JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hva mener de rødgrønne om utflytting av statlige jobber?

Utflyttingen av statlige arbeidsplasser var ingen suksess. Det er overraskende at en SV-statsråd ikke ser dette, fastslår Lill Sæther.25.08.2009
21:29
16.12.2013 10:52

Da Stortinget skulle behandle St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn, skrev den tidligere landsforeningen, NTL Sentraladministrasjonen, bla.: «Regjeringen ønsker å effektivisere offentlig sektor …. skattebetalerne skal være sikre på at virksomhetene drives effektivt …. næringslivet skal oppleve forvaltningen som ryddig og ubyråkratisk. Planene for utflytting er det motsatte av effektivisering og regjeringen svekker virksomhetenes kompetanse ..… ved at erfarne folk tvinges til å slutte og det blir heller ikke mer ryddighet og mindre byråkrati hvis de fleste medarbeiderne må erstattes av uerfarne folk. Brukerne vil få et mye dårligere tilbud i mange år ….. det tar 5-10 år å bygge opp igjen den kompetansen som går tapt. Dette er dårlig distriktspolitikk, dårlig forbrukerpolitikk, elendig personalpolitikk og det er dårlig bruk av skattebetalernes penger.»

Men Stortinget fattet vedtaket og tilsynene ble flyttet ut av Oslo i perioden 2005-2007.

Nå som evalueringen av noen av konsekvensene foreligger kan vi slå fast at NTL Sentraladministrasjonens analyse var riktig og i tillegg at politikerne oppnådde lite av det de den gangen sa var hensikten med flyttingen.

Asplan Viak, PWC og Sintef har gjennomført evalueringen som er bestilt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Følgende tilsyn er omfattet av evalueringen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Tønsberg, Konkurransetilsynet til Bergen, Kystverket (som ble flyttet til Ålesund tidligere og følgelig ikke er et av de åtte som ble vedtatt flyttet i 2003), Luftfartstilsynet til Bodø, Medietilsynet (inkl. Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet) til Fredrikstad, Post- og teletilsynet til Lillesand og Sjøfartsdirektoratet til Haugesund. Direktoratet for arbeidetilsynet ble også flyttet til Trondheim etter vedtaket i 2003, men er ikke med i evalueringen.

NTL Sentraladministrasjonen, organiserte de tilsatte i seks av tilsynene som ble berørt av flyttingen og var kritiske til prosessen i tillegg til selve vedtaket. Blant annet forlå det ikke noen konsekvensutredning, ingen kostnadsberegning og de lovede effektiviseringsgevinstene var ikke dokumentert. Landsforeningen advarte mot å flytte arbeidsplasser som et ledd i en symbolpolitikk som ble fremstilt som distriktspolitikk. Motsigelsen i det som ble presentert var åpenbar; på den ene siden skulle det tilføres arbeidsplasser til distriktene, på den andre siden skulle ingen av de tilsatte i Oslo miste jobben.

NTL Sentralforvaltningen har lenge etterlyst en evaluering av flyttingen av tilsynene. Vi har imidlertid påpekt at det er avgjørende hva man evaluerer og mener at det er kritikkverdig at det faktum at 900 tilsatte mistet trygghet for arbeid og inntekt ikke var tema i FADs bestilling. Vi mener det er helt feil å skalte og valte med arbeidstakere og flytte etablerte arbeidsplasser, uansett hvor disse måtte befinne seg i landet.

Det var store menneskelige belastninger og sosiale omkostninger for de som var tilsatt i tilsynene og deres familier. Flyttingen medførte at cirka 4000 mennesker ble berørt av ulempene, usikkerheten og utryggheten på ulike måter over flere år. Det er mange familiære og andre grunner til at det kan være vanskelig å flytte både for den tilsatte og for familien. De omstillingstiltakene som ble tilbudt omfattet ikke alle i samme grad og det ble lagt best til rette og laget best avtaler for såkalt nøkkelpersonell som virksomhetene ønsket å beholde. De øvrige; eldre arbeidstakere, spesielt kvinner, fikk i liten grad noen tiltak og de hadde også de største problemene, også med å finne annet arbeid. Mange hadde arbeidet i tilsynene i mange år og hadde mye realkompetanse, men liten utdannelse i bunnen. Ventelønnsordningen er svekket i forhold til tidligere, så det var få som benyttet seg av den. Mange ble støtt ut av arbeidslivet og tvunget over på tidligpensjon, AFP eller uførepensjon, uten at de ønsket det selv. Noen har fått varig redusert inntekt på grunn av manglende opptjening i Statens Pensjonskasse. Mange av de som ble med på flyttelasset pendlet lenge, noen gjør det fortsatt, med de belastingene dette fører med seg.

