JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hva mener de rødgrønne om utflytting av statlige jobber?

Utflyttingen av statlige arbeidsplasser var ingen suksess. Det er overraskende at en SV-statsråd ikke ser dette, fastslår Lill Sæther.25.08.2009
21:29
16.12.2013 10:52

Da Stortinget skulle behandle St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn, skrev den tidligere landsforeningen, NTL Sentraladministrasjonen, bla.: «Regjeringen ønsker å effektivisere offentlig sektor …. skattebetalerne skal være sikre på at virksomhetene drives effektivt …. næringslivet skal oppleve forvaltningen som ryddig og ubyråkratisk. Planene for utflytting er det motsatte av effektivisering og regjeringen svekker virksomhetenes kompetanse ..… ved at erfarne folk tvinges til å slutte og det blir heller ikke mer ryddighet og mindre byråkrati hvis de fleste medarbeiderne må erstattes av uerfarne folk. Brukerne vil få et mye dårligere tilbud i mange år ….. det tar 5-10 år å bygge opp igjen den kompetansen som går tapt. Dette er dårlig distriktspolitikk, dårlig forbrukerpolitikk, elendig personalpolitikk og det er dårlig bruk av skattebetalernes penger.»

Men Stortinget fattet vedtaket og tilsynene ble flyttet ut av Oslo i perioden 2005-2007.

Nå som evalueringen av noen av konsekvensene foreligger kan vi slå fast at NTL Sentraladministrasjonens analyse var riktig og i tillegg at politikerne oppnådde lite av det de den gangen sa var hensikten med flyttingen.

Asplan Viak, PWC og Sintef har gjennomført evalueringen som er bestilt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Følgende tilsyn er omfattet av evalueringen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Tønsberg, Konkurransetilsynet til Bergen, Kystverket (som ble flyttet til Ålesund tidligere og følgelig ikke er et av de åtte som ble vedtatt flyttet i 2003), Luftfartstilsynet til Bodø, Medietilsynet (inkl. Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet) til Fredrikstad, Post- og teletilsynet til Lillesand og Sjøfartsdirektoratet til Haugesund. Direktoratet for arbeidetilsynet ble også flyttet til Trondheim etter vedtaket i 2003, men er ikke med i evalueringen.

NTL Sentraladministrasjonen, organiserte de tilsatte i seks av tilsynene som ble berørt av flyttingen og var kritiske til prosessen i tillegg til selve vedtaket. Blant annet forlå det ikke noen konsekvensutredning, ingen kostnadsberegning og de lovede effektiviseringsgevinstene var ikke dokumentert. Landsforeningen advarte mot å flytte arbeidsplasser som et ledd i en symbolpolitikk som ble fremstilt som distriktspolitikk. Motsigelsen i det som ble presentert var åpenbar; på den ene siden skulle det tilføres arbeidsplasser til distriktene, på den andre siden skulle ingen av de tilsatte i Oslo miste jobben.

NTL Sentralforvaltningen har lenge etterlyst en evaluering av flyttingen av tilsynene. Vi har imidlertid påpekt at det er avgjørende hva man evaluerer og mener at det er kritikkverdig at det faktum at 900 tilsatte mistet trygghet for arbeid og inntekt ikke var tema i FADs bestilling. Vi mener det er helt feil å skalte og valte med arbeidstakere og flytte etablerte arbeidsplasser, uansett hvor disse måtte befinne seg i landet.

Det var store menneskelige belastninger og sosiale omkostninger for de som var tilsatt i tilsynene og deres familier. Flyttingen medførte at cirka 4000 mennesker ble berørt av ulempene, usikkerheten og utryggheten på ulike måter over flere år. Det er mange familiære og andre grunner til at det kan være vanskelig å flytte både for den tilsatte og for familien. De omstillingstiltakene som ble tilbudt omfattet ikke alle i samme grad og det ble lagt best til rette og laget best avtaler for såkalt nøkkelpersonell som virksomhetene ønsket å beholde. De øvrige; eldre arbeidstakere, spesielt kvinner, fikk i liten grad noen tiltak og de hadde også de største problemene, også med å finne annet arbeid. Mange hadde arbeidet i tilsynene i mange år og hadde mye realkompetanse, men liten utdannelse i bunnen. Ventelønnsordningen er svekket i forhold til tidligere, så det var få som benyttet seg av den. Mange ble støtt ut av arbeidslivet og tvunget over på tidligpensjon, AFP eller uførepensjon, uten at de ønsket det selv. Noen har fått varig redusert inntekt på grunn av manglende opptjening i Statens Pensjonskasse. Mange av de som ble med på flyttelasset pendlet lenge, noen gjør det fortsatt, med de belastingene dette fører med seg.

