JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samler vern mot diskriminering

Det nye diskrimineringsvernet vil få stor betydning for ansatte og arbeidsgivere. I dag kommer halvparten av alle henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet fra arbeidslivet.24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51

linesch@lo-media.no

Formålet med diskrimineringslovutvalgets utredning har vært å samle vernet mot diskriminering i én lov, og å sørge for et mer helhetlig og dermed styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning. Forslaget ble lagt fram 19. juni i år. Utvalget hadde da jobbet i to år ledet av professor Hans Petter Graver.

Utvalget foreslår en samlet lov for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på alle samfunnsområder. Diskrimineringsgrunnlagene er: Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person. Det siste karakteriseres som en «sekkekategori» som åpner for å styrke vernet på områder om ikke har noe vern i dag.

Utfordringen i denne kategorien kan bli å trekke grenser for lovlig og ulovlig forskjellsbehandling. Utvalget foreslår også at diskrimineringsvernet tas inn i Grunnloven, for å gi et signal som at det anses som et sterkt vern.

Diskriminering er ikke ukjent problematikk i arbeidslivet. Over halvparten av alle henvendelser til Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO) gjelder nettopp arbeidslivet. Det har vært en spesiell økning i antallet henvendelser fra gravide de siste årene. Forslaget til ny lov inneholder da også en rekke tiltak som omhandler ansettelsesforhold og arbeidsliv. Noen videreført fra tidligere lover, andre er nye tiltak.

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi tas med videre. «Utvalget mener at bestemmelsen bør videreføres fordi det kan være en fare for å svekke kvinners reelle rett til likelønn hvis bestemmelsen oppheves. (…)

Utvalget legger særlig vekt på bestemmelsens politiske og historiske betydning. Å ta bort likelønnsbestemmelsen vil kunne gi et uheldig signal, heter det.

Det er ikke tatt inn andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn når det gjelder lønn. Likevel gjøres det oppmerksom på at det skjer lønnsdiskriminering på grunn av for eksempel etnisitet og religion, men utvalget mener kunnskapen er for dårlig til å lage en egen bestemmelse, men at slike saker kan inngå i «sekkekategorien».

Arbeidsgivere har i dag plikt til å opplyse om kvalifikasjonene til den som ble ansatt. Det gir andre søkere mulighet til å vurdere om det kan foreligge diskriminering. Nå foreslås det at arbeidsgivers opplysningsplikt også skal omfatte lønn, inkludert kriteriene for lønnsfastsettelsen. «Rett til innsyn i lønn er viktig for at arbeidstaker skal ha tilgang til opplysninger som sier noe om lønnsfastsettelsen kan være i strid med loven», mener utvalget. Av hensyn til personvernet skal det kun være tillitsvalgte og verneombud som kan kreve slikt innsyn.

Tillitsvalgte og verneombud sidestilles, for å sikre at dette innsynet også kan gjøres på arbeidsplasser uten fagorganiserte.

Arbeidsgiverne får en strengere aktivitetsplikt, hvis utvalget får det som det vil. Den foreslåtte aktivitetsplikten pålegger arbeidsgivere «å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og motvirke diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne».

Formålet med forslaget er å få et mer systematisk likestillingsarbeid i virksomhetene, ifølge utvalget.

«Arbeidslivets organisasjoner sitt arbeid for likestilling videreføres gjennom medlemmenes systematiske arbeid i virksomhetene. Etter utvalgets vurdering er det viktig med aktivitet fra alle partene i arbeidslivet, da de står i ulike posisjoner og har påvirkningsmuligheter innenfor sine respektive områder».

De mener også at offentlige myndigheter bør ha et spesielt ansvar for å fremme likeverd og likestilling, og foreslår at offentlige myndigheters aktivitetsplikt skal omfatte alle lovens diskrimineringsgrunnlag. Ifølge selskapet Econ Pöyry vil en endring av aktivitetsplikten få minimale økonomiske konsekvenser for virksomhetene. De har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket. Analysen viser at de viktigste kostnadene vil komme det første året, i tilknytning til å «konvertere» det gamle HMS-systemet. Engangskostnaden er anslått til mellom 59 og 99 millioner kroner. Representanter for de fleste virksomheter som er intervjuet i forbindelse med rapporten trodde ikke at endringene i aktivitetsplikten vil medføre ekstra kostnader for dem utover disse kostnadene.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at aktivitetsplikten overholdes.

Styrker vernet av homofile Den nye loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombud og nemda, samt gi noen flere oppgaver til Arbeidstilsynet. Fra begge steder kom det positive ord da utvalget la fram sine forslag.

Hos ombudet trakk man spesielt fram at det foreslås et helhetlig diskrimineringsvern som skal gi homofile og lesbiske vern på alle samfunnsområder, ikke bare i arbeidslivet.

– Det er svært positivt at utvalget foreslår å gi homofile og lesbiske vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Mange eksempler viser at det er en svakhet ved dagens lovverk at vernet mot diskriminering for homofile og lesbiske bare er i arbeidslivet, uttalte Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vernet mot diskriminering på grunn av alder skal fortsatt begrenses til arbeidslivet. Forskjellsbehandling kan bli vernet i visse tilfeller utenfor arbeidslivet, i sekkekategorien «vesentlige forhold». Om dette er godt nok, er ikke LDO helt sikker på. De viser til klager som viser at aldersdiskriminering skjer, særlig i forbindelse med rekruttering og utlysning av stillinger. Graver-utvalget foreslår at forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse fortsatt skal reguleres i arbeidsmiljøloven.

Utvalgets forslag er sendt ut på høring. Høringsfristen er 30. desember i år. Da forslaget ble lagt fram kom det noen umiddelbare positive kommentarer fra fagbevegelsen som mente lovforslaget kan gi vesentlig bidrag til grupper som i dag kan ha problemer med å få innpass i arbeidslivet.

LO-Aktuelt nr 12/2009

NOU2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Likestillings- og diskrimineringsombudet og nemda

Diverse nettartikler

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2009
23:10
16.12.2013 10:51Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

RATING OG PRIS: Renholderne som registrerer seg på vaskehjelp.no må konkurrere på blant annet pris og «trynefaktor» for å få oppdrag.

RATING OG PRIS: Renholderne som registrerer seg på vaskehjelp.no må konkurrere på blant annet pris og «trynefaktor» for å få oppdrag.

skjermdump fra nettsida vaskehjelp.no

Statlig støttet app setter sinnene i kok: Renholderne må konkurrere på pris og trynefaktor

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker