JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samler vern mot diskriminering

Det nye diskrimineringsvernet vil få stor betydning for ansatte og arbeidsgivere. I dag kommer halvparten av alle henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra arbeidslivet.24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51

linesch@lo-media.no

Formålet med diskrimineringslovutvalgets utredning har vært å samle vernet mot diskriminering i én lov, og å sørge for et mer helhetlig og dermed styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning. Forslaget ble lagt fram 19. juni i år. Utvalget hadde da jobbet i to år ledet av professor Hans Petter Graver.

Utvalget foreslår en samlet lov for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på alle samfunnsområder. Diskrimineringsgrunnlagene er: Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person. Det siste karakteriseres som en «sekkekategori» som åpner for å styrke vernet på områder om ikke har noe vern i dag.

Utfordringen i denne kategorien kan bli å trekke grenser for lovlig og ulovlig forskjellsbehandling. Utvalget foreslår også at diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven, for å gi et signal som at det anses som et sterkt vern.

Diskriminering er ikke ukjent problematikk i arbeidslivet. Over halvparten av alle henvendelser til Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO) gjelder nettopp arbeidslivet. Det har vært en spesiell økning i antallet henvendelser fra gravide de siste årene. Forslaget til ny lov inneholder da også en rekke tiltak som omhandler ansettelsesforhold og arbeidsliv. Noen videreført fra tidligere lover, andre er nye tiltak.

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi tas med videre. «Utvalget mener at bestemmelsen bør videreføres fordi det kan være en fare for å svekke kvinners reelle rett til likelønn hvis bestemmelsen oppheves. (…)

Utvalget legger særlig vekt på bestemmelsens politiske og historiske betydning. Å ta bort likelønnsbestemmelsen vil kunne gi et uheldig signal, heter det.

Det er ikke tatt inn andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn når det gjelder lønn. Likevel gjøres det oppmerksom på at det skjer lønnsdiskriminering på grunn av for eksempel etnisitet og religion, men utvalget mener kunnskapen er for dårlig til å lage en egen bestemmelse, men at slike saker kan inngå i «sekkekategorien».

Arbeidsgivere har i dag plikt til å opplyse om kvalifikasjonene til den som ble ansatt. Det gir andre søkere mulighet til å vurdere om det kan foreligge diskriminering. Nå foreslås det at arbeidsgivers opplysningsplikt også skal omfatte lønn, inkludert kriteriene for lønnsfastsettelsen. «Rett til innsyn i lønn er viktig for at arbeidstaker skal ha tilgang til opplysninger som sier noe om lønnsfastsettelsen kan være i strid med loven», mener utvalget. Av hensyn til personvernet skal det kun være tillitsvalgte og verneombud som kan kreve slikt innsyn.

Tillitsvalgte og verneombud sidestilles, for å sikre at dette innsynet også kan gjøres på arbeidsplasser uten fagorganiserte.

Arbeidsgiverne får en strengere aktivitetsplikt, hvis utvalget får det som det vil. Den foreslåtte aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere «å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og motvirke diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne».

Formålet med forslaget er å få et mer systematisk likestillingsarbeid i virksomhetene, ifølge utvalget.

«Arbeidslivets organisasjoner sitt arbeid for likestilling videreføres gjennom medlemmenes systematiske arbeid i virksomhetene. Etter utvalgets vurdering er det viktig med aktivitet fra alle partene i arbeidslivet, da de står i ulike posisjoner og har påvirkningsmuligheter innenfor sine respektive områder».

De mener også at offentlige myndigheter bør ha et spesielt ansvar for å fremme likeverd og likestilling, og foreslår at offentlige myndigheters aktivitetsplikt skal omfatte alle lovens diskrimineringsgrunnlag. Ifølge selskapet Econ Pöyry vil en endring av aktivitetsplikten få minimale økonomiske konsekvenser for virksomhetene. De har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. Analysen viser at de viktigste kostnadene vil komme det første året, i tilknytning til å «konvertere» det gamle HMS-systemet. Engangskostnaden er anslått til mellom 59 og 99 millioner kroner. Representanter for de fleste virksomheter som er intervjuet i forbindelse med rapporten trodde ikke at endringene i aktivitetsplikten vil medføre ekstra kostnader for dem utover disse kostnadene.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at aktivitetsplikten overholdes.

Styrker vernet av homofile Den nye loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombud og nemda, samt gi noen flere oppgaver til Arbeidstilsynet. Fra begge steder kom det positive ord da utvalget la fram sine forslag.

