttene i Norge for «symbolpolitikk».25.04.2012
11:51
16.12.2013 18:59

Roar Flåthen viser i sin kommentar til at klimaendringene er vår tids største utfordring, og han oppfordrer alle partier i Stortinget til å bidra til et nytt klimaforlik.

– Regjeringen har lagt fram et grunnlag som bør kunne samle bred støtte, sier Flåthen.

LO-lederen trekker spesielt fram regjeringens satsing på kollektivtransport og jernbanen som positiv. Han mener den økte CO2-avgiften for oljesektoren er til å leve med og at det foreslåtte klimafondet ser ut til å få fornuftige rammer.

– Les mer: LO-lederens kommentar i sin helhet

To ting avgjørende

Ambisjonen om å ta to tredeler av utslippskuttene i Norge kommenterer Flåthen slik:

– For oss er det to ting som er avgjørende: Bidra til å redde klimaet og videreutvikle verdens mest miljøvennlige industri og arbeidsplasser i Norge. Meldingen gir grunnlag for fortsatt industriutvikling basert på fornybar energi. Det er den samlede internasjonale innsatsen som redder klimaet og den erkjennelsen må alle ta konsekvensen av.

– Nett-TV: Se opptak av pressekonferansen om Klimameldingen

– Dokument: Last ned Klimameldingen i sin helhet

Positiv til fond

Også lederen for fagforbundet Industri energi, Leif Sande, er positiv til at regjeringen oppretter et statlig fond

– Opprettelsen av et klimafond har vi arbeidet for lenge. Hvis de klarer å bygge opp Enova til 50 milliarder kroner i 2020, er det bra. Det er en god politikk å investere i, og legge til rette virkemidler for utvikling av ny miljøteknologi. Slik er miljøproblemer blitt løst til nå, og det er slik vi må løse miljøproblemene i fremtiden, sier Sande.

«Symbolpolitikk»

Lederen av fagforbundet for landets oljearbeidere og ansatte i den kraftkrevende industrien er derimot skeptisk til målsettingen om å ta to tredeler av utslippskuttene hjemme:

– Dette er og blir symbolpolitikk. Vi vil få mye mer miljøgevinst av å bruke de samme ressursene til globale kutt internasjonalt. En slik nasjonal målsetting blir mer symboler enn realiteter, sier Sande.

Sande er også skeptisk til regjeringens ambisjon om å elektrifisere sokkelen.

Vi forutsetter at elektrifisering av norsk sokkel ikke skjer på bekostning av kraftbalansen eller strømprisene på land. Vi kommer til å følge utredningene som kommer med svært kritisk blikk, sier Sande.

Støtte fra YS og Unio

En god start for den nye miljøvernministeren, er Unio-leder Anders Folkestads første kommentar tii klimameldingen.

– Kravet om at 2/3 av utslippskuttene skal tas innenlands, satsing på teknologiutvikling og kollektivtransport er i tråd med Unios krav. Særlig vil jeg trekke fram signalet om at en klimalov skal utredes som svært positivt. Det er noe vi har vært en pådriver for lenge, sier Folkestad.

– Det er bra Regjeringen står fast på klimamålene, slik de er nedfelt i klimaforliket, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS-lederen sier han tror ambisiøse klimamål vil styrke norsk industris overlevelsesevne på lang sikt. Dette gir insentiver til å utvikle ny teknologi, innovative løsninger, samt legge grunnlaget for en mer bærekraftig og konkurransekraftig industrivirksomhet.

Kvalheim er også tilfreds med at det skal opprettes et klimafond på 50 milliarder kroner. Han mener det kan bidra til å hindre at norske arbeidsplasser legges ned som følge av høye avgifter og dyre klimatiltak.

Fellesforbundet: Tar hensyn til verdiskaping

– Klimameldingen viser at ambisiøs klimapolitikk også kan ta hensyn til verdiskaping og arbeidsplasser, mener Fellesforbundet.

– Fellesforbundet støtter den strategien Regjeringen legger opp til med tiltak som vil stimulere til utvikling av ny teknologi og reduserte utslipp, sier forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen.

Han tror regjeringens forslag om et nytt klimafond vil gi forsterket satsing på klimateknologi og stimulere norsk industri til fortsatte omlegginger.

– Les mer: Fellesforbundets kommentar i sin helhet

Fagforbundet: Etterlyser tiltak

– Det er positivt at regjeringen holder fast ved klimamålene. Men jeg er skuffet over klippetroen på å løse ting med kvotehandel, sier Fagforbundets Stein Guldbrandsen i en kommentar til fagbladet.no.

Han etterlyser også mer konkrete virkemidler for å nå målet om å få mer av godstransporten over fra vei til båt og bane. I dag går utviklingen i feil retning, påpeker Gulbrandsen:

– Det har sammenheng med at alle aktører som driver godstransport, enten de er offentlige eller private, har anbud og fri konkurranse som overordnet prinsipp. Det vil si at pris avgjør. Det fører til at store deler av transportmarkedet overtas av baltiske selskaper som driver ren sosial dumping og utkonkurrerer andre.

Guldbrandsen understreker at man må regulere markedet og bruke prismekanismer som favoriserer bane og sjø, og sette en stopper for sosial dumping, for å oppnå politiske mål.

– At regjeringen vil satse stort på kollektivtrafikk er positivt, men det er for lite konkret, mener Stein Guldbrandsen.

Støtte fra NTL

– Jeg er glad for at målene fra Stortingets klimaforlik står fast. Norge skal kutte to tredeler av sine klimagassutslipp hjemme, og samtidig bidra til store kutt til internasjonale klimagassutslipp. Jeg mener dette er i tråd med LOs høringssvar, sier nestleder Anita Solhaug i Norsk Tjenestemannslag.

EL & IT: Riktig retning

Leder av EL & IT Forbundet, hans Felix, er tilfred med at regjeringen har greid å lever stortingsmeldingen så kort etter statsrådsskiftene.

– I EL & IT Forbundet har vi tidligere vært ganske bastante på kravet om at 2/3 av CO2-kuttene skal skje i Norge, men det har rent mer vann i havet siden da, ikke minst etter at det ble dokumentert at kostnadssiden utviklet seg veldig negativt. Nå ser jeg at regjeringens forlik går i retning av å ta mer av kuttene her hjemme, og dermed mer i tråd med det vi tidligere har ment, sier Felix.

Jernbaneforbundet: Dobbeltspor til Bergen og Trondheim

Jernbaneforbundets leder, Kjell Atle Brunborg, er enig med regjeringen i at jernbanen må bygges kraftig ut hvis det skal være mulig å nå målene om utslippskutt. Han viser til at en tredele av Norges samlede utslipp av klimagasser kommer fra transportsektoren og krever at jernbaneinvesteringene økes kraftig når Nasjonal Transportplan for 2014-23 legges fram neste år.

– Vi går inn for et investeringsfond på 200 milliarder kroner i tiårsperioden. Fondet må være statlig, men pengene kan også komme fra bompenger, sier Brunborg.

Brunborg vil også ha dobbeltsport til Bergen og Trondheim for å sette jernbanen i stand til å konkurrere om mer av godstransporten.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.04.2012
11:51
16.12.2013 18:59Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Håvard Sæbø

Tømrar Morten (27) bygger taubane 650 meter over Romsdalsfjorden

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

Atle Møller

Silje er lærling i Securitas. Hun forstår godt hvorfor vekterne streiker for henne


Flere saker