På tross av at de personalpolitiske sidene ikke er evaluert, er rapporten som nå foreligger helt knusende. Blant annet er frafallet av medarbeidere på 75-90 prosent. Flyttingen har medført midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner. Tilsynene har fortsatt problemer med stor turnover og med å rekruttere kompetent personell. Ingen av tilsynene har nådd nivået for måloppnåelse fra før flyttingen og den oppleves som en ulempe for brukerne. Det er små regionale virkninger og få ringvirkninger i form av andre nye arbeidsplasser. Flyttingen medfører ingen kostnadsbesparelser totalt sett. Rene flyttekostnader for de seks tilsynene som er evaluert er på 729 millioner 2008-kroner. I tillegg kommer store ressurser og tidsbruk fordi de ansatte ikke fikk gjort sitt ordinære arbeid, verken før eller etter flyttingen. Det er store utgifter til gjenoppbygging av kompetanse og til innleie og konsulentbruk fordi en ikke får tilsatt kompetent personell raskt nok. Lønns- og husleieutgiftene har ikke gått ned etter flyttingen og det brukes mer tid og penger på reiser.

NTL Sentralforvaltningen er ikke overrasket over noen av konklusjonene i evalueringsrapporten.

Det som er overraskende er at Heidi Grande Røys ikke ser dette og at hun er enig med Victor Norman om at flytting av eksisterende arbeidsplasser er en god ide. Det er overraskende at en SV-statsråd bevisst kan tenke seg å gå inn for å frata folk trygghet for arbeid og inntekt og tvinge dem over i arbeidsløshet eller tidlig avgang fra arbeidslivet. De arbeidsledige fra statlige etater vil bidra til den voksende arbeidsledighetskøen, noe som vil ramme de svakeste hardest. Nye utflyttinger vil også være i strid med ønsket om en sterk, kompetent og effektiv statsadministrasjon, som statsråden sier hun ønsker. Noe denne evalueringen helt tydelig viser.

Vi er ikke negative til at en tenker distriktspolitisk ved lokalisering av nye statlige arbeidsplasser og virksomheter. Heller ikke til at en jevnlig gjennomgår virksomhetene for å organisere dem bedre og ivareta oppgavene mer hensiktsmessig til beste for samfunnet, brukerne og publikum. Vår forutsetning er imidlertid at arbeidstakernes rettigheter reelt sett ivaretas, at det settes av nok tid og penger til omstillinger og at ingen mister jobben eller støtes ut av arbeidslivet.

I stedet for å bruke så mye ressurser på å flytte eksisterende arbeidsplasser kan midlene brukes til å styrke og skape arbeidsplasser i distriktene, styrke eksisterende etater og/ eller bevilge ekstra midler til infrastruktur og til kommunene, noe som igjen vil skape arbeidsplasser i distriktene.

Den tidligere landsforeningen, NTL Sentraladministrasjonen, spurte om følgende ved forrige korsvei: Vil Arbeiderpartiet og SV ta menneskelige hensyn? Det gjorde de ikke og de var med på vedtaket i Stortinget. Takket være denne evalueringen, vil de ha dokumentert kunnskap om alle de negative konsekvensene.

Nå er spørsmålet fra NTL Sentralforvaltningen: Vil Arbeiderpartiet og SV ta hensyn til denne evalueringen avstå fra ytterligere eksperimenter med arbeidsplasser og tilsatte? Vil de i tillegg bruke den kunnskapen vi og våre tillitsvalgte har om de negative konsekvensene for de tilsatte? Vil de være med oss og ikke mot oss?

Det må vi få vite før vi bestemmer om vi eventuelt skal støtte et rødgrønt regjeringsalternativ i valgkampen.

Uansett, la det ikke være tvil: Vi vil protestere iherdig mot alle nye forslag til flytting av eksisterende statlige arbeidsplasser, og bruke alle de midler vi har til rådighet, uansett hvilken regjering som sitter med makten.

LO-Aktuelt nr. 12/2009

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.08.2009
21:29
16.12.2013 10:52Mest lest

DÅRLEG RÅD: Ikkje alle studentar har rike foreldre, påpeikar Nathalie Mercadal.

DÅRLEG RÅD: Ikkje alle studentar har rike foreldre, påpeikar Nathalie Mercadal.

Tormod Ytrehus

Permitterte Nathalie får ikkje dagpengar. No blir ho heimlaus

SKRUR STORE BILER: Janne Nyheim (til venstre) og Marianne Aga skrur store biler hos Bertel O. Steen i Indre Arna i Bergen kommune.

SKRUR STORE BILER: Janne Nyheim (til venstre) og Marianne Aga skrur store biler hos Bertel O. Steen i Indre Arna i Bergen kommune.

