JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke spill med Norge

En gang var Norge et av Europas fattigste land. Da dro 40% av befolkningen til Amerika. Nå er vi et av verdens rikeste land, med jevnere fordeling enn nesten alle andre, skriver leder i organsiasjonsavdelingen i LO , Ståle Dokken.27.08.2009
13:41
16.12.2013 10:55

Norske menn og kvinner har altså skapt mye og delt verdiene. Det har ikke skjedd uten konflikter. Men det er høstet viktig erfaring som vi må bygge videre på. To historiske erfaringer betyr spesielt mye. Den første er evnen til å samarbeide mellom arbeidstakere og eiere. Den andre er å forvalte naturressursene til beste for alle.

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er ingen selvfølge. Før 1935 var Norge det land i Europa som hadde flest tapte produksjonsdager i streiker eller lock-out (det betyr at arbeidsgiverne stengte arbeidere ute fra bedriften). I 1935 fant arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner fram til en ny måte å håndtere konflikter. Dette er spilleregler beskrevet i hovedavtalen mellom LO og NHO, populært kalt arbeidslivets grunnlov. Etter at vi fikk denne avtalen har Norge vært det land i Europa som har hatt færrest tapte produksjonsdager på grunn av konflikter i arbeidslivet. Det er fortsatt interessemotsetninger og konflikter i arbeidslivet, men de blir håndtert på en ordentlig måte. I tillegg til hovedavtalen har vi (siden 1907) hatt landsomfattende kollektive tariffavtaler, som bidrar til produksjon og utjevning av lønnsforskjeller. Det er en balanse mellom arbeidstakernes innflytelse og arbeidsgivernes, som ikke er perfekt, men som er mye bedre enn det vi ser for eksempel i England (hvor arbeidsgiverne bestemmer suverent) eller Frankrike (hvor arbeidstakerne stadig må demonstrere i gatene). I disse landene har de et dårlig organisert arbeidsliv, med sterke konflikter mellom gruppene og store forskjeller mellom innbyggerne.

Fremskrittspartiet har så lenge partiet har eksistert prøvd å bekjempe den norske løsningen med kollektive tariffavtaler. De vil endre maktbalansen i arbeidslivet slik at vernet for ansatte blir svakere og arbeidsgiverne får mer makt. Mange av de viktigste ordningene vi har i Norge, som 5 ukers ferie, avtalefestet pensjon osv. er resultat av forhandlinger og kollektive avtaler. FrP er imot dette og vil bare ha forhandlinger i den enkelte bedrift. Lønn, ferie og pensjon vil da bli noe som hver enkelt må bli enig med sjefen om. FrP (her sammen med de andre borgerlige partiene) har i tillegg vedtatt å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidstiden kunne økes til 13 timer per dag. Det ville ha betydd at folk ikke ville få overtidsbetaling før etter at de har jobbet 13 timer. Stoltenberg-regjeringen fikk stanset denne gammeldagse politikken som ville skapt større forskjeller og flere konflikter. Heldigvis ser ikke bare de fleste arbeidstakerne, men også mange kloke arbeidsgivere, at det avtalesystem vi har er en god plattform å jobbe på. At folk samarbeider er den viktigste forutsetningen for å skape noe i et samfunn.

Forvaltningen av naturressursene er det neste som virkelig betyr mye.

Vi har vannkraft, fisk og olje. Disse naturresursene brukes til beste for alle innbyggere.

