JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samler vern mot diskriminering

Det nye diskrimineringsvernet vil få stor betydning for ansatte og arbeidsgivere. I dag kommer halvparten av alle henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra arbeidslivet.24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51

linesch@lo-media.no

Formålet med diskrimineringslovutvalgets utredning har vært å samle vernet mot diskriminering i én lov, og å sørge for et mer helhetlig og dermed styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning. Forslaget ble lagt fram 19. juni i år. Utvalget hadde da jobbet i to år ledet av professor Hans Petter Graver.

Utvalget foreslår en samlet lov for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på alle samfunnsområder. Diskrimineringsgrunnlagene er: Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person. Det siste karakteriseres som en «sekkekategori» som åpner for å styrke vernet på områder om ikke har noe vern i dag.

Utfordringen i denne kategorien kan bli å trekke grenser for lovlig og ulovlig forskjellsbehandling. Utvalget foreslår også at diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven, for å gi et signal som at det anses som et sterkt vern.

Diskriminering er ikke ukjent problematikk i arbeidslivet. Over halvparten av alle henvendelser til Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO) gjelder nettopp arbeidslivet. Det har vært en spesiell økning i antallet henvendelser fra gravide de siste årene. Forslaget til ny lov inneholder da også en rekke tiltak som omhandler ansettelsesforhold og arbeidsliv. Noen videreført fra tidligere lover, andre er nye tiltak.

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi tas med videre. «Utvalget mener at bestemmelsen bør videreføres fordi det kan være en fare for å svekke kvinners reelle rett til likelønn hvis bestemmelsen oppheves. (…)

Utvalget legger særlig vekt på bestemmelsens politiske og historiske betydning. Å ta bort likelønnsbestemmelsen vil kunne gi et uheldig signal, heter det.

Det er ikke tatt inn andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn når det gjelder lønn. Likevel gjøres det oppmerksom på at det skjer lønnsdiskriminering på grunn av for eksempel etnisitet og religion, men utvalget mener kunnskapen er for dårlig til å lage en egen bestemmelse, men at slike saker kan inngå i «sekkekategorien».

Arbeidsgivere har i dag plikt til å opplyse om kvalifikasjonene til den som ble ansatt. Det gir andre søkere mulighet til å vurdere om det kan foreligge diskriminering. Nå foreslås det at arbeidsgivers opplysningsplikt også skal omfatte lønn, inkludert kriteriene for lønnsfastsettelsen. «Rett til innsyn i lønn er viktig for at arbeidstaker skal ha tilgang til opplysninger som sier noe om lønnsfastsettelsen kan være i strid med loven», mener utvalget. Av hensyn til personvernet skal det kun være tillitsvalgte og verneombud som kan kreve slikt innsyn.

Tillitsvalgte og verneombud sidestilles, for å sikre at dette innsynet også kan gjøres på arbeidsplasser uten fagorganiserte.

Arbeidsgiverne får en strengere aktivitetsplikt, hvis utvalget får det som det vil. Den foreslåtte aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere «å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og motvirke diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne».

Formålet med forslaget er å få et mer systematisk likestillingsarbeid i virksomhetene, ifølge utvalget.

«Arbeidslivets organisasjoner sitt arbeid for likestilling videreføres gjennom medlemmenes systematiske arbeid i virksomhetene. Etter utvalgets vurdering er det viktig med aktivitet fra alle partene i arbeidslivet, da de står i ulike posisjoner og har påvirkningsmuligheter innenfor sine respektive områder».

De mener også at offentlige myndigheter bør ha et spesielt ansvar for å fremme likeverd og likestilling, og foreslår at offentlige myndigheters aktivitetsplikt skal omfatte alle lovens diskrimineringsgrunnlag. Ifølge selskapet Econ Pöyry vil en endring av aktivitetsplikten få minimale økonomiske konsekvenser for virksomhetene. De har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. Analysen viser at de viktigste kostnadene vil komme det første året, i tilknytning til å «konvertere» det gamle HMS-systemet. Engangskostnaden er anslått til mellom 59 og 99 millioner kroner. Representanter for de fleste virksomheter som er intervjuet i forbindelse med rapporten trodde ikke at endringene i aktivitetsplikten vil medføre ekstra kostnader for dem utover disse kostnadene.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at aktivitetsplikten overholdes.

Styrker vernet av homofile Den nye loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombud og nemda, samt gi noen flere oppgaver til Arbeidstilsynet. Fra begge steder kom det positive ord da utvalget la fram sine forslag.

Hos ombudet trakk man spesielt fram at det foreslås et helhetlig diskrimineringsvern som skal gi homofile og lesbiske vern på alle samfunnsområder, ikke bare i arbeidslivet.

– Det er svært positivt at utvalget foreslår å gi homofile og lesbiske vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Mange eksempler viser at det er en svakhet ved dagens lovverk at vernet mot diskriminering for homofile og lesbiske bare er i arbeidslivet, uttalte Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vernet mot diskriminering på grunn av alder skal fortsatt begrenses til arbeidslivet. Forskjellsbehandling kan bli vernet i visse tilfeller utenfor arbeidslivet, i sekkekategorien «vesentlige forhold». Om dette er godt nok, er ikke LDO helt sikker på. De viser til klager som viser at aldersdiskriminering skjer, særlig i forbindelse med rekruttering og utlysning av stillinger. Graver-utvalget foreslår at forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse fortsatt skal reguleres i arbeidsmiljøloven.

Utvalgets forslag er sendt ut på høring. Høringsfristen er 30. desember i år. Da forslaget ble lagt fram kom det noen umiddelbare positive kommentarer fra fagbevegelsen som mente lovforslaget kan gi vesentlig bidrag til grupper som i dag kan ha problemer med å få innpass i arbeidslivet.

LO-Aktuelt nr 12/2009

NOU2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Likestillings- og diskrimineringsombudet og nemda

Diverse nettartikler

24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51

NOU2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Likestillings- og diskrimineringsombudet og nemda

Diverse nettartikler
Mest lest

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar


Flere saker