Håvard Sæbø

Janne og Marianne skrur biler hos Bertel O. Steen. Det hender fortsatt at kunden steiler

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Privat/Ole Palmstrøm

Robin (26) har blitt permittert tre ganger siden mars: – Umulig å etablere seg på 10.000 kroner i måneden

KORONATILLEGG: Jorunn Martinsen, tillitsvalgt i Coop-eide Norsk butikkdrift, synes de butikkansatte burde få et koronatillegg for innsatsen de har lagt ned i løpet av pandemien.

KORONATILLEGG: Jorunn Martinsen, tillitsvalgt i Coop-eide Norsk butikkdrift, synes de butikkansatte burde få et koronatillegg for innsatsen de har lagt ned i løpet av pandemien.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte i Rema og Coop får ikke koronabonus: – Ekstremt urettferdig, sier tillitsvalgte Jorunn

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

Privat

Dommen om spisepauser: Kjersti (28) får en time mer fritid i uka og en ukelønn inn på kontoen

Ikke vær overrasket om du får dette synet på butikken fredag 4. desember. Da er det nemlig «uniform på jobb-dagen» for HV-soldatene.

Ikke vær overrasket om du får dette synet på butikken fredag 4. desember. Da er det nemlig «uniform på jobb-dagen» for HV-soldatene.

Helge Rønning Birkelund

For første gang i historien skal Heimevern-soldater dra på jobben med uniformen på

 NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

Ole Palmstrøm

Statens vegvesen gir 5.000 i julegave til alle ansatte

Henrik Asheim

Henrik Asheim

Jan-Erik Østlie

Høyre advarer om kostnadene ved økt minstepensjon

DÅRLIG STEMNING: Knut-Johannes Berg forteller om hissige reaksjoner blant de streikende etter at Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne.

DÅRLIG STEMNING: Knut-Johannes Berg forteller om hissige reaksjoner blant de streikende etter at Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne.

Sissel M. Rasmussen

Streikende vektere ble provosert da kollegene i Parat inngikk avtale: – Det ble munnhuggeri

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Fabrikkeier Jan Christian Vestre vil at ansatte skal være fagorganiserte – og betaler gjerne kontingenten

Knut Viggen

Tillitsvalgt Alexander ble sagt opp – kollegene lover kamp

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

Emmie Olivia Kristiansen

Den astmasyke vekteren «Mina» ble hostet på av en som sa han var koronasmittet

Nå fortviler mor over at gutten er blitt så dårlig etter fem år med offentlig omsorg.

Nå fortviler mor over at gutten er blitt så dårlig etter fem år med offentlig omsorg.

Hanna Skotheim

Etter fem års kamp mot barnevernet har mor fått sønnen hjem: – Han har fortalt at han trodde jeg var død

Vekterne har kommet med et nytt tilbud til arbeidsgiversida i et håp om å finne en løsning på den mer enn to måneder lange streiken.

Vekterne har kommet med et nytt tilbud til arbeidsgiversida i et håp om å finne en løsning på den mer enn to måneder lange streiken.

Paul S. Amundsen

Vekterne har et forslag til en løsning på streiken

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Alle partiene på Stortinget stiller i nye pensjonsforhandlinger

SE TORSKEN: Bjørn Erik Vangen har vekslet mellom å være gründer og institusjonskokk etter han gikk ut fra Trondheim kokk- og stuertskole. Her tilbereder han dagens kortreiste torskemåltid.

SE TORSKEN: Bjørn Erik Vangen har vekslet mellom å være gründer og institusjonskokk etter han gikk ut fra Trondheim kokk- og stuertskole. Her tilbereder han dagens kortreiste torskemåltid.

Ole Martin Wold

Ved Leksvik Helsetun er kjøkkenet fritt for halvfabrikata og frossen kneipp

Colourbox / innfelt skjermdump

Kor mykje får permitterte i dagpengar? Sjekk kalkulatoren

MER UTSATT: Barn i Bergen-studien fant at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.

MER UTSATT: Barn i Bergen-studien fant at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.

Colourbox.com

Atferdsproblemer hos barn og unge kan bunne i dårlig råd. Det blir ofte oversett, mener psykologen

Jan Bøhler

Jan Bøhler

Ylva Seiff Berge

Senterpartiet fosser fram i Oslo – kan få to på tinget

Trude Marlene Julseth blir likevel ikke arbeidsledig med det første. Nå har hun fått midlertidig arbeid hos sin tidligere arbeidsgiver.

Trude Marlene Julseth blir likevel ikke arbeidsledig med det første. Nå har hun fått midlertidig arbeid hos sin tidligere arbeidsgiver.

Stig Øvreås

Trude og kollegene slipper å gå jula i møte som arbeidsløse: – Der ser du viktigheten av å være organisert


Flere saker