For å få til det, har vi offentlig eide produksjonsselskaper, for eksempel Statkraft og Statoil, som betyr mye for Norge. Vi har lover og regler for langsiktig forvaltning av fiskeressursene. På den måten sikrer vi oss mot overfiske. Vi har også en handlingsregel som skal bidra til å sikre oss mot «hollandsk syke». Handlingsregelen går ut på at vi bare bruker renteinntektene av «oljepengene», eller pensjonsfondet som det faktisk heter. Hvis vi hadde fulgt FrPs oppskrift, avviklet handlingsregelen og pøst på med ekstra oljepenger, ville fondet blitt kraftig svekket. I alle år har FrP foreslått mer penger til gode formål. Bare i år vil de bruke 50 milliarder mer oljepenger enn det vedtatte budsjettet. Hvis en slik linje videreføres ville halve oljefondet være spist opp på 18 år og helt tømt på ca. 28 år. Regner vi med alle milliardene FrP foreslår etter at budsjettene er vedtatt, ville fondet bli spist opp mye raskere. Samtidig blir det flere pensjonister i åra framover. De som i dag er mellom 30 og 65 år bør ha alvorlig grunn til å frykte for sine fremtidige pensjoner om vi nå begynner å ribbe pensjonsfondet. Hvis vi fører linjen bakover og tenker oss at FrP hadde regjert de siste 20 åra, ville fondet allerede vært kraftig svekket. Da hadde vi hatt mye mindre å stå imot med i dagens verdenskrise. Alle andre land, også de som tradisjonelt er økonomisk sterke, sliter nå med høy arbeidsløshet, økende fattigdom og sosiale problemer, mens vi klarer oss bra.

Hvis vi hadde pøst ut mer olje og gass og brukt inntektene skjødesløst, ville vi risikere å sette hele industrien i fare fordi vi kunne havne i en ond sirkel der vi importerer like mye som vi eksporterer. Norske kroner kunne bli for sterke og vi ville miste konkurranseevnen. Eksport og produktivitet vil falle, mens importen øker. Dette er en veldig risikabel vei å legge ut på. Men det er faktisk den veien Fremskrittspartiet har stått for i alle år. De vil bruke mye mer oljepenger på alle gode formål, hele tiden. Det er populært, men det er fullstendig feil medisin. Det er dette mange folk skjønner når de sier: «FrP sier mye bra de, men det lar seg ikke gjennomføre». Jeg vil heller si det slik: FrPs politikk kan la seg gjennomføre, men ikke uten alvorlige følger.

Ingen vet hvor lenge krisa varer eller hvor alvorlig den blir. Det som er sikkert er at jo verre den er internasjonalt, jo viktigere er det at Norge har ressurser å stå imot med. Vi må altså unngå FrP sin politikk.

Det aller mest alvorlige med FrPs politikk er at de vil selge vannkrafta. Mens oljen er arvesølv for Norge, er vannkrafta selve gullet. Den er fornybar og evigvarende. I en verden med kamp om vannresursene, vil FrP ta inn kortsiktige pengegevinster ved å selge kraftrettighetene til private, gjerne utenlandske kapitalkrefter. De prøvde det i Oslo (men ble heldigvis stoppet), men klarte det i Os, hvor de har makta. Hvis man tenker at samfunnets verdier skal vare i mer enn en generasjon, er det vanskelig å forestille seg noe mer idiotisk enn å selge vannkraft. Hvis man derimot, som FrP gjør, tenker kortsiktig, kan man få inn gode penger, dele ut til populære formål og la neste generasjon ta regninga når pengene er brukt opp. Pengene er nemlig ikke fornybare.

Stortingsvalg handler om å velge klokt i forhold til de spørsmål som er store og viktige. FrPs program og praksis viser at dette ikke er et parti for vanlige folk, verken arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende eller ungdom. Det er heller ikke noe parti for langsiktig tenkende industribyggere. FrP er et parti for turbokapitalister (det bekreftes når vi ser hvem som finansierer FrP) og for utenlandske kapitalgrupper som har nok penger til å kjøpe opp norske statsbedrifter og kraftselskaper. Å stemme FrP er jevngodt med å bruke våre viktigste verdier i et spillekasino. Der kan det lyse flott og være spennende. Men bare noen ytterst få vinner. Nesten alle taper. Og noen taper veldig mye. Når du skal stemme ved stortingsvalget, så stem for all del ikke på et parti som spiller kortsiktig med våre felles verdier.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.08.2009
13:41
16.12.2013 10:55Mest lest

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon


Flere saker