Hos ombudet trakk man spesielt fram at det foreslås et helhetlig diskrimineringsvern som skal gi homofile og lesbiske vern på alle samfunnsområder, ikke bare i arbeidslivet.

– Det er svært positivt at utvalget foreslår å gi homofile og lesbiske vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Mange eksempler viser at det er en svakhet ved dagens lovverk at vernet mot diskriminering for homofile og lesbiske bare er i arbeidslivet, uttalte Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vernet mot diskriminering på grunn av alder skal fortsatt begrenses til arbeidslivet. Forskjellsbehandling kan bli vernet i visse tilfeller utenfor arbeidslivet, i sekkekategorien «vesentlige forhold». Om dette er godt nok, er ikke LDO helt sikker på. De viser til klager som viser at aldersdiskriminering skjer, særlig i forbindelse med rekruttering og utlysning av stillinger. Graver-utvalget foreslår at forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse fortsatt skal reguleres i arbeidsmiljøloven.

Utvalgets forslag er sendt ut på høring. Høringsfristen er 30. desember i år. Da forslaget ble lagt fram kom det noen umiddelbare positive kommentarer fra fagbevegelsen som mente lovforslaget kan gi vesentlig bidrag til grupper som i dag kan ha problemer med å få innpass i arbeidslivet.

LO-Aktuelt nr 12/2009

NOU2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Likestillings- og diskrimineringsombudet og nemda

Diverse nettartikler

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51Mest lest

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått  tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

Eirik Dahl Viggen

Pensjonskassa ville ha tilbake 574.000 kroner fra tidligere fengselsbetjent Hagder (82)

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

Sissel M. Rasmussen

Geir ble sykere i møte med Nav. Nå krever en rekke politikere endring

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførar rasar mot store lønnskutt: – Sinnssvak anbodspolitikk

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

Helge Rønning Birkelund

Ny måling: Nå rykker Jonas Gahr Støre fra

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby. 

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby. 

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre vil tidsbegrense uføretrygd, innføre karensdager og nedjustere sykelønnen

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

DOKUMENTBUNKEN: Hjemme sitter Geir Pedersen med over 100 sider med samtalereferater, vedtak og legejournaler knyttet til Nav-saken. Lesningen gir ham ingen hvile.

DOKUMENTBUNKEN: Hjemme sitter Geir Pedersen med over 100 sider med samtalereferater, vedtak og legejournaler knyttet til Nav-saken. Lesningen gir ham ingen hvile.

Sissel M. Rasmussen

Pasientrådgiver om Navs behandling av Geir: – Å ikke bli trodd, bryter ned selvfølelsen

Alida Johanne Domaas i sin hybelleilighet til 10 000 kroner i måneden – pluss strøm.

Alida Johanne Domaas i sin hybelleilighet til 10 000 kroner i måneden – pluss strøm.

Helge Rønning Birkelund

Alida (23) leier for 10.000 i måneden, men lån får hun ikke. Dette vil partiene gjøre med boligmarkedet

IKKE GODT NOK: Tone Rudshaug setter sin lit til at en ny regjering vil utvide permitteringsordningen til ut året.

IKKE GODT NOK: Tone Rudshaug setter sin lit til at en ny regjering vil utvide permitteringsordningen til ut året.

Brian Cliff Olguin

Taxfree-ansatte Tone frykter jobben ryker 1. november

Jon Olav Nesvold, NTB/ANB

Søndagsåpne butikker: Dette mener partiene

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

Tormod Ytrehus

Nuomotas darbuotojas Isacas negavo jam priklausančios algos. Štai kaip jis pradėjo gauti 14 kronų už valandą daugiau

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Nanna Aanes Wolden

Moxnes åpner for ulike samarbeidsformer med en rødgrønn regjering

Stortingsbygningen i Oslo sentrum.

Stortingsbygningen i Oslo sentrum.

Stortinget/Peter Mydske

Høyre-politiker utsatte jobbstart – fikk etterlønn fra Stortinget

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier ikke unnskyld for menneskerettighetsbrudd. Det vil utfordrerne hans gjøre

Tannhelse er et stort og gapende hull i den norske velferdsstaten, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Tannhelse er et stort og gapende hull i den norske velferdsstaten, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Gratis tannhelse får bred støtte: – Folk vil ha slutt på amerikanske tilstander


Flere saker