På tross av at de personalpolitiske sidene ikke er evaluert, er rapporten som nå foreligger helt knusende. Blant annet er frafallet av medarbeidere på 75-90 prosent. Flyttingen har medført midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner. Tilsynene har fortsatt problemer med stor turnover og med å rekruttere kompetent personell. Ingen av tilsynene har nådd nivået for måloppnåelse fra før flyttingen og den oppleves som en ulempe for brukerne. Det er små regionale virkninger og få ringvirkninger i form av andre nye arbeidsplasser. Flyttingen medfører ingen kostnadsbesparelser totalt sett. Rene flyttekostnader for de seks tilsynene som er evaluert er på 729 millioner 2008-kroner. I tillegg kommer store ressurser og tidsbruk fordi de ansatte ikke fikk gjort sitt ordinære arbeid, verken før eller etter flyttingen. Det er store utgifter til gjenoppbygging av kompetanse og til innleie og konsulentbruk fordi en ikke får tilsatt kompetent personell raskt nok. Lønns- og husleieutgiftene har ikke gått ned etter flyttingen og det brukes mer tid og penger på reiser.

NTL Sentralforvaltningen er ikke overrasket over noen av konklusjonene i evalueringsrapporten.

Det som er overraskende er at Heidi Grande Røys ikke ser dette og at hun er enig med Victor Norman om at flytting av eksisterende arbeidsplasser er en god ide. Det er overraskende at en SV-statsråd bevisst kan tenke seg å gå inn for å frata folk trygghet for arbeid og inntekt og tvinge dem over i arbeidsløshet eller tidlig avgang fra arbeidslivet. De arbeidsledige fra statlige etater vil bidra til den voksende arbeidsledighetskøen, noe som vil ramme de svakeste hardest. Nye utflyttinger vil også være i strid med ønsket om en sterk, kompetent og effektiv statsadministrasjon, som statsråden sier hun ønsker. Noe denne evalueringen helt tydelig viser.

Vi er ikke negative til at en tenker distriktspolitisk ved lokalisering av nye statlige arbeidsplasser og virksomheter. Heller ikke til at en jevnlig gjennomgår virksomhetene for å organisere dem bedre og ivareta oppgavene mer hensiktsmessig til beste for samfunnet, brukerne og publikum. Vår forutsetning er imidlertid at arbeidstakernes rettigheter reelt sett ivaretas, at det settes av nok tid og penger til omstillinger og at ingen mister jobben eller støtes ut av arbeidslivet.

I stedet for å bruke så mye ressurser på å flytte eksisterende arbeidsplasser kan midlene brukes til å styrke og skape arbeidsplasser i distriktene, styrke eksisterende etater og/ eller bevilge ekstra midler til infrastruktur og til kommunene, noe som igjen vil skape arbeidsplasser i distriktene.

Den tidligere landsforeningen, NTL Sentraladministrasjonen, spurte om følgende ved forrige korsvei: Vil Arbeiderpartiet og SV ta menneskelige hensyn? Det gjorde de ikke og de var med på vedtaket i Stortinget. Takket være denne evalueringen, vil de ha dokumentert kunnskap om alle de negative konsekvensene.

Nå er spørsmålet fra NTL Sentralforvaltningen: Vil Arbeiderpartiet og SV ta hensyn til denne evalueringen avstå fra ytterligere eksperimenter med arbeidsplasser og tilsatte? Vil de i tillegg bruke den kunnskapen vi og våre tillitsvalgte har om de negative konsekvensene for de tilsatte? Vil de være med oss og ikke mot oss?

Det må vi få vite før vi bestemmer om vi eventuelt skal støtte et rødgrønt regjeringsalternativ i valgkampen.

Uansett, la det ikke være tvil: Vi vil protestere iherdig mot alle nye forslag til flytting av eksisterende statlige arbeidsplasser, og bruke alle de midler vi har til rådighet, uansett hvilken regjering som sitter med makten.

LO-Aktuelt nr. 12/2009

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.08.2009
21:29
16.12.2013 10:52Mest lest

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Meen Lakk og Karosseri holdt til i dette bygget da Kim Richard Larsen (innfelt) kom inn og kjøpte opp både bygget og firmaet. Fem måneder etter overtakelsen var firmaet slått konkurs.

Meen Lakk og Karosseri holdt til i dette bygget da Kim Richard Larsen (innfelt) kom inn og kjøpte opp både bygget og firmaet. Fem måneder etter overtakelsen var firmaet slått konkurs.

Tori Aarseth / Privat

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Stein Inge Stølen

IKEA renvasker dumping-anklaget transportbedrift

MISTER INNFLYTELSE: – Når en så stor del av lønnsmidlene fordeles på et nivå uten streikerett, gir det mer makt til arbeidsgiver, sier Elisabeth Steen.

MISTER INNFLYTELSE: – Når en så stor del av lønnsmidlene fordeles på et nivå uten streikerett, gir det mer makt til arbeidsgiver, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

NTL Nav: – Lokale forhandlinger i staten er i mange tilfeller rene trynetillegg

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

Tri Nguyen Dinh

Skipskokken er opprørt etter at Stortinget stemte for endring av særalder-reglene: – Kan bli starten på slutten

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

Ole Palmstrøm/Colorbox.com

Noen elsker det, andre hater det. Seks ansatte viser fram sin nye arbeidsplass

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet


Flere saker