JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samler vern mot diskriminering

Det nye diskrimineringsvernet vil få stor betydning for ansatte og arbeidsgivere. I dag kommer halvparten av alle henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra arbeidslivet.24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51

linesch@lo-media.no

Formålet med diskrimineringslovutvalgets utredning har vært å samle vernet mot diskriminering i én lov, og å sørge for et mer helhetlig og dermed styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning. Forslaget ble lagt fram 19. juni i år. Utvalget hadde da jobbet i to år ledet av professor Hans Petter Graver.

Utvalget foreslår en samlet lov for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på alle samfunnsområder. Diskrimineringsgrunnlagene er: Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person. Det siste karakteriseres som en «sekkekategori» som åpner for å styrke vernet på områder om ikke har noe vern i dag.

Utfordringen i denne kategorien kan bli å trekke grenser for lovlig og ulovlig forskjellsbehandling. Utvalget foreslår også at diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven, for å gi et signal som at det anses som et sterkt vern.

Diskriminering er ikke ukjent problematikk i arbeidslivet. Over halvparten av alle henvendelser til Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO) gjelder nettopp arbeidslivet. Det har vært en spesiell økning i antallet henvendelser fra gravide de siste årene. Forslaget til ny lov inneholder da også en rekke tiltak som omhandler ansettelsesforhold og arbeidsliv. Noen videreført fra tidligere lover, andre er nye tiltak.

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi tas med videre. «Utvalget mener at bestemmelsen bør videreføres fordi det kan være en fare for å svekke kvinners reelle rett til likelønn hvis bestemmelsen oppheves. (…)

Utvalget legger særlig vekt på bestemmelsens politiske og historiske betydning. Å ta bort likelønnsbestemmelsen vil kunne gi et uheldig signal, heter det.

Det er ikke tatt inn andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn når det gjelder lønn. Likevel gjøres det oppmerksom på at det skjer lønnsdiskriminering på grunn av for eksempel etnisitet og religion, men utvalget mener kunnskapen er for dårlig til å lage en egen bestemmelse, men at slike saker kan inngå i «sekkekategorien».

Arbeidsgivere har i dag plikt til å opplyse om kvalifikasjonene til den som ble ansatt. Det gir andre søkere mulighet til å vurdere om det kan foreligge diskriminering. Nå foreslås det at arbeidsgivers opplysningsplikt også skal omfatte lønn, inkludert kriteriene for lønnsfastsettelsen. «Rett til innsyn i lønn er viktig for at arbeidstaker skal ha tilgang til opplysninger som sier noe om lønnsfastsettelsen kan være i strid med loven», mener utvalget. Av hensyn til personvernet skal det kun være tillitsvalgte og verneombud som kan kreve slikt innsyn.

Tillitsvalgte og verneombud sidestilles, for å sikre at dette innsynet også kan gjøres på arbeidsplasser uten fagorganiserte.

Arbeidsgiverne får en strengere aktivitetsplikt, hvis utvalget får det som det vil. Den foreslåtte aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere «å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og motvirke diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne».

Formålet med forslaget er å få et mer systematisk likestillingsarbeid i virksomhetene, ifølge utvalget.

«Arbeidslivets organisasjoner sitt arbeid for likestilling videreføres gjennom medlemmenes systematiske arbeid i virksomhetene. Etter utvalgets vurdering er det viktig med aktivitet fra alle partene i arbeidslivet, da de står i ulike posisjoner og har påvirkningsmuligheter innenfor sine respektive områder».

De mener også at offentlige myndigheter bør ha et spesielt ansvar for å fremme likeverd og likestilling, og foreslår at offentlige myndigheters aktivitetsplikt skal omfatte alle lovens diskrimineringsgrunnlag. Ifølge selskapet Econ Pöyry vil en endring av aktivitetsplikten få minimale økonomiske konsekvenser for virksomhetene. De har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. Analysen viser at de viktigste kostnadene vil komme det første året, i tilknytning til å «konvertere» det gamle HMS-systemet. Engangskostnaden er anslått til mellom 59 og 99 millioner kroner. Representanter for de fleste virksomheter som er intervjuet i forbindelse med rapporten trodde ikke at endringene i aktivitetsplikten vil medføre ekstra kostnader for dem utover disse kostnadene.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at aktivitetsplikten overholdes.

Styrker vernet av homofile Den nye loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombud og nemda, samt gi noen flere oppgaver til Arbeidstilsynet. Fra begge steder kom det positive ord da utvalget la fram sine forslag.

Hos ombudet trakk man spesielt fram at det foreslås et helhetlig diskrimineringsvern som skal gi homofile og lesbiske vern på alle samfunnsområder, ikke bare i arbeidslivet.

– Det er svært positivt at utvalget foreslår å gi homofile og lesbiske vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Mange eksempler viser at det er en svakhet ved dagens lovverk at vernet mot diskriminering for homofile og lesbiske bare er i arbeidslivet, uttalte Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vernet mot diskriminering på grunn av alder skal fortsatt begrenses til arbeidslivet. Forskjellsbehandling kan bli vernet i visse tilfeller utenfor arbeidslivet, i sekkekategorien «vesentlige forhold». Om dette er godt nok, er ikke LDO helt sikker på. De viser til klager som viser at aldersdiskriminering skjer, særlig i forbindelse med rekruttering og utlysning av stillinger. Graver-utvalget foreslår at forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse fortsatt skal reguleres i arbeidsmiljøloven.

Utvalgets forslag er sendt ut på høring. Høringsfristen er 30. desember i år. Da forslaget ble lagt fram kom det noen umiddelbare positive kommentarer fra fagbevegelsen som mente lovforslaget kan gi vesentlig bidrag til grupper som i dag kan ha problemer med å få innpass i arbeidslivet.

LO-Aktuelt nr 12/2009

NOU2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Likestillings- og diskrimineringsombudet og nemda

Diverse nettartikler

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden


Flere saker